Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním


Document Actions
Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
Co vše má doplňující ochranné pospojování zahrnovat? Jak zjistíme, zda je odpor mezi neživými částmi, přístupnými dotyku, dostatečný? Jaká jsou pravidla pro volbu průřezu doplňujícího ochranného pospojování? Které cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou se připojují k doplňujícímu ochrannému pospojování v případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno? Víte, že kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné ...
Autorský článek, ze dne: 16.12.2022
reklama


Doplňující ochranné pospojování se považuje za doplnění ochrany při poruše.
Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 332000-4-41 ed. 3 musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupných dotyku a cizí vodivé části včetně (pokud je to proveditelné) hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek.

Jestliže existují pochybnosti o účinnosti doplňujícího ochranného pospojování, musí se ověřit, že odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi splňuje tuto podmínku:


... ve střídavých sítích, nebo ...
ve stejnosměrných sítích,

kde:
Ia je vypínací proud v A ochranných prvků:
 • pro proudové chrániče je to IDn,
 • pro nadproudové jisticí přístroje je to proud zajišťující odpojení do 5 s.

Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky uvedenými výše spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.

Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.

Průřez vodiče
doplňujícího ochranného pospojování musí být v souladu s požadavky čl. 543.1.3 ČSN 332000-5-54 ed. 3, to znamená, že průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí kabelu nebo který není ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči) nesmí být menší než:

 • 2,5mm2 Cu, pokud je chráněn před mechanickým poškozením,
 • 4mm2 Cu nebo 16 mm2 Al, pokud není chráněn před mechanickým poškozením.


Příkladem cizích vodivých částí jsou:
 • kovová vodovodní potrubí a kovová potrubí odpadů,
 • kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení,
 • kovové části plynovodu,
 • přístupné kovové stavební prvky.Poznámka:
ČSN 332000-7-701:1997 určovala, že za cizí vodivé části se nepovažují kovové zárubně dveří a kovové okenní rámy. Nová ČSN 332000-7-701 ed. 2:2007 takto jednoznačně již nepostupuje a vyžaduje na zhotoviteli projektu a montážní firmě aby posoudila, zda se na kovové zárubně dveří a kovové okenní rámy může nebo nemůže přenést cizí potenciál.

Kovové potrubí opatřené povlakem z nevodivého plastu není nutno k doplňujícímu ochrannému pospojování připojovat, pokud na něm nejsou přístupné vodivé prvky nebo toto potrubí není připojeno k přístupným vodivým zařízením.

V případě, že v objektu není hlavní ochranné pospojování zřízeno, připojují se k doplňujícímu ochrannému pospojování tyto cizí vodivé části vstupující do místnosti s vanou nebo sprchou:

 • kovové části vodovodu a odpadu,
 • kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení,
 • kovové části plynovodu, pokud to ovšem bude dovoleno i v předpisech pro provedení plynovodu.

Kovové koupací vany a kovové sprchové vany se nepovažují za předměty náchylné k přivedení potenciálu za předpokladu, že jsou izolovaně uložené od stavebních a jiných vodivých předmětů, které by samy mohly přivést potenciál. Kde toto není zaručeno, musí se kovové koupací vany a kovové sprchové vany začlenit do doplňkového pospojování.To, co je nutno připojit na místní doplňující pospojování, jsou především předměty, které by mohly mít potenciál (vnesený z jiného prostoru) oproti ostatním předmětům v koupelně. Z toho tedy plyne, že nejsou-li takové předměty v koupelně (přes koupelnu nevede žádné vodivé potrubí, vana je například z izolantu, v koupelně nejsou žádné vodivé kovové stavební prvky – tedy nejsou zde ani například upevňovací prvky předmětů v koupelně připevněné k jinak skrytému kovovému stavebnímu prvku – výztuži, kovové kostře atd. a není zde ani jiný předmět náchylný k přivedení potenciálu – za tento předmět můžeme považovat i jakýkoliv předmět určený jeho výrobcem či dodavatelem k připojení na místní doplňkové pospojování), není nutno místní doplňující pospojování zřizovat.


Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování?
O tom diskutujeme v níže otevřené diskusi ...
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933