Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Když si starší pár pořídil fotovoltaickou elektrárnu na základě slibů obchodníka, netušil, jaké problémy je čekají. Po výpadku elektřiny v obci zjistili, že jejich investice nefunguje tak, jak očekávali. Co způsobilo, že jejich FVE nebyla schopna ...

Příbuzná témata k
Princip zhášecí komory pro stejnosměrný oblouk

#EH: Principy a důsledky elektrických výbojů a oblouků (1981)

 • 31.03.2024
#EH: Principy a důsledky elektrických výbojů a oblouků (1981)
Pokud chceme studovat různé aspekty elektrických jevů, včetně teploty výbojů blesku, vlivu ionizace vzduchu a negativních účinků elektrického oblouku, pak se nabízí studium na VUT, ČVUT ... Mnoho příležitostí k experimentům s různými kombinacemi materiálů a přístrojů k nalezení hledaného řešení. Ale zkus to jednodušeji. Opatrný vhled do problematiky pohledem do minulosti ... Read more

#EH: Elektromagnetické zhášení oblouku (1970)

 • 19.02.2023
#EH: Elektromagnetické zhášení oblouku (1970)
Snad každé spínací zařízení, myšleno mechanické, zaznamenává elektrický oblouk různé velikosti. V instalační elektrotechnice můžeme vyjmenovat bezpočet kontaktů, které se opalují už jen proto, že spínají zátěž, pro kterou nebyly konstrukčně naplánovány. Pokud se zeptáme mladého elektromontéra na to, jak se zháší elektrický oblouk elektromagneticky a kde, pak zpravidla souhlasí s tím, že chyběl. A tak zalistujme opět v knihách našich starších kolegů, kde je tento pojem vysvětlen i bez důležitých vzorečků ... Read more

LIVE EATON: Pavouk - posouzení rizika práce na rozvaděči z hlediska vzniku elektrického oblouku

 • 26.10.2021
LIVE EATON: Pavouk - posouzení rizika práce na rozvaděči z hlediska vzniku elektrického oblouku
Nejnovějším trendem v oblasti bezpečnosti obsluhy a práce na elektrickém zařízení je hodnocení rizika vzniku popálení od elektrického oblouku, tzv. Arc-Flash Hazard Analysis. V rámci školení si ukážeme unikátní modul Arc Risk, který umožňuje výpočet hustoty vyzářené energie při vzniku elektrického oblouku v rozvaděči a simulaci různých technických opatření ke zmírnění následků. I vy se můžete zúčastnit diskuze a vložit svůj vlastní dotaz k tématu.. Read more

KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?

 • 3.12.2019
KROZ#17 Proč potřebuji znát zkratové poměry pro návrh rozvaděče?
Zdánlivě podobný rozvaděč na stavbě nemusí být v mnoha případech použitelný pro jiný účel. Důvodem může být například jeho zkratová odolnost. Na následcích špatně zvolené zkratové odolnosti se shodují všichni výrobci rozvaděčů, a proto je dobré to nepodceňovat. Samozřejmě rozvodnice v rodinných domech jsou z pohledu této problematiky jiná kategorie. Ovšem sama skutečnost, že jde o rodinný dům automaticky neznamená, že si na zkratovou odolnost ani nevzpomeneme. Jaký je tedy myšlenkový postup? Co vše vypočítaný zkratový proud nakonec ovlivní ve finálním provedení konstrukce a vnitřního zapojení rozvaděče? Read more

AVÍZO: Rozdíly v představě o ochraně před elektrickým obloukem v EU a USA

 • 18.02.2019
AVÍZO: Rozdíly v představě o ochraně před elektrickým obloukem v EU a USA
Možná by nikoho nenapadlo, že se podobně jako národní zvyky i pravidla technických norem přesouvají z kontinentu na kontinent díky zahraničním pracovníkům a společnostem. Majitelé zahraničních firem pečují o ekonomiku své činnosti jak jsou zvyklí a podobně i jejich vedoucí pracovníci se drží ověřených standardů práce. A tak v různých zemích světa dochází k různým úpravám tak, aby se dosáhlo oboustranné shody. Přednáška Pavla Nováka popisuje rozdíly v představě o ochraně před elektrických obloukem v Evropě a Americe. Velice dobré srovnání pro ty, kteří mají s tímto fyzikálním jevem pracovně něco společného ... Read more

Předcházejte požárům s obloukovou ochranou AFDD

 • 14.09.2016
Předcházejte požárům s obloukovou ochranou AFDD
Ze statistických ročenek vyplývá, že téměř 12% všech požárů vyšetřovaných hasičským záchranným sborem ČR je způsobeno technickou závadou. Mezi tyto závady se řadí i ty případy, kdy původcem požáru byla právě závada v elektroinstalaci. Jak se tyto závady dělí? A jak jim lze účinně předcházet? Základní informace se dozvíte v článku a také možnost rozšíření znalostí této problematiky! Read more

Záložní ochrana jisticích prvků

 • 30.01.2014
Záložní ochrana jisticích prvků
Co uděláte v případě, že vypínací schopnost jisticího přístroje je menší, než předpokládaný zkratový proud? V čem spočívá omezení zkratového proudu? Kterými prvky omezíte nežádoucí velké zkratové proudy? Které přístroje vypínají zkratový proud dříve, než jeho první půlvlna dosáhne maxima? Umíte vysvětlit pojem kaskádování? Kde nalezneme funkční kombinace odzkoušených hodnot vypínací schopností? Kde lze použít kombinaci sériově zapojených jističů? Read more

Průběh zkratového proudu v síti nn

 • 24.01.2014
Průběh zkratového proudu v síti nn
Co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu? Co může vykazovat nesymetrii vůči časové ose s přítomností stejnosměrné složky? Pro dimenzování elektrických zařízení a nastavení ochran se u zkratového proudu definují charakteristické hodnoty označované symboly. Co je to pojem "počáteční rázový zkratový proud", "nárazový zkratový proud", "vypínací zkratový proud", "ekvivalentní oteplovací proud", "ustálený zkratový proud"? Více v tomto článku ... Read more

Zkratové proudy a vypínací schopnost jisticích přístrojů

 • 17.01.2014
Zkratové proudy a vypínací schopnost jisticích přístrojů
Znáte definici zkratu? Kdy přesně k němu dochází? Co vše zkrat způsobí? Jakých hodnot může zkrat dosahovat? Jaké rozeznáváme druhy zkratů? O které dva druhy zkratů se zajímáme při návrzích elektroinstalace? Která nejnepříznivější varianta zkratu může nastat? V závislosti na velikosti impedance smyčky poruchového proudu musíme uvažovat i s malými zkratovými proudy a čas odpojení poruchy může být i značně dlouhý. Po tuto dobu se na neživých částech vyskytuje nebezpečné napětí a naším úkolem je navrhnout řešení pro včasné ... Read more

Porovnání zkratových parametrů sítě, rozváděče a jisticího přístroje

 • 28.11.2013
Porovnání zkratových parametrů sítě, rozváděče a jisticího přístroje
Jak vypočítáte nárazový zkratový proud? Víte, v kterém okamžiku narůstá u zkratového proudu vliv stejnosměrné složky? Která norma hovoří v této souvislosti o rozvaděčích? O jaký poměr hodnot se jedná v případě výkonových jističů? Co je to koeficient K a co o něm víte? Obecně lze říci, že pro každý jistící přístroj musíme použít nějaký rozvaděč a naopak, rozvaděče slouží pro montáž jistících přístrojů ... Read more

Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu

 • 21.01.2010
Jističe určené pro kvalifikovanou obsluhu
Jističe, které jsou určeny zejména pro průmysl, jsou konstruovány dle ČSN EN 60947-2 a předpokládá se, že s nimi pracuje kvalifikovaná obsluha. Pozornost je zaměřena hlavně na vlastnosti jističů při vypínání velkých zkratových proudů. Co jsou to různé vypínací schopnosti jističů? A víte, že existuje pojem zapínací schopnost? Read more

Jističe určené pro laickou obsluhu

 • 7.01.2010
Jističe určené pro laickou obsluhu
Co to jsou jističe pro obsluhu laiky? Jedná se o jističe dle ČSN EN 60898-1– Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací, část 1: Jističe na střídavý provoz. Co znamenají jednotlivé charakteristiky B, C, D? Jaké oblasti nadproudů a zkratů rozeznáváme? Co to jsou smluvené proudy? Read more
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou



Panacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933