Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Poškozený pracoval na stavbě, když ztratil rovnováhu a spadl do nechráněné šachty, což mu způsobilo vážné zranění. Všichni si uvědomili, že i pád z menší výšky může mít katastrofální následky, a začali dávat větší pozor. Určitě by díky lepšímu ...
 • Co je transformátor a jaký je jeho princip fungování? Jaké jsou hlavní části transformátoru a jakou mají funkci? Jak funguje transformace střídavého proudu v transformátoru? Proč jsou transformátory důležité pro přenos a distribuci elektrické energie ...

Příbuzná témata k
Twinzo: Digitální dvojče v české a slovenské praxi

BF#3: Jsme dnes schopni rozeznat skutečnou obchodní příležitost?

 • 13.04.2024
BF#3: Jsme dnes schopni rozeznat skutečnou obchodní příležitost?
Nemáte pocit, že přibývá lidí co přestávají dělat to, co dobře uměli a hledají nové štěstí ve virtuálním světě? Možná je situace ještě dramatičtější. O to samé se totiž pokouší i ti, co třeba nikdy, nic pořádně neuměli. Virtuální svět nás zasypává nekonečnými příležitostmi. Zažil to i elektroinstalatér Marek. A jak to vidí výzkumný pracovník v oblasti machine learning? Read more

Nebezpečnosti v IT s Markem Mikušem v březnu 2024

 • 2.04.2024
Nebezpečnosti v IT s Markem Mikušem v březnu 2024
Jednou často podceňovaných oblastí je výpočetní technika. Ta se stala již přirozenou součástí dnešního člověka, ovšem málokdo vnímá možné hrozby. Uživatelé se zaměřují především na zábavu a užitek. V rozhovoru mezi Miroslavem Minaříkem a Markem Mikušem se diskutovalo o několika klíčových tématech týkajících se kybernetické bezpečnosti, legislativy EU, využívání AI, ochrany dat, a také o práci z domova. Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Otto Havlemu za poslední dobu

 • 31.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Otto Havlemu za poslední dobu
Digitalizace klíčí, data hledají svůj směr, analog ztrácí sílu ... v éře digitalizace, kdy se zdá, že všechno je jen o nulách a jedničkách, je snadné zapomenout na původní analogové technologie, které nás doprovázely po desetiletí. Přestože digitalizace nabízí rychlý přístup k informacím a efektivní zpracování dat, přechod z analogu na digitál nebyl nikdy hladký. Zkušenosti z průmyslu ukazují, že i nejmodernější technologie může narazit na překážky, ať už jde o energetickou náročnost nebo omezené možnosti uložení dat. Ačkoli umělá inteligence může nabídnout řešení, je důležité si uvědomit, že každý technologický pokrok přináší své příležitosti a hrozby. Vývoj nikdy nekončí, a tak jako analog ustoupil digitálu, i digitální technologie jednoho dne ustoupí něčemu novému ... Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Michalu Hradišovi za poslední dobu (2023)

 • 30.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Michalu Hradišovi za poslední dobu (2023)
Každý z nás vnímá digitalizaci ze svého úhlu pohledu. Něco jiného vidí elektromontér, něco zcela odlišného třeba projektant elektrických zařízení, mladší, starší člověk ... A co věděc? Vysokoškolský učitel, který stojí za mnoha velice zajímavými projekty týkají cí se strojového učení? Mnoho jich nebylo, snad proto, že je bere již delší dobu jako samozřejmost. Ovšem přece jen některé oceňuje. Read more

BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Holoubkovi za poslední dobu (2023)

 • 27.10.2023
BF#1: Co vše změnila digitalizace Jiřímu Holoubkovi za poslední dobu (2023)
Bylo toho více, ale ne vše dá opravdu digitalizovat. Například hodnocení lidí v práci. Každý člověk je jedinečný a má různé dovednosti a schopnosti. Pokusit se tyto schopnosti převést do čísel může být velmi složité. Představte si, že byste měli ohodnotit své kamarády podle toho, jak dobře hrají fotbal, jak jsou vtipní, nebo jak rychle běhají. Bylo by to spravedlivé? Pravděpodobně ne. Proto je někdy lepší spolehnout se na lidský úsudek než na čísla. V průmyslu je to stejné s hodnocením lidí. Digitalizace je skvělá, ale musíme si uvědomit, kde má své limity. Read more

Ohlédnutí, podrobnosti Digistage a MSV 2023

 • 23.10.2023
Ohlédnutí, podrobnosti Digistage a MSV 2023
Veletrh průmyslových technologií s více než šedesátiletou historií, potvrdil svůj význam pro odborníky z celého světa. Přivítal 1312 firem z 43 zemí, což jasně podtrhlo jeho mezinárodní povahu. Digitální továrna 2.0 zdůraznila klíčová témata spojená s digitalizací a proměnami v podnikání a výrobních procesech. Veletrh nebyl jen expozicí exotických strojů, ale střediskem hlubších technických diskusí a sdílení zkušeností. Vrcholným okamžikem byla po mnohé technologická párty Industry Night, což znovu vyvolalo otázku, zda taková setkání mohou být nahrazena videokonferencemi. Mezinárodní účast byla významná, ačkoli některé tuzemské značky zůstaly v pozadí. Zazněla důležitost digitalizace pro zvyšování produktivity, nikoliv náhradu lidí. A doprovodný program? Ten tvořil to správné koření, díky kterému se tento veletrh pyšní návštěvností. Read more

Úvod k začátku streamu Digitální továrny #2.3

 • 22.10.2023
Úvod k začátku streamu Digitální továrny #2.3
Úvodní pohled na 64. mezinárodní strojírenský veletrh v pavilonu F, kde se diskutovalo především o digitalizaci. Rozhovor moderátora Mirka Pakra s Mirkem Minaříkem zakladatelem Elektrika.cz a moderátory Denisou Ranochovou a Markem Mikušem přinesl hlubší vhled do vývoje technologií, od tradičních papírových sešitů až po moderní digitální zařízení. V diskuzi zazněla témata jako umělá inteligence, její možnosti a omezení, zejména v oblasti jazykových modelů a překladu. Zajímavý byl také pohled na 3D tisk a jeho rostoucí význam v průmyslu, stejně jako diskuse o budoucnosti technologie, včetně inovací v oblasti stavebnictví. Read more

BF #23.15: Věříš výstupu Ai, strojové inteligenci?

 • 15.10.2023
BF #23.15: Věříš výstupu Ai, strojové inteligenci?
Elektrotechnik, stejně jako mnoho jiných technických odborníků, může být skeptický vůči výstupům strojového učení v několika situacích, i když jsou tyto výstupy generovány technickými stroji na základě matematiky. Důvody pro tuto skepsi mohou být různé. Příběhů s pokusy o propojení strojového učení s analogovou praxí je bezpočet. Ne všechny mohou skončit úsměvně jako ten v následujícím článku. Proto je povinností všech přeživších se zajímat o to, v jakém prostředí se budeme v následujících letech pohybovat! Read more

BF #23.14: Které oblasti bys řídit pomocí AI určitě zakázal?

 • 14.10.2023
BF #23.14: Které oblasti bys řídit pomocí AI určitě zakázal?
Chceme žít v kybernetickém světě řízeném strojovým učením a jaké by to mohlo mít důsledky pro naše osobní údaje, státní úřady a etická rozhodování? Zvažujeme rizika a výhody takového světa a hledáme rovnováhu mezi technologií a lidskostí. Na konci se ptáme, zda bychom měli zpomalit a přehodnotit, kam směřujeme. Diskuse je doplněna názory odborníků z oblasti elektrotechniky, kteří přinášejí svůj pohled na výzvy a možnosti spojené s použitím AI v citlivých oblastech. Read more

BF #23.13: V jaké oblasti výroby se v Česku může vyplatit analýza chování spotřebitelů k optimalizaci výroby, služeb?

 • 13.10.2023
BF #23.13: V jaké oblasti výroby se v Česku může vyplatit analýza chování spotřebitelů k optimalizaci výroby, služeb?
Předpověď internetu lidí se možná v jistých oblastech naplňuje. Minimálně v oblasti nakupování s věrnostními kartami. Takový nástroj je snadným senzorem pro mnoho dalších činností. A přitom stačí tak málo. Zvýšit cenu a při použití karty cenu snížit. Díky takové kartičce, která nemusí být ani fyzická, my, všichni nakupující mravenečci ovlivňujeme logistické a strategické procesy. V kterých jiných oblastech může být takový princip přínosem? Read more

BF #23.12: Jak dalece je dnes blízké pravdě tvrzení, že investice do AI zvýší její ROI?

 • 12.10.2023
BF #23.12: Jak dalece je dnes blízké pravdě tvrzení, že investice do AI zvýší její ROI?
V minulosti jsme své investice mohli naplánovat na několik let. Dnešní překvapující doba zkracuje tradiční předpověď spíše na měsíce. Stává se, že již za jediné čtvrtletí náš podnikatelský záměr vlivem nových technologií nebo aplikací založených na strojovém učení skončí. Prakticky nelze vyloučit žádnou oblast, které by se následky digitalizace nedotýkaly. Myslíte, že stále stačí se pouze zamyslet? Nebo k novodobému zamyšlení raději využít služeb strojového myšlení? Read more

BF #23.11: Kdo skutečně ve světě provozuje neuronové sítě?

 • 11.10.2023
BF #23.11: Kdo skutečně ve světě provozuje neuronové sítě?
I když pro vývojáře nebo technika informačních technologií bude princip neuronové sítě "malou násobilkou", pro mnohé jde o výraz spíše z vědeckofantastické povídky. Málokdo tuší, kde lze neuronovou síť očekávat. Jak může být fyzicky objemná, hardwarově náročná a třeba komerčně nebo uživatelsky dostupná. Co vlasně o neuronové síti skutečně víme? Lze třeba nazvat službu využívající v jedné z mnoha částí třeba GPT za celek napojený na neuronovou síť? Read more

BF #23.10: Které výrazy jsou nadužívané a k jakým mylným domněnkám dochází vlivem špatné interpretace marketingu?

 • 10.10.2023
BF #23.10: Které výrazy jsou nadužívané a k jakým mylným domněnkám dochází vlivem špatné interpretace marketingu?
Otec české elektrotechniky, profesor Vladimír List před sto lety upozornil, že elektrotechnik je osoba znalá nejen technicky, ale také zná správné názvosloví. V technice je totiž přesnost výrazů, popisu a označování nezbytná. Všichni odborníci v řetězci od návrhu, montáže, revize, provozu až po údržbu potřebují znát přesný, nezaměnitelný význam. Bohužel máme tu jedince, nebo dokonce celá oddělení, která produkují propagační emoční výzvy, ve velké většině nerozlišující skutečný význam používaných termínů. Jejich cílem je vytvořit emoční zájem pro zvýšení prodeje. Tím pak ale vytváří matoucí fikce a tím příčiny nepochopení a nedůvěry v nově vyvíjené systémy. Setkáváte s tímto fenoménem také často? Read more

BF #23.9: Kde použít AI, strojové učení pro zvýšení bezpečnosti před úrazy?

 • 9.10.2023
BF #23.9: Kde použít AI, strojové učení pro zvýšení bezpečnosti před úrazy?
Kde všude bychom mohli uvažovat využití strojového učení ve prospěch bezpečnosti lidské obsluhy, pohybu osob na veřejnosti, nebo také příslušníků rodiny a jejich hostů na soukromých územích? Dnes, když se datová infrastruktura rozšiřuje v takovém měřítku, přítomnost různých senzorů a akčních členů je častější než bychom pomysleli. Lze vymýšlet prakticky cokoliv. Samozřejmě chceme to, co bude pracovat v náš prospěch, pro naši bezpečnost a bez ztráty našeho soukromí ... Read more
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933