Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

Nová svorka WAGO ...

Řada páčkových svorek 221 má další praktický přírůstek! INLINE je část ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Co chcete dnes sledovat?
Co má Elektrika připravovat prioritně?
Základy elektrotechniky
Recenze knih
O elektrotechnicích v praxi
Krátké zprávy
Videoreportáže
Živá vysílání
Historické souvislosti
Záznamy živých vysílání
Podcasty, audioverze
Článek o novinkách
Diskusní témata
Rozhovory
Osobní setkávání
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 49
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Jako obsluha nebo prostí návštěvníci výrobních prostor obvykle nepřemýšlíme nad tím, kudy k výrobním technologiím vedou potřebné přívody. Ať již datové, silové nebo přípojky vzduchu, vody ... přičem v mnohých případech bývá ukryto přímo pod našima ...
 • Pardubický výrobce datových rozvaděčů má také ve své nabídce různá provedené kabelových žlabů. Pokud máte do projektu převážně IT systémy, lze uvažovat nad jediným dodavatelem datových skříní i kabelových tras. Tento výrobce patrně nemdisponuje ...

eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech


Document Actions
eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
Z hasičského hlediska patří požáry plechových střech k velmi komplikovaným situacím. Je to způsobeno především nepřístupností, často vlivem skrytých ložisek, sendvičovým typům střech a také vlivem mnoha vrstveným izolačním materiálům s různorodou vznětlivostí. Odhalit všechna skrytá ložiska a zárodky požárů bývá i pro rutinní hasiče velmi náročné a pro jejich práci bývá využívána často termokamera, která nedestruktivním způsobem může posoudit vícevrstevné střešní konstrukce. Sledujte přednášku o této problematice v živém vysílání ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 18.02.2021


Bleskový výboj může mít značný podíl na možném zapálení střechy či její části. Z fyzikálního hlediska dochází při zásahu střešní konstrukce k rozvoji tzv. klouzavých výbojů, které mohou být energetickým zdrojem pro zapálení jejích určitých částí. Průchodem bleskového proudu přes metalické části střechy bývá generováno silné elektrické i magnetické pole. Obě složky elektromagnetického pole se mohou podílet na rozvoji požáru. Elektrické pole může způsobit překročení elektrické pevnosti daných materiálů a jejich kombinací, vygeneruje se jiskra, či dojde k zapálení elektrického oblouku, a ty se tak stanou zdrojem pro vznik požáru. Magnetické pole potom může způsobit vlivem induktivních vazeb indukci nedovolených napětí na metalické mechanické prvky střešní konstrukce, a ty vlivem vyrovnání potenciálu s ostatními uzemněnými prvky mohou opět způsobit nedovolený přeskok či průraz izolantu a stát se zdrojem zahoření. Obě vazby (kapacitní i induktivní) mohou vytvořit nebezpečné podmínky pro vznik požáru.

K nejnebezpečnějším situacím patří vyrovnávání velkého gradientu elektrického pole vůči ostatním metalickým částem. Jediným současným technickým vhodným řešením pro snížení rizika vzniku klouzavých výbojů, vzniku obloukového napětí a neřízeným přeskokům je aplikace speciálních vysokonapěťových vodičů jako například vodič HVI, který vlivem nelineárních polovodivých vrstev dokáže linearizovat rozložení elektrického pole, a tím homogenizovat vliv elektromagnetických polí.


eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
Problematiku objasnili: Jiří Kutáč a Jiří Kroupa
Položené dotazy během vysílání:
 • Moderní falcované střechy na rodinných domech jsou problém, ale co historické objekty se silnými stěnami, plechovou střechou s letovaným falcem?
 • Do jaké míry musí spolupracovat stavební projektant s elektrotechnic kým? Vždyť ti dva se vůbec nemusí znát!
 • Když má plechová hala hromosvod, tak by přece plechem neměl téct žádný blesk!
 • Mohu na budově s plechovou krytinou uložit vodič HVI jako skrytý svod do kovové trubky?
 • Je zapotřebí vzít v potaz také kovové spojovací součástí střechy? A jak se to pak prakticky provádí?
 • To by mohl být problém s hliníkovými parotěsnými fóliemi, které se dávají nad krokve, je potřeba je připojit k hromosvodu, nebo stačí ta fólie na nich?
 • Časté jsou případy opravy střech, kdy je nově použita plechová krytina. Neměl by se v souladu s takovou změnou změnit i stávající hromosvod?  To je velice častý chaos!
 • Nerozumím přesnému důvodu, proč je riziko u plechových střech tak vysoké, pokud tu střechu vnímám jako plošný spojitý jímač?
 • Domnívám se, že stavař o blesku nic neví nebo jak dalece zná norma ČSN EN 13501-1 ed 1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb parametry hodnot blesků?
 • Mám jako elektro projektant znát vazbu střechy? A jaká vazba vlastně převládá u plechových střech a podobných krytin? Neměl bych mít podrobnosti v dokumentaci? A když dokumentace není, tak vlézt do montérek a jít to zjistit?
 • Nestačí u plechové střechy při použití izolovaného hromosvodu pouze jeden svod? Tam je přece jen jistota spojení do země vyšší nebo se pletu a musím mít druhý svod jako rezervu?
 • Pokud navrhuji areál s plechovou střechou, ve kterém ještě není znám provoz, mám tedy použít podle čl. 5.1.2 normy ČSN EN 62305-3 ed.2 izolovaný hromosvod?
 • Jaké mohou být v plechové střeše účinky blesku, který může dosahovat podle ČSN EN 62305 ed.2 (proud až 200kA, napětí až 1MV, frekvence až 1MHz)? Myslím jen tak pro představu ...
 • Jak vyřešit ochranu před bleskem na kovové hale, která je přistavěna ke stávajícímu zděnému objektu se stávající jímací soustavou provedenou drátem FeZn?


Dotazy k tématu pokládejte:
 • do níže uvedené diskuse nebo v době živého vysílání přímo do chatu pod vysílacím oknem

Chcete dostat echo o živém vstupu včas? 
OBJEDNEJTE SI NA TYTO UDÁLOSTI
studijní podklady
níže uvedenou objednávkou!
       

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Co asi vznikne při kombinaci blesku a plynu? Že nemalovat "čerta na zeď"? Samozřejmě i tato kombinace za určitých okolností nemusí nutně představovat nebezpečí. Asi bychom všichni měli vědět, kdy se plyn promění v nebezpečnou třaskavinu, kdy uzemňovat a proč. Nebo také proč se nestát členem šílených pospojovačů. Pokud si chcete zopakovat filozofii ochrany plynových zařízení před bleskem a přepětím, sledujte tento webcast ...
Samotné vytápění okapů je pro mnoho občanů jakési sci-fi, bez kterého se sami určitě obejdou. Pro provozovatele budov jde v mnohých případech naopak o cennou službu. Ať již vytápíme okapy, příjezdové cesty nebo chodníky, i v těchto případech bychom měli pamatovat na ochranu před bleskem a přepětím. Je to opravdu nutné? Chránit chodník před bleskem? Správnou odpověď přinese starý dobrý výpočet míry rizika. Někdo však nemusí provádět složité výpočty. Pro představu postačí částka za případné rozebrání, vysekání, nákup, výměnu a uvedení do původního stavu. V tomto webcastu se dozvíme něco od výrobce i z praxe ...
V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ...
Přednáška má za cíl upozornit na rizika spojená s bleskem, která v sobě zahrnují nemocniční zařízení, nejen z hlediska projektování nových zařízení, ale také z pohledu rekonstrukcí stávajících staveb. Mnohdy se jedná o komplexy budov některé jsou zděné jiné zase železobetonové, ale většinou s dřevěným krovem. Střechy mohou být s pálenou nebo s plechovou krytinou. Zateplení je většinou provedeno z polystyrénu nebo z minerální vaty. Na střešních konstrukcích mohou být buď klimatizace nebo i fotovoltaické panely. Bohužel v normě ČSN EN 13501-1 ed 1, která ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933