Elektrovinka #230909 portálu Elektrika.cz


ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro září 2023

ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro září 2023

Pro více informací kliknout!

ČAS vydala aktuální věstník změn v ČSN pro září 2023. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) se stal hlavním průvodcem v oblasti technických norem v souladu s platnými předpisy. S ohledem na zákon č. 22/1997 Sb. nám ÚNMZ poskytuje důležitý přehled o vydání, změnách, opravách a zrušeních ČSN (Českých národních norem). Toto oznámení přináší jasnost ohledně platnosti ČSN, změn a oprav. Počátek platnosti nových ČSN a jejich změn a oprav je stanoven obecně prvním dnem následujícího měsíce po měsíci vydání, pokud nejsou uvedeny jiné termíny. Tímto způsobem se zajistí aktuálnost a relevantnost norm pro různé odvětví průmyslu. Důležité je také poznamenat, že některé normy označené hvězdičkou (*) přejímají mezinárodní nebo evropské normy prostřednictvím převzetí originálního dokumentu. To je klíčové pro harmonizaci norm a zajištění, že Česká republika je v souladu s mezinárodními standardy. Věstník čtěte zde!

VÍCE NA ADRESE: https://zdroje.elekt...
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
VSTOUPIT DO DISKUSE NA TOTO TÉMA ZDE!

Copyright © 1998-2024, Elektrika.info s.r.o. redakce@elektrika.info tel.: +420 773 123 100