Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Elektrické ohradníky – k diskusi na elektrika.cz


Document Actions
Elektrické ohradníky – k diskusi na elektrika.cz
I když všichni diskutující o tématu elektrických ohradníků na elektrika.cz. projevili k problematice odpovědný přístup i kvalifikované názory, za nejvýstižnější z diskuse považuji názor pana Noska ....
Michal Kříž, ze dne: 10.05.2005
reklama

U elektrotechnických výrobků technické komise (rozumí se komise, které zpracovávají technické normy pro daný obor) rozhodnou, jakým způsobem bude ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena. Svůj závěr zapracují do příslušné technické normy. Výrobce, který se technickou normou řídí, výrobek podle ní ověří a v souladu s příslušnými předpisy vypracuje prohlášení o shodě a výrobek, pokud se jedná o výrobek pro Evropu, opatří označením CE. Na tento postup by se měl revizní technik spolehnout, prohlášení o shodě (spolu se značkami zkušeben a dalšími doklady, popř. protokoly, pokud jsou) by měl vzít a použít jako podklad k provedení revize. Pokud nezjistí nějaké hrubé závady, měl by pro něj být tento podklad dostatečný. (Zřejmě nemá technická zařízení, aby ověřoval závěry zkušebny ohledně maximální energie impulzu, doby jeho trvání a rychlosti opakování impulzů, které nesmí zdroj energie pro elektrické ohradníky překročit.)

K ČSN 33 2000-4-41, o kterou se většina revizních techniků snaží opírat i v případech, které se netýkají elektrických instalací, je třeba uvést, že v současné době již není základní bezpečnostní publikací v oblasti ochrany před úrazem elektrickým proudem, o kterou by se opíraly ostatní technické komise tvořící normy jednotlivých oborů. Toto označení základní bezpečnostní publikace, které je důležité zejména pro technické komise, jež tvoří technické normy jednotlivých oborů, nese již ČSN EN 61140 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. V této normě je třeba především hledat základní rámcové požadavky na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Tato norma také jako prostředek základní ochrany (tj. ochrany před dotykem živých částí) zná omezení ustáleného dotykového proudu a náboje. V této normě (v poznámce k čl. 5.1.6) se uvádí, že mezi současně přístupnými vodivými částmi může být náboj až 50µC (jako práh bolesti), přičemž technické komise mohou stanovit vyšší hodnoty nahromaděného náboje u částí speciálně určených k tomu, aby podnítily reakci na bolest (např. elektrické ohradníky). V poznámce se upozorňuje na práh komorové fibrilace podle IEC 60479-1. V ČSN IEC 60479-2 jsou uvedeny účinky jednosměrných krátkodobých impulsních proudů. Přijmeme-li závěry této normy (lépe řečeno mezinárodně uznávané zprávy), měl by člověk bez nebezpečí fibrilace při krátkém impulzu snést energii až 12,5 J. (Norma pro zdroje pro ohradníky předepisuje mez 5 J). To souhlasí i s ČSN IEC 60479-1, která pro dobu 100 ms trvání průchodu proudu uvádí velikost proudu 400mA jako mez, při níž ještě nemůže dojít k fibrilacím. Předpokládáme-li (v souladu s ČSN EN 60335-2-76:2000, která platí pro zdroje energie pro ohradníky) obdélníkový proudový impuls trvající 100 ms o maximální energii 5 J, pak se jedná o proudový impuls procházející přes odpor 500Ω, o velikosti 300mA.

Přesto však, že uvedenými impulzy nemůže prakticky dojít k ohrožení lidí úrazem elektrickým proudem, neměli by se lidé drátů elektrického ohradníku dotýkat už jenom proto, že při elektrickém impulzu je výrazně překročen práh bolestivosti (viz též další nebezpečné následky úleku, které byly v diskusi také zmíněny). Proto je v příloze k ČSN EN 60335-2-76 (obdobně jako v ČSN EN 61011:1994) doplněn návod pro instalaci a připojení elektrických ohradníků, kde se uvádí mimo jiné i to, že elektrické ohradníky se musí instalovat a provozovat tak, aby nebyly nebezpečné osobám, zvířatům nebo jejich okolí (jak uvádí i p. Kučera ve výše uvedené diskusi).

Mimochodem soubor norem ČSN EN 61011:1994 uváděný v diskusi je nahrazen právě normou ČSN EN 60335-2-76:2000 (i když je povoleno, že starší soubor může být používán souběžně s novou normou až do července 2006). Soubor norem IEC 61011, který byl v Evropě převzat jako soubor EN 61011, již IEC mezi platnými normami neuvádí nejméně od r. 1999.

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
IN-EL, spol. s r. o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
OEZ Letohrad není jen výrobce přístrojů, ale ke svým výrobkům poskytuje také služby. Tou zásadní je servis. Na podrobnosti z první ruky jsme se obrátili na vedoucího servisních služeb, Miroslava Uhra. Co nás zajímalo? Jaké přístroje lze v dnešní době servisovat? Má servis OEZ nějaké výhody, proti konkurenčním dodavatelům? Vozí s sebou technici při výjezdu i celý náhradní jistič? Jak technici můžou vědět k jakému případu jedou? Jak moc budou moderní technologie pomáhat servisu jističů do budoucna? Celou reportáž sledujte v tomto článku!
Přestože je servis OEZ prakticky nonstop službou, která reaguje na vnější podněty, existují určité pravidelné činnosti. Tým servisních mechaniků je plánovaně vytěžován tak, aby se daly zvládnou veškeré požadavky na divizi kladené. Samozřejmě servisní zásahy se plánovat nedají, ale počítat se s nimi musí. Pokud by servisní vozidlo muselo zasahovat s "majákem" v nočních hodinách, jaké jsou šance na odstranění závad? Jaké poruchy servis řeší nejčastěji? Jak vypadá typický pracovní den? K jakým přístrojům je nejvíce výjezdů? Sledujte v tomto reportážním dílu ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933