Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

#EH: Celkový přehled nových norem ... (1930)


Document Actions
#EH: Celkový přehled nových norem ... (1930)
Zdá se někomu dnešní svět přetechnizovaný? Diví se někdo dnešnímu počtu norem? Vždyť před sto lety stačila malá brožurka a elektrotechnikům bylo vše jasné. Samozřejmě, pokrok a vývoj technologií nás dostal do tohoto stavu. Co vše je dnes v normalizaci jiné? Tehdy to bylo krátce v době meziválečného období, první republiky. Tehdy byly normalizační procesy manuální a administrativní, zatímco dnes se využívají digitální nástroje a automatizace.
František Tuček, ze dne: 19.05.2024
reklama


Vývoj normalizačních prací v Československu mezi lety 1920 a 1930 ukázal, že efektivní normalizace vyžadovala jednotný a systematický přístup, protože jednotlivé normy byly vzájemně provázané. 

Celkově bylo vytvořeno 754 stránek ČNS norem, 1011 stránek ESČ norem a 98 stránek MAP norem. Převaha průmyslových zástupců ve vedení Československé normalizační společnosti (ČNS) zajišťovala vyvážené rozhodování s ohledem na hospodářské důsledky, což vedlo k důvěře a popularitě této organizace.ČNS tehdy měla 157 komisí a subkomisí s 2000 delegáty a aktivně podporovala výzkum související s normalizací, čímž si získala i mezinárodní uznání. Rezoluce z roku 1929 doporučila centralizaci normalizačních potřeb pod ČNS, aby se zabránilo zbytečnému plýtvání zdroji a neefektivní organizaci.
Ponořme se do situace o 100 roků dříve ...

Vývoj normalizačních prací v naší zemi lze posoudit pouze velmi hrubě podle počtu stránek nových norem v jednotlivých vydáních. Je to také míra, avšak velmi hrubá, pro srovnání s pracemi jiných států.

Celkový přehled vývoje normalizačních prací

Rok ČNS ESČ MAP
1920 171
1923 311
1924 13
1925 76 345
1926 82
1927 154 26
1928 78 35 98
1929 315 19
1930 do 1. V. 36 104
Celkem 754 1011 98


Z přehledu vyplývá, že pouze jednotná a soustavná normalizace může být účinná, neboť jedna norma se prolíná s druhou, stejně jako složité potřeby komplexního hospodářského života. Na správném a účelném řešení dobře organizované normalizace pracují normalizační instituce všech států a formy se různí v celé škále stupňů centralizace, jak je patrné z popisu normalizace v jednotlivých státech.

Výsledky naší normalizace po sedmi letech práce jsou natolik příznivé, že můžeme usuzovat, že zvolená forma se pro naše poměry hodí výborně. Touto formou bylo dosaženo nejen dobrého finančního základu, ale i pružného a přitom jednotného vedení. To, že v představenstvu je průmysl většinou a stát ve svých zástupcích v minoritě, je dobré řešení. Zástupci státu jsou nuceni zvažovat hospodářské důsledky svých rozhodnutí, a průmysl, přestože je v majoritě, nemůže přehlasováním zneplatnit odůvodněné a seriózně hájené stanovisko zástupců státu.

Toto zastoupení průmyslu v majoritě nutí průmysl, aby se na společnost díval jako na své dítě, které řádně podporuje a má k ní plnou důvěru.

Za sedm let práce si společnost získala tolik důvěry a popularity, že má dnes 157 komisí a subkomisí s 2000 delegáty z 1000 průmyslových podniků, korporací a úřadů. To je pro naše poměry jistě dobrý výsledek.

Společnost také ochotně a soustavně podporuje výzkum a zkoušky související s normalizací, čímž si získala uznání i v zahraničí. Tímto způsobem umožňuje svou organizací každé jednotlivé komisi pracovat rychle a nezávisle, zbavuje ji starostí materiálních a administrativních.

Konečně si společnost získala uznání svými pracemi, normami a organizací a je vysoce ceněna v zahraničí, jak je vidět z mezinárodních projektů, na kterých se podílí, a z vážnosti, kterou v zahraničí má.

Po sedmi letech zkušeností není třeba měnit stávající organizaci ČNS a je oprávněna rezoluce přijatá na celostátní normalizační konferenci, pořádané 16. prosince 1929 Československým národním komitétem pro vědeckou organizaci, kterou předložil bývalý ministr Ing. L. Novák a která byla konferencí jednomyslně přijata:

"Delegáti konference doporučují všem výrobcům i spotřebitelům, aby se se svými normalizačními potřebami obraceli na Československou normalizační společnost a svěřovali jí vypracování svých norem. Taková centralizace je jednou z důležitých zásad vědecké organizace práce v celém státě."

Je důležité, aby technická veřejnost a zejména úřady pečlivě sledovaly, aby se nevytvářela nová normalizační centra bez dohody a bez vedení ČNS, protože by to znamenalo plýtvání penězi, časem, dobrou vůlí spolupracovníků a bylo by to krokem zpět k špatné organizaci.
Zájemci více přečtou v knize NORMALISACE, Vladimír List, Česká matice technická (1930). 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933