Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Ceny energií ...

Jaké se nabízí technické řešení pro dynamické řízení odběrů elektrické ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
-
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 991
Osobní nástroje

DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc


Document Actions
DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
Přestože elektroniky v budovách stále přibývá, tendence velikosti rozvaděčů je opačná. V některých případech sestavit funkční obsah rozvaděče při zachování všech legislativních a technických parametrů, připomíná spíše hru Tetris. Proč lze se svodiči bleskových proudů DEHNbloc Maxi CI 440 a 760 ušetřit až 60% místa v porovnání s konvenčním zapojením? Srdcem koordinovaného svodiče bleskových proudů DEHNbloc Maxi CI 440 a 760 je osvědčené jiskřiště s funkcí vlnolamu a technologií RADAX-Flow ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 19.03.2018


Koordinované svodiče bleskových proudů DEHNbloc Maxi CI 440 a 760 jsou určeny speciálně pro systémy s vyšším napětím a chrání zařízení před škodlivými účinky přímých úderů blesku a před přepětím. V těle přístroje šířky tří standardních modulů se spojují osvědčené vlastnosti svodičů řady DEHNbloc Maxi a předjištění svodiče odolné proti bleskovému proudu. Díky tomu lze ušetřit až 60% místa v porovnání s konvenčním zapojením.Vzhledem ke zmenšujícím se rozměrům rozvaděčů je pro uživatele bezproblémová instalace svodičů bleskových proudů v souladu s příslušnými normami stále obtížnější. Použitím svodiče DEHNbloc Maxi CI budou splněny požadavky nejen na úsporu místa při instalaci svodičů typ 1, ale zároveň budou dodrženy požadavky na ochranu, vyžadované u moderních rozvaděčů.

Typickou oblastí použití těchto svodičů jsou průmyslová zařízení se jmenovitým napětím 400/690V, IT sítě v chemickém průmyslu se jmenovitým napětím 500V AC, ochrana nízkonapěťové strany transformátorů pro větrné elektrárny, stejně jako ochrana AC strany centrálních střídačů ve fotovoltaických aplikacích.

  • Svodič bleskových proudů v kompaktním provedení na bázi jiskřiště s integrovaným předjištěním odolným proti bleskovému proudu
  • Schopnost svádět velmi vysoké bleskové proudy až 35kA (10/350µs)
  • Nízká ochranná úroveň (včetně předjištění)
  • Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajištěna omezením následného proudu technologií RADAX-Flow
  • Energeticky koordinovaný v rámci skupiny produktů Red/Line
  • Funkční stav nebo porucha je signalizována zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli

Integrované předjištění svodiče je dimenzováno tak, aby byl zajištěn nejvyšší svodový výkon, spolu s optimální ochranou zařízení. Díky tomu odpadá instalace odpovídajícího samostatného předjištění svodiče, čímž mohou být použity co možná nejkratší přívodní vodiče v souladu s doporučením normy ČSN 33 2000-5-534.


Srdcem koordinovaného svodiče bleskových proudů DEHNbloc Maxi CI 440 a 760 je osvědčené jiskřiště s funkcí vlnolamu a technologií RADAX-Flow. U svodičů typ 1 na bázi jiskřiště proteče během svodu tímto jiskřištěm veškerý bleskový proud. Ničivá energie je (stejně jako u vlnolamu) snížena na přijatelnou úroveň, což znatelně odlehčí zatížení následných svodičů, resp. veškeré elektroinstalace. Vedle funkce vlnolamu zajišťuje technologie RADAX-Flow potlačení a zhasnutí následného proudu ze sítě na tak nízkou hodnotu, že nedojde k vybavení předřazeného jištění od hodnoty 32A gG. Tím je zajištěna vysoká provozní spolehlivost a životnost chráněných elektrických zařízení.

Dalším koncepčním vylepšením těla přístroje je flexibilita instalace. S přihlédnutím k možnostem instalace jsou spolu se svodičem DEHNbloc Maxi CI dodávány 2 montážní konzoly, pomocí kterých lze svodič připevnit na montážní desku.


Samozřejmě je zachována „klasická“ instalace na DIN lištu TS 35. Bezodběrový ukazatel provoz/porucha svodiče DEHNbloc Maxi CI, který je možno integrovat do systému monitorování stavu, podává okamžitou informaci o provozním stavu svodiče. Vedle standardního signalizačního pole se zeleným/červeným terčíkem disponují svodiče navíc třípólovou svorkovnicí pro připojení dálkové signalizace. Kontakty dálkové signalizace jsou řešeny jako bezpotenciálový přepínač, proto je možno signalizační obvod podle koncepce zapojit jako rozepínací nebo spínací.POKUD PRACUJETE V OBORU,
můžete si o aktuální papírový katalog
produktů DEHN+SÖHNE zažádat

NÍŽE UVEDENOU OBJEDNÁVKOU!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... je to svodič bleskových proudů a přepětí, který proti předchozí generaci si v rozvaděči vystačí s polovičním prostorem a zároveň i když má teda poloviční velikost, tak má stejné parametry jako předchozí generace. Kouzlo spočívá v tom, že je použité na každý póĺ speciální jiskřiště s RAC (Rapid Arc Control) technologií. Jde o technologii, která dokáže následný proud, který teče je zkratem v jiskřišti, nejen rychle zapalovat ale samozřejmě i rychle zhášet. Tím zabezpečuje vysokou ochranu pro koncové spotřebiče protože ta ochranná úroveň je do 1,5kV. Zároveň tento svodič ...
Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na jejich bezpečném a spolehlivém fungování závisí celá řada energetických a výrobních systémů. Při poškození potrubí vznikají vysoké náklady na opravu a rovněž může dojít k ohrožení osob, majetku či životního prostředí. Při projektování, stavbě a provozu potrubních systémů je nesmírně důležité posoudit stávající i případná budoucí rizika. Nejdůležitějším opatřením pro zachování funkčnosti potrubí uloženého v zemi a jeho bezpečného provozu je ochrana před korozí. Dalším zdrojem možného ohrožení jsou externí faktory jako úder blesku či vysokonapěťová zařízení v blízkosti vedení potrubí. Tento článek si klade za cíl navrhnout řešení pro ochranu potrubí v případě negativního ovlivnění bleskem a přepětím.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933