Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PLC NEXT převede ...

Digitalizace hýbe světem. Stále se však zapomíná na potřebu programátorů. ...

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
13.12.2019 Nová teplotní čidla pro elektromobilitu. Aktivita ve vývoji a konstrukci elektrických pohonů pro nové technologie elektromobility celosvětově roste. Elektromobilita také stanovila nové standardy měření teploty. Kabely senzorů pro zkoušky v oblasti elektrických motorů a baterií musí mít zvýšenou dielektrickou pevnost. Strojírenská firma HENNLICH proto prostřednictvím svého odštěpného závodu MERES nově rozšířila ...
12.12.2019 ISMET vyrábí zákaznicky specifické cívky, popř. vzduchové cívky až do průměru 1.800 mm a celkové váhy 2t. Vzduchové cívky mohou být vyrobeny až do třídy izolace H a mohou být opatřeny ponornou, vakuovou nebo postřikovou impregnací. Vzduchové cívky pro omezení proudu navíjíme specificky pro zákazníka podle výkresu. Vzduchové cívky určené přímo pro dané použití jsou navíjeny na vysoce precizní kostru cívky z ...
11.12.2019 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton. V části 10 normy ČSN EN 61439-1 ed.2 je uvedeno, že u rozvaděče, který byl ověřený původním výrobcem a vyrobený jiným výrobcem není třeba opakovat ověření původního návrhu, pokud jsou splněny všechny požadavky a pokyny poskytnuté původním výrobcem. Tohoto principu firma Eaton využila a nechala na Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ) odzkoušet řadu rozvaděčů DBP a ...
10.12.2019 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby. Kabelová oka se používají pro ukončení hliníkových nebo měděných vodičů v aplikacích do 12kV. Výhody: Technologie trhacího šroubu umožňuje snadnou instalaci kabelových ok bez potřeby použití speciálního nářadí. Úzká typová řada kabelových ok s trhacími šrouby pokryje celou škálu průřezů vodičů. Speciálně navržená hliníková těla ok jsou vyrobena z vysokopevnostní ...
9.12.2019 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo studii, jejímž cílem bylo najít pro dům s elektrickým vytápěním vhodnou kombinaci obnovitelných zdrojů splňující legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Její závěry prokázaly, že s elektrickým vytápěním lze splnit požadovaná kritéria. Objektivně ...
6.12.2019 Spínač, který ví o každém pohybu Slunce. Systém SC 18.24 easy od společnosti Hugo Müller bdí 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Nabízí přitom dva bezpotenciálové přepínací kanály s nezávislým řízením, které s odporovou zátěží pokaždé zvládají až 16A / 250VAC. Jádro časového spínače je sice napájeno přímo ze sítě, ale díky vlastní baterii s výdrží 10 let se může obsluha s jednotlivými funkcemi důkladně ...
5.12.2019 Pro ty, co navrhují vzduchotechniku jsou nyní k dispozici ventilátory JETLINE. Jde o potrubní ventilátory se shodnou charakteristikou s radiálními ventilátory RM-N, ale s výhodou využívající několik technických detailů z řady TD-Mixvent / TD-Silent. Ventilátory JETLINE se mohou pochlubit velkým dispozičním tlakem, vysokou kompaktností a nízkým emitovaným hlukem. Ventilátory jsou v tuto chvíli dostupné ve ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 126
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

R4M: Digitalizace v zemědělství je elektrotechnikům velice blízká


Document Actions
R4M: Digitalizace v zemědělství je elektrotechnikům velice blízká
Elektrotechnika, data, digitalizace a zemědělství? Na první pohled jde o rozdílné množiny. Ovšem mají něco společného. Přicházející technologie. Novodobě smýšlející technik si z následující reportáže bere notnou dávku inspirace do vlastního segmentu průmyslu, kde působí. Všichni známe pojmy senzorika, měření a regulace, oba se znovu objevují v jiném seskupení a jiným využití. Povšimněme si, že dnešní medializované využívání dat je založeno na vstupních informacích mnoha zařízení nebo spínacích prvků ...
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 13.11.2019
reklamaMáte představu o digitalizaci v zemědělství? Nebo vás napadá, že zemědělství není strojírenství? Nás ale opravdu zajímají stroje!

Pole, orba, obilí, sklizeň … a kde jsou jedničky a nuly té digitalizace? S kamerou jsme se vydali do Přibyslavi kde společnost AG data digitalizuje zemědělské procesy. Co si tedy máme pod takovým pojmem představit?


Textový přepis mluveného slova reportáže ...

Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Sbíráme pomocí senzorů data, máme je navázané na registry, které zemědělci využívají dennodenně. Vše máme v cloudu a zemědělec má vše po ruce, ať už je v práci, na úřadě, nebo na poli. Dáváme mu informaci včas, aby se mohl velice efektivně rozhodnout.

Abychom nezůstávali pouze u abstraktní představy, co konkrétně lze v tomto odvětví datově zpracovávat?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Pro nás v zemědělství, tzn. 5 základních segmentů. Jsou v zemědělství především lidi, v 21. století jsou to stroje a pak i konkrétní věci, které se primárně prvovýroby týkají. Plodiny, zvířata a samozřejmě podnebí nad námi, protože to zemědělství ovlivňuje nejvíce.

Co takový zemědělec začíná digitalizovat jako první?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Především začíná u aplikace jako takové, u systému. Nejvýhodnější je základ a to napojení na veřejné registry, které oni využívají. Stav jejich půdy, uživatelský vztah. V zemědělství je to ELPIS, tzv. jejich pole, na kterých hospodaří. Mají geografický zákres, jsou nějak označené, jsou v katastrálních území, mají výměru. My velice efektivně umíme napojit náš systém na portál farmáře a konkrétní registry jako ELPIS, registr zvířat, nebo registry, které shlukují přípravky na ochranu rostlin, hnojiva…

Jak lidé v zemědělství reagují na nové datové nástroje? Nemají pocit, že to někomu ubírá práci?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Oni to vyloženě vítají. Pokud farmář, či zemědělský podnikatel podle velikosti farmy, potřebuje digitalizovat, je to většinou z hlediska 2 věcí. Z hlediska úspory času a úspory lidí. Obecně v zemědělství a stejně tak ve všech jiných segmentech nejsou lidi. To, co my přinášíme především je obrovská úspora času při rozhodování, úspora lidí a i naší senzorikou je to záchrana, nebo udržení kvality jejich produkce. Pokud bychom se bavili o senzorice, jsou to různé senzorové tyče do obilí, čidla do bramboráren, sýráren atd., kde informujeme o tom, v jakém je produkce prostředí, jestli je v pořádku a v té kvalitě, ve které byla sklizena.

K čemu všemu jsou například zemědělcům užitečné meteostanice umístěné na polích?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
My sbíráme jednak informace o tom, kde je jaká teplota, kde jak fouká, jestli a kolik prší či napršelo, nicméně tyto data jsou nám k tomu, abychom je mohli dál používat např. k predikci škůdců a chorob na kulturních plodinách. To opět ukazujeme farmáři, že je dost velká pravděpodobnost, že se rozšíří např. plíseň bramborová a dáváme jim tu informaci, aby včas šel do porostu zkontrolovat, jestli nebude potřeba ve správný čas udělat nějaký zásah.

Prognózy budoucí potřeby potravin hovoří o nárustu až o 70%. Může digitalizace procesů v zemědělství ovlivnit výnos, respektive efektivitu pěstování?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Tím jsme vlastně začínali. Senzorika není jen o konkrétních informacích, ale  o jejich vyhodnocování. Pokud se bavíme o chorobách, tak ty při akutním rozšíření bez zásahu zemědělce, který musí přijít včas a ve správný čas, tak dojde k totální škodě.

V takovém případě je predikce digitální technologie více než na místě. Které funkce lze v případě této společnosti po digitalizaci procesů očekávat?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
V první řadě je to sběr dat, tudíž kde se pohybuje, jakou rychlostí, jak efektivně využívá stroj, který konkrétně řídí. Druhá informace je o tom, kolik a jak efektivně pracuje na daném poli. Třetí funkce, kterou může využít je naše navigace AGdata NAVI, ve spojení s gps dokáže vizuálně traktoristu navigovat. Dokážeme ho navigovat v rámci jeho polností, pokud si např. rozdělí půdní blok pole více plodinami, tak dokáže velice efektivně zaset konkrétní část. Dokáže využít gps s navigací k efektivnímu využití průmyslových hnojiv či postřiků. Pokud jí přímo použije při práci jako takové.

Když už známe princip zemědělské knihy jízd a spotřeby vozidla, co takhle dokonalý přehled v reálném čase o geografickém rozložení skutečného osevu nebo hnojiv?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Sběr je dost rozsáhlý a vždycky záleží na tom, co konkrétní zemědělec potřebuje a očekává. Ano, my si dokážeme pomocí našich gps a prostřednictvím napojení na CAN bus na řidicí jednotku stroje získávat informace o aktuálním využití přípravků na ochranu rostlin, v dávce hnojiva, atd. Pokud toto řešení klient vyžaduje, dokážeme sbírat i tyto informace.

Pokud si vzpomeneme na socialistické nehospodárné zacházení se sklizenou úrodou, jak takový nešvar řeší dnešní digitální technologie?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Pokud je to kombajn, který má patřičné čidlo na průtokoměr, dokáže měřit aktuální výnos, tak my se díky našim senzorům dokážeme napojit na jeho sběrnici a tyto informace přenášet do AG data.

To je první krok, ale cestou do skladu se třetina zrna ztratila cestou. Jak mít úrodu efektivně pod kontrolou?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
I v příkladu, který jste zmiňoval, tak si dokážu představit, že by do naší funkcionality skladů chodily informace online buď přímo z váhy, nebo by je velice jednoduše skladník zapisoval, a tudíž bychom měli informaci z kombajnu a pak přímo ve skladě. Měl by být selským rozumem proces uzavřený. Čísla by měla být na začátku i na konci  stejná.

Taková jednoduchá číselná parita. Nic nového, jen v dnešní době snáz proveditelné. Je tedy ještě otázkou, kolik a jak objemných dat potřebujeme zpracovávat.
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Pracujeme s velkým množstvím dat, nicméně jsou relativně malého formátu.

Tedy volně přeloženo zpracovává se tisíce souborů s malou velikostí. A co poskytovatelé datových přenosů? Tedy konkrétně od senzorů, kde by bylo použití GSM komunikace neekonomické?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Je to vždycky o výběru, každá ze sítí má přednosti a my jsme si vybrali české radiokomunikace.

A každou novou technologií je nutno počítat i s pokusy zneužití. Existuje nějaká hrozba napadení systému?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Můžete vždy očekávat pokusy, ale systém jako takový se velkou měrou zabývá zabezpečením a dat klientů, takže toto je samozřejmě ošetřené.

A důležitá je také představa o principu poskytování této služby. Co si podnikatel kupuje a co pronajímá?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Business model vypadá tak, že on se registruje do našeho systému agdata.cz a na rok si přeplatí užívání systému. Co se týče konkrétních hardwarových věcí, lépe řečeno senzorů, tak ty si kupuje a  také platí roční předplatné využití služeb, ať  už datových, či konkrétních, které potřebuje.


To byla krátká reportáž o praktickém uplatnění digitalizace v zemědělství.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
V následujícím záznamu Leoš Blažek popisuje svou představu o digitalizačním procesu ve společnosti RITTAL. Vysvětluje, proč je tento proces klíčový. Digitalizace není pouze o možnosti sdílení dat, ale také o možnosti využití různých softwarových aplikací. Ty uživatel ocení zejména v případě různých specifických úprav nakupovaných produktů. Tím se logicky zkracuje zadávací proces a i v takové malé výseči přináší digitalizace přidanou hodnotu. V dalších návaznostech se pak využívá již jednou použitých dat pro další plánování výroby a přichází další úspory ...
Tak to avízuje brněnská veletržní správa. Co si pod tím představit? Jak se může na výstavní ploše představovat virtuální projekt? Výstavnictví prožívá vlivem digitalizace také velké změny. Někteří pořadatelé jsou si souvisejících okolností vědomí a investují do netradičních forem. Letos se připravuje v pavilonu A nový formát představení filozofie nastupujících technologií, které ovlivňují dosavadní vývojové, výrobní a také obchodní zvyklosti. Hlavním důvodem, proč se o tuto nově vznikající část veletrhu zajímat je potřeba a také inspirace vlastního růstu. Ať již osobního nebo firemního ...
Všichni jsme zasypáni novinkami ze všech možných zdrojů. Ale pouze některých si všimneme podrobněji. Víte které? Ty, které nám projdou rukama. Ty, které si sami vyzkoušíme. A tak nakonec z toho obrovského množství nových vychytávek se k samotným praktikům dostává pouze několik z mnoha. Letos jsme na Elektrické spojce zkoušeli několik avízovaných vylepšení naživo. Formou hry, soutěže. Oč šlo a jaký byl závěr? Soutěžilo se o rychlejší zapojení vodičů do přístrojů se správným utažením spoje. Závěr si udělal ze svého výkonu každý účastník sám ...
O přípravách projektu Digitální továrna 2.0 jsme hovořili také s Jiřím Holoubkem. Tentokrát v našem brněnském studiu. O novém veletržním projektu se začíná již psát i v obecných médiích. U nás, jak je zvykem, rozebíráme obecné pojmy do technických podrobností. Proč se o digitalizaci stále mluví především v souvislosti se strojírenským veletrhem Brně? Proč není MSV už především o mechanických částech strojů? Kam se rozplynul legendární INVEX když dnes, v době tak vysoké poptávky programátorů je téma software v průmyslu tak "horkým bramborem"?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V dnešní době už není žádnou výjimkou, pokud ovládáte svá zařízení pomocí mobilního telefonu. Společnost ABB s.r.o. v loňském roce uvedla na trh řadu těchto přístrojů a v letošním roce došlo k jejímu rozšíření. Jaké zahrnuje novinky a aplikace, čtěte zde ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933