Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Oceloplastové ...

Používáte rádi rozvodnicové skříně, které zazdíte nebo upevníte do ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
15.10.2019 Zemnicí průchodky HEA řeší EMC! Systém HEA poskytuje spolehlivé a jednoduché řešení pro připojení uzemnění, stínění budov proti elektromagnetickému rušení a ochranu proti přepětí. Nabízí mnoho možností vytvoření plynotěsného a vodotěsného prostupu stěnou (podlahou) a je používán v oblasti domovních přípojek, trafostanic, rozvoden, telekomunikací atd. Součástí systému HEA jsou zemnicí průchodky pro ...
14.10.2019 Největší bateriové úložiště v Česku spuštěno. V pátek 20.9.2019 bylo v areálu C-Energy slavnostně představeno největší bateriové úložiště v České republice. Úložiště má výkon 4MW a kapacitu 2,5MWh. Energetický zdroj přináší celou řadu funkcionalit, včetně zvýšení flexibility stávajících generátorů. Významnou funkcí je schopnost úložiště poskytnout první napětí pro start ze ...
11.10.2019 Tip na ultratenké, ploché topné těleso CP061. Ploché topné těleso CP 061 zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty uvnitř rozvaděčů a skříní s elektrickými/elektronickými komponenty. Jeho ultra tenký design je obzvláště vhodný pro skříně s vysokou hustotou osazení, pro které jsou standardní topná tělesa často příliš velká. S ohledem na konkrétní aplikaci, lze těleso topné ploché použít jako konvekční nebo ...
9.10.2019 Naučte se navrhovat plošná ozvučení. Dexon chystá školení ve třech městech, napříč republikou. Seminář má za cíl seznámit účastníky s postupy plošného ozvučování interiérů, budov i exteriérů. Prakticky budou rozebrány jednotlivé případové studie ozvučení, od jednoduchých aplikací až po evakuační rozhlas. Velký důraz bude kladen na to, aby přítomní elektroprojektanti či montážní firmy byli schopni ...
8.10.2019 Nová aplikace Siemens propojí světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji s internetem věcí. Společnost Siemens vyvíjí novou cloudovou aplikaci pro světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji, která by se měla stát vzorovým modelem pro chytrá města budoucnosti. Část výstavních prostor již byla připojena k internetu věcí (IoT). Aplikace by měla během šesti měsíců trvání dubajského Expa 2020 zajistit jeho digitální optimalizaci, ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 112
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Proto se Františka Kosmáka ptám, zda §6,7,8 nedědí §9 automaticky ... Jsem v tomto oboru od roku 1981 a doposud jsem se nesetkal s revizním technikem, který by vykonával revizní činnost bez kvalifikace §6 jak je popisováno. Prostě §9 bez automatického ...
  • Pro každého, kdo se chce prosadit ať již svým názorem, produktem nebo službou platí určité obchodní zásady. Ano, píšu "obchodní". S příchodem nových digitálních způsobů se často v rámci propagace nového stylu zapomíná, někdy záměrně zamlžuje ...

Požadavky na elektrické rozvody (2.)


Document Actions
poznaroz1.jpg
Znáte roztřídění bytů podle stupňů elektrizace? Z čeho se skládá elektrické zařízení v objektu? Zkuste si zopakovat na co se děli přívodní vedení? Kdy musí být odbočky k elektroměrům třífázové? V jaké výšce má být střed elektroměru? Kolik zásuvek, do které místnosti?
Milan Bureš, Jaroslav Borovec, ze dne: 1.08.2003
reklama

Roztřídění bytů podle stupně elektrizace:
Stupeň A
- byty, v nichž se elektřiny používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5kVA.

Stupeň B - byty s vybavením jako mají byty stupně A a v nichž s k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5kVA.

Stupeň C - byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A nebo B v nichž se pro vytápění používají elektrické spotřebiče.

Elektrické zařízení v objektu se skládá z těchto částí:

- z přívodního vedení nn,
- z rozvaděčů,
- z rozvodu za podružnými rozvaděči.

Přívodní vedení se dělí obvykle na tyto části:

- hlavní domovní vedení,
- odbočky k elektroměrům,
- vedení od elektroměrů k podružným rozvaděčům.

Hlavní domovní vedení se zřizuje proto, aby na ně bylo možno připojit všechny odběry v objektu.

Průřez hlavního vedení se volí s ohledem na očekávané zatížení. Jmenovitý proud pojistek jistících hlavní domovní vedení musí být alespoň o 2 stupně vyšší než nejvyšší jmenovitý proud jističů před elektroměry. Hlavní domovní vedení musí být umístěno tak, aby byl ztížen nedovolený odběr.

Hlavní domovní vedení se jistí v přípojkové skříni. Odbočky od hlavního domovního vedení k elektroměrům, je nutno v rozvodnici osadit tak, aby její spodní okraj byl 1,8m nad podlahou. Rozvodnice musí být zaplombovány. Jednofázové odbočky lze provést u zařízení do soudobého příkonu 5,5kW u bytů stupně elektrizace A. V ostatních případech musí být odbočky k elektroměrům trojfázové.

Odbočky od hlavního domovního vedení musí být provedeny a uloženy tak, aby byl ztížen nedovolený odběr a aby bylo možno vodiče bez stavebních zásahů vyměnit. Odbočka k elektroměru delší než 3m musí být jištěna u hlavního domovního vedení. Odbočky kratší než 3m lze jistit jističem až před elektroměrem namontovaným na elektroměrové rozvodnici. Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, bez krabic a zbytečných ohybů.

U vedení od elektroměru k podružným rozvaděčům se musí od každého elektroměru zřídit samostatná odbočka k podružnému rozvaděči. U rodinných domků, které nemají charakter více bytových domů, u rekreačních chalup, chat a garáží, lze umístit elektroměrový rozvaděč na vnější straně objektu. Elektroměry je zakázáno montovat do společných skříní (V zahraničí se tato skutečnost připouští) nebo výklenků s plynoměry (dva samostatné výklenky nad sebou nelze považovat za oddělené).

Na elektroměrových rozvodnicích mohou být namontované jen elektroměry, sazbový spínač případně přijímač HDO, jistič před elektroměrem, jistící zařízení obvodu sazbového spínače, ovládací relé nebo stykač, ochranná svorkovnice. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v připojovacích podmínkách rozvodných závodů.

Další přístroje pro rozvod se soustředí na samostatné rozvodnici nebo rozvaděči. Střed elektroměru má být ve výšce asi 1500 až 1700mm od podlahy, je-li více elektroměrů, mohou být středy okének ve výši 700 až 1700mm od podlahy. Před elektroměr se musí osadit jistič se stejným počtem pólů jako má elektroměr fází.

Bytové rozvodnice se zpravidla umísťují v bytě a každý rozvaděč se musí dát samostatně vypnout. Toto neplatí pro bytové rozvody a rozvodnice do 25 A s vyjímkou, kde je vypínání nutné.

Počet zásuvkových vývodů má být:

- samostatná kuchyň 3
- kuchyňský kout 2
- obývací pokoj 3
- obytná hala 3
- ložnice 2
- koupelna 1

Akumulační kamna se doporučuje připojit na samostatný trojfázový obvod. Akumulační kamna musí být připojena pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek. Administrativní a jim podobné budovy, pokud jejich celkový instalovaný příkon přesahuje 3kVA se připojují k síti jen trojfázově.

V místnostech, kde se shromažďuje větší počet osob se zřizují alespoň dva světelné obvody.

Zásuvky ve školách se zřizují v každé učebně a tělocvičně, v herně a v denní místnosti mateřských škol a jeslí se zřizují dvě zásuvky určené pro úklid, promítání filmů, diapozitivů, a pro připojení gramofonů, magnetofonů apod. Tyto zásuvky musí být odpínatelné, např. jističem v rozvaděči.

U mateřských škol a jeslí se požaduje ochrana před svévolným dotykem, např. použitím bezpečnostní zátky a zařazením vypínače se signalizací zapnutého stavu.

Vedení světelných, zásuvkových a jiných obvodů, jakož i vývody na vypínače musí být uloženy ve stanovených trasách, aby se vyloučilo jejich poškození při užívání bytu (zavěšování konzol, obrazů ap.).  

Redigoval Nováček 2003

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Rozvaděč jako srdce elektroinstalace má svá pravidla konstrukce, provozu i údržby. Do jaké míry je možné uvažovat záměnu rozvaděčů určených do konkrétního prostředí do prostředí jiných? "Rozvaděče nejsou uměleckým dílem, neprodávají se jako obrazy!", říkával jeden z předních českých elektrotechniků. Na správnou volbu a provoz rozvodných prvků instalace se v dnešní době pohlíží zcela jinak než v minulých. Dávnou anonymitu odpovědnosti je při dnešních možnostech lepší zapomenout. Pokud dnes někdo rozhodne o použití rozvaděče pro jiný účel než bylo původně určeno, měl by znát hodně informací ...
Při stavbě či rekonstrukci člověk musí myslet na mnoho různých věcí. A stane se, že se soustředí na nezbytnosti jako elektrické rozvody a vytěsní neméně důležité téma. Totiž zabezpečení. Jaké ale číhá nebezpečí nejen v domácnosti a jak mu předejít, nebo alespoň eliminovat škody? Co z pohledu odborníka instalační elektrotechniky doporučit spotřebitelům do jejich rodinných domů, bytů a podobných objektů? Uvádíme základní bezpečnostní prvky, které se velice často poptávají ...
ELKOV, jako oficiální zastoupení E.T.A. vydává produktový katalog rozvaděčových skříní ENUX. Modulární skříně pro nízkonapěťové rozvody, skříně pro devatenácti palcové aplikace, skříně pro pc s integrovanou výsuvnou policí pro klávesnici osloví asi hodně odborníků navrhující silové a datové rozvody. Jen pro nástěnné skříně ST nacházíme více než 40 rozměrů s plnými nebo prosklenými dveřmi. Mohou být jedno nebo dvoukřídlé. Počítat lze i s ventilátory a příslušenství. Nerezová provedení, závěsná ramena, klimatizační jednotky, seismicky odolné nebo Ex provedení, to vše zde ...
V řadě výrobků jsou pro nás němečtí producenti vzorem. Pokud máme hovořit o hromosvodním materiálu, který připadá nezasvěceným osobám jako obyčejný kus "kovu", pak pro inspiraci míří hodně odborníků do bavorského Neumarktu. Toto německé město hromosvodní přívlastek nesejme, protože zde sídlí dva oboroví lídři. Johann Pröpster, konstruktér hromosvodních součástí letos oslavil 40 let svého podniku. S Wolfgangem Marksem a naší "zvědavou" kamerou jsme se vydali na podrobnou obhlídku této známé továrny hromosvodů. Tiskové zprávy "od stolu" jsou často nicneříkající, proto se raději spoléháme na vlastní oči a uši ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933