Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
POZOR! JEŠTĚ NEPROŠLO JAZYKOVOU KOREKTUROU!

Co nás učí o pojistkách a jističích?


Document Actions
Co nás učí o pojistkách a jističích?
Tento článek vznikl z potřeby doplnění a lepšího pochopení funkcí pojistek a jističů, které jsou klíčové pro ochranu elektrických obvodů před přetížením a zkratem. Popisuje, jak pojistky přetavením přeruší obvod při přetížení, zatímco jističe lze po odstranění poruchy znovu zapnout. Zdůrazňuje důležitost správného použití a dimenzování těchto ochranných prvků pro bezpečný provoz elektrických zařízení. Článek také uvádí, kde jsou pojistky a jističe nejčastěji používány, a jejich hlavní výhody. Nakonec upozorňuje na nutnost odborného návrhu a instalace těchto prvků pro minimalizaci rizika poškození a zvýšení bezpečnosti.
Martin Ondráček, ze dne: 2.06.2024
reklama


Žijeme v nové době! Dnes se učíme z facebooku a technických katalogů. Katalogy se už nevydávají a sami výrobci už nic nepíší, nepublikují. Podle slov našeho profesora už to nikdo ani neumí. Všichni víme, že v případě pojistky i jističe jde o záměrně neslabší místo obvodu tedy z hlediska proudového zatížení. Dnešní přednášky jsou zaměřené a  hotové elektrotechniky, kterým jsou všechny odkazy na ČSN jasné. Z mého pohledu je poptávka pro jiných informacích, tak jsem zkusil trošku pátrat o pojistce a jističi jinak.

Elektrické obvody jsou základní součástí všech technologií a jejich ochrana před přetížením a zkratem je klíčová. V tomto kontextu hrají pojistky a jističe zásadní roli. Jejich správné použití a pochopení funkcí je nezbytné pro bezpečný a efektivní provoz elektrických systémů. To je nám všem jasné, ovšem ne každý je odborníkem na fyziku a může mít tendenci tuto důležitou problematiku zlehčovat. Co bychom měli uvažovat?
Zkrat a přetížení
Zkrat nastává, když se poruší izolace na vedení nebo dojde k přímému vodivému spojení mezi vodiči nebo se zemí. Tím se výrazně sníží odpor proudového okruhu, což vede k prudkému nárůstu proudu. Tento nárůst může způsobit přehřátí a poškození elektrických zařízení. jističe a pojistky těmto stavům zabraňují.


Pojistky
jsou zařízení, která chrání elektrické obvody před přetížením a zkratem. Jsou navrženy tak, aby se při překročení určitého proudu přetavily a přerušily obvod. Existují dva hlavní typy pojistek, tavné a automatické vypínače.

Tavné pojistky obsahují tenký drátek, obvykle stříbrný nebo měděný, uzavřený v porcelánové vložce vyplněné křemičitým pískem. Tento písek pohlcuje teplo vzniklé při přetavení drátku, čímž zabraňuje výbuchu. Při proudu vyšším, než je udáno na vložce, se drátek přetaví, což okamžitě signalizuje přepálenou pojistku.

Kdysi označované automatické vypínače, dnes nazýváme jističi, vypnou chybný obvod automaticky při zkratu nebo přetížení. Jističe mohou být znovu zapnuty po odstranění příčiny poruchy, což je činí proti pojistkám praktičtější ale pojistky jsou rychlejší.

Jističe
Jističe fungují na principu magnetické a tepelné ochrany. Magnetická ochrana reaguje okamžitě na zkratový proud, zatímco tepelná ochrana reaguje na teplo vzniklé dlouhodobým přetížením. Kombinované jističe zahrnují obě tyto ochrany, což z nich činí ideální volbu pro ochranu elektrických zařízení.

Na rozdíl od pojistek, které je nutné po přetavení vyměnit, mohou být jističe po odstranění poruchy jednoduše znovu zapnuty. To snižuje riziko nesprávných oprav a zvyšuje bezpečnost.

Známe:
  • závitové pojistky nn
  • zátkové jističe (hluboká minulost)
  • přístrojové (trubičkové) pojistky nn
  • nožové pojistky
  • soklové jističeAplikace a výhody
Dnes v elektrických instalacích se pojistky používají především k ochraně vodičů a menších spotřebičů s neměnitelnou zátěží, zatímco jističe jsou vhodnější pro ochranu elektrických strojů před přetížením a zkratem. Pojistky nereagují na škodlivé přetížení během provozu motorů, což je další důvod, proč jsou jističe preferovány pro ochranu složitějších zařízení.

Kdo určí pojistku a jistič
Pojistky a jističe musí navrhovat ten, kdo to umí spočítat, aby bylo zajištěno, že jištěné vedení se nebezpečně neoteplí. Pojistky by měly být umístěny co nejblíže k místu, kde začíná chráněná část vedení, a musí být dimenzovány tak, aby vypnuly dříve, než dojde k poškození vedení.
Pojistky a jističe jsou nezbytné pro ochranu elektrických obvodů před přetížením a zkratem. Jejich správné použití a instalace zajišťují bezpečný a efektivní provoz elektrických zařízení. Vzhledem k jejich rozdílným funkcím a výhodám je důležité zvolit správný typ ochrany pro konkrétní aplikaci, čímž se minimalizuje riziko poškození a zvyšuje bezpečnost celého elektrického systému.


 

Pravidelný sobotní přehled novinek a bonusů
z celého portálu Elektrika získáte přihlášením

 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 5)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Informační sešit je určen pro elektrotechniky. Při projektování elektrických instalací je klíčové zajistit ochranu proti požáru, a to prostřednictvím tří hlavních cílů. Zachování požárních úseků, zabezpečení únikových cest a zachování funkčnosti. Tušíte, jaké systémy přepážek mohou účinně zabránit šíření ohně mezi jednotlivými úseky? Jakými metodami lze zajistit bezpečnost únikových cest v případě požáru? Sledujte krátký pohled na tento katalog OBO ...
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra). Sledujte, nebo si jen poslechněte premiéru archivního záznamu přednášky Jana Krejčího z posledních Odborných seminářů OEZ 2019, kdy jsme se měli možnost setkávat osobně. Co v této dobře připravené přednášce zaznělo? Jaké typy proudových chráničů používáme? Jak souvisí nasazení proudových chráničů s ČSN, které vstoupily v platnost v roce 2018. Popis a důvody nasazení více chráničů v rodinném domě a dozvíme se také o ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933