Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Oceloplastové ...

Používáte rádi rozvodnicové skříně, které zazdíte nebo upevníte do ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.09.2019 Líbí se vám průmyslový styl v interiérech? Pokud se někdo ptá starého elektromontéra, zpravidla dostane kladnou odpověď. V minulých dobách byly domovy vybaveny ovládacími tlačítky a signálkami snad u každého elektrikáře. Dnes si lze povšimnout velice podobných záměrů architektů. V obývacím pokoji lampa v nevýbušném provedení z šachty, stavební reflektory v kuchyni nebo dokonce ...
18.09.2019 Mico Pro – nyní s vlastním napájením. V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví, pomáhají identifikovat vzniklé poruchy. Všechny verze inteligentních modulů MICO až dosud vyžadovaly přivedení 24VDC z napájecího zdroje až na vstupní svorky. Tato nutnost nyní odpadá díky nejnovějšímu přírůstku ...
17.09.2019 Propojovací kanály VK od OBO. Značku OBO vidíme často na parapetních kanálech nebo velkých nosných systémech. Dnes se zaměříme na daleko menší výrobek a to na kanál VK. Propojovací kanály zajišťují čisté uložení kabelů ve skříňovém rozvaděči a všechny varianty jsou vyrobeny z bezolovnatého materiálu. Pro profesionální instalaci zapojení máte na výběr z propojovacích kanálů VK o rozměrech ...
16.09.2019 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována. Budování sítě pro Internet věcí (IoT), která umožňuje bezpečný přenos dat mezi velkým množstvím navzájem komunikujících zařízení, je dokončeno. Síť momentálně pokrývá 96% české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů. Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která ...
13.09.2019 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7. Konektor je speciálně přizpůsobený požadavkům vysokorychlostního kabelu. Koncepce stínění je navržena tak, aby stínění párů vodičů odolalo rušení nejen před vnějšími vlivy, ale také před sousedním párem a to po celé délce kabelu. Stáčené kontakty modulu jsou průmyslovým standardem a měly by být instalovány pomocí krimpovacích kleští se 4 trny. Potřeba ...
12.09.2019 Pozvánka na 56. konferenci SRVO. Blíží se 56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se uskuteční dne 24.10. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Konference na téma "Role státu při obnově veřejného osvětlení" proběhne pod záštitou resortů, které podporují kvalitu osvětlení veřejného prostoru s uvedenými tématy: SMART CITY a budoucnost osvětlení v Plzni. Legislativní ...
11.09.2019 Před 60 lety začal první Mezinárodní strojírenský veletrh. Dodnes nevynechal jediný ročník. 6. září 1959 na brněnském výstavišti odstartoval první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, ještě pod názvem Mezinárodní veletrh Brno. Po 60 letech je MSV nejvýznamnějším středoevropským veletrhem svého druhu s návštěvností přes 80 tisíc lidí a více jak šestnácti sty vystavujícími firmami. Letos se koná 7-11.října. Šedesátý první ročník ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 109
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Přiřítit se do Hradce Králové s šestnácti koňmi je asi pro mnohé nepochopitelné. Ovšem uvnitř otevřené karoserie svět kolem vypadá jinak. Co mají elektrikáři se starými veterány? Asi tolik, co s elektromobilitou. Ovšem být odborníkem ať již čehokoliv ...

DEHN: ODDÁLENÝ HROMOSVOD – Jak na to?


Document Actions
DEHN: ODDÁLENÝ HROMOSVOD – Jak na to?
Přímý úder blesku do nechráněného anténního stožáru znamená konec pro veškerá elektronická zařízení (video, televize, satelit, DVD), ale blesk se může dále šířit po vedení do celého objektu. Pouhým připojením stožáru ke hromosvodu sice dokážeme blesk svést celkem spolehlivě do země, ovšem ...
Dalibor Šalanský, ze dne: 20.12.2006

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na praktický postup při návrhu a konstrukci oddáleného hromosvodu pro anténní stožáry na rodinných domcích nebo malých bytovkách. Uvažovaná výška stožáru je přibližně do tří metrů.


Obr. 1.

V čem spočívá princip oddáleného hromosvodu? Přímý úder blesku do nechráněného anténního stožáru znamená konec pro veškerá elektronická zařízení (video, televize, satelit, DVD), ale blesk se může dále šířit po vedení do celého objektu. Pouhým připojením stožáru ke hromosvodu sice dokážeme blesk svést celkem spolehlivě do země, ovšem k poškození elektroniky může vzhledem k dílčímu bleskovému proudu stejně dojít. Neuzemněné stožáry vůbec nezmiňuji, požáry a pobourané domy zde nebudeme řešit. Přímému úderu blesku do stožáru se vyhneme tím, že ve správné vzdálenosti od něj vztyčíme pomocný jímač. Důležité ovšem je dodržet tyto zásady:

  1. zařadit daný objekt do správné třídy ochrany před bleskem
  2. zkontrolovat stávající jímací soustavu
  3. pomocný jímač umístit ve správné vzdálenosti od anténního stožáru
  4. doplnit veškeré koaxiální svody vhodnými svodiči přepětí
  5. zajistit vyrovnání potenciálů
  6. instalovat svodiče přepětí i do napájecí soustavy

Probereme si podrobně jednotlivé body.

1) třída ochrany před bleskem – (dnes nově zavedený název LPS – Lightning Protection System) určuje soubor opatření nutných k ochraně objektu před bleskem. Jsou čtyři třídy. Rodinné domky se většinou zařazují do třídy III, kde nejsou kladeny tak velké nároky na ochranu. Má-li ovšem někdo domácnost vybavenou elektronikou v hodnotě stovek tisíc korun (např. tepelné čerpadlo, solární panely apod.), měl by objekt zařadit spíše do třídy II. Stanovení třídy ochrany je důležité pro výpočet vzdálenosti oddáleného jímače od anténního stožáru.

2) Kontrola jímací soustavy – poradí, případnou kontrolu proveden revizní technik. Důležité je zkontrolovat celkový stav hromosvodu, poškození, korozi. Hodnota zemního odporu by neměla přesáhnout 10 ohmů, čím méně, tím lépe.


Obr. 2.

3) Pomocný jímač – určení dostatečné vzdálenosti. Pro tento výpočet je k dispozici soustava vzorců, která ovšem zcela překračuje rámec tohoto článku. Uvedu zde pouze výsledné hodnoty pro několik typů domků (předpokladem je jímací soustava s hřebenovým vedením a min. dvěma svody pro sedlovou střechu, nebo mřížová soustava se dvěma svody pro ploché střechy):

  1. domek 10 x 10m se sedlovou střechou, výška hřebene 7m, anténní stožár 3m: s = 0,51m pro třídu ochrany III, 0,76m pro třídu ochrany II.
  2. domek 12 x 15m se sedlovou střechou, výška hřebene 10m, anténní stožár 2m: s = 0,61m pro třídu ochrany III, 0,91m pro třídu ochrany II.
  3. domek 12 x 12m, plochá střecha, dva svody, anténní stožár 2m: s = 0,56m pro třídu ochrany III, 0,84m pro třídu ochrany II.


Obr. 3.                                             Obr. 4.

Dostatečná vzdálenost s do 1m je hraniční, v opačném případě (u velkých budov) musíme doplnit objekt dalšími svody.
Pomocný jímač připevníme na výložníky tak, jak je znázorněno na obrázku 1. Důležité! - ochranný úhel tohoto jímače musí spolehlivě „přikrýt“ vrchol anténního stožáru. A aby to nebylo tak jednoduché, nesmíme uvažovat o pevném úhlu 112° podle ČSN 341390, ale podle nové normy EN 62305 se tento úhel mění v závislosti na třídě ochrany před bleskem a výšce budovy (resp. vrcholu anténního stožáru).

Podrobný popis včetně výpisu potřebného materiálu:
Jímací tyče z hliníku se vyrábí od délky 1,5m až po 8m. Výběr je tedy velmi široký. Výložníky, jejichž středová část je ze speciálního nevodivého materiálu s označením GFK, jsou vybaveny na jednom konci třmenem pro uchycení na anténní stožár, na druhém konci je úchyt jímací tyče. Vše je dobře patrno z obrázku 2. Tyto výložníky se vyrábí ve třech standardních délkách, a to 530mm, 690mm a 1030mm. Jestliže ovšem tato délka, případně třmen na stožár nevyhovují, lze tyto výložníky sestavit i z jednotlivých komponentů. Různé druhy úchytů a třmenů lze libovolně kombinovat a nalezneme tak vhodné upevnění jímací tyče. Příklady jsou na obrázcích 3 a 4. Důležité! anténní stožár se nesmí spojit s jímacím vedením, ale musí se pospojit s ekvipotenciálním vyrovnáním objektu. Z obrázku 1 je patrno, že anténní stožár není vztyčen v hřebeni střechy. Ovšem velice často bývá právě v hřebeni. A zde narazíme na drobný problém. Jímací soustavu musíme obloukem a opět v dostatečné vzdálenosti s vyhnout kolem stožáru. Zde ale záleží na zručnosti montéra, jak si s touto situací poradí. Příkladem může být obrázek 5. Tím je vyřešen základ kvalitní ochrany před bleskem.


Obr. 5.

4) Svodiče přepětí pro koaxiální svody. Anténní systém není ohrožen přímým úderem blesku (to zaručuje oddálený jímač), ovšem riziko indukovaných přepětí při průchodu bleskového proudu přetrvává. Spolehlivou cestou k jejich odstranění je instalace svodičů přepětí určených pro koaxiální anténní svody.
Vhodným místem je instalace přímo pod střechu objektu (půda apod.) tak, abychom zabránili vniknutí přepětí hlouběji do objektu. Příklad ochrany je znázorněn na obrázku 6, úspornější varianta „obětování“ zesilovače na obrázku 7. Lze použít přepěťové ochrany DEHNgate FF TV.

5) Vyrovnání potenciálů. Toto je rovněž velmi důležitý úkon, u novějších staveb však nepředstavuje vážný problém. Většinou je již všechno tak, jak má být. Pro jistotu provedeme pouze kontrolu a na svorkovnici HOP připojíme anténní stožár.

6) Přepěťové ochrany pro napájecí soustavu. Celý ochranný systém anténního stožáru by pozbyl účinnosti, kdybychom v součinnosti s ním nevyřešili i ochranu napájení. Tento systém je však již dostatečně znám a proto se o něm nebudu šířeji rozepisovat. Pro názornost pouze obrázek 8, kde jsou uvedeny některé typy přepěťových ochran vhodných pro zajištění komplexní třístupňové ochrany napájení.


Obr. 7.

Tento příspěvek jsem připravil na základě četných dotazů na toto téma. Princip oddálených hromosvodů je již dostatečně dlouho znám, ovšem v praxi byl zaváděn pouze v extrémních případech (muniční sklady apod.). V normě EN 62305 je metodika velmi podrobně rozpracována a přináší tak velmi kvalitní a podstatně spolehlivější metodu ochrany, než doposud používané připojení anténního stožáru na jímací soustavu hromosvodu.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Nárůst elektroniky s pohledem na Moorův zákon není předvídatelný, ale naprosto logický. Podnikatelé v průmyslové výrobě stojí v současné době před jednou z největších existenčních výzev. Tak jak na pracovním trhu ubývá lidí ochotných pracovat v průmyslu a z toho zbytku, který zbývá ještě odsává státní administrativa a nově vznikající služby, pokládá si každý výrobce otázku. Jak zajistit nárůst výroby, anebo alespoň udržet současnou úroveň s dosavadním počtem pracovníků při perspektivě jeho poklesu?
Co u vás vyvolává název prezentace "Jak sestřelit staříka"? Já tedy četl o stoletém staříkovi, který vylezl z okna a zmizel, ovšem v tomto případě si představuji spíše stoletého staříka, drápajícího se po starém hromosvodu někam k výšinám a někdo ho chce dostat dolů. Jak to tedy autor s názvem myslel? Bezpochyby je Hájek více v souladu s Komenským než většina českých technických odborníků, kteří přednáší o sofistikované problematice. A víte, že právě toto je důvod, proč na Hájkových přednáškách nikomu nepadá obličej na stůl?
Zkusme si představit, že by Jan Hájek pracoval pro jiného výrobce. Jak by se choval? Jedna věc je loajalita vůči tomu, kdo nás platí a druhá je vlastní přesvědčení nebo také profesní čest. Co myslíte, bavilo by ho přesvědčovat někoho především kvůli výdělku a sám tomu nevěřit? Možná nikoho nenapadne takto uvažovat, pokud máte před sebou nějakého zástupce výrobního závodu. Určitě je svým zaměstnavatelem školen a poučen co říkat a co ne. Ale asi musí být vnitřně přesvědčen o správnosti svého jednání. Jan Hájek evidentně ví, co říká a jde to přímo z něj. Jak by to vypadalo, pokud by prodával ESE?
Máme švejkovství jako národ opravdu stále v sobě? Znáte výrazy typu “kradou všichni, proč bych nemohl já?”, nebo “nikdy se to nedodržovalo a teď najednou musí?”. Osobně mi to připadá jako zoufalé volání o pomoc nějakého nevědomého lůzra. Pokud vím, že deset let parkuji na nezpevněné ploše a najednou si toho všimne aktivní strážník městské milice, pak si vzpomeneme na přísloví “není žalobce, není soudce”. Jak tuto situaci popisuje Jan Hájek ze svého pohledu?
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933