Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

UČEBNICE EVP#4: ...

Čtvrtý díl učebního textu je určen pro pracovníky pověřené prováděním ...

OBO: Vkládací ...

Vkládací lišty jsou samozřejmostí. V případě instalačních ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Důvěryhodnost média
Které čtyři možnosti v přenosu informací označíte za důvěryhodnější?
Hlasu ze záznamu
Hlasu přímého přenosu
Videozáznamům
Živým videopřenosům
Zprávám z doslechu
Osobnímu kontaktu
Textu odborných tiskovin a webu
Fotografie časopisu a novin

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 413
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech


Document Actions
eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
Z hasičského hlediska patří požáry plechových střech k velmi komplikovaným situacím. Je to způsobeno především nepřístupností, často vlivem skrytých ložisek, sendvičovým typům střech a také vlivem mnoha vrstveným izolačním materiálům s různorodou vznětlivostí. Odhalit všechna skrytá ložiska a zárodky požárů bývá i pro rutinní hasiče velmi náročné a pro jejich práci bývá využívána často termokamera, která nedestruktivním způsobem může posoudit vícevrstevné střešní konstrukce. Sledujte přednášku o této problematice v živém vysílání ...
Redakce portálu Elektrika, ze dne: 18.02.2021


Bleskový výboj může mít značný podíl na možném zapálení střechy či její části. Z fyzikálního hlediska dochází při zásahu střešní konstrukce k rozvoji tzv. klouzavých výbojů, které mohou být energetickým zdrojem pro zapálení jejích určitých částí. Průchodem bleskového proudu přes metalické části střechy bývá generováno silné elektrické i magnetické pole. Obě složky elektromagnetického pole se mohou podílet na rozvoji požáru. Elektrické pole může způsobit překročení elektrické pevnosti daných materiálů a jejich kombinací, vygeneruje se jiskra, či dojde k zapálení elektrického oblouku, a ty se tak stanou zdrojem pro vznik požáru. Magnetické pole potom může způsobit vlivem induktivních vazeb indukci nedovolených napětí na metalické mechanické prvky střešní konstrukce, a ty vlivem vyrovnání potenciálu s ostatními uzemněnými prvky mohou opět způsobit nedovolený přeskok či průraz izolantu a stát se zdrojem zahoření. Obě vazby (kapacitní i induktivní) mohou vytvořit nebezpečné podmínky pro vznik požáru.

K nejnebezpečnějším situacím patří vyrovnávání velkého gradientu elektrického pole vůči ostatním metalickým částem. Jediným současným technickým vhodným řešením pro snížení rizika vzniku klouzavých výbojů, vzniku obloukového napětí a neřízeným přeskokům je aplikace speciálních vysokonapěťových vodičů jako například vodič HVI, který vlivem nelineárních polovodivých vrstev dokáže linearizovat rozložení elektrického pole, a tím homogenizovat vliv elektromagnetických polí.


eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
Problematiku objasnili: Jiří Kutáč a Jiří Kroupa
Položené dotazy během vysílání:
 • Moderní falcované střechy na rodinných domech jsou problém, ale co historické objekty se silnými stěnami, plechovou střechou s letovaným falcem?
 • Do jaké míry musí spolupracovat stavební projektant s elektrotechnic kým? Vždyť ti dva se vůbec nemusí znát!
 • Když má plechová hala hromosvod, tak by přece plechem neměl téct žádný blesk!
 • Mohu na budově s plechovou krytinou uložit vodič HVI jako skrytý svod do kovové trubky?
 • Je zapotřebí vzít v potaz také kovové spojovací součástí střechy? A jak se to pak prakticky provádí?
 • To by mohl být problém s hliníkovými parotěsnými fóliemi, které se dávají nad krokve, je potřeba je připojit k hromosvodu, nebo stačí ta fólie na nich?
 • Časté jsou případy opravy střech, kdy je nově použita plechová krytina. Neměl by se v souladu s takovou změnou změnit i stávající hromosvod?  To je velice častý chaos!
 • Nerozumím přesnému důvodu, proč je riziko u plechových střech tak vysoké, pokud tu střechu vnímám jako plošný spojitý jímač?
 • Domnívám se, že stavař o blesku nic neví nebo jak dalece zná norma ČSN EN 13501-1 ed 1 - Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb parametry hodnot blesků?
 • Mám jako elektro projektant znát vazbu střechy? A jaká vazba vlastně převládá u plechových střech a podobných krytin? Neměl bych mít podrobnosti v dokumentaci? A když dokumentace není, tak vlézt do montérek a jít to zjistit?
 • Nestačí u plechové střechy při použití izolovaného hromosvodu pouze jeden svod? Tam je přece jen jistota spojení do země vyšší nebo se pletu a musím mít druhý svod jako rezervu?
 • Pokud navrhuji areál s plechovou střechou, ve kterém ještě není znám provoz, mám tedy použít podle čl. 5.1.2 normy ČSN EN 62305-3 ed.2 izolovaný hromosvod?
 • Jaké mohou být v plechové střeše účinky blesku, který může dosahovat podle ČSN EN 62305 ed.2 (proud až 200kA, napětí až 1MV, frekvence až 1MHz)? Myslím jen tak pro představu ...
 • Jak vyřešit ochranu před bleskem na kovové hale, která je přistavěna ke stávajícímu zděnému objektu se stávající jímací soustavou provedenou drátem FeZn?


Dotazy k tématu pokládejte:
 • do níže uvedené diskuse nebo v době živého vysílání přímo do chatu pod vysílacím oknem

Chcete dostat echo o živém vstupu včas? 
OBJEDNEJTE SI NA TYTO UDÁLOSTI
studijní podklady
níže uvedenou objednávkou!
       

 
 

 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Jak běžně postupujeme při návrhu jímací soustavy? Děláme to správně, nebo opomíjíme řadu technických náležitostí, které souvisejí s návrhem hromosvodu? Volíme správnou metodu pro vyšetření ochranných prostorů? Jaký typ hromosvodu běžně navrhujeme a jaký zvolit s ohledem na použité stavební a konstrukční materiály na stavbě. Zkusme si každý odpovědět! Jaký je správný postup při ochraně před bleskem? V kterých případech se vypracovává analýza rizika? Na co si dát pozor v projektové dokumentaci? Pro které typy staveb je vhodná metoda valící se koule? Na tyto otázky bude hovořit Daniel Anděl v tomto webcastu ...
Pro práci z domova je v dnešní době klíčové zajistit co nejlepší a zároveň co nejspolehlivější připojení na internet, bez toho lze na home office maximálně tak přebírat hrách a čočku. Mezi kritická místa patří anténa na střeše, která je ze své povahy vystavená nejenom účinkům počasí, ale elektromagnetickému poli, které vzniká díky úderům blesku. Úder blesku může mít fatální dopady na podnikání a nemusí se jednat ani o jeho přímý zásah. Od antény k pracovišti však vede ještě dlouhá cesta, na které se může přihodit díky přepětí ještě spousta nehod. Je důležité pro ochranu domácího pracoviště nejenom zvolit vhodné svodiče přepětí, ale i je správně zapojit a provést celou jejich instalaci.
Rekordní počet online odborných vystoupení letos vytvořil tým DEHN Česká a Slovenská republika. Co myslíte, jaké mělo české technické zastoupení předpoklady a technické možnosti? Kolik odborníků zastupuje značku DEHN u nás? Jakou máte představu o odborných znalostech z oblasti ochrany před bleskem a přepětím pracovníků DEHN a jejich znalostech v oblasti mediálních dovednostech a technickém zabezpečení pro novodobé publikování? V tomto článku naleznete nejen přehled všech letošních dílů eDEHN, ale i vysvětlující komentář vzdáleně připojeného Jana Hájka ...
V současné době patří dřevostavby na trhu k nejrozšířenějšímu druhu staveb, zejména v oblasti výstavby rodinných domů. Je to dáno zejména dobou výstavby, která se pohybuje v řádu týdnů, a také cenovou úrovní. Na první pohled není možno rozeznat dřevostavbu od stavby z klasického zdiva. Představuje však za určitých podmínek značné riziko, především z hlediska požáru. Dřevostavba je stavba s vysokým rizikem požáru. Požár se šíří velice rychle s ohledem na ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933