Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje

Příbuzná témata k
Antivandalová svítidla Vyrtych

SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy

 • 24.04.2013
SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
Podle uvedených legislativních předpisů je dána volba všem výrobcům, dovozcům jakým způsobem prokáží shodu svítidel před uvedením do oběhu s har. normou a souvisejícími předpisy. Výrobce, dovozce může výrobek ověřit ve své laboratoři, zadat ověření shody do akreditované lab. v příslušném oboru nebo dovozce může převzít doklad od svého zahraničního dodavatele. Je tedy dána rozsáhlá odpovědnost za výrobek výrobci dovozci i distributorovi. Read more

ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace

 • 10.04.2013
ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
Osvětlení, respektive osvětlovací soustava patří stejně jako větrání, topení a zdravotnické instalace k základním technickým zařízením každé budovy. V každém prostoru budovy, který je užíván člověkem se zřizuje osvětlení a přesto v rámci projektové dokumentace nemá tento obor vyčleněnu samostatnou část a je rozdělen zvlášť na řešení denního a umělého osvětlení v odlišných částech projektové dokumentace. Read more

ČSO 2012: Mezopické vidění v roce 2012

 • 3.04.2013
ČSO 2012: Mezopické vidění v roce 2012
Fyziologie zraku člověka procházela celou řadou fází poznání již od dávných dob až do dnešních dnů. Žádnému jinému orgánu lidského těla nebylo uděleno tolik Nobelových cen, jako právě lidskému oku a fyziologii zrakového systému. První zmínky o fyziologii pocházejí z arabského světa, a jsou datovány někdy kolem roku 1000. Problematika vidění je v mnoha směrech chápána jen jako proces, který se odehrává na sítnici ... Read more

ČSO 2012: Zásady nasvětlování cyklostezek

 • 18.03.2013
ČSO 2012: Zásady nasvětlování cyklostezek
Ve většině případů lze jízdu po cyklostezce přirovnat k adrenalinovým sportům. I přesto, že dle vyhlášky má cyklista povinnost mít v rámci výbavy zadní i přední světlomet, které se neustále zdokonalují, je cyklista při jízdě v noci pro řidiče lehce přehlédnutelným účastníkem provozu. Proto ve většině měst a obcí je snaha budovat samostatné a osvětlené komunikace určené pro jízdu na ... Read more

ČSO 2012: Vývoj netradičního LED svítidla

 • 6.03.2013
ČSO 2012: Vývoj netradičního LED svítidla
Do popředí zájmů veřejnosti se dostávají LED svítidla. Na trhu se objevilo velké množství LED svítidel nebo samotných LED světelných zdrojů. Zákazník by si však měl ověřit skutečné parametry těchto svítidel nebo světelných zdrojů. Zejména je třeba si ohlídat index podání barev a skutečný světelný tok v reálných podmínkách. Částečnou jistotou v tomto ohledu může být používání tradičnich kvalitních dodavatelů těchto světelných zdrojů. Read more

ČSO 2012: Systém pro řízení osvětlení v železničních stanicích

 • 27.02.2013
ČSO 2012: Systém pro řízení osvětlení v železničních stanicích
Firma Trakce se řadí mezi významné dodavatele v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky v železniční dopravě. Jeden z produktů vývojového oddělení Trakce a zároveň ze zavedených systémů na dráze – systém FARCOM – slouží pro dálkové a místní ovládání elektrických zařízení železniční infrastruktury. Read more

LPE: Osvětlení 2013 - Požadavky projektů na osvětlování

 • 19.02.2013
LPE: Osvětlení 2013 - Požadavky projektů na osvětlování
Školení pořádaná v řadě měst České republiky pod názvem "Osvětlení 2013 – požadavky projektů na osvětlování" se v prvé řadě věnují osvětlení z pohledu norem, současně platné i nastávající legislativy. Na tuto spíše teoretickou část navazují přednášky, zabývající se už konkrétně některými obory světelné techniky. Read more

OSMONT: katalog svítidel 2012-13

 • 13.02.2013
OSMONT: katalog svítidel 2012-13
Jihlavský výrobce svítidel nabízí projektantům a realizátorům technickou podporu ve formě katalogu o 168. stranách technických informací. Vybírat konkrétní provedení dle technických parametrů nebo pouze očima líbivé provedení. Tradiční česká značka nabízí jistotu v kvalitě provedení spolu se zajímavým designem a příznivou cenou. Read more

SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody

 • 2.01.2013
SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
Zpráva z tisku: Elektroniku firmy záměrně vyrábějí tak, aby se pokazila. Jak ona zpráva souvisí se světelnou technikou? Doufám, že prvoplánově nijak, že se výrobci v této oblasti neuchylují k podobným praktikám, o kterých je v této zprávě psáno. Jen ukázka ze zprávy: "…Kondenzátory jsou přiletované přímo vedle chladiče. Přitom jsou citlivé na teplo. Proč jsou zde, i když je dost místa na opačné straně desky?" Read more

SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování

 • 13.11.2012
SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
Česká republika je od roku 1998 členem Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a Evropského výboru pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC). Spoluprací s oběma těmito částmi evropské normalizace je v současné době pověřen Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), který při této činnosti využívá doporučení technických normalizačních komisí (TNK), složených z dobrovolných odborníků ... Read more

SRVO: Podzimní odborný technický seminář

 • 24.10.2012
SRVO: Podzimní odborný technický seminář
Letošní podzimní seminář Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení je naplánován na 15. a 16. listopad. Pořadatelé jej tentokrát umístili do polského města Tychy. Město Tychy leží v Polsku cca 65km od českých hranic (Bohumín). Součástí semináře bude exkurze do výrobních závodů ROSA. Firma ROSA se zabývá výrobou hliníkových a poplastovaných stylových stožárů, výrobou svítidel LED i výbojkových silničních a parkových svítidel ... Read more

SRVO: Základy světelné techniky

 • 10.10.2012
SRVO: Základy světelné techniky
Světlo je elektromagnetické záření, které je schopno prostřednictvím zrakového orgánu vzbudit zrakový vjem. Záření lze charakterizovat frekvencí anebo vlnovou délkou. Vlnové délky viditelného záření se nacházejí v rozmezí v = 380 ÷ 780nm. S viditelným zářením (světlem) sousedí ultrafialové záření na straně kratších vlnových délek a infračervené záření na straně delších vlnových délek. Ke vzniku světla ... Read more

ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012

 • 3.10.2012
ELEKTROSVIT: Katalog svítidel 2012
Svítidla jinam, než do běžných interiérů. Především do výbušných nebo průmyslových prostor. Za poslední období byla doplněna o LED světelné zdroje. Získala několik prestižních ocenění. Tradiční značka netradičně omladila svůj technický a obchodní tým. A možná i s tím souvisí zcela jiná, moderní a přehledná koncepce tohoto katalogu. Read more

Vliv času na soustavu veřejného osvětlení

 • 22.08.2012
Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
V České republice je odhadem 1 milión stožárů veřejného osvětlení a odhadovaný průměrný věk starších typů stožárů je 30 let. Na kvalitě stožárů veřejného osvětlení se projevuje velké množství rozdílných vnějších vlivů a neexistuje univerzální metoda na diagnostiku koroze stožárů. Read more

Jarní technický seminář SRVO v Brně

 • 17.08.2012
Jarní technický seminář SRVO v Brně
Jarní technický seminář, pořádaný jako pravidelné setkání členů Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, se konal ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2011 v Brně - Žabovřeskách v hotelu Kozák. Secesní přednáškový sál hotelu uvítal 92 účastníků akce. Po skončení odborného bloku se účastníci semináře přesunuli do sportovního Klubu Klasik, kde pokračovala neformální část setkání. Večer zahájil ... Read more
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933