Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#1: ...

Sedíme nad prvním dílem učebnice olomouckého SOLID Team s Petrem Létalem. Tato ...

To nejlepší z ...

K neustálým dotazům z čeho se učit ke zkouškám už máme ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 331
Bazar
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • S rostoucí spotřebou elektroniky vzrůstá i počet různých druhů ovladačů a možností jak své spotřebiče řídit. Poslední trendy vnucují spotřebitelům především mobilní telefony jako ten hlavní prvek řízení. Kdo si však v praxi vyzkouší tuto alternativu ...
  • Uložit kabelové vedení na zeď je možné různými způsoby. Pokud není žádané uložení pod omítkou, pak se nabízí celá řada upevnění na omítce. Představme si například prostor ve sníženém stropě. Rozvody administrativních budov nebo takové prostory jako ...

ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE


Document Actions
ABB EPJ: Snímače pohybu Busch-Wächter® BasicLINE
Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga letos uvedla na trh novou řadu snímačů pohybu pod obchodním názvem Busch-Wächter® BasicLINE. Tyto přístroje kombinují vlastnosti snímačů pohybu a přítomnosti a jsou určeny především pro automatické ovládání svítidel v tzv. komerčních budovách. Jaké typy jsou k dispozici, v čem se liší a kam je který z nich určen? Kde najdeme nastavovací prvky a jaké mají varianty? K čemu je určen ruční infračervený vysílač ...
Komerční sdělení, ze dne: 16.01.2012
reklama

 

Společnost ABB s.r.o., Elektro-Praga letos uvedla na trh novou řadu snímačů pohybu pod obchodním názvem Busch-Wächter® BasicLINE. Tyto přístroje kombinují vlastnosti snímačů pohybu a přítomnosti a jsou určeny především pro automatické ovládání svítidel v tzv. komerčních budovách. Mohou tak významně přispět k úsporám elektrické energie, na které je v dnešní době kladen značný důraz.

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE Standard
Jako všechny běžné snímače pohybu je i tento základní přístroj s obj. č. 6800-0-2518 (obr. 1) určen zejména pro samočinné ovládání svítidel. Oblast zachycení je kuželová a při výšce montáže 2,5m se promítá do kruhu s průměrem přibližně 7m (obr. 2). V naznačeném vnitřním kuželu je citlivost vyšší – zde funkce odpovídá spíše snímači přítomnosti. V případě potřeby lze detekci pohybu z určitých částí prostoru vyloučit pomocí dodávané dvojdílné krytky, která se připevní k čočce snímače. Přístroj najde uplatnění v klasických kancelářích, v administrativních prostorech s nízkými oddělovacími přepážkami, v zasedacích místnostech, ve školních učebnách apod.


Obr. 1: Snímač pohybu BasicLINE Standard.


Obr. 2: Oblast zachycení snímače BasicLINE Standard.

Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu po sejmutí krytu. Regulátorem Time se nastavuje zpoždění vypnutí v rozsahu 5s - 30min. V impulsním režimu není výstup zapnutý trvale, ale každých 10s se zapne na 1s. Poloha TEST se využívá k ověření oblasti zachycení i bez nutnosti připojení zátěže – při zaregistrování pohybu se čočka asi na 2s prosvítí červenou LED. Otočným prvkem označeným Lux se v rozmezí 10-2.000lx reguluje prahová úroveň osvětlení – jestliže je měřená úroveň vyšší než nastavený práh, výstup nesepne ani při zaznamenaném pohybu.

Posledním nastavovacím prvkem je otočný volič provozního režimu. V poloze A je aktivní automatický režim: výstup zapne, je-li zaznamenán pohyb a současně je naměřena úroveň osvětlení nižší než hodnota navolená potenciometrem LUX. Jestliže snímač přestane registrovat pohyb, začne se odpočítávat zpoždění vypnutí dané regulátorem TIME. Nedojde-li během této doby k detekci nového pohybu, připojené svítidlo zhasne. Písmeny HA je označena poloha pro poloautomatický režim. V něm se výstup nezapíná samočinně.Předpokládá se připojení zapínacího tlačítkového ovládače (řazení 1/0) mezi svorku 1 a potenciál L. Stiskem tlačítka se připojené svítidlo rozsvítí nezávisle na hodnotě LUX nebo na pohybu v oblasti zachycení. Vypnutí se řídí stejnými zákonitostmi jako u automatického režimu, nebo je lze kdykoli vyvolat opětovným stiskem tlačítka.

Přístroj se stupněm krytí IP 40 se dodává jako komplet a vyžaduje připojení fázového a nulového vodiče (obr. 3). Výstupním prvkem je potenciálově vázané relé se spínací schopností 4AX při cos φ = 0,5. Převedeno do praxe to znamená zatížitelnost 2.000W pro obyčejné žárovky, 1.000VA pro halogenové žárovky na 230V nebo na malé napětí, 1.000VA pro zářivky s kompenzací max. 100μF nebo 7-400W pro tzv. úsporné zdroje. K montáži do dutých stropů se využívá jednoduchý pružinový mechanismus. Předznačené otvory s roztečí 60 nebo 85mm umožňují připevnění ke standardní krabici nebo jiným způsobem. Vestavná hloubka samotného přístroje je 26mm. Při použití krytu svorek, který má současně funkci odlehčovací spony, je hloubka asi 39mm. Snímač o průměru 111mm vyčnívá nad povrch pouze 31mm.


Obr. 3: Schéma zapojení snímače BasicLINE Standard.

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE Corridor
BasicLINE Corridor s obj. č. 6800-0-2519 (obr. 4) má v porovnání s předchozím přístrojem větší oblast zachycení, která při výšce instalace 2,5m pokrývá plochu o průměru asi 24m. Také obsahuje vnitřní kužel s charakterem snímače přítomnosti a přibalena je trojdílná krytka čočky pro omezení oblasti zachycení. Díky svým vlastnostem je tento přístroj určen pro montáž do stropu v rozlehlejších prostorech, jako jsou chodby, podzemní garáže apod. Samostatně dodávaná speciální krabice 6800-0-2305 pro povrchovou montáž zvyšuje stupeň krytí na IP 54, takže je možná také instalace ve venkovním prostředí. Pro ovládání několika užitečných funkcí lze využívat ruční infračervený vysílač.


Obr. 4: Snímač pohybu BasicLINE Corridor.

Pod odnímatelným krytem jsou skryty dva regulátory–Time pro nastavení zpoždění vypnutí v intervalu 10s-30min (s možností impulsního a testovacího režimu) a Lux pro volbu prahové úrovně osvětlení v rozsahu 10-2.000lx. Pro úspornější provoz se při nastavení zpoždění vypnutí na dobu delší než asi 3 minuty aktivuje automatické rozpoznávání průchodu: zaznamená-li snímač relativně krátký pohyb, výstup vypíná dříve, než je nastaveno – přibližně za 2,5min.

Přístroj se připojuje síťovému napájení (L, N), spínaná fáze se přivádí ke svítidlu. Vnitřní relé může spínat proudy až do 4AX při cos φ = 0,5. Zdvojená svorka 1 umožňuje připojení zapínacího tlačítkového kontaktu pro nezávislé zapínání a vypínání připojené zátěže. Připravené otvory ve spodní oddělitelné desce dovolují montáž přístroje do standardní krabice s roztečí vrutů 60mm nebo lze využít nastavitelnou rozteč 70 až 86mm. Se snímačem se dodává prachotěsný kryt spodní části se dvěma propichovacími průchodkami pro kabel o průměru až 12,5mm. Z krytu vystupují do boků dva pružné kovové pásky, které jsou určeny pro upevnění přístroje do dutého stropu. Vestavná hloubka potom vzroste z 16mm na 46mm.

Volitelným příslušenstvím je plochý infračervený ruční vysílač 6800-0-2511 (obr. 5) napájený 3V lithiovým článkem. Pomocí něho lze provádět různé činnosti a nastavení, jako je např. zapnutí nebo vypnutí výstupu snímače na 8 hodin, změna nastavení zpoždění vypnutí nebo prahového osvětlení, převzetí aktuálního osvětlení jako nové prahové hodnoty, přepnutí do impulsního režimu, aktivace testovacího režimu aj.


Obr. 5: Vysílač pro snímač BasicLINE Corridor.

Pro ochranu snímače před mechanickým poškozením slouží ochranný koš 6800-0-2304. Je použitelný nejenom pro oba popsané snímače pohybu BasicLINE, ale také pro snímače přítomnosti řady Busch-Wächter® Präsenz tech a hlásiče kouře a teplot Busch-Rauchalarm® a Busch-Wärmealarm®, a to i pro kombinaci těchto přístrojů s krabicemi pro povrchovou montáž.

Snímač Busch-Wächter® BasicLINE mini
U posledního z představovaných přístrojů BasicLINE mini obj. č. 6800-0-2517 (obr. 6) je kladen důraz na to, aby byl v namontovaném stavu nenápadný. Průměr snímače je 38mm a vystupuje pouhých 10mm nad povrch. Je ideální pro instalaci do zavěšených stropů v menších místnostech, jako jsou např. toalety. Snímací charakteristika má kuželový tvar a při 3m instalační výšce pokrývá oblast o průměru asi 6m.


Obr. 6: Snímač pohybu BasicLINE mini.

Přístroj se skládá ze dvou samostatných částí. Válcová snímací část má průměr 28mm a vestavnou délku asi 70mm. Nastavovacím prvkem TIME se volí zpoždění vypnutí 1, 5, 10 nebo 15min, popř. impulsní či testovací režim. Potenciometrem LUX se nastavuje prahové osvětlení od 10 do 1.000lux;
v tzv. denním režimu je vyhodnocování úrovně osvětlení deaktivováno. Třetí regulátor SENS je určen pro plynulé nastavení citlivosti snímání. Zespodu vystupuje 60cm kabel opatřený konektorem RJ12 pro připojení spínací části.

Rozměry spínací části tvaru hranolu (20x27x139mm) umožňují její provléknutí otvorem o průměru 32mm vytvořeným pro snímací část. Předpokladem je dostatečný dutý prostor min. hloubky 180mm. Svorky L, N jsou určeny pro přívod napájení, šipkou je označena výstupní svorka (obr. 7). Spínací vlastnosti jsou shodné s výše popsanými přístroji, tlačítkové ovládání není možné.


Obr. 7: Schéma zapojení snímače BasicLINE mini.

V článku byly představeny jednotlivé varianty nových snímačů pohybu Busch-Wächter® – základní provedení Basic- LINE Standard s možností poloautomatického provozu, BasicLINE Corridor určený do rozlehlejších prostor a vzhledově nenápadný BasicLINE mini vhodný do menších místností. V nabídce ABB s.r.o. najdete také vysoce citlivé snímače přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech, které v závislosti na zvolené spínací jednotce mohou automaticky spínat svítidla, udržovat konstantní hladinu osvětlení, dávat povel pro spínání vytápění, klimatizace nebo ventilace.

Ing. Dušan Zajíček,

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Brněnská společnost ARKYS, snad bez přehánění, dominuje na českém trhu drátěnými žlaby. Jejich použití, respektive montáž, je opravdu snadná a také proto velice oblíbená. Ale je tomu tak i při návrzích? A návrzích v prostředí, kde je nutno pamatovat na možný požár a zajištění funkčnosti? Podobné otázky se stále honí nejen projektantům, ale i souvisejícím profesím. ARKYS tuto problematiku má zpracovanou v různých dokumentech. A v minulosti pořádal velice užitečný seminář právě na toto téma. Pokud vás zajímají poslední vydané materiály a možnost sledování přednášky ze záznamu, sledujte více zde!
Telefonujeme do kolínského KOPOSu ohledně podrobností letošní nové krabice s označením KO180. Hovoříme s produktovým specialistou Jiřím Němečkem. Víme, že jde o zcela nový rozměr krabice tohoto typu. K čemu je tato krabice s upevněním do sádrokaronových příček používaná? Proč se používá pro nízkoenergetické stavby? Určitě dobrou zprávou je možnost montáže na hořlavé podklady. Ptáme se na podrobnosti samotné montáže. Co vše je součástí dodávky každého kusu? Jaké svorky pro spojování vodičů výrobce doporučuje? S jakým krytí IP můžeme ...
Která ČSN se zabývá pohyblivými přívody a šňůrovými vedeními? Co se označuje za prodlužovací přívod, šňůru a pohyblivý přívod? Na co zásadního nutno pamatovat při zapojování vidlic a zásuvek? Jak musí být tato vedení provedena mechanicky? Jak musí být ošetřeny konce izolace? A také je dobré si připomenout, že ochranný vodič musí být zapojen tak, aby při vytržení šňůry z vidlice (nástrčky ...) byl tento vodič vytržen jako poslední (musí být delší). S jakým zřetelem je nutné dimenzovat průřezy jader žil kabelů a šňůr? V jakých případech se nesmí tato vedení volně ukládat?
V minulosti jsme Edisonky sice již oplakali, ovšem poptávka stále existuje. Na druhou stranu zboží v obchodech nabízí již téměř výhradně polovodičové světelné zdroje. Předmětem tohoto sdělení není rozebrat příčiny požadavků pořizování neekonomických žárovek, ale poukázat na poslední ostrov plný tepelných koulí. Pokud hledáte skutečně ono tradiční světlo, které nás hřálo od nepaměti Tomáše Alvy Edisona, pak jsme narazili na pravděpodobně největší výběr skladových zásob ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Repríza KNX výroční konference k 30. výročí KNX ve světě. Událostí prováděl Josef Kunc s Vítem Pivoňkou. Z programu této události očekávejte významné novinky pro všechny partnery KNX, jejich hodnocení a doporučování potencionálním zákazníkům, poznatky z vynikajícího projektu KNX systémové instalace, chyby v projektech a při jejich realizaci a předcházení jim, představení všech ...
Hlavním důvodem vývoje nového typu krabice byl zájem zákazníků o zásuvku pro instalaci na omítku, ale bez krycího víčka. To v některých prostorách není z hlediska požadavků na ochranu před vniknutím cizích předmětů a vody nutné ...
Videospot názorně ukazuje použití můstkových systémů pro propojení řadových svorek. K použití není potřeba speciálních nástrojů, přes to je připravena praktická pomůcka. Řešení, které umožňuje přehledné spojení sousedících i vzdálenějších svorek včetně rozdílných průřezů ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933