Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Servisní služby ...

Jaké materiály se používají pro připojování jističů nebo uvnitř ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 26
Osobní nástroje

ABB EPJ: FI-DOS – bezpečnostní zásuvky i v krytí IP44!


Document Actions
ABB EPJ: FI-DOS – bezpečnostní zásuvky i v krytí IP44!
Od konce roku 2003, kdy firma ABB uvedla na trh zásuvku Tango® s vestavěným proudovým chráničem, našel tento výrobek uplatnění v řadě aplikací. Bezpečnostní zásuvky se využívají nejen domácnostech, v komerčním sektoru, ale také ve speciálních zařízeních jako jsou instalace pro nápojové automaty, nebo dokonce v dopravních prostředcích.
ze dne: 30.11.2005

Dalším krokem ke zvýšení úrovně bezpečnosti elektrických instalací je rozšíření sortimentu zásuvek s proudovým chráničem řady FI-DOS od ABB o varianty v krytí IP 44 pod omítku i na omítku.
Aplikace zásuvek s vestavěným proudovým chráničem se stávají běžnou součástí elektrických instalací. Je to mimo jiné dáno také tím, že si stále více uživatelů uvědomuje možná rizika spojená s používáním elektrické energie a vědomě tak přistupuje k realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti elektrických instalací. Od konce roku 2003, kdy firma ABB uvedla na trh zásuvku Tango® s vestavěným proudovým chráničem, našel tento výrobek uplatnění v řadě aplikací. Bezpečnostní zásuvky se využívají nejen domácnostech, v komerčním sektoru, ale také ve speciálních zařízeních jako jsou instalace pro nápojové automaty, nebo dokonce v dopravních prostředcích.


Obr. 1. Zásuvka Tango® s proudovým chráničem

Hlavní výhodou bezpečnostních zásuvek FI-DOS s proudovým chráničem je, že k jejich instalaci lze běžně využít stávající rozvody, pokud tyto splňují základní předpoklady pro připojení bezpečnostní zásuvky. Nejdůležitějším předpokladem je dostatečná kvalita celého stávajícího přívodního vedení, zvláště celistvost vodiče PEN. Pokud je to splněno, není nutné vyměňovat původní dvoužilové kabely sítě TN-C za nové trojžilové, které vyžaduje síť TN-S s klasickým proudovým chráničem umístěným v rozvodnici. Rozdělení vodiče PEN se totiž provede až v samotné bezpečnostní zásuvce, v níž je také integrován vlastní proudový chránič. Instalací takovéto zásuvky lze udělat velmi mnoho pro zvýšení bezpečnosti osob, aniž bychom platili vysokou cenu za náročnou rekonstrukci elektrické instalace a trpěli při tom řadou nepříjemností, které tuto činnost obvykle doprovází.


Obr. 2. Příklad zapojení přístroje v síti TN-S

Zásuvkové obvody se zvýšenou ochranou proti úrazu elektrickým proudem pomocí proudových chráničů s vybavovacím rozdílovým proudem IDn £ 30 mA jsou jedním z nejpoužívanějších ochranných opatření obsažených v části 7 souboru ČSN 33 2000. V budovách, které byly postaveny po roce 1994, je používání proudových chráničů ve vybraných případech povinné a zásuvky s proudovým chráničem jsou vhodným řešením zvláště při renovacích a adaptacích především starších budov nebo jejich dílčích prostor.


Obr. 3. Příklad zapojení přístroje v síti TN-C

Při realizaci instalací v jednoúčelových zařízeních a ve zvláštních objektech a prostorech, kam patří především prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory, bazény, venkovní zásuvky a zásuvky, ke kterým se připojují spotřebiče provozované ve venkovním prostředí, je instalace proudových chráničů většinou nevyhnutelná. Často je v těchto prostorech vhodné resp. povinné použití zvýšeného krytí, což je také jeden z důvodů proč ABB vyvinulo nový typ bezpečnostní zásuvky FI-DOS v krytí IP 44. Tato verze je určena především pro výše zmíněná použití a je nabízena jak v provedení pro montáž na omítku, tak pod omítku. Provedení nástěnné se vyrábí jako koncové, zatímco verze zapuštěná je vyráběna jak koncová tak průběžná.


Obr. 4. Zásuvka IP 44 zapuštěná s proudovým chráničem
Pro větší obrázek klikněte!

Zdokonalena byla tzv. zásuvka průběžná, z níž vystupují tří vodiče. Fázový vodič (L) a střední vodič (N) jsou vyvedeny z měřicího systému proudového chrániče zásuvky a společně s ochranným vodičem (PE) umožňují napojení dalších zásuvek nebo dílčích obvodů, které jsou rovněž chráněny proudovým chráničem vestavěným v průběžné zásuvce.


Obr. 5. Zásuvka IP 44 nástěnná s proudovým chráničem
Pro větší obrázek klikněte!

Technické parametry těchto nových přístrojů zůstaly stejné jako u bezpečnostních zásuvek designu Tango®. V nových krytech jsou umístěny stejné přístroje, zvýšeno však bylo jejich krytí. Tyto nové typy bezpečnostních zásuvek jsou vyráběny ve dvou barvách, bílé a šedé a jejich prodej byl zahájen v polovině července t.r.


Obr.6. Příklad připojení další zásuvky s využitím typu FIF 16/3
Pro větší obrázek klikněte!

Technické údaje:

 • jmenovité napětí 230V AC

 • jmenovitý proud 16A

 • reziduální pracovní proud In = 30mA, (citlivost na střídavý i pulzní proud)

 • jmenovitá frekvence: 45 až 60Hz

 • vybavovací čas při 5×In max. = 30ms

 • jmenovitý zkratový proud: 3000A

 • odolnost proti nárazovým proudům: 250A, 8/20µs

 • indikace provozního stavu: zapínací páčkou

 • elektrická/mechanická životnost: 1 000/3 000 působení

 • teplota okolního prostředí: –25 až +40°C

 • stupeň ochrany krytím: IP44

 • klimatická odolnost v souladu s EN 61008

 • připojovací průřez: 1,5 až 2,5mm2 (bezšroubové svorky)

 • vestavná hloubka u provedení pod omítku: 27mm

... další informace ...

Zásuvka bezpečnostní IP 44 nástěnná s vestavěným
proudovým chráničem
 • pouze bez výstupních chráněných vodičů
  5526N-C26400 B
  5526N-C26400 S
  (typ FIF 16.400)
Zásuvka bezpečnostní IP 44 zapuštěná s vestavěným
proudovým chráničem
 • bez výstupních chráněných vodičů
  5526N-C26459 B
  5526N-C26459 S
  (typ FIF 16.459)
 • s výstupními chráněnými vodiči
  5526N-C26479 B
  5526N-C26479 S
  (typ FIF 16/3.479)

Montáž zásuvek IP 44 se provádí obvyklým způsobem. Zásuvka zapuštěná se vkládá do standardní plastové krabice s roztečí upevňovacích šroubů 60 mm, přičemž se musí respektovat hloubka přístroje, která je 27 mm. Mezi přístroj zásuvky a instalační krabici se vkládá speciální těsnění, které je součástí dodávky. Zásuvka nástěnná má vlastní krabici o půdorysných rozměrech 84,5 x 85,5 mm, se dvěma vývodkami.


Obr. 7. Montáž zásuvky zapuštěné
(1- těsnění, 2- přístroj FIF 16, 3- kryt)
Pro větší obrázek klikněte!

Typickou výhodou těchto bezpečnostních zásuvek a vlastně všech přístrojů řady FI-DOS s vestavěným proudovým chráničem je možnost vizuální kontroly jejich stavu, což v případě klasického proudového chrániče umístěného v domovní nebo bytové rozvodnici možné není. Dojde-li k vybavení bezpečnostní zásuvky, přepne se automaticky posuvný spínač na krytu zásuvky do polohy 0 a je ihned zřejmé, čím bylo vypnutí způsobeno, protože je očividné, co je k zásuvce připojeno a co je tedy potenciálně vadné. Přesnou závadu však musí vždy určit odborník. Příčina bývá ve vadné šňůře nebo prodlužovacím přívodu k zahradnímu nářadí, v porušení krytů nářadí a přístrojů opotřebením, nebo jejich promočení vodou, v roztavené izolaci přívodů kuchyňských přístrojů a žehliček, v porušené izolaci přívodů vysoušečů vlasů, zkrátka určité riziko je spojeno s každodenním zacházením s elektrickými spotřebiči.


Obr. 8. Montáž zásuvky nástěnné
(1- připojovací kabel, 2- vývodka, 3- krabice, 4- upevňovací šrouby)
Pro větší obrázek klikněte!

Celou škálu zásuvek s vestavěnými proudovými chrániči v řadě FI-DOS doplňuje firma ABB přenosnými proudovými chrániči vestavěnými ve vidlicích a adaptérech s obchodním názvem Elgard. Výhodou těchto přístrojů je jejich velmi snadná aplikovatelnost zejména v kombinaci se zahradním nářadím, různými variantami chráněných prodlužovacích přívodů, ale také s celou škálou spotřebičů užívaných v domácnosti. Vidlici PFR201 lze doplnit gumovým převlečným krytem PFR901 a zvýšit tak stupeň jejího krytí na IP 54.


Obr. 9 Vidlice bezpečnostní Elgard PFR201

Technické parametry těchto vidlic a adaptérů jsou shodné s parametry bezpečnostních zásuvek. Jediným, ale podstatným rozdílem je skutečnost , že přístroje Elgard jsou vybaveny podpěťovou ochranou, takže vypnou při výpadku napětí, nebo při jeho poklesu pod určitou mez. Vyplývá to z jejich odlišné konstrukce, která tuto ochranu vyžaduje. Na rozdíl od zásuvek s proudovým chráničem jsou totiž vidlice a adaptéry Elgard konstruovány jako napěťově závislé, tzn. že jejich správná funkce je závislá na síťovém napětí. Z tohoto důvodu je ani nelze použít v prostorech specifikovaných v části 7 souboru ČSN 33 2000, kde je použití proudových chráničů vyžadováno. Použití těchto pohyblivých proudových chráničů je vždy více méně dobrovolné. Přestože v některých případech nemohou tyto přístroje nahradit chrániče pevně připojené k elektrické síti, lze je velmi efektivně využívat při pracích v okolí domu, na zahradách, nebo na chalupách. Jejich flexibilita a spolehlivost je oceňována zvláště, při připojování elektrických přístrojů nebo nářadí k rozvodům o jejichž kvalitě nejsme plně přesvědčeni, např. na montážích ve venkovním prostředí, v kempincích a pod.


Obr.10. Kryt gumový IP 54 PFR901

Přístroje s proudovými chrániči FI-DOS výrazně zlepšují prevenci v úrazech elektřinou. Jejich instalace je rychlá, čistá a bez požadavků na náročné rekonstrukce elektroinstalací. Přístroje jsou ovladatelné přímo v místě použití a uživatel může snadno vizuálně kontrolovat jejich stav a velmi rychle a bez pochybností identifikovat elektrický spotřebič, který by způsobil případné vybavení tohoto proudového chrániče.


Obr. 11. Adaptér bezpečnostní Elgard PFR101.03

Pokud vás zajímají další podrobnosti, můžete si o ně zažádat níže uvedený formulářem!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
ABB přináší velice praktickou funkci ve svém programu domovní komunikace ABB-Welcome Midi. Domovní videotelefony 4,3" WiFi umí spojit příchozího návštěvníka s mobilními telefony obyvatel domu. Tuto službu rádi využijí všichni, kdo bývají na cestách a současně k nim přichází neočekávaní příchozí. Dnešní technologie takové funkcionality umožňují běžně, podmínkou využití v domovní instalaci je snadnost použití a také integrita se souvisejícími zařízeními a funkcemi. Jak to funguje prakticky? Jak vypadají přístroje? A snad nakonec, co přináší za vychytávku programovatelná tlačítka komunikátoru? Sledujte v tomto článku ...
Zkušený technik dnes ví, že datová sběrnice není pouze doménou systémových elektroinstalací nebo řízení osvětlení. Po sběrnici posíláme také hlas a obraz. Na dobu koaxiálních rozvodů v domovním komunikování lze pomalu zapomenout. Domovní telefony ABB-Welcome Midi nabízejí řešení především pro rodinné domy i rozsáhlejší instalace, například v bytových domech nebo rekonstrukce v panelové výstavbě. O dostupných designech, technických možnostech vypovídají veletrhy, výstavy, prezentace a bezpočet publikovaných článků. O praktické stránce věci se člověk dozví po zvýšeném úsilí. Nahlédněme krátce do technického manuálu, který pomáhá při pochopení a návrhu tohoto systému ...
Soutěž ABB probíhá až do konce února! Chcete vyhrát elektroskútr? Stále ještě je prostor! Instalujte modulárky a rozvodnice od ABB, foťte je a sdílejte. Snazší už to být nemůže! Čím větší instalaci provedete, tím hodnotnější odměnu dostanete. Navíc je oproti předchozím kolům, výhodná nabídka. Dosažené body budou sčítány a průběžně se budou zasílat informace o výhrách. Buď si okamžitou výhru vyberete hned nebo až po dosažení vyššího počtu bodů. Je to jen na vás. Více sledujte zde! Kromě okamžitých výher ve formě Hilti produktů, postupují vaše fotografie do závěrečného slosování o hlavní elektroceny. Pro výherce je připraven elektroskútr, elektrokolo či elektrokoloběžky.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933