Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Efektivní ...

Jste projektant silnoproudu/slaboproudu a dokumentaci zpracováváte pouze pomocí ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 990
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

Stykače (2.)


Document Actions
Článek
Další informace k článku o stykačích.
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 25.01.2001
reklama

Klasická zapojení jsou známa, ale přesto jsou různá zapojení mladším kolegům neznáma. Mám na mysli efekt zvaný samobuzení, který může nezkušené projektanty nebo montážníky zaskočit. Za mé 30-leté praxe jsem se s tímto jevem setkal dvakrát.


Jak se tento efekt projevuje?
Při dlouhých ovládacích vedeních (řádove několik stovek metrů) při střídavém ovládacím napětí a při klasickém zapojení se stane, že stykač po zapnutí již nelze vypnout. Zdánlivě jako kdyby stykač lepil. Příčinou jsou parciální kapacity mezi žílami ovládacího obvodu, které jsou pro střídavý proud vodivé. Tak se na stykač i při rozepnutí vzdáleného stop tlačítka dostává sice měkké, avšak dostačující napětí, které stykač přidržuje.

Při jakých délkách můžeme tento efekt očekávat ?
Při klasických kabelech CYKY, kdy se předpokládá kapacita mezi dvěma žílami 0,3 mikrofarad/km a 15 % úbytku na cívce je maximální délka kabelu dána následující tabulkou (délka v m):

Ovládací napětí V
Dvojžilové ovládání
Trojžilové ovládání
24
4360*S
2180*S
42
1430*S
715*S
120
174*S
187*S
230
52*S
26*S
380
18*S
9*S
500
10*S
5*S


S = zdánlivý příkon cívky stykače ve VA

Jak tento efekt odstranit ?
Cest je několik, ale v podstatě jde o zabránění vzniku svodových proudů a nebo jejich potlačení, když už vznikly. První dva níže uvedené způsoby jsou aplikací empirického vzorce L=1255 * 103 * N / U2kde L délka v mN příkon cívkyU napětí cívky

Snížení ovládacího napětí
Tento způsob vyžaduje dodatečný zdroj (transformátor). Má evidentní nevýhody. Prostorové nároky, finanční nároky, ztráty naprázdno, zdroj tepla apod. Protože příkon cívky je téměř konstatní, je snížení ovládacího napětí doprovázeno zvýšením proudové zátěže kabelů a svorek (přechodové odpory). Fyzikálně jde o to, že snížením napětí na parciálních kapacitách dojde též ke snížení kapacitních proudů. Délka kabelu je nepřímo úměrná kvadrátu napětí, v rovnici se zmenšuje jmenovatel.

Přidání paralelního odporu k cívce stykače
Fyzikální podstata je v tom, že přídavný odpor svádí při rozepnutém stop tlačítku proudy, vzniklé měkkým napětím,. Při stisku startovacího tlačítka se dostává na odpor i cívku napětí tvrdé a stykač sepne. Nevýhodou jsou tepelné ztráty při přitaženém stykači a nespolehlivost ( odpor je namáhán otřesy, pokud není montován mimo stykač). Ve výše uvedené rovnici se zvyšuje čitatel.


Změna ovládacího napětí na stejnosměrné
Podstata tkví v tom, že parciální kapacity se nabijí a poté již proud nevedou. Netřeba dále komentovat.

Změna zapojení
Je uvedena na zjednodušeném obrázku. Fyzikálně se dá vysvětlit dvěma způsoby. Červeně znázorněný obvod zkratuje cívku, a nebo červeně znázorněný obvod svede kapacitní prod do středního vodiče. Ať už použijeme jakýkoliv výklad, důsledkem vypnutí stop tlačítkem je opravdu odpadnutí stykače. U stop tlačítka je potřeba použít takové kontakty, které svou konstrukcí vylučují možnost sepnout fázi na střední vodič (vydedukuj si na schematu). Zcela jednoduše za pomocí kousku vodiče se dá ošetřit případ, kdy vzdálené ovládání je v plechové skříňce, chráněné v systému TN-C (kdy PEN je již do skříňky již přiveden).


Autor: Ing.Petr Doležal

 
 

 FIREMNÍ TIPY
Další detailní rozbor katalogu, který nabízí mnoho různých uložení vedení. V článku se dozvíte nejen podrobný komentář dlouholetého specialisty k vyráběnému portfóliu, ale také odkaz na příslušný katalog. Ten prozrazuje kromě technických podrobností také praktické zkušenosti. Například jak zvolit správný rozměr ukládacího kanálu vzhledem k plánovanému počtu kabelů, tedy velice praktická pomůcka projektanta. Celou problematikou provází Jiří Mráz slovem, písmem i obrazem ...
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
ISMET je vlastně bývalá společnost ELTEK specializující se na transformátorový sortiment širokého výkonového spektra, včetně dalších souvisejících produktů a komponent. Využili jsme letošního veletrhu Amper k návštěvě prezentace Ismetu, abychom získali informace o změnách ve společnosti i nových produktech ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933