Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

ESP#1 Jak má ...

Elektronické nakupování ovládá spotřebitelský svět. E-shopů existují ...

Přístroje AFDD ...

Předpokládejme, že za dobu, co se u nás propagují ochrany proti ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
21.02.2019 TIP na reléové moduly s PUSH-IN technologií a magnetem proti opotřebení kontaktů při stejnosměrné zátěži až do 220V DC/10A. Speciálně navržené reléové moduly pro všestranné použití v široké řadě průmyslových aplikací. V mnohých průmyslových aplikacích se používá napětí mezi 110V a 220V k řízení akčních členů. Při zatěžovacím proudu přes 100 mA toto vysoké napětí vytváří jiskření, které ...
20.02.2019 Cube67 Hygienic Design určený do potravinářství. Cube67 je modulární sběrnicový systém společnosti Murrelektronik pro dokonalé decentralizované instalační koncepce. Jeho flexibilita umožňuje realizovat pro každou aplikaci nejvhodnější řešení, kompletně v krytí od IP20 až do IP69K. V potravinářství platí obzvláště vysoké nároky na odolnost a možnost čištění použitých komponent. Moduly Cube67 Hygienic Design ...
19.02.2019 Kryty popisovacích štítků pro připevnění vázacími pásky. Nepopsané konce kabelů se v průmyslových prostředích neodpouští. Označený kabel je nedílnou součástí každé seriózní instalace. Je ovšem otázkou, jak takový kabel označit, aby to vydrželo. Před mechanickým poškozením a hlavně čitelně. Další otázkou je jak to popsat v ...
18.02.2019 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek. Unipetrol již nyní rozšiřuje nabídku pohonných hmot ve své síti čerpacích stanic Benzina o elektrickou energii. Se Skupinou ČEZ se dohodl na zprovoznění desítek rychlodobíjecích stojanů po celé České republice. Staví je Elektromobilita Skupiny ČEZ, provozovatel nejrozsáhlejší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Infrastruktura vzniká i díky ...
15.02.2019 Průmysl 4.0 stojí na snadné výměně dat. Globální propojení sítí v rámci projektu Průmysl 4.0 je realizovatelné, pokud bude výměna dat probíhat podél celého procesového řetězce přes standardizovaná rozhraní. Umati, nová značka Svazu německých výrobců obráběcích strojů VDW, pracuje na podobném standardu pro otevřené rozhraní k napojení obráběcích strojů přes nadřazené IT systémy, který ...
14.02.2019 Co dnes víte o revoluci v požárně bezpečnostních kabelech PRAFla+? V loňském roce se Pražská kabelovna zmiňovala o požárně bezpečnostních kabelech, které lze vyrobit ve dvou hlavních variantách. S funkční integritou při požáru a bez funkční integrity. Funkční integrita je zajištěna žilami opatřenými izolací ze silikonových polymerů, které vlivem tepla při požáru keramizují a vytvoří tak ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1002
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?


Document Actions
DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?
Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
Jan Hájek, ze dne: 11.12.2017


Svodiče přepětí je při jejich instalaci potřeba předjišťovat. S tímto požadavkem se setkal každý z projektantů, projektantek i elektroinstalatérů, kdo se ochrany před bleskem a přepětím pro vnitřní instalace, byť jen trochu dotkl. Lhostejno, zda se jedná o svodič bleskových proudů nebo přepětí, u každého je v montážním návodu uvedena maximální hodnota pojistek, které je potřeba mít instalované v elektrické instalaci před ním.

Pojistka nebo jistič

Vždy je potřeba instalovat klasickou tavnou pojistku gG/gL. Bylo by chybou instalovat klasický jistič, jehož reakce není k tavné pojistce ekvivalentní. Mezi další z nevýhod použití jističe je jeho impedance, kterou způsobuje v něm integrovaná cívka. Díky této impedanci by mohlo dojít k tomu, že ochranná úroveň svodiče přepětí Up bude navýšena o úbytek napětí na impedanci jističe, a tak by mohlo dojít k tomu, že výsledná úroveň napětí bude vyšší než dále umístěné spotřebiče dokáží bez problémů přečkat.

Pro lepší pochopení toho, co se děje při reakci na svodiči přepětí je dobré si uvědomit, že jakmile svodič začne vést, chová se v elektrické instalaci jako zkrat, který dokáže na rozdíl od toho klasického zkratu opět ,,rozpojit,, bez toho, aniž by došlo k jeho poškození. Svodová schopnost svodiče je dalším z důležitých parametrů, který je potřeba v návrhu ověřit a posoudit, zda je možné svodič na daném místě vůbec instalovat. 

Při reakci svodiče, teče jeho jiskřištěm, nebo varistorem teoreticky i prakticky téměř celý zkratový proud, který je v místě jeho instalace možný. Tento parametr je u svodičů označován jako (Ifi). Pokud by tento proud byl vyšší než schopnost svodiče, došlo by k jeho poškození. 


Pojistka před svodičem přepětí má tedy za cíl, ochránit svodič přepětí před poškozením v důsledku toku vyššího proudu, než svodič přepětí konstrukčně zvládá.

Zapojení do ,,T,,
Při paralelním zapojení svodiče přepětí, je třeba dbát i na maximální délku vedení těchto připojovacích vodičů dle ČSN 33 2000-5-534, kdy se do této délky samozřejmě započítávají i vodiče pro připojení předjištění.
 

Obrázek z ČSN 33 2000-5-534 ed.2

Citace z ČSN 33 2000-5-534 ed.2 ... Jestliže celková délka vedení ( a+b+c), jak je určena na obrázku 534.8 překračuje 0,5m, musí být zvolena alespoň jedna z následujících možností:

  • Zvolit SPD s nižší napěťovou ochrannou hladinou Up (1m délky přímého kabelu, kterým protéká proud výboje 10kA (8/20) přidává úbytek napětí okolo 1000V);
  • Instalovat druhou koordinovanou SPD v blízkosti zařízení, které má být chráněno tak, aby se přizpůsobila napěťová ochranná hladina Up jmenovitému impulznímu napětí zařízení, které má být chráněno;
  • Použít instalaci znázorněnou na obrázku 534.9

To, co je na obrázku 534.9 není nic jiného, než zapojení do V, které je známo například jako standardní u DEHNventilu, který má zdvojené připojovací svorky. To samozřejmě je možné pouze tam, kde je uvažován proud obvykle do 125A, zařízení s vyššími proudy již nejsou realizovány za pomoci drátů a tak je nutností zapojení do ,,T,, , jak je uvedeno na obrázku 534.8 z  ČSN 33 2000-5-534 ed.2.

Jak z toho ven?
Řešením je integrovat pojistku přímo do svodiče přepětí, odpadnou starosti s:

-    Délkou vodičů potřebných k propojení pojistky a svodiče
-    Výběrem vhodné pojistky
-    Starostí, zda pojistka přežije průcod bleskového proud
-    Místem v rozváděči – Pojistkový spodek pro NH 00 je už velký macek
-    S montáží pojistek
-    Výběrem vodičů pro zapojení


Prvním svodičem bleskových proudů s integrovanou pojistkou byl v roce 2005 DEHNbloc Maxi S, který stále zůstává v sortmentu. Kromě integrované pojistky má ještě další zajímavost a tou je, že se přímo montuje na PEN sběrnici v rozváděči a tak je délka tohoto připojení nulová.

Svodiče bleskových proudů s integrovanou pojistkou
DEHNven CI obj.č. 961 200  je jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými při spínání a při bouřkách. Jedná se kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0A – 2.


Svodič DEHNven CI je kompletní jednotka s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami, je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem svodiče DEHNven CI je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu (WBF)  schopen odvést bleskový proud až 25kA (10/350μs). Tento kombinovaný svodič je schopen chránit koncová zařízení díky nízké ochranné úrovni Up ≤ 1,5kV.

Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti je funkční stav nebo porucha signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM obj.č. 961 205 se vodiče dálkové signalizace funkčnosti připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice. Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám normy PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD v neměřené části rozvodu nn.


DEHNguard CI
Obdobná situace nastává v podružném rozváděči, kde je nejenom velmi častý problém s místem pro umístění předjištění, ale i se zajištěním správné koordinace mezi svodičem a jeho předjištěním. Díky instalaci jističů, je ve fázi projektování celého rozváděče nejasné, jestli výsledná kombinace jističů a přepěťové ochrany bude plnohodnotnou náhradou pojistkám s charakteristikou gG/gL. Zde pak přichází jako logická volba svodič s integrovanou pojistkou, kde veškeré starosti s koordinací odpadají a ještě se ušetří nejenom prostor v rozváděči.

Řešením je nasazení DEHNguard CI.  Jedná se o více pólový svodič přepětí s integrovanou pojistkou, který chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětím. DEHNguard CI je svodič přepětí, typ 2 podle ČSN EN 61643-11 a instaluje se na rozhraních LPZ 0B – 1.  Svodič je kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí skládající se ze základního dílu s vyjímatelnými ochrannými moduly, které mají integrované pojistky. Svodič je přizpůsoben pro montáž v rozváděčích s lištou TS 35. Svodiče přepětí jsou energeticky zkoordinovány s ostatními svodiči řady Red/Line. Ochranné moduly jsou osazeny výkonnými varistory ZnO a pojistkou zapojenou do série. Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením s technologií „Thermo-Dynamic-Control“ s dvojitou kontrolou. Svodič přepětí je schopen chránit koncová zařízení Up ≤ 1,5 kV. Funkční stav nebo porucha jsou signalizovány mechanickým terčíkem v signalizačním poli. Snadné vyjmutí modulů pomocí aretovacího tlačítka na ochranném modulu. Přívodní vodiče se připojují do připojovacích svorek nebo pomocí hřebenových propojek. Vodiče dálkové signalizace se u provedení FM připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice.

Integrovaná pojistka ve svodiči přepětí šetří samozřejmě i montážní čas, kdy je jedním pracovním úkonem instalována dvojice potřebných přístrojů.DEHNbloc Maxi 1 CI 440/ 760 FM
Pro větší náhled kliknout!


Nejenom v případě IT sítí 400 a 600V je výhodou, pokud je svodič bleskových proudů již vybaven integrovanou pojistkou a není tak potřeba složitě v instalaci řešit, jak a čím svodič předjišťovt. U obou svodičů je třeba počítat s tím, že jejich velikost není stejně malá, jako v případě variant pro 230V a prostor v rozváděči zaberou větší. Úspora místa je však i tak velká a oproti variantě, kdy by bylo instalováno předjištění v rozváděči zbyde místo pro více jak 30 jednopólových jističů.


Závěr: Svodiče DEHN s integrovanou pojistkou přinášejí elektrotechnikům a jejich zákazníkům vysoký komfort nejenom při instalaci, ale i při návrhu řešení a jeho bezproblémové integraci do nového, ale i stávajícího zařízení.

Zdroje: ČSN 33 2000-5-534 ed.2 www.dehn.cz

Máte k významu jističe v sérii s přepěťovými ochranami co dodat?
Využijte níže otevřenou diskusi na toto téma!POKUD PRACUJETE V OBORU,
máte možnost si zažádat o aktuální
papírový katalog svodičů blesku DEHN&SÖHNE
NÍŽE UVEDENÝM FORMULÁŘEM!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Když jsem se před mnoha léty dozvěděl o novém klubu odborníků na ochranu před bleskem a přepětím, nenapadlo mne, že se v budoucnu z takové události stane tak jedinečný zdroj praktických událostí. Během každého roku navštívím desítky odborných seminářů, mám možnost srovnání různých úrovní, způsobů a obsahu předkládaných sdělení. Přes to, že jsem sám frekventantem, závěr by měli činit jiní. Ovšem jiní zase nemají tolik co k porovnání, co já. Proto se pokusím odkrýt některé jiné úhly pohledu a sdělte si své zkušenosti mezi sebou v níže otevřeném diskusním tématu ...
V době internetu věcí, tedy v situaci, kdy je internet páteří všeho komerčního dění, je potřeba si své lokální ethernetové rozvody pečlivě střežit. Tedy určitě v případě, pokud zajišťují chod důležitých systémů. Jednou z hrozeb je samozřejmě přepětí. Přepětí atmosférické, či provozní, vznikající z jiných systémů nebo poruch. Na trhu vidíme nepřeberná množství řešení ochran. Ne vždy, však za každým stojí odpovědná značka, která garantuje spolehlivost. Tentokrát jsme namířili kameru na svodič přepětí pro datové sítě a Ethernet pro nasazení vně objektů ...
Výpočet valivé koule se stal jedním z důležitých výpočtů při ochraně před bleskem. U nás byla popularizována českými odbornými legendami, Zdeňkem Rousem a Františkem Popolanským. Málokdo ovšem věděl, že duchovním otcem tohoto výpočtu byl maďar Tibor Horváth. Ten zemřel ze zmiňované trojice expertů letos v listopadu jako poslední z nich. Byl prvním, kdo prezentoval metodu "valivé koule" pro zjištění ochranných prostorů jímací soustavy a prosadil její použití v maďarských normách pro ochranu před bleskem v roce 1962. Tato metoda se stala posléze součástí všech následných mezinárodních norem, byl nazýván otcem "valivé koule".
Počet svodů je častým sporem, respektive jeho nízký počet bývá velice častým nedostatkem u realizované ochrany před bleskem. Najednou spatříte u jednoho svodu hned dvě vedoucí vedení k uzemnění. Napadne vás "preciznost ...". Konečně se objevují hromosvodáři, u kterých jsou na prvním místě Kirchhoffovy zákony a až na druhém Ohmův zákon. Ovšem jak jsem se později dozvěděl kromě dobrého výpočtu je také nutná přesná montáž podle právně závazného návodu výrobce. Elektrotechnika není emoční záležitost, ale logická věda, kde hraje v konečném provedení důležitou roli každý detail ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933