Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Poškozený pracoval na stavbě, když ztratil rovnováhu a spadl do nechráněné šachty, což mu způsobilo vážné zranění. Všichni si uvědomili, že i pád z menší výšky může mít katastrofální následky, a začali dávat větší pozor. Určitě by díky lepšímu ...
  • Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie ...

Co je to elektrická přípojka?


Document Actions
Co je to elektrická přípojka?
Můžete mi prosím vysvětlit co je prosím výraz domovní přípojka? Kdo přípojku platí, komu patří a kdo dělá údržbu?
Jaroslav Borovec, ze dne: 29.04.2003
reklama

Co říká elektrotechnický odborník...
Elektrická přípojka je místo, které připojí elektrickou energii k jedné nemovitosti. Součástí elektrické přípojky jsou je HDS (hlavní domovní pojistková skříň), která se zpravidla umísťuje na hranici pozemku.

Pokud není na budově zřízena tato HDS, končí tato přípojka posledním bodem ukotvení, popřípadě na svorkách hlavního jističe objektu.
Pokud distribuční společnost provádí rozvod např. na vaší ulici smyčkováním, pak taková přípojka je zpravidla vždy situována tak, aby byla přístupná z veřejných prostor.

Zeptali jsme se na distribuční společnosti...
Pojmem "domovní přípojka" se rozumí zařízení, které připojuje zákazníka k síti nízkého napětí. Přesně definuje elektrickou přípojku energetický zákon. Elektrická přípojka začíná odbočkou rozvodného zařízení k odběrateli, bývá k připojení jednoho odběratele. V elektrické stanici přípojka začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic a u vedení odbočením od tohoto vedení. Elektrická přípojka končí hlavní domovní pojistkovou skříní nebo hlavní domovní kabelovou skříní a pokud tyto skříně nejsou končí posledním podpěrným bodem nebo na svorkách hlavního jističe.

Kdo hradí náklady na zřízení?
Náklady na zřízení přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla přípojka zřízena s výjimkou nákladů přípojky nn pro domácnost, kterou do 30m hradí dodavatel. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na jejich zřízení.

Kdo je vlastníkem přípojky?
Vlastníkem je ten, kdo uhradil zřizovací náklady. Vlastník je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se uvedená přípojka nestala příčinou ohrožení života nebo zdraví osob, popř. majetku!

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Digitalizace nás kromě jiných služeb zasypává také daty. Máme tolik dat, že se v nich často nemůžeme vyznat. O tom, co nám dnes poskytuje digitalizovaná knihovna, hovořím s Petrem Žabičkou z Moravské zemské knihovny. Žijeme v době, kdy nové publikace nevznikají, nejsou žádní autoři odborných článků. Jsme zasypávání krátkými reklamními úryvky a zdroje ke studiu nám zůstávají skryty pod tlustou vrstvou marketingových cílů. Co s tím?
Spojovací prvky elektroinstalací jsou nedílnou částí každého projektu. OBO Bettermann má ve své nabídce položky, které jsou velmi oblíbené pro svou snadnou použitelnost, dostupnost v lokálních velkoobchodech a také díky dobré propagaci ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933