Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 49
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních prostor obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody. Ať již datové, silové nebo přípojky vzduchu, vody ... přičem v mnohých případech bývá ukryto přímo pod našima ...
 • Pardubický výrobce datových rozvaděčů má také ve své nabídce různá provedené kabelových žlabů. Pokud máte do projektu převážně IT systémy, lze uvažovat nad jediným dodavatelem datových skříní i kabelových tras. Tento výrobce patrně nemdisponuje ...

Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn


Document Actions
Co je dobré vědět o kabelových přípojkách nn
Jaké důvody vedou ke stále většímu počtu domovních přípojek provedených zemními kabely? Jakými typy kabelů se přípojky provádí? Seznamte se s příkladem úplného označení přívodního kabelu. Jak se kabelové přípojky na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy připojují nejčastěji? Nač vše brát zřetel při volbě přívodního kabelu? Kde nalezneme bližší podrobnosti pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů?
Václav Macháček, Redakce portálu Elektrika, ze dne: 18.08.2017
reklama


I přes vyšší investiční náročnost jsou přípojky provedené zemním kabelem budoucími odbě­rateli stále více požadovány. Vyplývá to jednak z požadavků na estetickou úroveň připojo­vaného objektu, jednak na prostorové uspořádání a přenosové možnosti. Kabelové přípojky lze rovněž považovat za nejvhodnější způsob dodávky elektrické energiek odběrnému místu z hle­diska bezpečnosti a spolehlivosti dodávky. Normativní požadavky na přípojky provedené ka­belovým vedením jsou uvedeny v jiné kapitole.

Kabelové přípojky se montují převážně z kabelů s hliníkovým, případně měděným jádrem (vodičem) a s polyvinilchloridovou (PVC) izolací a pláštěm.

S účinností od 1. 6. 2006 byla vydána PNE 34 7659-3 Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1kV— Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra jako náhrada za dvě zrušené a dlouhodobě používané normy ČSN pro kabely AYKY a CYKY, ale i proto, že nový soubor norem ČSN 34 7659 (HD 603) plně nerespektoval všechny požadavky energetiky.

PNE platí pro čtyřžilové kabely s hliníkovým nebo měděným jádrem o jmenovitém napětí 0,6/1 kV. Základní technické údaje celoplastových kabelů dle PNE 34 7659-3, kabelů typu 1-AYKY-J s hliníkovými jádry, 1-CYKY-J s měděnými jádry, PVC izolací a pláštěm, jsou pro potřeby přípojek uvedeny v tab. 14 a v následujícím textu za tabulkou; konstrukce kabelů vyplývá z obrázku.

Kabely jsou určeny pro silový rozvod elektrické energie ve volném uložení do země a pro volné a pevné uložení na lávky, do kabelových kanálů, na a do hořlavých podkladů - jme­novité napětí 0,6/1,0 kV.


Základní technické údaje kabelů 1-AYKY-J a 1-CYKY-J dle PNE 34 7659-3
Pro větší náhled kliknout!


Příklad úplného označení kabelu:

1-AYKY-J 4x35 RE, PNE 34 7659-3,
1-CYKY-J 4x25 RE, PNE 34 7659-3,
 • - maximální provozní teplota: +70°C,
 • - nejvyšší dovolená teplota jádra po dobu než jištění vypne zkrat: +160°C,
 • - nejnižší dovolená teplota pro pokládku kabelů: +5°C - při nižší teplotěje nutno kabel přede­hřát,
 • - teplota při manipulaci s bubny a kruhy: v rozsahu -25 až +40°C,
 • - nejmenší dovolený poloměr ohybu: pro infomativní průměr kabelu od 20 do 40mm -12 d, přes 40mm - 15d, kde d je infomativní vnější průměr kabelu - viz tab.
 • - barevné provedení izolace jader vodičů kabelů dle ČSN 33 0166 ed. 2 (fázové vodiče: černá, šedá, hnědá; vodič PEN: zelená/žlutá),
 • - provedení jader: RE - kulaté plné, RM- kulaté lanové, SE - sektorové plné, SM- sektorové lanové.

Kabelové přípojky se na rozvodné zařízení provozovatele distribuční soustavy většinou připojují:
 • - v kabelové rozvodné skříni provozovatele rozvodného zařízení,
 • - odbočením z kabelového vedení provozovatele rozvodného zařízení T-odbočkou,
 • - na vodiče venkovního vedení na sloupu rozvodné sítě provozovatele a následným svodem po sloupu a zemí k připojovanému odběrnému místu.Konstrukce celoplastových kabelů
1 - Al nebo Cu vodivé jádro
2 - PVC izolace
3 - výplňový obal
4 - PVC obal černé barvyHloubku uložení kabelových vedení vzemi a způsoby kladení řeší ČSN 33 2000-5-52 Elek­trotechnické předpisy — Elektrická zařízení — Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení —Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení, která vstoupila v platnost 1.4. 1998.

Poznámka:
Harmonizační dokument HD 60364-5-52:2008 byl přejímán jako podklad pro vydání ČSN 33 2000-5-52 ed. 2. Předpokládaný termín vydání v 04/2011. Obdobnou problematiku, ale v širším rozsahu z hlediska rozvodu elektrické energie v podmínkách energetiky, řeší připravovaná PNE 34 1050 s termínem vydání též v roce 2011.

Druh kabelu je nutno volit se zřetelem k prostředí a způsobu uložení, zatěžování a případ­ným nebezpečným vlivům ostatních vedení. Pokyny pro použití a uložení týkající se teploty při kladení, úpravy konců a ohybů kabelů obsahují technické normy a podklady výrobců pro daný (zvolený) typ kabelu a dále ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů z května 1999 včetně vydaných změn Z1 a Z2. Norma informuje uživatele o vlastnostech a mezních
podmínkách elektrických kabelů, a tím vytváří předpoklad pro jejich správné použití.


Kabelová přípojka odbočující  z venkovního vedení
Ilustrativní foto www.fraja.cz


Poznámka:
Koordinaci prostorového uspořádání sítí technického vybavení (kam patří i elektrická silová ve­dení) řeší ČSN 13 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ze září 1994 a k ní vydané změny Z1 až Z4. Vedení pro přípojky zajišťující zásobování spotřebních objektů nebo provozních celků elektřinou jsou zařazeny z hlediska významu sítí technického vybavení do poslední — 4. kategorie (domovní —přípojková). Názvosloví související s elektrickými kabely obsahuje ČSN IEC 60050-461 (33 0050) Mezi­národní elektrotechnický slovník —Část 461: Elektrické kabely, vydaná v srpnu 2009.

Více o domovních přípojkách zde!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Co se dělo v době hygienických opatření ve vývojovém a výrobním prostředí kolínského TECO jsme věděli přesně. Pro tuto značku, stejně jako pro jiné, padla všechna plánovaná setkání na neurčito. A tak jsme spolu připravili několik vzdálených setkání. Při každém z nich se věnujeme určité oblasti využití výkonné jednotky FOXTROT ... pokud majitel domu přemýšlí o chytré elektroinstalaci ... jaké je uplatnění FOXTROTu v průmyslu ... uplatnění FOXTROTu v projektech bytových domů ... jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou energii ... všechny díly můžete sledovat zde!
Největší tok odborných informací EATON se v roce 2020 odehrál na internetu. Produktoví specialisté si v krátkých blocích připravili nejen novinky v sortimentu značky, ale praktické informace pro návrh, projektování a také následnou revizní činnost. Čeho se obsah týkal? Proudové chrániče, rozvaděče, software Pavouk, UPS a zálohování, frekvenční startery, měniče, selektrivita jističů, nebo bezdrátová instalace xComfort ... Krátký přehled vzdělávacích a produktových webcastů EATON v roce 2020 naleznete v krátkém článku ...
Rakouská pobočka OBO BETTERMANN začíná stavět další objekt! S heslem "Růst potřebuje prostor" startuje výstavba nového kancelářského, logistického a školicího centra v Gramatneusiedlu. Tam vzniká budoucí zázemí OBO Austria. Do konce roku bude nová budova OBO přístřeším pro zhruba třicet pracovníků značky. Do budoucna značka OBO zpevní svou dosavadní síť. A jaké je ohlédnutí za českou pobočkou? V květnu 2019 společnost OBO BETTERMANN oslavila na pražském ...
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
Nové kabelové nosné systémy Jupiter, které jsou vyráběny v Koposu Kolín, se vyznačují mnoha přednostmi ve srovnání s předchozím prodávaným typem žlabů, např. embosováním (prolis kolem perforovaných otvorů ve dně) pro zvýšení tuhosti žlabů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933