Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Oceloplastové ...

Používáte rádi rozvodnicové skříně, které zazdíte nebo upevníte do ...

NP8# Dokud není ...

Nyní je prosinec 2018, tedy příští měsíc, v lednu 2019, je to už ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
19.09.2019 Líbí se vám průmyslový styl v interiérech? Pokud se někdo ptá starého elektromontéra, zpravidla dostane kladnou odpověď. V minulých dobách byly domovy vybaveny ovládacími tlačítky a signálkami snad u každého elektrikáře. Dnes si lze povšimnout velice podobných záměrů architektů. V obývacím pokoji lampa v nevýbušném provedení z šachty, stavební reflektory v kuchyni nebo dokonce ...
18.09.2019 Mico Pro – nyní s vlastním napájením. V automatizačním průmyslu bývá každá minuta, po kterou technologie stojí, drahá. Komponety MICO, speciálně navržené pro sledování a jištění proudových napájecích větví, pomáhají identifikovat vzniklé poruchy. Všechny verze inteligentních modulů MICO až dosud vyžadovaly přivedení 24VDC z napájecího zdroje až na vstupní svorky. Tato nutnost nyní odpadá díky nejnovějšímu přírůstku ...
17.09.2019 Propojovací kanály VK od OBO. Značku OBO vidíme často na parapetních kanálech nebo velkých nosných systémech. Dnes se zaměříme na daleko menší výrobek a to na kanál VK. Propojovací kanály zajišťují čisté uložení kabelů ve skříňovém rozvaděči a všechny varianty jsou vyrobeny z bezolovnatého materiálu. Pro profesionální instalaci zapojení máte na výběr z propojovacích kanálů VK o rozměrech ...
16.09.2019 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována. Budování sítě pro Internet věcí (IoT), která umožňuje bezpečný přenos dat mezi velkým množstvím navzájem komunikujících zařízení, je dokončeno. Síť momentálně pokrývá 96% české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů. Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která ...
13.09.2019 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7. Konektor je speciálně přizpůsobený požadavkům vysokorychlostního kabelu. Koncepce stínění je navržena tak, aby stínění párů vodičů odolalo rušení nejen před vnějšími vlivy, ale také před sousedním párem a to po celé délce kabelu. Stáčené kontakty modulu jsou průmyslovým standardem a měly by být instalovány pomocí krimpovacích kleští se 4 trny. Potřeba ...
12.09.2019 Pozvánka na 56. konferenci SRVO. Blíží se 56. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se uskuteční dne 24.10. 2019 v Congress Center Parkhotel Plzeň. Konference na téma "Role státu při obnově veřejného osvětlení" proběhne pod záštitou resortů, které podporují kvalitu osvětlení veřejného prostoru s uvedenými tématy: SMART CITY a budoucnost osvětlení v Plzni. Legislativní ...
11.09.2019 Před 60 lety začal první Mezinárodní strojírenský veletrh. Dodnes nevynechal jediný ročník. 6. září 1959 na brněnském výstavišti odstartoval první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu, ještě pod názvem Mezinárodní veletrh Brno. Po 60 letech je MSV nejvýznamnějším středoevropským veletrhem svého druhu s návštěvností přes 80 tisíc lidí a více jak šestnácti sty vystavujícími firmami. Letos se koná 7-11.října. Šedesátý první ročník ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 109
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Přiřítit se do Hradce Králové s šestnácti koňmi je asi pro mnohé nepochopitelné. Ovšem uvnitř otevřené karoserie svět kolem vypadá jinak. Co mají elektrikáři se starými veterány? Asi tolik, co s elektromobilitou. Ovšem být odborníkem ať již čehokoliv ...

DEHN: Internet a WiFi


Document Actions
DEHN: Internet a WiFi
Internet a WiFi – jednoduché a relativně levné řešení připojení k síti sítí. Každý z nás, kdo se někdy poohlížel po jednoduchém a nepříliš nákladném připojení k internetu, jistě slyšel o možnosti bezdrátového přenosu dat pomocí Wireless Fidelity.
Dalibor Šalanský, Jan Hájek, ze dne: 19.09.2005

Internet a WiFi – jednoduché a relativně levné řešení připojení k síti sítí. Každý z nás, kdo se někdy poohlížel po jednoduchém a nepříliš nákladném připojení k internetu, jistě slyšel o možnosti bezdrátového přenosu dat pomocí Wireless Fidelity. V současné době existuje řada poskytovatelů připojení pomocí této bezdrátové technologie a samozřejmě daleko větší počet „připojených“ koncových uživatelů. V současné době, kdy jsou ze strany zákazníků kladeny stále vyšší požadavky na přenosovou rychlost, je nucena většina poskytovatelů připojení na internet upravovat, případně zcela změnit stávající aplikaci. Se změnou přenosové kapacity se mění výrazným způsobem také cena jednotlivých komponentů. Vše funguje (téměř) k plné spokojenosti, ovšem jediný úder blesku může způsobit nepředstavitelné škody.

Pro správnou činnost systému musí být zaručen přímý „výhled“ naší antény na anténu poskytovatele připojení. A to se samozřejmě řeší tím, že se antény umisťují na nejvyšším bodu budovy. Tvoří tedy ideální jímač a neučiníme-li dostatečná opatření, přestane internet po úderu blesku fungovat. A přestane fungovat počítač, televize, video, DVD, pračka… V případě poškození či výpadku je samozřejmě největší okamžitá škoda na zařízení, nicméně následné náklady na dobropisování poměrné částky slevy pro jednotlivé klienty za dobu, kdy nemohli službu používat, mohou být i několikanásobně vyšší (fakturantka, účetní, bankovní poplatky, tisky, poštovné a samozřejmě čas). Z těchto důvodů je vhodné tato rizika podstatným způsoben eliminovat nebo je zcela vyloučit.


Při instalaci těchto zařízení na střechu je důležité dodržet i určitá pravidla tak, aby provozovatel zařízení, který je smluvně zavázán majiteli objektu, nevhodným umístěním aplikace nebyl při případné škodě (zavlečení části nebo celého bleskového proudu do elektrické instalace objektu) nucen hradit škodu, kterou svou chybou způsobil.
Pomocí kabelu od WiFi antény, ať koaxiálního nebo strukturovaného, máme vytvořenou přímou vodivou cestu až do vnitřku objektu spojenou přes počítač s rozvody sítě nn. Touto cestou pronikne část bleskového proudu dovnitř a zničí vše, co mu stojí v cestě. O ohrožení zdraví nebo života raději nebudu hovořit. Ochrana založená na systému „všechno při bouřce vytahuji ze zásuvky“ rozhodně nefunguje. Právě naopak! Mohou vzniknout nekontrolované přeskoky, které mohou způsobit i požár objektu. Raději již dost strašení a pojďme se podívat, jak danou situaci řešit.

Příklad první – anténní stožár na střeše budovy
Podle normy ČSN 34 1390 bylo třeba připojit anténní stožár k hromosvodní soustavě, případně jej samostatně uzemnit, když objekt nebyl vybaven hromosvodem. To je řešení správné, ovšem v tom případě musíme všechny vstupy od antén (WiFi, satelit, terestrické) případně i napájení vybavit svodiči bleskových proudů. A to by mohla být celkem nákladná záležitost. Nová evropská norma EN 62305 nabízí mnohem elegantnější a účinnější řešení využitím oddáleného hromosvodu. Již z názvu je celkem jasné, jak daná metoda funguje.


Příklad řešení ochrany anténního stožáru
Klik pro větší náhled

Při správném navržení a konstrukci hromosvodu zabráníme byť jen malé části bleskového proudu, aby pronikla po kabelech do objektu. Rozhodujícím faktorem při návrhu oddáleného hromosvodu je výpočet dostatečné vzdálenosti S. Tato vzdálenost určuje, jak daleko musí být stožár s anténami umístěn od hromosvodní soustavy. Vše je dobře patrno z obrázku 1.


Svodič bleskových proudů DEHNgate LA


Antény navíc musí být „schovány“ v ochranném úhlu pomocného jímače. Zkusme si vypočítat dostatečnou vzdálenost na budově vysoké např. 15m, s plochou střechou, mřížová jímací soustava, velikost ok 15x15m, 8 svodů. Na střeše je umístěn stožár s anténou vysoký 4m. Pro výpočet použijeme vzorec:

kde:

k=koeficient závislý na zvolené třídě ochrany před bleskem
kc = koeficient závislý na geometrickém uspořádání
km=koeficient určený materiálem dráhy možného přeskoku)
l   = délka svodu, měřena od bodu přiblížení do nejbližšího bodu vyrovnání potenciálů

 

ki stanovíme 0,1 pro třídu ochrany před bleskem I (LPS I); 0,075 pro LPS II; 0,05 pro LPS III a LPS IV. Třídy ochrany před bleskem ovšem musíme předem vypočítat nebo stanovit. Pro náš případ je LPS II, tedy 0,075.
kc stanovíme podle geometrického uspořádání objektu a hlavně podle uspořádání hromosvodní ochrany. Použijeme vzorec:

V našem případě kc = 0,36.
km může být 1 (vzduch), 0,7 (speciální podpěry GFK DEHN + SÖHNE), případně 0,5 pro jakýkoliv jiný materiál (např. použijeme-li pro distanci nevodivé podpěry neznámého druhu).

Po dosazení neznámých do vzorce vypočteme dostatečnou vzdálenost S = 0,73 m.
To znamená, že jakákoliv část antény nebo jiného chráněného zařízení musí být vzdálena od jímací soustavy min. na tuto vzdálenost. Pozor na terestrické antény Yaggi! Musíme dbát na dodržení S od ramen a direktorů. Pomocný jímač na anténním stožáru připojíme přes distanční podpěry s klasickou hromosvodní soustavou.
Uvedli jsme si pro názornost velmi jednoduchý případ výpočtu. Každá aplikace je svým způsobem originální a vyžaduje důkladnou kontrolu při stanovení dostatečných vzdáleností. V některých případech může dostatečná vzdálenost S při stávajícím stavu hromosvodní soustavy přesáhnout i metr a více. Za této situace již musíme přistoupit k dodatečným krokům, jako je např. zvýšení počtu svodů, nebo celková rekonstrukce hromosvodní soustavy. Tato opatření se týkají zejména výškových budov. Ovšem velmi často jsou právě na takových objektech instalovány důležité anténní systémy. Při obzvlášť složitých aplikacích (zejména při velkém počtu různých antén) lze s výhodou použít i speciální vodič HVI. Podrobně se o jeho použití nebudu rozepisovat, jedná se totiž o poměrně komplikovanou záležitost. Při dodržení přesných technických podmínek můžeme tento vodič vést přímo po kovových zařízeních (stožárech), které nejsou přímo spojeny s hromosvodem.
Vzhledem k možné elektromagnetické indukci doporučuji vybavit jednotlivé svody od antén, případně napájecí kabel vhodnými svodiči přepětí. Cenové relace oproti svodičům bleskových proudů jsou podstatně nižší, nehledě na to, že svodiče bleskových proudů pro stukturovanou kabeláž se vůbec nevyrábějí.

Příklad druhý – výškový samostatně stojící anténní stožár
U výškových stožárů je situace poněkud odlišná. Těžko bychom takový stožár vysoký třeba 50 m dostávali do ochranného úhlu hromosvodu. Vždy se ovšem jedná o masivní kovovou konstrukci, která velmi dobře slouží jako hromosvod.


Příklad ochrany anténního systému na výškovém stožáru
Klik pro větší náhled

Musíme proto v první řadě zkontrolovat hodnotu a provedení zemnicí soustavy a dále pospojení jednotlivých kovových částí stožáru. Dále musíme postupovat cestou stínění kabelů. Je dobré napájecí kabely umístit do kovových trubek a ty vodivě spojit s konstrukcí. Propojení provedeme vždy na obou koncích trubek. Výstupní koaxiální kabely k anténám je vhodné doplnit dodatečným stíněním schopným vést část bleskového proudu. Antény musí být samozřejmě instalovány v ochranném úhlu stožáru. Pozor! Pro stanovení ochranného úhlu (prostoru) bychom měli u takto vysokých konstrukcí použít metodu „valivé koule“. Je to přísnější metoda a mnohdy musíme konstrukci doplnit pomocnými jímači. Veškerá opatření slouží pouze k bezpečnému svedení bleskového proudu do země. Všechny kabelové trasy musíme vybavit svodiči bleskových proudů. Na patě stožáru na přívodu napájení z distribuční sítě musí být instalován kombinovaný svodič, nejlépe DEHNventil DV 255 TNC (TNS).


Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNventil DV 255 TNC

Slouží k odstranění přepětí, které by se mohlo vrátit do napájecího systému ze země při přímém úderu, případně od blízkého úderu blesku. Je-li naše zařízení napájeno z pomocného rozváděče umístěného nahoře na stožáru, použijeme i zde svodič bleskových proudů. Tím zabráníme možnosti, aby část bleskového proudu pronikla do jiných zařízení z naší strany. Pro ochranu od antén lze použít některý z typů DEHNgate. Jsou to speciální svodiče bleskovách proudů určené pro náročné aplikace ochrany koaxiálních svodů. Všechny podrobné informace o těchto svodičích nalezneme v katalogu UE.
Výškové telekomunikační stožáry slouží více poskytovatelům různých komunikačních služeb. Hrozí zde proto riziko, že při špatné instalaci „mých“ antén může dojít při zásahu bleskem k poškození nebo zničení zařízení ostatních provozovatelů. Takže se může stát, že kupříkladu v dané oblasti nebudou fungovat mobilní telefony… Právní podpora mobilních operátorů je dozajista velmi dobrá a těžko bychom hledali obhajobu.
Rovněž u tohoto příkladu platí, že každá aplikace je originální a je třeba důkladně se s ní seznámit, aby navrhovaná opatření byla účinná a splnila veškeré požadavky na ochranu před bleskem.

Tento příspěvek hovoří pouze o obecném návodu, jak chránit mikrovlnné spoje. Veškeré technické dotazy rádi zodpovíme, případně můžeme provést návrh řešení přímo na dané zařízení.

Pokud vás zajímají bližší informace o ochraně těchto zařízení, vyžádejte si bližší informace!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Nárůst elektroniky s pohledem na Moorův zákon není předvídatelný, ale naprosto logický. Podnikatelé v průmyslové výrobě stojí v současné době před jednou z největších existenčních výzev. Tak jak na pracovním trhu ubývá lidí ochotných pracovat v průmyslu a z toho zbytku, který zbývá ještě odsává státní administrativa a nově vznikající služby, pokládá si každý výrobce otázku. Jak zajistit nárůst výroby, anebo alespoň udržet současnou úroveň s dosavadním počtem pracovníků při perspektivě jeho poklesu?
Co u vás vyvolává název prezentace "Jak sestřelit staříka"? Já tedy četl o stoletém staříkovi, který vylezl z okna a zmizel, ovšem v tomto případě si představuji spíše stoletého staříka, drápajícího se po starém hromosvodu někam k výšinám a někdo ho chce dostat dolů. Jak to tedy autor s názvem myslel? Bezpochyby je Hájek více v souladu s Komenským než většina českých technických odborníků, kteří přednáší o sofistikované problematice. A víte, že právě toto je důvod, proč na Hájkových přednáškách nikomu nepadá obličej na stůl?
Zkusme si představit, že by Jan Hájek pracoval pro jiného výrobce. Jak by se choval? Jedna věc je loajalita vůči tomu, kdo nás platí a druhá je vlastní přesvědčení nebo také profesní čest. Co myslíte, bavilo by ho přesvědčovat někoho především kvůli výdělku a sám tomu nevěřit? Možná nikoho nenapadne takto uvažovat, pokud máte před sebou nějakého zástupce výrobního závodu. Určitě je svým zaměstnavatelem školen a poučen co říkat a co ne. Ale asi musí být vnitřně přesvědčen o správnosti svého jednání. Jan Hájek evidentně ví, co říká a jde to přímo z něj. Jak by to vypadalo, pokud by prodával ESE?
Máme švejkovství jako národ opravdu stále v sobě? Znáte výrazy typu “kradou všichni, proč bych nemohl já?”, nebo “nikdy se to nedodržovalo a teď najednou musí?”. Osobně mi to připadá jako zoufalé volání o pomoc nějakého nevědomého lůzra. Pokud vím, že deset let parkuji na nezpevněné ploše a najednou si toho všimne aktivní strážník městské milice, pak si vzpomeneme na přísloví “není žalobce, není soudce”. Jak tuto situaci popisuje Jan Hájek ze svého pohledu?
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933