Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Předtuchy ...

Ačkoliv si každý prosinec vzájemně přejeme vše krásné a zdraví, minulý ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 407
Bazar
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Osobní nástroje

Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery


Document Actions
Co byste měli zvážit při nákupu a instalaci bezpečnostní kamery
Při budování kamerového dohledu je nutné zvolit kamery, které vyhovují jak vašim potřebám, tak i prostředí, kde budou umístěny. V současné době je na trhu nepřeberná škála nejrůznějších bezpečnostních kamer. Vybere si skutečně každý ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 30.12.2010
reklama

Při budování kamerového dohledu je nutné zvolit kamery, které vyhovují jak vašim potřebám, tak i prostředí, kde budou umístěny. V současné době je na trhu nepřeberná škála nejrůznějších bezpečnostních kamer. Pevné, kupolovité (tzv. dome), otočné (PTZ), kamery odolné proti vandalismu, vodotěsné ... Vybere si skutečně každý. Přestože analogové kamery jsou dostupné ve výše uvedené škále, IP kamery nyní nabízejí mnohem větší výhody. Počínaje mnohem lepší kvalitou obrazu nebo snadnější instalací a konče neuvěřitelnými funkcemi inteligentního videa. V některých speciálních aplikacích, kde požadujete vysoké detaily (např. sledování pokladních transakcí, poznávacích značek automobilů, rozeznání obličejů) nebo bezdrátové kamery, jsou IP kamery jedinou volbou.

Výběr správné IP kamery rozhoduje o tom, zda bude váš kamerový systém použitelný. Na kamery instalované v prodejnách nebo rodinných domech budete mít jistě jiné požadavky než na městský, školní nebo dálniční kamerový systém. U každé instalace jsou důležité jiné funkce.

Jednou z výhod IP kamer je například možnost ukládání nahrávek na vzdálené servery. Představte si, že dojde k vloupání do vašeho domu nebo obchodu. V případě, že zloděj zjistí přítomnost kamerového systému, pravděpodobně se pokusí znehodnotit záznam. Záznamy z analogových kamer jsou v nejlepším případě ještě stále ukládány na digitální videorekordéry, které musejí být přítomny ve sledovaném prostoru. Zloděj stačí takové zařízení nalézt a odnést, případně rozbít.

Ani ukládání záznamu z IP kamer nemusí být nejbezpečnější způsob ukládání záznamu. Počítač bude v případě krádeže velmi pravděpodobně odcizen a data rovněž ztracena. Řešením je využití ukládání nahrávek na vzdálené servery. Snímky z kamery jsou přes Internet odesílány na zabezpečené servery a máte je vždy k dispozici. Odcizení nebo zničení kamer i záznamových zařízení proto nezabrání identifikaci pachatele.

Různé IP kamery mají různé parametry. Například při volbě levné IP kamery je možné, že kvalita obrazu nebude dostatečná pro identifikaci pachatele. Ruku na srdce, chcete domů nebo do obchodu kamerový systém, kde nepoznáte pachatele? Kvalitní IP kameru tvoří mnoho komponent. Při výběru kamery vhodné pro vás je nutné pochopit, jaký mají jednotlivé komponenty vliv na výkonnost kamery a použitelnost celého systému. Pojďme se na pár hlavních parametrů podívat.

Obrazový snímač kamery
Je odpovědný za převod světla do elektrických signálů. Při výběru IP kamery máte na výběr ze dvou technologií – CCD (Charged Coupled Device) a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). CCD a CMOS snímače představují klíčové součásti, které slouží jako "digitální film" kamery. CCD snímače jsou
vyráběny pomocí technologie vyvinuté speciálně pro kamerový průmysl, zatímco CMOS snímače jsou založeny na standardní technologii, která se hojně využívá při výrobě paměťových čipů – např. uvnitř počítače. Dnešní nejkvalitnější kamery většinou používají CCD snímače a ačkoli nejnovější modely CMOS snímačů snižují jejich náskok, stále nejsou vhodné pro kamery, od kterých se požaduje nejvyšší kvalita obrazu. Nicméně CMOS snímače mohou být ideální pro základní řadu síťových kamer, kde jsou rozhodující velikost a cena.

CCD snímač má oproti CMOS mnoho výhod. Jednou z nich je například lepší světelná citlivost. Nevýhodou CCD snímačů je vysoká cena. Je to z důvodu nestandardního výrobního procesu a následné složitější instalace do kamery. Naproti tomu CMOS snímače umožňují vytvořit menší a cenově dostupnější kamery. K dispozici jsou už velké snímače s megapixelovým rozlišením. Pro velkou část je využití CMOS snímačů dostačující, pro vysokou kvalitu v náročných aplikacích volte kamery s CCD snímačem.

Objektiv IP kamery
Objektiv rovněž výrazně ovlivní použití kamery. Důležitým parametrem objektivu je ohnisková vzdálenost. Ta určuje horizontální šířku záběru v určité vzdálenosti. V síťových kamerách jsou používány objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností (fixed), s proměnlivou ohniskovou vzdáleností (varifokal) nebo objektivy pro zoom. Fixní objektivy mají pevně stanovenu ohniskovou vzdálenost (například na 4,4 mm).

Varifokální objektivy umožní manuální nastavení ohniskové vzdálenosti, tedy šířky záběru. Při změně ohniskové vzdálenosti je nutné objektiv znovu zaostřit. U zoomovacích objektivů může být ohnisková vzdálenost upravena v daném rozsahu bez nutnosti opětovného ostření. Objektiv je možné ovládat jak manuálně, tak i na dálku.

Iris clona
Pomocí iris clony kontrolují IP kamery množství světla procházejícího na zobrazovací snímač. Množství světla lze ovlivnit rovněž dobou expozice, ale ta je v běžných kamerách většinou pevně nastavena. Iris clona může být buď manuálně, nebo automaticky ovládána. Manuální clona je nastavena tak, aby vyhovovala převažujícím světelným podmínkám. Objektiv nemůže reagovat na změnu osvětlení a iris clona je nastavena na průměrnou hodnotu. Automaticky ovládaná clona je ovládána kamerou, a tak neustále zajišťuje nejvhodnější úroveň světla pro snímač. Automatická clona je vhodná pro venkovní použití nebo pro místa s často se měnící úrovní osvětlení. Clona automaticky upravuje množství světla dopadajícího na snímač, zajišťuje tak nejkvalitnější obraz a chrání snímač před příliš velkým množstvím světla. Iris clona je definována pomocí F-čísla (clonového čísla). Čím větší je F-číslo, tím méně světla se dostane ke snímači. Čím menší je F-číslo, tím více světla se ke snímači dostane, a tím je dosaženo lepší kvality obrazu při špatných světelných podmínkách.

Komprese obrázků a videa
Důležitý parametr při výběru kamery. Kompresi lze rozdělit na ztrátovou a bezeztrátovou. V případě bezeztrátové komprese je každý pixel ponechán nezměněn, takže výsledkem po dekompresi je identický obraz. Nevýhodou tohoto přístupu je, že kompresní poměr, tedy snížení dat, je velmi omezený. Kvůli omezeným kompresním možnostem se tyto formáty nehodí pro použití v oblasti síťového videa, kde potřebujeme ukládat a posílat velké množství obrázků. Proto bylo vyvinuto několik standardů pro ztrátovou kompresi. Základní myšlenkou je redukovat části obrazu neviditelné lidskému oku, a tak výrazně zvýšit kompresní poměr.

Nejpoužívanější kompresní formát obrázků je JPEG. Na velikost obrázku má v tomto případě vliv množství detailů ve scéně. Obrázek barevného stromu zabere více dat než obrázek bílé zdi. Důležité je rovněž vědět, že s rostoucí kompresí klesá kvalita obrázku. Dochází k jeho rozmazání.

Pro kompresi videa se nejčastěji používají formáty MJPEG, MPEG-4 a z něho vycházející nejnovější H.264. MJPEG nabízí video ve formě sekvence JPEG obrázků. Síťová kamera, podobně jako digitální fotoaparát, zachytí jednotlivé obrázky a zmenší je do JPEG formátu. IP kamera navíc dokáže zachytit a zkompresovat například 30 takových samostatných obrázků za sekundu (30 fps – frames per second) a pak je dokáže zpřístupnit po síti jako neustálý proud obrázků. Snímkovací frekvenci okolo 16 obrázků za sekundu a více vnímá uživatel již jako plynulé video. Díky tomu, že je video tvořeno jednotlivými JPEG záběry, je zachována kontinuální kvalita obrazu, která je daná nastavenou úrovní komprese. Nevýhodou ukládání tohoto videa je velká datová náročnost a nemožnost zaznamenání zvuku. Video používající tuto kompresi bude požadovat velký datový prostor pro záznam a případně velmi rychlou datovou linku do Internetu.

Kompresní formát MPEG zjednodušeně funguje na principu, kdy jsou porovnány dva kompresované záběry, které mají být odeslány přes síť. První kompresovaný záběr se použije jako referenční a pouze ty části následujícího záběru, které se od něj liší, jsou odeslány. Software, který MPEG přehrává, složí pak všechny záběry na základě referenčního obrázku a "dat o rozdílech".  Tento složitější proces přesto vede k menší velikosti výsledných souborů odesílaných přes síť než u MJPEG.

Pro většinu aplikací představuje MJPEG přirozenou volbu, protože vyvažuje požadavky na propustnost a kvalitu videa. MPEG-4 má výhodu v menším nároku na místo na disku a na přenosovou propustnost, ale zvyšuje nároky na zařízení, ve kterém bude uživatel záběry sledovat. Pokud jde v aplikaci pouze o ukládání a prohlížení, může být MPEG-4 lepší možností. Pokud však bude potřebná i pozdější analýza toho, co se stalo, lepší volbou bude MJPEG.

Při výběru kamery je rovněž nutné ověřit, zda zařízení 100% dodržuje uvedené kompresní standardy. Mnoho výrobců tvrdí, že ano, ale není tomu tak vždy. Pouze plné dodržení těchto standardů vám zaručí použití videa v mnoha dalších aplikacích. Pokud výrobce používá standard MPEG-4, zjistěte také, zda platí licenční   poplatky a kolik licencí náleží ke kameře. Technologie MPEG-4 je licencovaná. Licence je vyžadována jak pro enkódování, tak pro dekódování MPEG-4. Rovněž při použití jiných než standardizovaných kompresních technologií nemusí být taková videonahrávka uznána u soudu jako důkaz. Na to je nutné myslet při vytváření  bezpečnostních aplikací.

Progresivní skenování
Jde o technologii dostupnou pouze v IP kamerách. Nicméně není součástí všech síťových kamer. Levné modely jí nedisponují. Na rozdíl od starého analogového prokládaného skenování, které zobrazí pouze polovinu řádků v obrazu a druhou o 17 milisekund později, je progresivní skenování schopno zachytit celý obraz najednou.


Progresivní skenování v IP kameře

Při použití prokládaného skenování je zachycený pohybující se objekt vždy rozmazaný. To se vám při progresivním skenování nestane.


Prokládané skenování v analogových kamerách

Prokládané skenování může být za určitých podmínek dostačující, ale při sledování pohybujících se objektů je progresivní skenování jedinou správnou volbou. V podstatné skupině dohledových aplikací je důležité zachytit pohybující se objekt. Ať už jde o utíkajícího pachatele, nebo například o poznávací značku jedoucího automobilu. Ostrost zastaveného záznamu závisí v těchto případech na zvolené technice skenování. Progresivní skenování poskytne nesrovnatelně lepší detaily i jas obrazu.


2 CIF používané v digitálních rekordérech CCTV systémů

Petr Kodytek

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud není žádané uložení pod omítkou, pak se nabízí celá řada upevnění na omítce. Představme si například prostor ve sníženém stropě. Rozvody administrativních budov, nebo takové prostory, jako studia, jsou obměňovány podstatně častěji než většina elektroinstalací. Bezpečnostní požadavky jsou normativní, ovšem požadavky na možnost změny podstatně vyšší. Právě pro tyto případy je jeden z vhodných prvků označován právě svazkový držák GRIP. Jde o jednoduchou, ale funkční konstrukci, která je označována za vychytávku ...
Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních pancéřových trubek se častěji používá sloveso protáhnout než vložit. Kdy tedy lze do trubky vedení vložit? Kdy takovou možnost využijeme? Opravdu jde o jednoduchý princip mechanismu? Musí to být cenově dostupné, snadné, rychlé, bez nutnosti použití nestandardních nástrojů. Pro použití v praxi je důležité také snadné pořízení u velkoobchodních distributorů. Který takové zboží nabízí?
Telefonujeme do kolínského KOPOSu ohledně podrobností letošní nové krabice s označením KO180. Hovoříme s produktovým specialistou Jiřím Němečkem. Víme, že jde o zcela nový rozměr krabice tohoto typu. K čemu je tato krabice s upevněním do sádrokaronových příček používaná? Proč se používá pro nízkoenergetické stavby? Určitě dobrou zprávou je možnost montáže na hořlavé podklady. Ptáme se na podrobnosti samotné montáže. Co vše je součástí dodávky každého kusu? Jaké svorky pro spojování vodičů výrobce doporučuje? S jakým krytí IP můžeme ...
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Víte, co se skrývá pod označením PZS? My už ano. Pokud se zajímáte o oblast bezpečnosti a střežení objektů, nebo si jen chcete zajistit svůj pozemek, máme tu pro vás článek o zajímavém zabezpečovacím systému KeyGUARD společnosti DIAMONDS TECHNOLOGY ...
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933