Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

O Zákoně 250/2021 ...

Poslechněte si velice dobře připravenou přednášku Petra Létala, SOLIDTEAM, ...

Ochrana potrubních ...

Potrubí jsou „žílami“ dnešních průmyslových společností. Na ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Nejen já, i mnoho dalších, se domnívají, že by se nestalo nic zásadního. Starší elektrotechnici se stále odvolávají na dobu, kdy technické normy stály podstatně méně a navíc jejich šíření nebylo zakázáno zákonem jako dnes. Pokud si všimneme jakým ...
 • Na jaře tohoto roku byl představen automatický přepínač zdrojů TrueONE. ABB uvádí, že jde o první zařízení toho druhu na světě. Skládá se z přepínače a záskokové jednotky v jednom kompaktním celku. TrueONE najde využití tam, kde je potřebné zajistit ...

A-KNIHA: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů


Document Actions
A-KNIHA: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů
Podívejte se na starší knihu o diagnostice poruch vysokonapěťových izolací. Dozvíte se o elektrických zkušebních metodách destruktivních a nedestruktivních. Kapitoly zaměřené na provozní diagnostiku se věnují izolačním olejům. Vzhledem k omezenému rozsahu publikace nebylo možné podrobně se věnovat veškerým typům izolačních soustav, např. izolačním soustavám přístrojových transformátorů vvn, jejichž diagnostika se však většinou provádí podle zásad a za použití metod v knize popsaných ...
Jaroslav Borovec, ze dne: 12.09.2013
reklama

Pročítám některé historické knihy ve Zdrojích (redakční knihovně) a narazil jsem na tuto, s názvem Diagnostika poruch izolací elektrických strojů. Stále ještě nevím proč, ale myslím si, že dříve byly knihy lépe čitelné. Papír nebyl průsvitný, text se lépe četl, kniha prakticky bez reklam a u úplně starých krásné názorné perokresby.Tato kniha mne zaujala proto, že jsem sice nikdy neodstraňoval závady pracovních strojů ve výrobní hale, ale doposud odstraňuji závady na všem ostatním. Zvláště pak u nás ve firmě. Nemyslím, že bych v této knize dostal odpověď na některou naši závadu, ale principy hledání poruch jsou často velmi podobné. A pokud znáte více podobných závad, lze často odvodit podobnou příčinu u jiného zařízení.

Pro lepší přehled o této starší knize jsem udělal tento krátký, výběrový přehled z obsahu ...

Základy diagnostiky poruch izolací elektrických strojů
Stejně jako lékař používá vyšetřovací metody k diagnostice stavu nemocného, tak i zkušební technik používá obdobně diagnostické zkoušky a metodv pro zjištění stavu jak změn souvisících se zestárnutím soustavy, tak i změn vzniklých jako na­hodilé „choroby“ či „úrazy“ ...
 • Spolehlivost elektrických zařízení v provozu
 • Stárnutí izolace
 • Nedestruktivní zkoušky
 • Destruktivní zkoušky
 • Strukturální diagnostické metody

Pro větší náhled kliknout!


Diagnostická měření statorové izolace generátorů
K nejvíce namáhaným částem generátorů patří jejich statorová izolační soustava. Za provozu je vystavena kombinaci namáhání elektrického, mechanického, teplot­ního i chemického. Tyto degradační vlivy způsobují postupné zhoršování všech elektrických i mechanických vlastností izolační soustavy, která v mezním případě přestane být schopna plnit svoji funkci a dojde k havárii stroje ...
 • Obecné zásady pro měření
 • Vizuální kontrola vinutí
 • Měření izolačního odporu při konstantním stejnosměrném napětí
 • Měření závislosti izolačního odporu na stejnosměrném napětí
 • Zkoušky zvýšeným napětím
 • Kapacita statorové izolační soustavy
 • Ztrátový činitel
 • Měření částečných výbojů
 • Aplikace strukturálních metod v diagnostice generátorů

Pro větší náhled kliknout!

 

Izolační oleje
Problémy s izolačními oleji vznikly při uvádění do chodu a provozování strojů a přístrojů nejvyšších napětí. To souvisí jednak s velkým napěťovým gradientem, který se v zařízení vvn plněných olejem vytvoří, ale i se snahou výrobců konstruovat zařízení výkonnější, menších rozměrů, aby bylo možno dosáhnout úspor na materiálových nákladech, přepravitelnosti po železnici apod. O značné namáhání izolačních soustav se často přičiní i provozova­telé, kteří jsou nuceni ve špičkách, zvláště v zimním období stroje přetěžovat.

 • Izolační soustavy olej/papír
 • Stárnutí izolačních olejů
 • Metodika odběrů vzorků izolačních olejů ze strojů
 • Diagnostické metody pro určení stupně zestárnutí izolačních olejů
 • Zkoušky urychleného stárnutí izolačních olejů
 • Vyhodnocení stupně zestárnutí izolačních olejů

Pro větší náhled kliknout!


Výkonové transformátory

Ekonomické důvody i možnosti transportu nutí výrobce konstruovat stroje s lepším využitím materiálů, zvláště izolačních. Vzhledem k důležitosti strojů v elektrizační soustavě, jejich ceně a následným škodám při haváriích je třeba těmto strojům věnovat větší preventivní péči, to znamená zaměřit se i na způsoby, které umožňují určit, zda lze předpokládat další bezporuchový provoz ...
 • Příprava stroje k měření
 • Určení teploty stroje
 • Izolační odpor
 • Ztrátový činitel a kapacita vinutí
 • Diagnostické jevy využívající polarizační jevy v dielektriku
 • Teplotní závislosti izolačních charakteristik
 • Další diagnostické metody
 • Poznámky k revizím strojů z hlediska diagnostiky

Pro větší náhled kliknout!

Kondenzátorové průchodky
Kondenzátorové průchodky tvoří nedílnou součást izolační soustavy výkonových transformátorů a tlumivek. Jejich spolehlivost ovlivňuje spolehlivost celého stroje. Při vizuální kontrole je třeba si všímat mechanického stavu (poškození porcelánového pláště, upevňovacích arma­tur), těsnosti, množství oleje, znečištění porcelánového pláště a ...
 • Konstrukce průchodek vvn
 • Teplota průchodek
 • Soubor metod používaný v diagnostice průchodek

Pro větší náhled kliknout!

Tolik citace z knihy.
Nepředpokládám, že by tato kniha zaujala elektrozedníka ale revizní technik, který se trénuje ve svých znalostech si určitě počte. Kde knihu sehnat? Níže uvedený odkaz vás navede na naši knihovnu, ve které naleznate nejen odkazy na knihovnu, ale i na antikvariáty a také naleznete vpravo mnoho souvisejících odkazů. V tomto odkazu lze také knihu fulltextově prohledat!

POKUD CHCETE KNIHU PROHLEDAT
NEBO ODNĚKUD ZÍSKAT,
POKRAČUJTE NÍŽE UVEDENÝM ODKAZEM!

http://zdroje.elektrika.cz/book/diagnostika-poruch-izolaci-elektrickych-stroju

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Pročítám další vydání oblíbené technické tiskoviny malého formátu. Znovu se utvrzuji v tom, že pouze vyrábět nestačí a tvrzení, že se dobrý produkt prodává sám, považuji za nesmyslné lidové klišé. Každý skutečně dobrý výrobce a dodavatel ke svému portfóliu tvoří podpůrný servis pro ty, kteří ovlivňují distribuci, montáž, nebo údržbu. Příručka elektrikáře HAGER je jedna z těch drobností, která sice není rozhodující, ovšem jejím čtenářům může dobře posloužit. Podívejte se na krátký komentář k jejímu obsahu ...
Hradecký výrobce přepěťových ochran přepracoval svou internetovou prezentaci a technickou podporu svých produktů. V portfóliu na pár kliků naleznete prvky ochrany před přepětím administrativních budov, průmyslu, rodinných domů, fotovoltaických systémů pro rodinné domy, fotovoltaických systémů pro administrativní a průmyslové budovy, fotovoltaických systémů pro venkovní prostory, železniční infrastruktury, ochranu IT sítí nebo také potrubních systémů (Oil and Gas). Co je nového, krátce popisuje tento článek ...
Konečně se po dvou letech začínáme volně setkávat. Doposud jsme vše řešili absenčně, prostřednictvím různých elektronických nástrojů. Podobně jako u veletrhů, tak i u seminářů jsme všichni v očekávání, zda nedojde na prognózy digitálních fanoušku a vše se nepřesune na Facebook nebo Instagram. Odborné semináře OEZ máme na mušce objektivu již mnoho let a bylo tomu i letos. Co představil tradiční český výrobce rozvaděčových přístrojů po skončení koronavirové izolace? Jak semináře probíhaly? První část přinášíme v tomto článku ...
Události za poslední dva roky s našimi zvyky a tradicemi řádně zamávaly. Společenská katarze stále probíhá a elektrotechnikům se také nevyhýbá. Ovšem Elektrická spojka se letos konala v podobě, jak ji známe, i když opět jinde a s odlišným obsahem. Co vše se odehrálo? Podobně jako u předešlých ročníků jsme prolnuli zábavu s prvky naší profese a v závěru sobotního programu se odehrálo "reálné přezkoušení" podle vyhlášky padesát tak, jak jsme si vzpomněli.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Potřebujete transformátor, ale máte napjatý rozpočet? Co tedy ušetřit a raději se poohlédnout po kvalitně repasovaném kusu? Zajímá-li vás, jak v dnešní nesnadné ekonomické situaci snížit náklady při pořizování těchto druhů zařízení, tak bychom měli jeden tip ...
Jste revizní technik a poohlížíte se po vhodném měřícím přístroji, jenž by více zefektivnil vaši práci a ušetřil cenný čas? REVEXprofi je zajímavý přístroj, který získal již několik ocenění. Je určen ke kontrolám a revizím elektrických spotřebičů a pracovních strojů dle ČSN 331610 a ČSN EN 60204-1.
ISMET je vlastně bývalá společnost ELTEK specializující se na transformátorový sortiment širokého výkonového spektra, včetně dalších souvisejících produktů a komponent. Využili jsme letošního veletrhu Amper k návštěvě prezentace Ismetu, abychom získali informace o změnách ve společnosti i nových produktech ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933