Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

Co musí splňovat rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra


Document Actions
Článek
V kterých případech musí provozovatel označit zařízení výstražným bleskem? Jak se rozvodnice, rozvaděče a elektroměrová jádra umísťují? V jaké výšce se umísťují středy okének elektroměrů? Co vše je povoleno instalovat na elektroměrové rozvodnice a rozvaděče? Které přístroje v elektroměrových rozvaděčích a rozvodnicích musí být upraveny k zaplombování?
Karel Dvořáček, ze dne: 25.11.2016
reklama

Elektroměrové rozvaděče (rozvodnice) a jádra se usazují ve svislé poloze, na místě snadno přístupném a chráněném před mechanickým poškozením a před vlivy prostředí (déšť, prach apod.), v prostoru suchém bez znečišťujících výparů a otřesů a bez nebezpečí ohně a výbuchu. Musí se montovat tak, aby k nim nebyl přístup zezadu bez porušení plomb a aby bylo zachováno krytí předepsané ČSN 35 7030.

Ilustrativní foto z diskusního fóra

Rozvodnice a elektroinstalační jádra podle ČSN 35 7030 s dveřmi, které po jejich otevření nemají krytí alespoň IP20, musí provozovatel označit výstražným bleskem v případech, kdy může dojít k záměně s jiným zařízením. Před elektroměrovým rozvaděčem (rozvodnicí) nebo jádrem musí být volný prostor o hloubce alespoň 80 cm s rovnou podlahou.
V budovách se mají elektroměrové rozvaděče (rozvodnice) a jádra umístit na chodbě nebo schodišti, avšak nikoli na rameni schodiště. Elektroměry mohou být též soustředěny v podzemním podlaží v prostoru s normálními vnějšími vlivy.

Elektroměry se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry. Dva samostatné výklenky umístěné nad sebou nelze považovat za dostatečně oddělené. Tyto součásti elektrického zařízení mají být v jiných místnostech než plynoměr nebo plynové vedení. Tam, kde to není možné, mohou být ve společné místnosti, ale tato místnost musí být dobře větrána.Ilustrativní foto z diskusního fóra

Je-li ve starých zařízeních elektroměr a plynoměr v jedné uzavřené skříňce nebo v jednom výklenku nebo prochází-li skříňkou pro elektroměry plynové vedení, musí se dodatečně odvětrat. U dna skříňky nebo výklenku a v jejich nejhořejší části se musí udělat ventilační otvory široké alespoň dvě třetiny výklenku nebo skříně a vysoké jednu třetinu šíře. Elektroměr a plynoměr musí být vzdáleny od větracích otvorů alespoň 10 cm. V prostoru se nesmějí ukládat jakékoliv jiné předměty, které by vadily větrání. Jinak by bylo nutné považovat místnost za prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3) a elektrické zařízení podle toho zajistit. Do společné nevětrané skříně nebo výklenku lze umístit plynoměr a rozvodnici, jen má-li rozvodnice nevýbušný kryt (tj. části, které mohou jiskřením přivodit výbuch a jiskření u nich nelze zamezit, např. u pojistek apod.).

Středy okének elektroměrů mají být ve výšce asi 150 až 170 cm od podlahy. V technicky zdůvodněných případech (např. je-li více elektroměrů nad sebou) mohou být středy okének elektroměrů ve výšce 70 až 170 cm od podlahy.
Elektroměrové rozvodnice a jádra musí vyhovovat ČSN 35 7030. Jsou-li na jednom místě soustředěny elektroměry pro dva nebo více odběratelů, musí být každé místo pro elektroměr a příslušný jistič opatřeny trvanlivým označovacím štítkem.

Pro elektroměrové desky platí ČSN 35 7020, která stanoví požadavky na jejich provedení, jakost a rozměry. Deska musí být upevněna tak, aby bez porušení plomb (plomby) nebyl k neměřeným živým částem přístup.
Na elektroměrových rozvodnicích a rozvaděčích mohou být namontované jen elektroměry, sazbový spínač, případně přijímač HDO, jistič před elektroměrem, jistící zařízení obvodu sazbového spínače, ovládací relé nebo stykač, ochranná (nulová) svorkovnice a popřípadě další příslušenství sloužící výhradně pro účely měření. Další přístroje pro rozvod za elektroměrem se soustředí na samostatné rozvodnici nebo rozvaděči.

Ilustrativní foto z diskusního fóra

Ve společné rozvodnici nebo rozvaděči může být elektroměr a potřebné přístroje společně s přístroji pro rozvod za elektroměrem, jen je-li pro to rozvaděč (rozvodnice) konstruován a schválen (např. skříňový nebo panelový rozvaděč se samostatným měřicím panelem, elektrorozvodné jádro apod.).


V elektroměrových rozvaděčích a rozvodnicích musí být upraveny k zaplombování tyto přístroje (pokud nejsou pod zaplombovaným krytem):
- jistič před elektroměrem,
- svorkovnice elektroměrů, sazbového spínače nebo přijímače HDO,
- svorkovnice (můstek) PEN,
- ovládací relé při skupinovém ovládání akumulačních spotřebičů a kryt v skříňovém rozvaděči nebo rozvodnici oddělující živé neměřené části rozvodu od prostoru pro elektroměry.Kam dál?
Pro více informací o elektrických instalacích v bytové a občanské výstavbě, doporučujeme tuto publikaci.
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Praktické montážní drobnosti ... katalog plný malých prvků, které montáž zařízení minimálně ulehčují. Jde o zboží, kterým obchodník závratný obrat zřejmě nedosáhne, na druhou stranu je katalog VBS oblíbeným čtivem mnoha elektrikářů na montážích. Možná to nevíte, ale právě tento typ sortimentu kdysi proslavil značku OBO BETTERMANN. První myšlenkou totiž bylo usnadnění realizace rozvodů tak, aby bylo možné ušetřeným časem dosáhnout klientovi lepšího servisu. V této části se dozvíte, které montážní pilíře obsahuje katalog označený jako VBS ...
Rittal se svými produkty vyjel blíže svým odběratelům. Poslední rok osobnímu setkávání a veletržním událostem sféře B2B skutečně nepřál. Elektronická komunikace, prezentace a vzdělávání byla sice alternativou, která se nabízela, ovšem skutečný osobní kontakt, potřebný pro obchodní vztah zcela nenahradí. Rittal po loňských a letošních sériích specializovaných webcastů se v září vydal na tradiční autobusové TOUR po vybraných českých městech. Co bylo k vidění, komentuje Hana Reviĺáková a Milan Vild v mini reportáži ...
Čím po TCP/IP spínat obvod nízkého napětí? Nejlépe kliknutím myší. Existují mnohé potřeby a situace. Některá zařízení je vhodné spínat ručně, jiná bez ohledu na důvod spínáme vzdáleně. V případě ovládání spotřebičů budovy máme dostatečnou nabídku systémových instalací (KNX, Foxtrot, xComfort ...), ale pokud nechceme ovládané zařízení začlenit mezi světelné scény, bojler nebo žaluzie? NETIO PowerBOX 3PE lze konfigurovat pomocí webového prohlížeče (ovládání výstupů, nastavení Open API komunikace,...). PowerBOX 3PE je IoT zásuvka v provedení elektrického prodlužovacího kabelu ovládaného po LAN. Do LAN sítě se připojuje pomocí RJ45 Ethernet kabelu. A co dál?
Už dobře víme, že kromě jiného má být odbočka k elektroměru provedena tak, aby byl černý odběr nikoliv znemožněn, ale ztížen. Inu, snad proto, že znemožnit je nemožné. Vzpomínáte si, za jakých okolností lze zřizovat jednofázové přípojky? Odbočka k elektroměru musí být z celistvých vodičů, pokud možno bez krabic a zbytečných ohybů. Nelze-li se bez nich obejít, musí být upraveny tak, aby je bylo možno spolehlivě zaplombovat jednou plombou a umístit jen na místech veřejně přístupných. A pokud jsou již krabice použity, jak mají být uloženy?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Mnozí prožijí celý život v mylných domněnkách a skutečná pravda je zcela minula. V archívech se dá nalézt mnohé, třeba i jiní vynálezci. Žijeme ve století trumfů, kdy pro nás pracují nejrozmanitější elektrické stroje. Ale kde je počátek elektrické energie a kdo je strůjcem prvních elektrických zařízení? Historie je možná jiná než ji známe. Více zde ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933