Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Přípojnicové ...

Pokud instalované spotřebiče v budově přesahují běžné odběry, které lze ...

To nejlepší z ...

K neustálým dotazům z čeho se učit ke zkouškám už máme ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 312
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato část textů je označována za univerzální, základní informace pro všechny, kteří se připravují na přezkoušení podle vyhlášky 50/78Sb. Co v tomto sešitě nalezneme? Právní ...
  • Těžko bychom našli větší technologický symbol současné doby, než chytrý mobilní telefon. Chceme se z něj dozvídat vše, chceme pomocí něj vše ovládat. Tak proč ne naši technologii? Jakoukoliv technologii. Právě nová řada programovatelných relé easyE4 ...

R4M: Digitalizace v zemědělství je elektrotechnikům velice blízká


Document Actions
R4M: Digitalizace v zemědělství je elektrotechnikům velice blízká
Elektrotechnika, data, digitalizace a zemědělství? Na první pohled jde o rozdílné množiny. Ovšem mají něco společného. Přicházející technologie. Novodobě smýšlející technik si z následující reportáže bere notnou dávku inspirace do vlastního segmentu průmyslu, kde působí. Všichni známe pojmy senzorika, měření a regulace, oba se znovu objevují v jiném seskupení a jiným využití. Povšimněme si, že dnešní medializované využívání dat je založeno na vstupních informacích mnoha zařízení nebo spínacích prvků ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 13.11.2019
reklamaMáte představu o digitalizaci v zemědělství? Nebo vás napadá, že zemědělství není strojírenství? Nás ale opravdu zajímají stroje!

Pole, orba, obilí, sklizeň … a kde jsou jedničky a nuly té digitalizace? S kamerou jsme se vydali do Přibyslavi kde společnost AG data digitalizuje zemědělské procesy. Co si tedy máme pod takovým pojmem představit?


Textový přepis mluveného slova reportáže ...

Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Sbíráme pomocí senzorů data, máme je navázané na registry, které zemědělci využívají dennodenně. Vše máme v cloudu a zemědělec má vše po ruce, ať už je v práci, na úřadě, nebo na poli. Dáváme mu informaci včas, aby se mohl velice efektivně rozhodnout.

Abychom nezůstávali pouze u abstraktní představy, co konkrétně lze v tomto odvětví datově zpracovávat?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Pro nás v zemědělství, tzn. 5 základních segmentů. Jsou v zemědělství především lidi, v 21. století jsou to stroje a pak i konkrétní věci, které se primárně prvovýroby týkají. Plodiny, zvířata a samozřejmě podnebí nad námi, protože to zemědělství ovlivňuje nejvíce.

Co takový zemědělec začíná digitalizovat jako první?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Především začíná u aplikace jako takové, u systému. Nejvýhodnější je základ a to napojení na veřejné registry, které oni využívají. Stav jejich půdy, uživatelský vztah. V zemědělství je to ELPIS, tzv. jejich pole, na kterých hospodaří. Mají geografický zákres, jsou nějak označené, jsou v katastrálních území, mají výměru. My velice efektivně umíme napojit náš systém na portál farmáře a konkrétní registry jako ELPIS, registr zvířat, nebo registry, které shlukují přípravky na ochranu rostlin, hnojiva…

Jak lidé v zemědělství reagují na nové datové nástroje? Nemají pocit, že to někomu ubírá práci?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Oni to vyloženě vítají. Pokud farmář, či zemědělský podnikatel podle velikosti farmy, potřebuje digitalizovat, je to většinou z hlediska 2 věcí. Z hlediska úspory času a úspory lidí. Obecně v zemědělství a stejně tak ve všech jiných segmentech nejsou lidi. To, co my přinášíme především je obrovská úspora času při rozhodování, úspora lidí a i naší senzorikou je to záchrana, nebo udržení kvality jejich produkce. Pokud bychom se bavili o senzorice, jsou to různé senzorové tyče do obilí, čidla do bramboráren, sýráren atd., kde informujeme o tom, v jakém je produkce prostředí, jestli je v pořádku a v té kvalitě, ve které byla sklizena.

K čemu všemu jsou například zemědělcům užitečné meteostanice umístěné na polích?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
My sbíráme jednak informace o tom, kde je jaká teplota, kde jak fouká, jestli a kolik prší či napršelo, nicméně tyto data jsou nám k tomu, abychom je mohli dál používat např. k predikci škůdců a chorob na kulturních plodinách. To opět ukazujeme farmáři, že je dost velká pravděpodobnost, že se rozšíří např. plíseň bramborová a dáváme jim tu informaci, aby včas šel do porostu zkontrolovat, jestli nebude potřeba ve správný čas udělat nějaký zásah.

Prognózy budoucí potřeby potravin hovoří o nárustu až o 70%. Může digitalizace procesů v zemědělství ovlivnit výnos, respektive efektivitu pěstování?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Tím jsme vlastně začínali. Senzorika není jen o konkrétních informacích, ale  o jejich vyhodnocování. Pokud se bavíme o chorobách, tak ty při akutním rozšíření bez zásahu zemědělce, který musí přijít včas a ve správný čas, tak dojde k totální škodě.

V takovém případě je predikce digitální technologie více než na místě. Které funkce lze v případě této společnosti po digitalizaci procesů očekávat?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
V první řadě je to sběr dat, tudíž kde se pohybuje, jakou rychlostí, jak efektivně využívá stroj, který konkrétně řídí. Druhá informace je o tom, kolik a jak efektivně pracuje na daném poli. Třetí funkce, kterou může využít je naše navigace AGdata NAVI, ve spojení s gps dokáže vizuálně traktoristu navigovat. Dokážeme ho navigovat v rámci jeho polností, pokud si např. rozdělí půdní blok pole více plodinami, tak dokáže velice efektivně zaset konkrétní část. Dokáže využít gps s navigací k efektivnímu využití průmyslových hnojiv či postřiků. Pokud jí přímo použije při práci jako takové.

Když už známe princip zemědělské knihy jízd a spotřeby vozidla, co takhle dokonalý přehled v reálném čase o geografickém rozložení skutečného osevu nebo hnojiv?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Sběr je dost rozsáhlý a vždycky záleží na tom, co konkrétní zemědělec potřebuje a očekává. Ano, my si dokážeme pomocí našich gps a prostřednictvím napojení na CAN bus na řidicí jednotku stroje získávat informace o aktuálním využití přípravků na ochranu rostlin, v dávce hnojiva, atd. Pokud toto řešení klient vyžaduje, dokážeme sbírat i tyto informace.

Pokud si vzpomeneme na socialistické nehospodárné zacházení se sklizenou úrodou, jak takový nešvar řeší dnešní digitální technologie?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Pokud je to kombajn, který má patřičné čidlo na průtokoměr, dokáže měřit aktuální výnos, tak my se díky našim senzorům dokážeme napojit na jeho sběrnici a tyto informace přenášet do AG data.

To je první krok, ale cestou do skladu se třetina zrna ztratila cestou. Jak mít úrodu efektivně pod kontrolou?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
I v příkladu, který jste zmiňoval, tak si dokážu představit, že by do naší funkcionality skladů chodily informace online buď přímo z váhy, nebo by je velice jednoduše skladník zapisoval, a tudíž bychom měli informaci z kombajnu a pak přímo ve skladě. Měl by být selským rozumem proces uzavřený. Čísla by měla být na začátku i na konci  stejná.

Taková jednoduchá číselná parita. Nic nového, jen v dnešní době snáz proveditelné. Je tedy ještě otázkou, kolik a jak objemných dat potřebujeme zpracovávat.
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Pracujeme s velkým množstvím dat, nicméně jsou relativně malého formátu.

Tedy volně přeloženo zpracovává se tisíce souborů s malou velikostí. A co poskytovatelé datových přenosů? Tedy konkrétně od senzorů, kde by bylo použití GSM komunikace neekonomické?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Je to vždycky o výběru, každá ze sítí má přednosti a my jsme si vybrali české radiokomunikace.

A každou novou technologií je nutno počítat i s pokusy zneužití. Existuje nějaká hrozba napadení systému?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Můžete vždy očekávat pokusy, ale systém jako takový se velkou měrou zabývá zabezpečením a dat klientů, takže toto je samozřejmě ošetřené.

A důležitá je také představa o principu poskytování této služby. Co si podnikatel kupuje a co pronajímá?
Lukáš Musil, Agdata s.r.o.
Business model vypadá tak, že on se registruje do našeho systému agdata.cz a na rok si přeplatí užívání systému. Co se týče konkrétních hardwarových věcí, lépe řečeno senzorů, tak ty si kupuje a  také platí roční předplatné využití služeb, ať  už datových, či konkrétních, které potřebuje.


To byla krátká reportáž o praktickém uplatnění digitalizace v zemědělství.
 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Podívejte se na první webcast DT#, který se zaměřil na představení konceptu Digitální továrny 2.0. O tom, co se již několik měsíců připravuje diskutovali Zdeněk Havelka, jednatel společnosti 33A+ a vizionář v oblasti digitalizace, Michalis Busios, ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu a Lukáš Kousal ze společnosti Škoda Auto. Představují nové procesy ve firmách opravdu digitalizaci, která přináší ekonomicky přidanou hodnotu? V mnohých případech se digitalizuje, ovšem ...
Mezitím, co vláda rozdává plošně koronavirovou podporu, existují subjekty, které na pomoc z našich daní nedosáhnou. Takovým typickým subjektem jsou výstaviště. Ta na sebe vážou další dodavatele, kteří jsou na pořádaných událostech závislí. Samozřejmě jsou to i elektrikáři, ale s nimi mnoho dalších profesí. O ubytovacích, pohostinských nebo dopravních službách ani nemluvě. Dá se s tím něco dělat? Nebo jednoduše navýšíme státní dluhy a časem se to spraví?
V dnešní době už není žádnou výjimkou, pokud ovládáte svá zařízení pomocí mobilního telefonu. Společnost ABB s.r.o. v loňském roce uvedla na trh řadu těchto přístrojů a v letošním roce došlo k jejímu rozšíření. Jaké zahrnuje novinky a aplikace, čtěte zde ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933