Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
11.08.2020 TIP na kompaktní tlačítko nouzového zastavení PMQ: malé provedení, velký účinek! Nové kompaktní tlačítko nouzového zastavení řady RMQ v sobě spojuje funkčnost, bezpečnost a jedinečné konstrukční provedení. Bezpečnější díky podsvícení! Podsvícený prstenec po celém obvodu tlačítka může v závislosti na oblasti použití plnit širokou škálu funkcí. Ať už slouží jako signalizace stisknutí ...
10.08.2020 Automatizace a vybavení vyžadují hodně energie. S rostoucí propracovaností koncepcí instalace roste počet polních zařízení a všude se používají komponenty, jako jsou I/O moduly, senzory, jednotky, kamery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IoT vedou ke zvýšené poptávce po řízení procesů a zpětné vazbě. Dokonce i mechanika se vyvíjí z pneumatického na elektrický pohon. Pro různé aplikace jsou zapotřebí různé ...
8.08.2020 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne? Přestože je přístroj AFDD na trhu v České Republice a na Slovensku již několik let, stále je pro mnohé zahalen rouškou tajemství. V tomto podcastu se Jan Marek a František Štěpán pokusí onu pomyslnou roušku poodhalit a osvětlit princip funkce obloukové ochrany. S tím budou spojeny i rady pro ...
7.08.2020 Léto už je v plném proudu. Mobilní klimatizace Sencor, které v K&V ELEKTRO koupíte i s těsnící sadou zdarma, pomohou překonat největší vedra doma i v kanceláři! V našem sortimentu dále najdete stojací ventilátory s nastavitelnou ...
5.08.2020 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displejem. Přístroj má 10 hlavních funkcí: uzemnění, izolace, kontinuita, smyčka, PSC, PFC, napětí, frekvence, fázová sekvence, RCD. Kromě barevné obrazovky a bluetooth, se může uživatel těšit z českého menu. Multifunkční testery jsou dodávány kompletní, se vším, co potřebujete pro testování elektrické instalace. Nechybí tedy kompletní sada ...
4.08.2020 TIP na dotykové panely WAGO 600. Jsou určené pro ovládání, monitorování, vizualizace a diagnostiku ve výrobě, automatizaci budov a zpracovatelském průmyslu. K dispozici jsou dotykové panely s různými hardwarovými konfiguracemi pro ovládání a vizualizaci malých až středně rozsáhlých systémů. Pod designem dotykových panelů WAGO se skrývají ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Spínací přístroje do rozvodnic a rozvaděčů nelze u žádného projektu elektroinstalace vynechat. Dnes se sice některé obvody již spínáme polovodiči, ovšem většina obvodů stále závisí na mechanických kontaktech. V katalogu českého tradičního výrobce ...
  • Každý systém který něco řídí má nějaké reset tlačítko. Pokud má jít o nadnárodní kybernetický systém řídící ekonomiku a má být na něm závislých miliony lidí, pak by se na záchrannou bezpečností alternativu mělo myslet také. Ale kdo, čím jak? Tedy tak ...

Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt


Document Actions
Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
"Máme vedle domu vysoký strom, my hromosvod nepotřebujeme." To je věta, kterou ve své praxi slyšel snad každý z těch elektrotechniků, co se věnují ochraně před bleskem. Kde se v lidech tato falešná představa bere? Proč se za bouřky pod stromem nestojí? Jak se chovají listnaté a jak jehličnaté stromy při zásahu bleskem? To vše se dočtete zde ...
Jan Hájek, ze dne: 8.11.2011


"Máme vedle domu vysoký strom, my hromosvod nepotřebujeme. "

 Chytrák z davu


Objekt obklopený vyššími stromy

To je věta, kterou ve své praxi slyšel snad každý z těch elektrotechniků, co se věnují ochraně před bleskem.

Kde se v lidech tato falešná představa bere? Vše zřejmě vychází z neschopnosti si domyslet posloupnost dějů. V lidském životě je skoro nemožné se nesetkat s bleskem poškozeným stromem. Stačí se projít lesem, nebo projet kolem alejí po silnici a na strom nesoucí stopy působení blesku bychom měli dříve či později narazit. Z nějakého důvodu si lidé celý problém rozkouskovali do několika dílčích sekvencí a zapomněli je spojit, pojďme si to tedy nyní celé rozebrat v jednotlivých fázích.


Objekt bez hromosvodu obklopený vyššími stromy


Strom zasažený bleskem. Autor Miroslav Matůšů

Proč se za bouřky pod stromem nestojí?
Je zajímavé, že tuto poučku snad všichni už znají, je to hlavně tím, že jí jsou média ochotná omílat a patří mezi těch několik málo informací, které o blesku obdrží děti ve školách a školkách. Pokud by se někdo schoval pod strom za bouřky a do tohoto stromu udeřil hrom, byl by tento člověk ohrožen hlavně tím, že by si výboj bleskového proudu zkrátil cestu přes něj na zem, protože člověk je přeci jenom lepší vodič než dřevo. Pokud by byl onen nešťastník od stromu trochu vzdálen, díky úbytku potenciálu by mu mohl mezi nohama vzniknout velký rozdíl napětí, který by člověka zabil.


Strom u silnice zasažený bleskem. Autor K.Winczencik

Strom a jeho ochranný prostor
Jako každý předmět, ať už se jedná o sloup veřejného osvětlení, dům, stožár či okrasný keř, tak i strom svojí pozicí v krajině vytváří vyvýšení, které hraje roli v tom, zda do něj hrom udeří, nebo ne. Celou situaci nám nejlépe osvětlí metodika tzv. valivé koule dle ČSN EN 62305-3, která za pomoci elektromagnetického pole odhaduje putování výboje blesku od oblaku dolů. Tato metoda lépe než metoda ochranného úhlu odhadne ochranný prostor, který tento předmět svou polohou ochrání a do kterého je riziko přímého zásahu bleskem velmi nepravděpodobné. Pokud tedy tuto imaginární kouli navalíme ze všech stran na strom a nikdy se nám nestane, že by se kromě stromu a země dotkla i domu, máme téměř jistotu, že nám přímo do domu neudeří. Dlužno podotknout, že se toto netýká většiny těch, co použili shora uvedenou větu. Příklad s malým domkem a situací s LPS (Lightning Protection System) můžeme vidět na obrázcích A, B a C.


Obrázek A


Obrázek B


Obrázek C

Blesk je ve stromu, co dál?
Tak a teď se dostáváme k tomu, co by si zasloužilo hlubší psychologický rozbor celého vztahu člověk a blesk. Blesk je elektrický jev, což je fakt, který je již několik staletí znám. Tato energie se bude snažit dostat co nejlepší a nejlépe vodivou cestou dolů. Tyto stromy jsou většinou živé a tak je jejich dřevo, plné mízy a vody. Tato voda pro bleskový proud představuje rozhodně lepší vodič, než jsou vlákna dřeva, ale nesrovnatelně horší, než by měl kov, takže tato voda představuje v toku bleskového proudu překážku, která se průchodem bleskového proudu začne ohřívat. Na rozdíl od odporového vlákna v přímotopu je tento ohřev velmi rychlý a má svou přelomovou hranici, která leží zhruba u 100°C. V tomto okamžiku se veškerá voda v uzavřeném prostoru dřeva stromu změní na páru, a protože dřevo není bůhví jak soudržné, tato pára se prodere ven. Jako kdyby dřevo explodovalo. Milovníci pocornu vědí. Na rozdíl od kukuřičného zrníčka jsou třísky stromu poněkud větší a tvrdší a tak se výbuch takovéhoto přírodního protipěchotního granátu svými následky pro okolí s granátem vyrobeným lidmi zas tak moc v nejbližším okolí neliší. (Obrázek D)


Obrázek D


Modřín zasažený bleskem. Autor Josef Nosek

Obecně lze říci, že jehličnaté stromy mají spíše tendenci explodovat, než stromy listnaté, které díky větší vlhkosti ve vrstvách těsně pod kůrou o ní často přicházejí. Výhoda listnatých stromů je tedy v tom, že jsou o něco málo méně nebezpečné svému okolí, pokud jsou zasaženy bleskem. (Obr. E)


Obrázek E


Strom zasažený bleskem, Horní Kalná. Autor Josef Nosek

Kam ze stromu ven
Takže máme už roztrhaný strom. Případ, který si lidé v jejich sousedství přejí raději nezažít. Většině lidí se již zdá, že bychom už s tím mohli skončit, ale nám pořád něco chybí, bleskový proud musí být sveden do země a zatím ho máme pouze v stromě. Jakmile se nám objeví v těle stromu, díky jeho odporu začne narůstat jeho napětí a začnou hledat nejsnadnější cestu na zem, tou nemusí být vždy pata stromu a jeho kořenový systém. Jakmile se větve stromu přiblíží na některém z míst k lépe vodivému objektu nebo konstrukci, dojde k přeskoku vzduchem a bleskový proud pokračuje dále touto lépe vodivou cestou. V místech přeskoku, kde se vytvoří elektrický oblouk, dochází samozřejmě k zapálení materiálu domu a odpaření materiálu v místech výstupu a vstupu oblouku. (Obr. F)


Obrázek F

Co když se blesk dostane až ke kořenům stromu
Pokud se bleskový proud dostane až ke kořenům stromu, záleží na tom, jak daleko tento kořenový systém zasahuje a jak vede hluboko, pokud se do blízkosti kořenů a kořínků dostane něco, třeba napájecí nebo sdělovací kabel s jiným, lepším potenciálem země, pokračuje výboj tímto směrem. V případě, že by kořenový systém byl dále od všeho s lepším zemním odporem, nemáme vyhráno, bleskový proud může pokračovat půdou až do místa s lepším uzemněním. Z pohledu kolemjdoucího to pak vypadá, jako by někdo vyryl v půdě brázdu, která má i několik desítek metrů.

Jak z toho tedy ven?
Je jasné, že náš majetek před tímto případem poměrně spolehlivě ochrání hromosvod, je rozhodně lepší, pokud na straně domu, kde jsou stromy, máme větší počet svodů a opravdu důsledně spojíme třeba okapy a oplechování stěny s jímací soustavou hromosvodu. Je rozhodně lepší, pokud mezi domem a stromem máme v zemi tažený zemnící pásek hromosvodu, abychom usnadnili bleskovému proudu cestu na lepší zem, jakmile sjede po stromu do země (Obr. G). Instalaci a návrh hromosvodu by měl vždy provádět odborník a specialista na ochranu před bleskem, protože ochrana před bleskem je na základě Vyhlášky 73/2010 Sb. vyhrazené technické zařízení.


Obrázek G

Více informací můžete nalézt na www.kniSka.eu

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 7)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Technická podpora výrobců je pro odběratele v B2B zásadní službou. Pokud totiž projektujete zařízení za několik miliónů, budete rádi pokud je váš návrh v souladu s právně závaznými pravidly použití výrobce plně synchronní. Ač se to může zdát jako zcela běžná služba, není tomu tak vždy. I když naši partneři a přátelé tuto službu považují za zcela přirozenou součást svého povolání, existují dodavatelé kteří vás odbudou certifikátem ...
S příchodem nečekané pandemie Covid-19 byla značka DEHN mezi prvními, které svou technickou osvětu, chcete-li podporu dokázala v celém svém obsáhlém portfóliu přiblížit svým protějškům prostřednictvím webcastů. V tomto článku uvádíme první rozsáhlou sérii v březnu a dubnu 2020. Samozřejmě to webcasty nekončí. Český tým pořádá také specializované webináře ušité na míru konkrétním specialistům.
Vnější ochrana před bleskem se realizovala příliš strojeně a celá desetiletí se prostě dělala, aniž by její strůjce přemýšlel o její podstatě. Zopakujeme si základní principy, které jsou v ochraně před bleskem dány od konce 18. století a které neustále precizujeme díky množství měření a poznatků o fyzikální podstatě blesku. Je překvapivé, že základní principy ochrany před bleskem jdou velmi jednoduše vysvětlit i laikům, kteří nemají elektrotechnické vzdělání a naopak lidé s těmito znalostmi v nich tápou.
Má smysl chránit jímač před úderem blesku? Je to chyba nadpisu nebo záměr? Má vůbec smysl něco, co je jímačem před bleskem chránit? To jsou otázky, na které si budeme dnes odpovídat s Janem Hájkem v živém interaktivním vysílání.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933