Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Krátký pracovní oběd s obchodním ředitelem OEZ (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 24.06.2005
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2024 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Krátký pracovní oběd s obchodním ředitelem OEZ


Krátký pracovní oběd s obchodním ředitelem OEZ
Využil jsem možnosti krátkého setkání s obchodním ředitelem Radimem Adamcem a položil jsem několik otázek, které zajímají vás, čtenáře našeho portálu ...
Miroslav Minařík, ze dne: 24.06.2005

S výrobky OEZ se všichni setkáváme poměrně často, s jejich autory však již podstatně méně, proto má zvědavost odkrýt roušku něčeho neznámého byla opět o něco větší.

Ing. Radim Adamec

Využil jsem možnosti setkání s obchodním ředitelem OEZ s.r.o. Radimem Adamcem a jednoho dne jsem si naplánoval v GPS navigaci do Letohradu. Do rodiště nejrozšířenějších jističů v ČR jsem vyrazil vyzbrojen především často pokládanými otázkami a domněnkami vás, našich příznivců.

Ve firmě mě přivítala usměvavá tvář manažera značky Tomáše Hermanna a po chvíli i samotného Radima Adamce. V ten okamžik jsem si uvědomil, že v legendárním OEZ dnes působí mladí lidé! Další moje myšlenka vedla k oblasti, kde je OEZ situován. Tolik odborníků v lokalitách velkých měst by nebylo neobvyklé, avšak na venkově, v podhůří Orlických hor? Proto můj první dotaz Radimu Adamcovi směřoval na jeho kořeny. Pane řediteli, odkud pocházíte?

Stejně jako většina našich zaměstnanců jsem i já původem z Letohradu. Také oba moji rodiče pracovali a stále pracují v OEZ. A tak s trochou nadsázky jsem se stal "oezeťákem" ještě dříve, než jsem se narodil ...

I když vím o rodinném propojení rodiny Adamců s OEZ, vždyť Stanislav Adamec byl deset let generálním ředitelem firmy, nedalo mi to a zeptal jsem se na cestu, kterou musel Radim Adamec urazit až ke svému současnému postavení ... Co předcházelo tomu, než jste usedl do křesla obchodního ředitele?

V průběhu studia na Vysoké škole ekonomické jsem navštěvoval OEZ jako brigádník a seznamoval se tak s chodem firmy na různých útvarech. Po ukončení studia jsem nastoupil do OEZ International v Praze, což byla firma, která svého času zajišťovala zahraniční aktivity OEZ. Tam jsem měl příležitost nahlédnout na naši společnost i z jiné strany. Po návratu do Letohradu jsem působil na finančním oddělení a poté mi vedení společnosti nabídlo post obchodního ředitele.

Bylo mi zcela jasné, že přede mnou sedí člověk, který zná tento podnik více, než je jeho pracovní povinností. Jeho minulé zkušenosti s prací svých podřízených zajisté umožňují dokonalý empatický pohled do útrob společnosti. Jaký máte ve své roli osobně-pracovní cíl?

OEZ považuji za svoji srdeční záležitost. Z toho vyplývá, že hlavním cílem je prosperita podniku, na které do značné míry závisí celý region. I v budoucnu chceme být úspěšní minimálně tak, jako doposud.

Sám se v praxi a u firem setkávám s názory, kdy je značka OEZ samozřejmostí, ke které se alternativně vybírají další výrobci. Tato a další indicie probouzí domnění, že je OEZ ve svém oboru lídrem na českém trhu. Co si o tom myslíte Vy, pane řediteli?

Je těžké definovat pozici lídra, ale určitě se řadíme mezi společnosti, které udávají směr československému trhu. I v budoucnu si chceme tuto pozici udržet, dále rozšiřovat a inovovat výrobní program a především zkvalitňovat služby a servisní zázemí pro naše zákazníky.

Zmínil jste výrobní program. Při pohledu na jiné společnosti můžeme zaznamenat různou intenzitu rozšiřování sortimentu a značek. V mnohých případech však šíře výrobků nijak neovlivní úspěchy na obchodním trhu. Chystá se u OEZ v nejbližší době nějaké šokující překvapení?

V letošním roce jsme zákazníkům představili rozváděčové skříně DISTRIbox. Práce na vývoji a výzkumu dalších přístrojů jsou v plném proudu a našim zákazníkům mohu slíbit, že se budou i v dalších letech pravidelně setkávat s novinkami pod značkou OEZ. Zcela zásadní vybočení z dosavadního výrobního směru neplánujeme, novinky budou plynule navazovat na stávající sortiment.

Na seminářích a výstavách potkáváme u OEZ léta známé tváře. V jiných oblastech našeho oboru se setkáváme s poměrně vysokou migrací obchodníků. Zde je situace jiná, vypadá to, že to není náhodou ...

Určitě se na tom významnou mírou podílí umístění firmy na venkově, kde není migrace pracovníků tak vysoká, jako v centrech s větším množstvím pracovních příležitostí. Dalším důvodem je bezesporu zázemí, které firma vytváří pro své zaměstnance. Na druhou stranu i v našem týmu jste museli zaznamenat velké množství nových mladých tváří, a to jak mezi obchodníky, tak i mezi pracovníky produktového managementu.

V obchodním rejstříku zjistíme, že společnost vlastní šest českých osob. I když sama tato informace nevypovídá o dalším možném propojení na cizí kapitál, je OEZ alespoň rejstříkem v českých rukou. Bude tomu i nadále?

OEZ je nejen podle rejstříku, ale i ve skutečnosti v českých rukou. Dosavadní výsledky a budoucí perspektiva nenaznačují, že by se OEZ musel stát součástí většího celku. Jsme dostatečně silní a sebevědomí a jsme schopni se i nadále rozvíjet samostatně.
Na druhou stranu nezastíráme, že v předchozích letech se objevily konkrétní nabídky na různé formy spolupráce ze strany zahraničních partnerů. Tyto nabídky detailně analyzujeme a hledáme cesty, které by pomohly k rozvoji OEZ. Vnímáme je však v rovině vzájemné spolupráce a efektivnějšího využití zdrojů – i my můžeme nabídnout know-how a zdroje, jež každý nemá. Z toho vyplývá, že v současné době nechceme jít cestou prodeje.

Na letošním veletrhu AMPER 2005 získala nejvyšší ocenění společnost Bonega, deklarující u svých výrobků mnoho patentovaných užitných vlastností. Necítí se OEZ takovými novinkami ohrožen?

Vím o čem hovoříte a mohu říci, že se ohroženi necítíme. Vlastnosti, uváděné v tomto případě jako „velmi výhodné“, jsou v našem případě již dávno běžným standardem. Navíc standardem, se kterým se již u renomované značky počítá. Udělené ocenění osobně považuji za velký omyl.

Otázkou, kterou nám pokládají vaši spokojení odběratelé bych zakončil toto krátké setkání. Jaký podíl produkce OEZ zůstává v tuzemsku?

Není tajemstvím, že 75- 80% produkce končí u československých spotřebitelů. Do budoucích let předpokládáme především výrazné posílení exportu, takže tento poměr se pravděpodobně bude měnit. Spokojeni bychom mohli být, pokud úroveň našich vývozů dosáhne 50%. O tom, jak se nám to daří, může být naše příští setkání.

.... děkuji za Váš čas a rozhovor.


OEZ neusíná na vavřínech, pracuje na rozvoji poskytovaných produktů a služeb. Zpevňuje svou velmi dobrou pozici na českém a slovenském trhu a začíná expandovat především na východní trhy.
O společnosti OEZ se v budoucnu na našem portálu dozvíte více....

TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
OEZ s.r.o. - Šedivská 339, Letohrad - +420 465 672 111 - oez@oez.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.