Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Populární 60. ...

Oblíbená konference elektrotechniků, která se v posledních letech konala v ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 981
Bazar
Osobní nástroje

OPAKOVÁNÍ: Co je bočník a k čemu slouží?


Document Actions
Článek
Bočník je paralelně zapojený rezistor, který slouží ke zvětšení měřicího rozsahu magnetoelektrických ampérmetrů. Oblast jeho použití je omezena víceméně pouze na obvody stejnosměrného proudu. Bočníky se podobně jako předřadníky umísťují do přední části přístrojů, aby svými tepelnými účinky neovlivňovaly přesnost měření vlastního magnetoelektrického ústrojí.
Autorský článek, ze dne: 24.07.2015
reklama


Bočník je zařízení, které slouží ke zvětšení měřicího rozsahu magnetoelektrických ampérmetrů. Oblast jeho použití je omezena víceméně pouze na obvody stejnosměrného proudu.


Skutečné provedení bočníku

Změna rozsahu ampérmetru
Pro zajištění změny rozsahu stejnosměrných ampérmetrů se používají k ampérmetrům paralelně zapojené rezistory, tzv. bočníky. Změnu rozsahů střídavých ampérmetrů můžeme provádět přepínáním sekcí měřicí cívky, změnou počtu závitů měřicí cívky či použitím měřicího transformátoru proudu. K měření stejnosměrných i střídavých proudů v širokém rozsahu (1mA až 1MA) je také možno využít Hallův jev.

Magnetoelektrické mikro a miliampérmetry s rozsahem do 20mA mají měřicí cívku provedenou přímo pro měření proudů příslušné velikosti. Chceme-li však měřit větší proud, byla by již měřicí cívka příliš rozměrná a těžká a realizace takového přístroje velmi obtížná. Proto se provede měřicí cívka s malým základním rozsahem a připojíme k ní paralelně přesný rezistor, tzv. bočník. Zapojení magnetoelektrického ampérmetru s bočníkem je na obrázku.


Zvětšení měřicího rozsahu ampérmetru bočníkem

Měření proudu pomocí bočníku vlastně znamená měření úbytku napětí na bočníku. Magnetoelektrické ampérmetry jsou tedy v podstatě milivoltmetry měřicí úbytek napětí na bočníku.

Pro velikost napětí na měřicí cívce přístroje platí:

U = RmIm = Rblb

 lb = I-lm

Nyní si odvodíme, co platí pro velikost odporu bočníku

Rmlm=Rb(l-lm)

>>>

       
       
  l-lm Rm  
Rb = Rm -------- = ---------------  
  lm l  
    ______ -1
    lm  

Zavedeme-li si nyní veličinu poměrné zvětšení rozsahu (poměr bočníku)

  l
n= -------
  lm


můžeme pro velikost odporu bočníku psát:

  Rm
Rb = --------
  n-1

Bočníky se podobně jako předřadníky umísťují do přední části přístrojů, aby svými tepelnými účinky neovlivňovaly přesnost měření vlastního magnetoelektrického ústrojí. V přední části krytu jsou podobně jako u voltmetrů ventilační otvory, aby se bočníky lépe chladily. Ampérmetry s vestavěnými bočníky se stavějí pro měření proudu do velikosti několika desítek ampérů (běžně do 30A).

Změna rozsahů se dá provádět buď přímým přepojováním vodičů do příslušných svorek (vhodné zejména pro ampérmetry s menším počtem rozsahů, viz obrázek, přístroj má potom n+1 svorek, kde n udává počet rozsahů ampérmetru), nebo pomocí otočného přepínače - obrázek. Ampérmetr má v tomto případě pouze dvě svorky (jedna z nich musí být na číselníku označena značkou +, protože magnetoelektrické přístroje rozlišují polaritu proudu), otočný přepínač je obvykle podobně jako u voltmetrů umístěn na boku přístroje. Na čelní straně přístroje pod číselníkem bývá okénko, v němž je indikován zvolený rozsah. Otočné přepínače se konstruují pro proud nejvýše jednotek ampérů, pro větší proudové rozsahy je výhodnější použít přímé přepojování pomocí příslušných svorek. Vyhneme se tak možnému vzniku elektrického oblouku při přepínání vyšších proudových rozsahů pod napětím.

Bočníky se velmi často provádějí jako oddělené příslušenství přístrojů. Bočníky pro malé proudy se vinou z tenkého izolovaného manganinového drátu, pro vyšší proudy (jednotky až desítky ampérů) jsou tvořeny několika závity silného drátu, případně meandru z vodiče obdélníkového průřezu.


Změna rozsahu ampérmetru přepojováním svorek.


Změna rozsahu ampérmetru pomocí otočného přepínače.

 

Tyto bočníky (obvykle umožňují měření proudu na třech rozsazích) se připojují na svorky milivoltmetru. Na každém bočníku je uvedeno, pro jaký milivoltmetr je určen, např. bočník na obrázku je určen pouze pro připojení na milivoltmetr s rozsahem 60mV a vnitřním odporem 5Ω.


Schematický nákres mechanického provedení bočníku.

 

Tento přístroj může samostatně pracovat jako miliampérmetr s rozsahem 12mA a s příslušnými bočníky pak může měřit libovolný proud. Všechny bočníky jsou konstruovány tak, aby na nich byl při jmenovitém proudu úbytek napětí 60mV. Rozsahy bočníků volí výrobci tak, aby konstanta přístroje vycházela jako dekadický násobek 1, 2 či 5. Konstanta se potom počítá jako podíl příslušného proudového rozsahu a počtu dílků stupnice, pro rozsah 1,2A z bočníku na obrázku 6.6 a 120dílkovou stupnici milivoltmetru by tedy byla:

  XR 1,2  
k = -------- =  --------  = 0,01A/dílek
  αs 120  Velké bočníky určené pro měření proudů nad 100A musí mít velmi malý odpor a proto se zhotovují z několika paralelních silných manganinových tyčí upevněných mezi dva měděné úhelníky.

Velké bočníky jsou opatřeny dvěma páry svorek, jednak přívodními (proudovými) svorkami, kterými se bočník zapojuje do obvodu (pro velké proudy to bývají masívní měděné, či mosazné šrouby) a jednak potenciálové (napěťové, přístrojové) svorky, které nemusí být nijak dimenzované, protože slouží pouze k připojení milivoltmetru a protéká jimi tedy pouze malý proud. Na bočníku musí být opět uvedeno, pro jaký milivoltmetr je určen. Příklad zapojení bočníku na velké proudy je na obrázku.Příklad zapojení bočníku pro velké proudy.

Pro zobrazení zdroje ukázky kliněte zde.

 

Vysvětlili byste pojem bočník jinak?
Podělte se s námi v níže uvedené diskusi!
 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pokud zpozorníme, můžeme si uvědomit, že rozdílné potenciály a jejich vyrovnávání je svou podstatou tou první a nejčastější činností lidstva a přírody samotné. Výraz potenciál může tedy obecně představovat více než význam, který známe z fyziky, respektive elektrotechniky. A pro nás z tohoto oboru je pochopení definice potenciálu předpoklad zjištění velikosti konkrétního napětí. Než se začínající elektrikář pustí do rozsáhlé nauky potřebných rutinních dovedností, musí dobře rozumět všem souvislostem spojených s rozdílem potenciálů. Jak vysvětlují potenciál odborníci různých podoborů elektrotechniky? Odkud čerpat další informace? Sledujte v této části!
Co se myslí potenciálem na dráze? Jak si můžeme představit uzavřený obvod, kterým prochází napájení motorů souprav? Odkud a kam tečou napájecí proudy? Kolejnice ale nejsou nekonečné a jejich přerušení má nějaký účel. Pokud jsou oddělené úseky určeny pro drážní signalizaci, je kolejnice stále hlavním vodičem napájecího obvodu? Jak jsou konstruovány výhybky, aby zůstal obvod stále uzavřen? Koho z nás napadá, že projíždějící Pendolíno využívá z veřejné energetické sítě pouze dvě fáze? Jak která vlaková souprava pozná, na jakém typu trakce je, respektive s jakým potenciálem může pracovat. Jak se do které lokomotivy dostává za jízdy stejnosměrné nebo střídavé napájení, navíc jiné výšky napětí? Jak je takový úsek pro změnu trakčního napájení dlouhý? Sledujte tento mimořádný trakční díl o potenciálu ...
Proč řídíme potenciál v ochraně před bleskem a čím ho řídíme? Někdo se s řízením potenciálu setkává vědomě zřídka, technici sítí mobilních operátorů naopak velmi často! Jak vidí řízení potenciálu ze své praxe Oldřich Morávek? O tom, že záměrně manipulujeme potenciály hovoří i Radim Strycharski. Nakoukněme také chvíli na dráhu. Té je řízení potenciálu příznačné, ovšem vůbec není tak jednoduché, jak si myslíme. František Kosmák vysvětluje řízení potenciálu svou vyhlášenou obrazností v příběhu. A jak to pochopí člověk fyziky zrovna ne příliš znalý? Je úder blesku přírodní, spontánní zkrat? Pokud blesk udeří do země, způsobí přírodní zkrat, jakou koná práci a čím? Blesk udeří do jímače, sjede po svodu přes zemnič do země, tak přitom hromosvod zahřeje a to je z té práce všechno?
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933