Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PLC NEXT převede ...

Digitalizace hýbe světem. Stále se však zapomíná na potřebu programátorů. ...

Videomonitorování ...

Rozdíl mezi domácí a průmyslovou digitalizací bývá často nikoliv ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
12.12.2019 ISMET vyrábí zákaznicky specifické cívky, popř. vzduchové cívky až do průměru 1.800 mm a celkové váhy 2t. Vzduchové cívky mohou být vyrobeny až do třídy izolace H a mohou být opatřeny ponornou, vakuovou nebo postřikovou impregnací. Vzduchové cívky pro omezení proudu navíjíme specificky pro zákazníka podle výkresu. Vzduchové cívky určené přímo pro dané použití jsou navíjeny na vysoce precizní kostru cívky z ...
11.12.2019 Výroba a návrh rozvaděčů s podporou firmy Eaton. V části 10 normy ČSN EN 61439-1 ed.2 je uvedeno, že u rozvaděče, který byl ověřený původním výrobcem a vyrobený jiným výrobcem není třeba opakovat ověření původního návrhu, pokud jsou splněny všechny požadavky a pokyny poskytnuté původním výrobcem. Tohoto principu firma Eaton využila a nechala na Elektrotechnickém zkušebním ústavu (EZÚ) odzkoušet řadu rozvaděčů DBP a ...
10.12.2019 Kabelová oka a spojky s trhacími šrouby. Kabelová oka se používají pro ukončení hliníkových nebo měděných vodičů v aplikacích do 12kV. Výhody: Technologie trhacího šroubu umožňuje snadnou instalaci kabelových ok bez potřeby použití speciálního nářadí. Úzká typová řada kabelových ok s trhacími šrouby pokryje celou škálu průřezů vodičů. Speciálně navržená hliníková těla ok jsou vyrobena z vysokopevnostní ...
9.12.2019 Elektrické vytápění rodinných domů má budoucnost i po roce 2020. Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vypracovalo studii, jejímž cílem bylo najít pro dům s elektrickým vytápěním vhodnou kombinaci obnovitelných zdrojů splňující legislativní požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Její závěry prokázaly, že s elektrickým vytápěním lze splnit požadovaná kritéria. Objektivně ...
6.12.2019 Spínač, který ví o každém pohybu Slunce. Systém SC 18.24 easy od společnosti Hugo Müller bdí 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Nabízí přitom dva bezpotenciálové přepínací kanály s nezávislým řízením, které s odporovou zátěží pokaždé zvládají až 16A / 250VAC. Jádro časového spínače je sice napájeno přímo ze sítě, ale díky vlastní baterii s výdrží 10 let se může obsluha s jednotlivými funkcemi důkladně ...
5.12.2019 Pro ty, co navrhují vzduchotechniku jsou nyní k dispozici ventilátory JETLINE. Jde o potrubní ventilátory se shodnou charakteristikou s radiálními ventilátory RM-N, ale s výhodou využívající několik technických detailů z řady TD-Mixvent / TD-Silent. Ventilátory JETLINE se mohou pochlubit velkým dispozičním tlakem, vysokou kompaktností a nízkým emitovaným hlukem. Ventilátory jsou v tuto chvíli dostupné ve ...
4.12.2019 Méně požárů kvůli poruchám v elektroinstalaci, díky 5SM6. Zařízení analyzuje vysokofrekvenční šum. Integrovaný mikroprocesor okamžitě rozpozná nežádoucí poruchové oblouky. Neškodné zdroje rušení, jako je například provoz vrtaček nebo vysavačů, dokáže spínač od nebezpečného poruchového oblouku odlišit. Funkce samočinného testu průběžně kontroluje jeho funkčnost. V kombinaci s proudovými chrániči a ...
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Za které tři funkce rádi zaplatíte korunu denně?
Původní nestříhaný záznam
Výběr toho podstatného
Stopáž záznamu
Audioverze - podcast
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 126
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti


Document Actions
Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
Impedance je poměr mezi napětím na součástce a proudem protékajícím součástkou, ale jak správně provádět měření impedance, kapacity a indukčnosti? Víte které metody využívají číslicové měřiče impedance nebo co je nutné vědět při měření kapacity? ...
Přednášející, ze dne: 15.12.2010
reklama

Pro vyjádření vlastností pasivního dvou pólu (rezistor, kondenzátor, cívka atd.) se používá pojmu imitance. Tu lze vyjádřit jako obecnou impedanci (komplexní odpor) nebo jako obecnou admitanci (komplexní vodivost). Impedance je poměr mezi napětím na součástce a proudem protékajícím součástkou. Rozlišuje se stejnosměrná a střídavá složka impedance podle použitého způsobu měření. V případě měření běžným multimetrem se měří pouze pomocí stejnosměrného proudu. V tomto případě se změří pouze stejnosměrná složka impedance (odpor). Pro číslicové měření obecné impedance se používají číslicové RLC metry.

Obecnou impedanci je možné zobrazit jako komplexní číslo v komplexní rovině. Na vodorovnou osu se vynáší reálná složka impedance, na svislou osu se vynáší imaginární složka impedance, jak je vidět na obrázku.


Zobrazení obecné impedance v komplexní rovině

Impedance je vyjádřena vztahem:

kde:

Rs je reálná část impedance (odpor),

Xs - imaginární část impedance (reaktance).

Komplexní číslo lze zobrazit také v polárních souřadnicích pomocí absolutní hodnoty, která se označuje jako modul, a fázového posuvu - fáze. Impedance je pak vyjádřena vztahem:

kde |Z| je absolutní hodnota,

φ - fázový posuv.

Vztahy pro přepočet z polárních na ortogonální složky jsou:Vztahy pro přepočet z ortogonálních na polární složky jsou:

Reaktance má dvě základní složky - induktivní XL, která převažuje u indukčností (cívek) - Xs je kladné a kapacitní XC, která převažuje u kondenzátorů - Xs je záporné:

Měření impedance
Číslicové měřiče impedance využívají nejčastěji metody s přímou hodnotou. Ostatní metody rezonanční nebo mostové a kompenzační jsou spíše výjimečné a používají se pro měření na vyšších kmitočtech. V případě metod s přímou hodnotou se hodnota impedance určuje na základě Ohmova zákona z hodnot harmonického (střídavého) napětí na impedanci a proudu tekoucí impedancí. Obě veličiny jsou vyjádřeny jako komplexní čísla v komplexní rovině. Modul |Z|se určí jako poměr amplitud obou veličin. Fázové posunutí - fáze φ se určí z fázového rozdílu mezi napětím a proudem.

Měřená součástka je připojena čtyřvodičově. Zdroj signálu má nastavitelnou střídavou složku (amplituda, frekvence) a nastavitelnou stejnosměrnou složku. Proudový signál protéká měřenou součástkou mezi svorkami HI a LI. Na měřené součástce se vytváří napětí mezi svorkami HU a LU. Protékající proud a vytvářené napětí je zpracováno v části převodník, na jehož výstupu se získají zesílené signály. Vektorový poměrový detektor provádí měření obou veličin a stanovuje velikosti a fázový posun obou signálů. V digitalizované podobě je předává řídicí části, kde je stanovena impedance měřené součástky. Podle velikosti fázového posuvu signálu může řídicí část např. samočinně rozhodnout, zda jde o rezistor, kondenzátor nebo indukčnost. Přepínač prl v části převodník slouží k případnému měření napětí na svorce HI. 


Čislicový laboratorní měřič impedance - RLC metr

Příkladem číslicového měřiče impedancí je RLC metr Agilent 4263B. Přístroj používá měřicí kmitočty v rozsahu 100Hz až 100kHz a úrovně signálů v rozsahu 20mVrms až 1Vrms. Základní přesnost přístroje je 0,1% u měřených impedancí: |Z|, R, X, |Y|, G, B, C, L, D, Q s měřicím časem 25ms. Největší délka přívodů je 4 metry. Přístroj dokáže rozpoznat a opravit chyby rozpojení, zkratu a přetížení. Systémové rozhraní je GPIB.

Pro měření je možné využít různé měřicí sondy pro čtyř i dvouvodičové připojení impedance s různým mechanickým provedením svorek. K dispozici je také sonda pro měření impedancí součástek pro povrchovou montáž (SMD).

Měření kapacity
Běžné kondenzátory jsou natolik kvalitní, že lze opomenout jejich parazitní odpor a indukčnost. V tomto případě je měření kapacity jednoduché. Je však nutné použít dostatečně malý signál vzhledem k nelinearitě kondenzátorů.


Číslicové měření kondenzátorů

Jednoduché měřiče kapacity převádějí měření kapacity na měření časového intervalu s číslicovým měřením. Zapojení je obdobné jako u integračního převodníku napětí s tím, že je známé původně měřené napětí, ale neznámá je velikost kondenzátoru. Měření se zahajuje překlopením T klopného obvodu pomocí signálu start přivedeného na vstup SET klopného obvodu S. Spínač zkratující kondenzátor Cx je uvolněn. Kondenzátor Cx se nabíjí ze zdroje referenčního napětí Uref1 až je napětí na integrátoru rovno referenčnímu napětí Uref2. Komparátor vytvoří signál stop přivedený na vstup RESET klopného obvodu R. Tím dojde k překlopení klopného obvodu a sepnutí spínače a vybití integračního kondenzátoru Cx. Časový interval vymezený okamžiky start a stop je přímo úměrný kapacitě kondenzátoru Cx. Měření kapacity se tak převádí na měření časového intervalu.

Další pojmy a informace z oblasti elektronických měřicích přístrojů naleznete zde ...

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Jste postaveni před řešení protipožární ochrany nějakého objektu? Jaké jsou vaše znalosti s možnostmi použití přepážek, instalací v únikových cestách, protipožárních kanálů, bandáží? Slyšeli jste o normových a nenormových konstrukcích? Protipožární ochrana vyžaduje technické znalosti návrhu, ale také znalost dostupných materiálů k její realizaci. Přestože tento technický sešit pojednává o sortimentu, dozvíte se něco i z teorie, například co je úniková a záchranná cesta ... a také semináře OBO BSS ... využijte informace z první ruky a projděte si rozsáhlým programem školení a seminářů týkajících se tématu systémů protipožární ochrany ...
Doba, kdy jsme měli k dispozici pouze dva základní druhy stykačů je nenávratně pryč. S rozmachem technologií se vyvíjí i základní elektroinstalační prvky. ABB inovovala celou produktovou řadu instalačních stykačů ESB, včetně provedení s manuálním ovládáním EN, a v roce 2018 tak nyní nabízí tyto produkty pod označením ESB..N a EN..N. A co je zásadně nové? Šířka výběru spínaných proudů od 16A do 100A, zabudované odrušovací členy, bezhlučný provoz, snadnější připevnění pomocných kontaktů ...
U domovních vypínačů a zásuvek je kromě funkce a kvality přístroje velice důležitý design provedení. Ten se spolu s pokročilými technologiemi mění také. Na letošních veletrzích představuje ABB nové ovládací prvky ovladačů systémových i konvenčních instalací. K dispozici je nyní i online konfigurátor, na kterém se dá zvolit velikost prvku, zvolit si jaké mají být ikonky a vybrat si, co k nim chcete mít napsáno. I přesto, že o designu rozhoduje investor, resp. spotřebitel, proto by měl odborník minimálně znát to, co mu může být jako požadavek předloženo ...
Zjednodušování hýbe světem ... bez nadsázky! Ostatně nic jiného také nezbývá. Technologií, nástrojů a instalačních materiálů je stále více. Kdo z výrobců chce na konkurenčním poli vítězit, musí nabídnout kromě nové funkce také jednoduché a snadné ovládání. Tak nějak se dá popsat letošní jarní představení páčkových řadových svorek. Ty následovaly předchozí vývoj svorek páčkových, krabicových. A jak už to u novinek bývá, i letošní novinka nezůstala bez komentářů. Rozhodující je nakonec zkouška v samotné praxi. Proto také existuje možnost vyžádání vzorku k vyzkoušení!
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
Terminolog
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933