Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

Ochrana proti blesku a přepětí versus legislativa a normy (1.)


Document Actions
Ochrana proti blesku a přepětí versus legislativa a normy (1.)
Protože je stále mnoho nejasností, je-li nějakým předpisem dána povinnost chránit objekty před účinky blesku a přepětí, pokusil jsem se vypsat a shrnout vše, co jsem k tomuto tématu našel v zákonech a normách.
Milan Kaucký, ze dne: 13.01.2006
reklama

Nejprve tedy sbírka zákonů ČR:
Základním zákonným předpisem k provádění nejen elektroinstalací, ale vlastně úplně všeho co se vyrobí, zhotoví, či jiným způsobem udělá je

Zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

§2 Základní pojmy:
v odstavci a) je definice výrobku, v odstavci b) definice uvedení na trh (Pozor, "uvedení na trh!" platí i pro použití k vlastní potřebě!)

§3 Technické předpisy
Technickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, vyhlášený ve Sbírce zákonů České republiky, který obsahuje technické požadavky na výrobky … (tedy Nařízení vlády pro každý obor zvlášť).

§8 Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů při uvádění na trh
(2) Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí, nebo jeho užití představuje pouze minimální nebezpečí, které lze považovat za přijatelné při užívání výrobku vzhledem k odpovídající vysoké úrovni ochrany oprávněného zájmu …

(7) Výrobce, dovozce nebo distributor je dále podle povahy výrobku povinen zejména
a) poskytnout uživatelům informace, které jim umožní posoudit obvyklé nebo rozumně předvídatelné nebezpečí spojené s užitím výrobku, které by mohlo ohrozit oprávněný zájem po dobu předpokládané životnosti výrobku, pokud toto nebezpečí není zřejmé bez odpovídajícího upozornění. …

Technickým předpisem dle zákona pro elektrická zařízení budov je:

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí č.168/1997 Sb. v platném znění dle 281/2000Sb.

§2
(1) Technické požadavky na elektrická zařízení jsou uvedeny v příloze č.2 (dále jen základní požadavky)

(2) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány

  • a) harmonizovanými českými technickými normami
  • b) určenými normami
  • c) technickými normami přejímajícími ve státech EU harmonizované evropské normy,zahraniční technické normy nebo dokumenty
  • d) bezpečnostními ustanoveními technických norem Mezinárodní organizace pro normalizaci elektrotechnice(IEC) nebo Mezinárodní komise pro předpisy ke schvalování elektrotechnických výrobků (CEE),pokud normy podle písmen a), b) nebo c) neexistují nebo nekonkretizují všechny základní požadavky, nebo
  • e) českými technickými normami, pokud neexistují ani technické normy podle písmene
  • d) a vlastnosti jsou s nimi v souladu, má se za to, že základní požadavky jsou splněny.

Tady velký pozor.
Neznamená to, že je vše v pořádku pokud postupujete pouze dle ČSN 34 1390. Zákon jasně říká (viz 2c), požadavky může stanovit i zahraniční dokument (např. IEC TC 81 Ochrana před bleskem). Je tedy třeba sledovat nejnovější poznatky a úroveň vědění v oboru a řídit se jimi, zvláště pokud naše norma je z značně staršího data vzniku a nové poznatky jsou publikovány v odborném tisku. Nesmíme zapomínat, že ČSN jsou samy o sobě nezávazné. Jejich závaznost může stanovit pouze právní předpis – v tomto případě NV
č.168/1997 Sb.

Příloha č.2 k nařízení vlády č.168/1997 Sb.
Základní požadavky na elektrická zařízení
1. Všeobecné požadavky (základní podmínky návrhu, provedení a označení výrobce el. zařízení) …

3. Ochrana před nebezpečími, která mohou vznikat působením vnějších vlivů na elektrická zařízení Ve smyslu bodu 1. musí být technické provedení elektrického zařízení takové, aby

  • a) … (odolnost mechanickým vlivům)
  • b) odolávalo za předpokládaných podmínek okolního prostředí působení jiných než mechanických vlivů do té míry, aby osoby, domácí a hospodářská zvířata ani majetek nebyly ohroženy, ...

Zákon tedy od obecných formulací povinnosti výrobce zařízení chránit osoby, zvířata i majetek určuje povinnost dodržovat ustanovení norem, která tuto ochranu stanovují. Tím se, alespoň některé části norem a předpisů, stávají právně závaznými.

Tolik k zákonným, tedy povinným, předpisům. V dalším budou uvedeny citace norem, které požadavky zákonů blíže specifikují. Nebudeme se dále zabývat vnější ochranou proti blesku – hromosvodem. Ta je všeobecně známější. V dalším si budeme všímat ustanovení norem, která se více zabývají vnitřní ochranou, tj. svodiči bleskového proudu a přepětí a systémem vyrovnání potenciálu. Základem v tomto případě je soubor norem řady ČSN 33 2000.

pokračování

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
... v ochraně před přepětím a blesky. Projektant, jiným slovem lze říci i designer, je otcem svého nápadu od počátku až k jeho dospělosti. Je za něj odpovědný a své kroky při sestavování jednotlivých částí a konečného celku umí sám obhájit. Takové pracovníky nazýváme odborníky. Dovedou odůvodnit každý svůj učiněný krok, byť se nám zdá neobvyklý. Do takového znalostního stavu nás nedovede škola nebo léta praxe, ale vlastní píle při nekonečném studiu dostupných souvislostí. Jedním z takových materiálů je technická pomůcka. Popisuje OBO Construct ...
Ochrana před bleskem a přepětím je pro elektrotechnika jeden z vědních segmentů, který je většinou s jeho profesí více či méně spojený. Zda mít pouze povrchní znalost nebo se ponořit do hlubšího studia, je na každém zvlášť. Tato problematika vyžaduje apriori pochopit hodně teorie, abychom později, po aplikaci našich návrhů, neobdrželi zprávu o škodních událostech námi zaviněných. Co tedy víme o systémech jímacích zařízení a svodů? Uzemňovacích systémech? Systémech vyrovnání potenciálů, nebo o systémech ochrany před přepětím? O tom se zmiňuje příručka ...
MCF-NAR – ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě. Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2 je nejnovější člen týmu proti přepětí ze stáje OBO BETTERMANN. Dodatek NAR označuje připojovací prostor na straně sítě – instalovaná technologie jiskřiště kvalifikuje zařízení přepěťové ochrany (SPD = Surge Protective Device) pro použití v neměřené části rozvodů podle normy VDE-AR-N 4100. Nová technická pravidla pro připojování zákaznických zařízení k nízkonapěťové síti VDE-AR-N 4100 požadují, aby se zařízení přepěťové ochrany používalo co nejblíže k napájecímu bodu.
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Jaká je správná vzdálenost elektrických zařízení od hromosvodu? Jak ji vypočítáme? Seznamte se s krátkým návodem jak správně navrhnout a aplikovat ochranu před bleskem ....
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933