Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 412
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Program Therm je volně použitelný program společnosti Rittal, určený pro návrh vhodné technologie chlazení a vytápění rozvaděčů. Při práci s programem Therm není zde nutná detailní znalost technologie chlazení. S jeho pomocí může navrhnout vhodnou ...

DEHN: Nad otázkami ochrany dle ČSN 33 2000-4-443 ed.3


Document Actions
DEHN: Nad otázkami ochrany dle ČSN 33 2000-4-443 ed.3
Proč instalovat svodič blesků? Co je to zkratka LPL? Vzniká povinnost instalace za jiných než legislativních důvodů? Ochrana před přepětím je vyžadovaná, pokud přepětí může mít následující účinky na ... Může mít energetika jiné nároky než z ČSN 62 305 vyplývající? Jaké jsou vlastnosti tohoto svodiče? Jakým principem dochází k účinné ochraně zařízení? Jsou tedy instalace za elektroměrem pro ochranu vhodnější? K čemu je dobrý vlnolam? Proč se DEHNshield označuje za kombinovaný svodič?
Jan Hájek, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 14.11.2017


Proč instalovat svodič blesků?
Obecná povinnost instalovat svodič bleskových proudů na vstupu napájení do objektu vyplývá z analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2. Pokud vzniká nový objekt, dochází k jeho rekonstrukci, či opravě, je vždy v souladu s požadavky Stavebního Zákona a souvisejících předpisů povinnost vypracovat jako první krok analýzu rizika, která určí, jaký svodič je pro ochranu před bleskem dostatečný, tedy jakou má mít schopnost svádět bleskový proud v dané hladině ochrany před bleskem LPL (Lightning Protection Level).

Pro větší náhled kliknout!


Vzniká povinnost instalace z jiných než legislativních důvodů?
Pro všechny ostatní případy platí, tedy pokud by se nevytvářela analýza rizika dle ČSN 62 305-2, že zda instalaci svodiče bleskových proudů provést či nikoliv je rozhodující postup dle ČSN 33 2000-4-443 ed.3. Tato norma obsahuje, stejně jako ČSN EN 62305-2 analýzu rizika. Tato analýza je sice jednodušší, ale v rozvaze hrají roli stejné parametry, tedy délka nadzemního a podzemního vedení, jaký je typ prostředí kolem vedení a počet úderů blesku na čtvereční kilometr.

Ochrana před přepětím je vyžadovaná, pokud přepětí může mít následující účinky na:

1    Lidský život, např. u zařízení pro bezpečnost nebo v nemocnicích.
2    Veřejné budovy a kulturní zařízení, např. veřejné služby, telekomunikace, muzea a výstavy
3    Obchodní a výrobní objekty, např. hotely, banky, průmyslové objekty, obchody, farmy.
4    Shromáždění lidí, např. ve velkých obytných objektech, kostelech, kancelářích, školách.
5    Jednotlivé osoby, např.  Například v obytných objektech a malých kancelářích, pokud jsou v nich instalována citlivá zařízení kategorie I +II, např. domácí spotřebiče, přenosná nářadí a elektronika.
 

Dalším posuzovaným parametrem je impulsní odolnost instalovaného zařízení, které je potřeba chránit, protože to je určující pro volbu svodiče a jeho ochranné úrovně.

Může mít energetika jiné nároky než z ČSN 62 305 vyplývající?
Stejně tak, jako v případech, kdy se svodič bleskových proudů instaluje jako součást vnější ochrany před bleskem i v tomto případě je nutné, při instalaci svodiče před elektroměrem respektovat požadavky PNE 33 0000-5. Tyto požadavky bezezbytku splňují svodiče DEHNventil a DEHNven CI.


DEHNven CI, svodič s integrovanou pojistkou
Pro větší náhled kliknout!

   
Jaké jsou vlastnosti tohoto svodiče?
DEHNven CI obj.č. 961 200 je jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými při spínání a při bouřkách. Jedná se kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0A – 2.

Jakým principem dochází k účinné ochraně zařízení?
Svodič DEHNven CI je kompletní jednotka s jiskřištěm a integrovanou pojistkou, je přizpůsoben k montáži v rozvaděčích s lištou TS 35. Srdcem svodiče DEHNven CI je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu (WBF) schopen odvést bleskový proud až 25 kA (10/350 μs). Tento kombinovaný svodič je schopen chránit i koncová zařízení díky velmi nízké ochranné úrovni Up ≤ 1,5 kV.
Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti je funkční stav nebo porucha signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM obj.č. 961 205 se vodiče dálkové signalizace funkčnosti připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice. Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám normy PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD v neměřené části rozvodu nn.Jsou tedy instalace za elektroměrem pro ochranu vhodnější?
Pro instalaci za elektroměrem jsou možnosti instalace mnohem širší, kromě DEHNventilu či DEHNven CI lze instalovat i svodiče bleskových proudů s jiskřištěm řady DEHNshield. DEHNshield je kombinovaný svodič, jehož srdce tvoří jiskřiště a pro zpracování obloučku na elektrodách používá princip zhášecích komor. Tvarově uzpůsobené elektrody jiskřiště zabezpečí, že oblouček doputuje do části, kde je mezi oběma elektrodami spoj s vícenásobným jiskřištěm, na kterém se oblouk rozdělí na množství malých obloučků s nízkým napětím. Díky rozdělení na množství dílčích obloučků, je otázkou krátkého času, než jeden z obloučků zhasne a přeruší tak reakci svodiče.

K čemu je dobrý vlnolam?
Svodiče DEHNshield mají takzvanou funkci vlnolamu pro bleskový proud (WBF - Wave breaker funktion) a tak je možné je použít přímo pro ochranu koncového zařízení. Připojovací svorky mají v závislosti na druhu vodiče velmi široký rozsah a umožňují upevnění vodičů 1,5-35 mm2.Proč se DEHNshield označuje za kombinovaný svodič?
Na každém pólu svodiče DEHNshield může téci bleskový proud až 12,5 kA (10/350µs), což je hodnota, která je v uvažovaných LPL zcela dostatečná. DEHNshield patří mezi takzvané kombinované svodiče bleskových proudů, což v případě DEHN znamená, že se jedná o kombinaci schopnosti poradit si s bleskovým proudem a zároveň zabezpečit nízkou ochrannou úroveň Up ≤ 1,5kV i pro jakékoliv koncové zařízení. Koncové zařízení musí být, tak jako v případě jakékoliv přepěťové ochrany, ve vzdálenosti nejlépe do pěti metrů od svodiče, aby bylo možné zanedbat vliv úbytku napětí na vodičích. DEHNshield je svodičem, který je tedy přímo koordinován nejenom s koncovým zařízením, ale i samozřejmě se svodiči typ 2 řady DEHNguard či typ 3 DEHNflex. Díky svému kompaktnímu tvaru a chytře volenému vzhledu, je možné doplnit svodič rozšiřujícími svorkami STAK 25, které umožňují osazení dvou vodičů až do průřezu 25 mm2. Svorka se jednoduše zasune do stávající svorky a po zacvaknutí vytvoří se svodičem kompaktní celek, který šetří čas a náklady na instalaci svodiče.Díky kompaktním rozměrům svodiče DEHNshield a shodném objemu práce i podružného materiálu potřebného pro instalaci, bývá v praxi používán často i tam, kde by jinak bylo dostatečné umístit pouze svodič typ 2. Jiskřiště v DEHNshield garantuje větší provozní spolehlivost a stálost parametrů, než jakou lze očekávat u varistorů a umožňuje provoz bez ověřování hodnoty miliampérového bodu při pravidelných revizích a to ušetří nemalé provozní náklady. Cena DEHNshield je pouze o třetinu vyšší, než u svodiče typ 2 a tak i počáteční náklady na celou výzbroj rozvaděče stoupnou pouze v jednotkách procent.

Výhody svodiče DEHNshield
-    Svodič s jiskřištěm, neobsahuje varistor
-    Kompaktní velikost pólu v šířce jednoho modulu
-    Schopnost vést bleskový proud až 12,5 kA
-    Ochranná úroveň do 1,5 kV
-    Možnost použít svorky STAK 25
-    Funkce vlnolamu pro bleskový proud – WBF
-    Mechanický stavový terčík
-    Nutnost předjišťovat až při hodnotě pojistek nad 160 A
-    Přímá koordinace s SPD typ 2 typ 3
-    Rozsah svorek 1,5-35 mm2

Pro objekty bez vnější ochrany před bleskem a je v určitých případech možné použít svodiče, které mají nižší schopnost svádět bleskový proud, než je 12,5 kA bleskového proudu. Pro tyto případy je k dispozici DEHNshield Basic, který má svodovou schopnost 7,5 kA a tak splňuje požadavky dle ČSN 33 2000-5-534 ed.2.

DEHNshield Basic se vyrábí pouze s kontaktem pro dálkovou signalizaci a je k dispozici pro třífázové TNC, TNS a TT sítě.POKUD PRACUJETE V OBORU,
máte možnost si zažádat o aktuální
papírový katalog ochran proti blesku a přepětí DEHN&SÖHNE
NÍŽE UVEDENÝM FORMULÁŘEM!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 3)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Pojďme se s kamerou podívat jak probíhají odborná školení společnosti DEHN, toho času na Slovensku. Tým specialistů značky využil září jako jediné možnosti pořádat událost s prezenční účastí a i za zpřísněných hygienických podmínek objeli vybraná města. Co je aktuálně na programu přednášek? Kdo společnosti DEHN na Slovensku s pořádáním pomáhá? Sledujte tuto krátkou zprávu ...
Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (RSM) založenej na elektro-geometrickom modeli (EGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (ESE) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času predstihu iniciácie ∆t, a teda prírastku dĺžky ústretového výboja ∆L, ale dokázanie chybného výpočtu polomeru ochrany R_P v ľubovoľnej výške podľa vyššie uvedených noriem. Kľúčové slová: norma NF C 17-102, aktívny zachytávač, pasívny zachytávač, metóda valivej gule, ochranný priestor, polomer ochrany ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933