Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Jak vznikl VARNET ...

Od 1. ledna 2020 se trhu oficiálně otevřela společnost VARNET. Vznikla fúzí ...

OEZ: Novinky 2020 ...

OEZ Letohrad představil v květnu prostřednictví tří webcastů vše, ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
11.08.2020 TIP na kompaktní tlačítko nouzového zastavení PMQ: malé provedení, velký účinek! Nové kompaktní tlačítko nouzového zastavení řady RMQ v sobě spojuje funkčnost, bezpečnost a jedinečné konstrukční provedení. Bezpečnější díky podsvícení! Podsvícený prstenec po celém obvodu tlačítka může v závislosti na oblasti použití plnit širokou škálu funkcí. Ať už slouží jako signalizace stisknutí ...
10.08.2020 Automatizace a vybavení vyžadují hodně energie. S rostoucí propracovaností koncepcí instalace roste počet polních zařízení a všude se používají komponenty, jako jsou I/O moduly, senzory, jednotky, kamery a osvětlení. Vlivy Industry 4.0 a IoT vedou ke zvýšené poptávce po řízení procesů a zpětné vazbě. Dokonce i mechanika se vyvíjí z pneumatického na elektrický pohon. Pro různé aplikace jsou zapotřebí různé ...
8.08.2020 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne? Přestože je přístroj AFDD na trhu v České Republice a na Slovensku již několik let, stále je pro mnohé zahalen rouškou tajemství. V tomto podcastu se Jan Marek a František Štěpán pokusí onu pomyslnou roušku poodhalit a osvětlit princip funkce obloukové ochrany. S tím budou spojeny i rady pro ...
7.08.2020 Léto už je v plném proudu. Mobilní klimatizace Sencor, které v K&V ELEKTRO koupíte i s těsnící sadou zdarma, pomohou překonat největší vedra doma i v kanceláři! V našem sortimentu dále najdete stojací ventilátory s nastavitelnou ...
5.08.2020 Multifunkční revizní přístroj Kyoritsu KEW 6516 s českým displejem. Přístroj má 10 hlavních funkcí: uzemnění, izolace, kontinuita, smyčka, PSC, PFC, napětí, frekvence, fázová sekvence, RCD. Kromě barevné obrazovky a bluetooth, se může uživatel těšit z českého menu. Multifunkční testery jsou dodávány kompletní, se vším, co potřebujete pro testování elektrické instalace. Nechybí tedy kompletní sada ...
4.08.2020 TIP na dotykové panely WAGO 600. Jsou určené pro ovládání, monitorování, vizualizace a diagnostiku ve výrobě, automatizaci budov a zpracovatelském průmyslu. K dispozici jsou dotykové panely s různými hardwarovými konfiguracemi pro ovládání a vizualizaci malých až středně rozsáhlých systémů. Pod designem dotykových panelů WAGO se skrývají ...
Vybrané funkce zdarma
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 1042
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Spínací přístroje do rozvodnic a rozvaděčů nelze u žádného projektu elektroinstalace vynechat. Dnes se sice některé obvody již spínáme polovodiči, ovšem většina obvodů stále závisí na mechanických kontaktech. V katalogu českého tradičního výrobce ...
  • Každý systém který něco řídí má nějaké reset tlačítko. Pokud má jít o nadnárodní kybernetický systém řídící ekonomiku a má být na něm závislých miliony lidí, pak by se na záchrannou bezpečností alternativu mělo myslet také. Ale kdo, čím jak? Tedy tak ...

Další požadavky na jímací soustavu


Document Actions
Další požadavky na jímací soustavu
Vzdálenost pokládaných vodičů jímací soustavy od střechy závisí na tom, z jakého materiálu je střecha provedena. Při prohlídce je nutné kontrolovat, zda vzdálenosti jímacího vedení odpovídají následujícím požadavkům: Je-li střecha z nehořlavého materiálu, mohou být vodiče jímacího vedení položeny přímo na střeše stavby. Je-li střecha z lehce hořlavého materiálu, musí být dodržena vzdálenost mezi ...
Jiří Sluka, Vladimír Macháček, ze dne: 28.03.2013
reklama

Vzdálenost pokládaných vodičů jímací soustavy od střechy závisí na tom, z jakého materiálu je střecha provedena. Při prohlídce je nutné kontrolovat, zda vzdálenosti jímacího vedení odpovídají následujícím požadavkům:

  • Je-li střecha z nehořlavého materiálu, mohou být vodiče jímacího vedení položeny přímo na střeše stavby.
  • Je-li střecha z lehce hořlavého materiálu, musí být dodržena vzdálenost mezi jímačem a střechou minimálně 15cm u doškových střech a 10cm u jiných hořlavých materiálů.
Poznámka 1: Pokud se na ploché střeše předpokládá hromadění vody (souvislá vodní vrstva), měla by se jímací soustavy umístit nad nejvyšší možnou úroveň hladiny.

Poznámka 2: V ČSN 34 1390 tab.1 jsou uvedeny vzdálenosti podpěr od střech s různými druhy krytin (poslední úpravy vzdáleností byly provedeny změnou 4/1996).

Uchycení vodičů jímací soustavy a připojení k jímacím tyčím, by mělo být provedeno pomocí vodivých či nevodivých podpěr. V ČSN EN 62305-1, tabulka E.1 (informativní příloha E) jsou uvedeny doporučené vzdálenosti pro uchycení vodičů jímacího vedení na podpěry, tak aby vodiče nebyly prověšeny a byla dodržena minimální vzdálenost od různých typů krytin.


Uspořádání Vzdálenost pro uchycení pásků a lan (mm) Vzdálenost pro uchycení tuhých drátů (mm
Vodorovné vodiče na vodorovných plochách 500 1000
Vodorovné vodiče na svislých plochách 500 1000
Svislé vodiče od úrovně terénu až do 20m 1000 1000
Svislé vodiče od  20m a dále 500 1000


Poznámka 1: V ČSN 34 1390 byly vzdálenosti podpěr vodorovných a šikmých vedení stanoveny minimálně na 1,5m pokud zaručily min. vzdálenost od střešních krytin.

Do edice ČSN EN 62305-3 ed.2 byla doplněna následující ustanovení:
"U všech typů jímačů musí být pro určení ochranného prostoru použity pouze reálné fyzické rozměry kovových jímacích soustav". Tento nový odstavec, zřejmě také částečně reaguje na jímače aktivních bleskosvodů typu ESE, které jak všichni dobře víme, fungují na principu, že vrcholku jímače (jímací tyče) je umístěna elektronika (hlavice), která snímá potenciál atmosférického náboje. Před svedením blesku se vytvoří ze špičky použité hlavice vstřícný výboj, řádově v mikrosekundách, čímž se přitáhne blesk. Ochranný kužel aktivního bleskosvodu je vždy závislý na použité hlavici a její výšce.

5.2.3 "Jímací soustava před bočními údery do vysokých budov"

Tato "podkapitola" byla nově rozdělena dva požadavky, a to pro stavby nižší než 60m (viz 5.2.3.1) a stavby vyšší než 60m (viz 5.2.3.2).

5.2.3.1 "Stavby nižší než 60m"
"Jedná se o nově specifikovaný požadavek. "Výzkumy ukazují, že pravděpodobnost úderů o nízké amplitudě do svislých stran stavby nižší než 60m je natolik nízká, že tyto údery není třeba uvažovat. Střechy a vodorovné výstupky musí být chráněny podle třídy LPS určeně na základě výpočtu rizika v ČSN EN 62305-2".

5.2.3.2 "Stavby vyšší než 60m"

U tohoto požadavku byly nově vloženy další podmínky:
  • "Pravidla pro umístění jímací soustavy na těchto horních částech stavby musí splňovat požadavky alespoň na LPL IV s tím, že se klade důraz na to, aby jímače byly umístěny na rozích, hranách a výrazných výčnělcích (jako jsou balkóny, vyhlídkové terasy apod.)".
  • "Požadavky na jímače umístěné po stranách vysokých staveb mohou být splněny kovovými hmotami, jako jsou kovové obklady nebo kovové opláštění, umístěnými na vnějších stěnách, pokud splňují požadavky na minimální rozměry.
  • Požadavek na jímače může být splněn také tím, že je mezi ně zahrnuto také použití vnějších svodů umístěných na svislých hranách stavby, pokud tyto svody nejsou zajištěny náhodnými vnějšími kovovými vodičů".
  • "Instalované nebo náhodné jímače splňující uvedené požadavky mohou využít instalované svody nebo mohou být vhodně propojeny s náhodnými svody, jako je kovová kostra stavby nebo kov elektricky spojité výztuže betonu splňující požadavky článku 5.3.5".
Poznámka 2: Doporučuje se použití vhodné zemnicí soustavy a náhodných (přirozených) svodů.
Byly vypuštěny požadavky pro objekty vyšší než 120m, kdy se již v nové edici tyto požadavky vztahují na všechny objekty vyšší než 60m.

 
Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 54
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Největší letošní novinkou letohradské firmy OEZ je uvedení nové řady kompaktních jističů 3VA. Avšak situace ve výstavnictví v souvislosti s Covid-19 nepřála konvenčnímu představení. OEZ připravila ve třech dnech (NE) tradiční webcasty, na kterých se dozvíte všechny zásadní podrobnosti. Webináře jsou netradiční již proto, že nejsou ohraničeny povinnou registrací, nejsou závislé na žádném prezentačním software. Sledovat je můžete ve standardním prohlížeči (i) mobilního telefonu kdekoliv v dosahu datového připojení ...
11.09.2020 17:00 - 13.09.2020 12:00
Přijměte pozvání na Elektrickou spojku 2020! Letošní osmý ročník je z jara přeplánován na druhý zářijový víkend. Sjíždí se na ni elektrotechnici s Česka i Slovenska, aby se potkali s těmi, co znají z celoroční elektronické komunikace na portálu Elektrika.cz. V tomto případě se můžete těšit na přírodu okolo rekreačního střediska KLETEČNÁ. Přijedou opět sami specialisté, ale i celé rodiny! Počítá se totiž se zábavou i pro děti. Využijte nekomerčního formátu promluvit si o své profesi u ohně a správně oroseného piva!
Jak má vypadat správně provedený skrytý svod podle ČSN 34 1390- Předpisy pro ochranu před bleskem? Mohlo by se zdát, že správné provedení jímací soustavy a svodů podle dnes již neplatné normy je mrtvé téma, ale hromosvody provedené podle této normy z roku 1969 nás ještě mnoho let budou doprovázet a bude docházet k jejich opravám a opakovaným revizím podle ČSN 33 1500.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Světoznámá americká přehrada Hoover Dam na hranici Nevady a Arizony doznala změn. Při naší první návštěvě v roce 2006 byly viditelná první místa pilířů ve skalách. Dnes již chybí ke spojení mostu pouze desítky metrů ...
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933