Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.01.2018 Ruční požární hlásič OP1 je určený pro montáž do průmyslových a veřejných prostorů. Výrobek je nabízený ve verzích pod omítku a na omítku. Každá verze je nabízena ve dvou typech.. Typ A po rozbití sklíčka spínač hlásiče automaticky spíná. Typ B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač hlásiče. V každé ...
19.01.2018 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68. Když se objeví prostředí kde hrozí vlhko, déšť, různé venkovní vlivy nebo dokonce hrozící vandalství. V dostupných provedeních: vidlice, spojka, vestavná zásuvka, nástěnná zásuvka, nástěnná zásuvka šikmá. Vodotěsné provedení, krytí IP68, přírubové, vysoká bezpečnost, mechanický kryt, dětská pojistka. Nebo něco ...
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
12.01.2018 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR. Tlačítko u semaforu je určeno jak pro širokou veřejnost, tak pro handicapované lidi, nevidomé, vozíčkáře a seniory. Přístroj je vybaven světelným LED hlášením "Čekej", reproduktorem a mikrofonem, vibračním tlačítkem pro nevidomé, popisem přechodu pro nevidomé nebo bluetooth ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 772
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Uspořádání nové třídy ČSN 01 37xx „Dokumentační normy – Průmyslové systémy“


Document Actions
Uspořádání nové třídy ČSN 01 37xx „Dokumentační normy – Průmyslové systémy“
Technická dokumentace. Seznamte se s normami na třídění a označování dokumentů, označování svorek/přípojných míst uvnitř systémů, zhotovování dokumentů, grafické značky ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, grafické značky na předmětech, na schématech, příručka ČNI pro využívání databází IEC 60417 a IEC 60617 ...
Josef Rýmus, ze dne: 8.01.2008
reklama

Nárůst nových mezinárodních norem zabývajících se problematikou dokumentů a dokumentace pro průmyslové systémy ovlivnil dosavadní systém třídění ČSN. Jako nápomoc v této věci byl v ESiCCO Plzeň vyvinut, předložen a následně akceptován k zařazení do seznamu norem ČSN od r. 1999 návrh uspořádání nové třídy českých technických norem s cílem zavést pro ČSN nový způsob třídění, odvislý od „zaměření“ jednotlivých mezinárodních norem IEC bez ohledu na zavedený systém třídění norem IEC, ale zároveň kompatibilní se strukturou třídění českých technických norem. Úkolem bylo, dosud nikde nezařazené druhy norem, které rovněž nebylo možno jednoznačně přiřadit do stávajícího seznamu norem, dostat mezi (již zavedené) stávající třídy ČSN.

Uspořádání této třídy norem a výčet technických norem v ní obsažených uvádí následující tabulky.

Normy zařazené ve třídě ČSN 01 37xx

Normy se zaměřením: „Strukturování“

ČSN EN 61346-1 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty. Zásady strukturování a referenční označování Jedná se o základní normu pokrývající zásady strukturování technických informací a k tomu se vztahující identifikační potřeby. Uvedené zásady jsou všeobecné a jsou zaměřeny na použitelnost ve všech technických odvětvích.
ČSN EN 61346-2 Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Část 2: Písmenné kódy pro referenční označení Tato norma stanovuje třídy předmětů a související písmenné kódy pro tyto třídy, které jsou určeny k použití v referenčních označeních.
IEC TR 61346-3 (ČSN nezavedena)  Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Směrnice pro aplikaci" popisuje metodiku rozdělení informací ve více méně složitém systému na snadněji zvládnutelné části. Strukturování je definováno jako způsob, jak uspořádat předměty v systému systematickým způsobem, pro usnadnění aktivit, které je nutno provést během celého cyklu životnosti toho systému.
ČSN IEC TR 61346-4 Průmyslové systémy, instalace
a zařízení a průmyslové produkty -
Zásady strukturování a referenční označování -
Část 4: Diskuse pojmů a jejich souvislostí
je vydána jako technická zpráva se záměrem vytvořit „příspěvek k chápání pojmů, jimiž se zabýváme v práci na zásadách strukturování a při referenčním označování“ tj. jako odpověď na řadu připomínek k obtížnosti chápání ukončené revize IEC 60750
ČSN EN 62023 Strukturování technické informace a dokumentace popisuje přípravu hlavního dokumentu, která pro popisovaný předmět bere v úvahu více než jeden aspekt. Ve všech případech se používá předmětový koncept a je podporován strukturovaný způsob přípravy dokumentů

 

Normy se zaměřením: „Třídění“

ČSN EN 61355 Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení definuje, mezi jiným, řadu druhů dokumentů, které se používají k zajišťování informací z různých úhlů pohledu. Zahrnuje všechny technické oblasti a je otevřena pro další vývoj dokumentace a dokumentačních systémů.
ČSN EN 61360-1 Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty
Část 1: Definice - Zásady a metody
specifikuje zásady, které se použijí pro definici typů technických datových prvků s asociovanými klasifikačními schématy, které jsou nutné k popisu plně elektrických komponentů, včetně elektronických a elektromechanických komponentů a materiálů používaných v elektrotechnických zařízeních a systémech.
ČSN EN 61360-2 Dto - Část 2: Adresářové schéma EXPRESS představuje adresářové schéma ISO/IEC založené na průniku dvou základních norem IEC 61360-2 ISO 13584-42 Norma poskytuje formální model dat v rozsahu citovaných publikací a tím poskytuje prostředky pro reprezentaci dat srozumitelných počítači a jejich výměnu.
ČSN EN 61360-4 Dto - Část 4: Seznam odkazů IEC na normalizované typy datových prvků, třídy komponentů a termíny specifikuje ve dvou slovnících:
– definice typů základních prvků pro elektrické komponenty a materiály používané v elektronických zařízeních a systémech;
- definice tříd komponentů s klasifikačním schématem
ČSN EN 61360-5 Dto - Část 5: Doplňky ke schématu slovníku EXPRESS dokument obsahuje dvě části - část generických prostředků, která obsahuje souhrnné rozšiřující schéma slovníku EXPRESS, a - integrovaný informační model knihovny model

 

Normy se zaměřením: „Označování“

ČSN EN 61666 Označování svorek/přípojných míst uvnitř systémů popisuje, jak se vytvářejí jednoznačná označení svorek (identifikace svorek) uvnitř systému. To se provádí kombinováním referenčního označení daného předmětu s označením svorky na tomto předmětu.
ČSN EN 61175 Označování signálů a spojů popisuje, jak se vytvářejí jednoznačná označení svorek (identifikace svorek) uvnitř systému. To se provádí kombinováním referenčního označení daného předmětu s označením svorky na tomto předmětu

 

Normy se zaměřením: „Zhotovování dokumentů“

ČSN EN 61082-1 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice -
Část 1: Všeobecné požadavky
 podává určité základní úvahy s odkazem na vztah mezi strukturou a dokumentem. Uvádí, že obsah dokumentu by měl postihovat definovaný předmět a také, že vnitřní struktura dokumentu by měla uznávat nižší kategorie předmětů.
ČSN EN 61082-2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice -
Část 2: Schémata vyjadřující funkci
pojednává o schématech a rozeznává různé úrovně podrobností. Podstatná je možnost kombinovat je se strukturou a pracovat hierarchickým způsobem.
ČSN EN 61082-3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice -
Část 3: Zapojovací schémata, tabulky a seznamy
 pojednává o dokumentech zabývajících se většinou strukturou orientovanou na produkt.
ČSN EN 61082-4 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 4: Situační a instalační dokumenty stanovuje pravidla požívaná při instalačních pracích. Pokrývá různé systémy a objekty/předměty a využívá pro přípravu dokumentů podobným způsobem aspekt umístění
ČSN IEC TR 61082-6 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 6: Rejstřík zavádí abecední soupis termínů použitých a zavedených ve všech částech souboru ČSN EN 61082, včetně anglického a francouzského znění.
ČSN EN 61082-1(V tisku 2007) Preparation of documents used in elektrotechnology - Part 1: Rules
Poznámka:
Tato Část 1 nahrazuje dosavadní Části 1, -2, -3 a -4 souboru IEC 61082.
Nové vydání normy poskytuje všeobecná pravidla a směrnice pro uvádění informací v dokumentech a specifická pravidla pro schémata, výkresy a tabulky, používané v elektrotechnice. Z normy jsou vyloučena pravidla a směrnice pro všechny druhy uvádění informací audio- nebo video-technikou.
ČSN EN 60848 Specifikační jazyk GRAFCET pro sekvenční funkční diagramy specifikuje značky a pravidla pro grafickou představu tohoto jazyka a také i pro jeho interpretaci; je určena hlavně pro uživatele (projektanty, realizační techniky, techniky údržby, atd.), kteří potřebují specifikovat chování systému (řízení-ovládání automatického stroje, bezpečnostních komponentů, atd.). Tento specifikační jazyk by měl také sloužit jako komunikační prostředek mezi projektanty a uživateli automatizovaných systémů.
ČSN EN 62027 Zhotovování seznamů částí Tato norma stanovuje pravidla pro přípravu a realizaci seznamů částí založených na libovolné struktuře podle definice v IEC 61346-1 a omezuje se na seznamy částí používané při konstrukci a strojírenském procesu a určené spolu s dokumentací k dodávce externím stranám.
ČSN EN 62079 Zhotovování instrukcí; návodů; příruček - Strukturování, obsah a prezentace Norma uvádí všeobecné zásady a podrobné požadavky na návrh a formulaci všech typů návodů, které budou nutné nebo užitečné pro produkty všeho druhu. Je velice užitečná při kontraktačních jednáních mezi dodavatelem a zákazníkem.

 

Normy se zaměřením: „Všeobecné / Podpůrné“

ČSN EN 82045-1 Správa dokumentů – Část 1: definuje pojem dokumentu, pokrývajícího nejenom tradiční papírové dokumenty, ale také, všeobecněji, počítačové informace, které jsou určovány, strukturovány, zpracovávány, řízeny a vyměňovány/sdělovány jako jednotka (celek) (uzavřený balík informací). Norma pojednává o pevných (stanovených) souborech informací s přidruženými metadat*) a četnými prezentacemi těchto souborů informací.
Norma zavádí v systémech správy dokumentů pojem vyzrálosti, dovolující účelově řízený přístup při souběžných inženýrských pracích a při vzájemné spolupráci. Tato norma také pokrývá systémy správy dokumentů, používající postupné inženýrské práce.
ČSN EN 82045-2 Správa dokumentů – Část 2: Prvky metadat a informační referenční model
Přejímá anglickou verzi evropské normy EN 82045-2:2005
uvádí informace (metadata) nutné pro správu dokumentů po celou dobu jejich životnosti. Je založena na konceptech dokumentu a celkovém rámci stanoveném v IEC 82045-1a je určena jako všeobecný základní zdroj pro správu dokumentů. Nespecifikuje fyzická umístění ani uspořádání návěští na dokumentech, ani plošné rozvržení výkresů, dokumentů, atd
Je určena jako všeobecný základní zdroj pro správu dokumentů.
ČSN EN 61286 **) Informační technologie –
Kódovaný soubor znaků pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice a pro výměnu informací
stanovuje soubor normalizovaných kódovaných grafických znaků pro použití na výkresech a ve schématech a pro návrh značek
**) Tato norma je zařazena ve třídě 36 9025 (Informační technologie)
ČSN EN 61691-1 Automatizované konstruování -
Část 1: Referenční příručka jazyka VHDL
Oddíl 0 IEC 61691-1 popisuje účel a uspořádání této mezinárodní normy jako referenční jazykové / terminologické příručky popisného jazyka hardware (VHDL = Hardware Description Language) pro velmi rychlé integrované obvody (VHSIC = Very High Speed Integrated Circuit).
Předmětem této mezinárodní normy je definovat přesně jazyk VHDL.
ČSN EN 61926-1 Automatizované konstruování –
Část 1: Normalizovaný testovací jazyk pro všechny systémy –
Společný krácený testovací jazyk pro všechny systémy (C/ATLAS)
Norma definuje normalizovaný testovací jazyk vyššího řádu pro všechny systémy (C/ATLAS = „Common Abbreviated Test Language for All Systems), který je navržen tak, aby popisoval zkoušky pomocí termínů, nezávislých na jakémkoliv specifickém zkušebním systému.
ČSN EN 61690-1 Elektronické konstruování. Formát výměny dat (EDIF) –
Část 1: Verze 3.0.0 Automatizované konstruování -
Část 1: Referenční příručka jazyka VHDL
Tato část 61690 definuje syntaxi a sémantiku EDIF Verze 3 0 0. Obsahuje schopnosti dříve zahrnuté do pohledů dokument a grafika.
ČSN EN 61690-2 Elektronické konstruování. Formát výměny dat (EDIF) –
Část 2: Verze 4 0 0
Tato část normy definuje syntaxi a sémantiku pro "formát výměny dat pro konstruování a výrobu elektronických produktů“ (EDIF); věnuje se kompletně propojovacímu a schematickému pohledu.

------------

*) Metadata ("popisná data pro správu") jsou data o obsahu dokumentu, potřebná pro jeho spravování/údržbu v elektronickém systému správy dokumentů.

Normy se zaměřením: „Grafické značky ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu“

ČSN ISO/IEC 81714-1 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla Stanovuje základní pravidla  pro tvorbu (navrhování) grafických značek k použití v technické dokumentaci produktu s respektováním základních potřeb aplikace.
ČSN EN 81714-2
(Připravuje se druhé vydání
ČSN EN 81714-2)
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače včetně grafických značek pro referenční knihovnu a požadavky na jejich vzájemnou výměnu Specifikuje požadavky na grafické značky, které mají být obsaženy v knihovně referenčních značek ve tvaru vhodném pro počítač, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Knihovna referenčních značek může být použita jako základ pro tvorbu a vydávání dokumentů a pro vzájemnou výměnu dokumentů a knihoven grafických značek mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů.
ČSN EN 81714-3 Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Třídění spojovacích uzlů/připojovacích bodů, sítí a jejich zakódování Specifikuje požadavky, týkající se třídění spojovacích uzlů přidělených grafickým značkám, které reprezentují funkční a předmětové pojmy. Používá identické principy pro třídění spojovacích uzlů produktů a také pro třídění sítí a jejich znázornění značkami v počítačově zaměřených systémech.

 

Normy se zaměřením: „Grafické značky na předmětech“
ČSN EN 60417
!! od 1. 9. 2005 je zrušena
Grafické značky pro použití na předmětech, Část 1 a -2 IEC 60417-1 obsahovala znázornění značek s odpovídajícími popisy v číselném pořadí, vč. abecedního rejstříkem a grafickým přehledem značek a roztříděním podle tvaru a funkce a jednotlivými příklady.
IEC 60417-2 obsahovala originály značek v číselném pořadí a jejich skutečné velikosti pro účely reprodukce.
IEC 60417 +
ISO 7000 (DB)
Databáze Grafické značky pro použití na předmětech Průběžně udržována experty IEC
ČSN EN 80416-1 Základní pravidla grafických značek pro použití na předmětech –
Část 1: Tvorba originálů značek
poskytuje v rámci ISO a IEC zásady a směrnice pro tvorbu originálů značek a pro aplikaci grafických značek při jejich použití na předmětech
ČSN EN 80416-2 Základní pravidla grafických značek pro použití na předmětech –
Část 2: Tvar a použití šipek
 určuje základní principy a proporce šipek, použitých pro označení různých prvků, sil, funkcí nebo rozměrů.
ČSN EN 80416-3 Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech –
Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek
Poskytuje směrnice pro aplikaci značek k použití na předmětech za účelem dodržení vizuální čitelnosti a celkové důslednosti při používání těchto značek. Stanovuje přípustný rozsah, ve kterém lze originál značky v reprodukci pro aktuální použití na technologickém zařízení modifikovat.

 

Normy se zaměřením: „Grafické značky na schématech“
ČSN EN 60617
!! od 1. 9. 2005 je zrušena
Grafické značky pro schémata (části -2 až -11, -12, -13) více než 1 200 značek pro použití ve schématech.
IEC 60617-DB Databáze Grafické značky na schématech Průběžně udržována experty IEC
ČSN IEC TR 61734 Použití norem IEC 60617-12 a IEC 60617-13 Pomáhá vytvářet značky, které mají pokud možno konsistentní vzhled, bez ohledu na původce a které přesto přesně představují danou funkci (IEC 61734-12 stanovuje pravidla pro tvorbu grafických značek, které představují logické funkce a IEC 61734-13 pro analogové funkce)
IEC 61352 (TR)
(ČSN nezavedena)
Mnemonika a značky pro IO poskytuje doporučení zejména konstruktérům a výrobcům integrovaných obvodů, za účelem získání značek mnemoniky a doplňkových značek.

 

Příručka ČNI „Návod k produktu jako nedílná součást dodávky podle standardu Evropské unie“
Tato technická informace má za účel seznámit naše výrobce, dodavatele i konzumenty (zákazníky) s výběrem zásad pro tvorbu návodů k produktům/výrobkům, které uvádějí na trh a upozornit je na reálná rizika při nedodržení těchto zásad tak aby nedocházelo z jakéhokoli hlediska k poškození uživatele.

Jedná se o velice aktuální záležitost vzhledem po vstupu České republiky do Evropské unie, neboť ta klade u produktů vysoké požadavky na zabezpečení ochrany spotřebitelů.

Publikace přináší pohled na základní atributy uvedené normy. Jejich využitím si mohou výrobci a dodavatelé pomoci při zpracování kvalitních a akceptovatelných návodů a tak si usnadnit přístup se svými produkty na společný evropský trh. Tuto záležitost nelze podceňovat, neboť Evropská unie považuje návody na používání za nedílnou součást dodávky. Z toho lze jednoduše odvodit, že chybějící nebo nekvalitně zpracovaný návod k produktu znehodnocuje tuto dodávku včetně následných obchodně-finančních dopadů. Ještě závažnější dopady mohou mít případy, kdy uživatel byl produktem ohrožen (nebyl dostatečně poučen) a dodavatel nemůže návodem doložit, že neučinil potřebná opatření prostřednictvím návodu. Proto přehled základních požadavků, uvedený v této publikaci, by měl pomoci se těmto problémům vyhnout.

Pro tyto účely byla v evropské komisi pro normalizaci CENELEC schválena evropská norma:

EN 62079:2001 „Zhotovování návodů – Strukturování, obsah a prezentace“, která je zavedena do soustavy českých technických norem jako ČSN EN 62079 (01 3782) vydána v listopadu 2001 (idt IEC 62079:2001).

 

Příručka ČNI pro využívání databází IEC 60417 a IEC 60617

TNI 01 3760 Databáze grafických značek
Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB
Tato technická informace je určena pro využívání databáze IEC v oblasti grafických značek používaných na předmětech (IEC 60417-DB:2004) a grafických značek na schématech (IEC 60617-DB:2002).
Byla vypracována pro usnadnění orientace v předmětné oblasti a pro uplatnění některých technických řešení a je prvotní informací (návodem) pro možnost výběru (stažení) grafických značek z uvedených databází IEC.

Přístup k počítačům a vzdělávání
Zaměstnanci v obchodě a průmyslu, vzdělávacím a veřejném sektoru používají v té či jiné formě počítače téměř denně. Mohou existovat rozdíly v kvalifikaci uživatelů počítačů, ale každý bude mít úroveň vzdělání umožňující jim používat počítače a IT na elementární úrovni znalostí v přístupu k veřejným sítím.
Předpokládá se, že občané bez osobního přístupu k počítači mohou získat přístup k počítačům a sítím v knihovnách, městských institucích (střediscích) a jiných veřejných budovách. Výuka a poradenství v použití počítačů a sítí by měly být zajištěny pro každého, kdo to bude potřebovat.

Další souvislosti naleznete v níže uvedených souvislostech nebo přímo ve sborníku!

 

 

ESiCCO Plzeň zajišťuje mezinárodní spolupráci IEC pro ČR a následné zavádění mezinárodních resp. evropských norem do soustavy ČSN a je zpracovatelem relevantních úkolů TN.
Tento příspěvek je souhrnem činnosti a výsledků technické komise IEC TC 3, která patří k nejstarším komisím v historii IEC a jejím posláním je příprava a tvorba mezinárodních norem a publikací v oblasti „Informační struktury, dokumentace a grafické značky“.
Z pohledu české normalizace a nutnosti aplikace těchto norem je zapotřebí, aby v souvislosti s uváděným nárůstem požadavků, věnovaly české firmy projekční, výrobní nebo dodavatelské sféry ve svém obchodním zájmu pro nastávající časové údobí zvláštní pozornost problematice (kvalitě) zhotovování potřebných dokumentů a dokumentace.


Přednáška je v celé verzi součástí
"Sborníku přednášek LPE číslo 24",
 který lze objednat za cenu 220-Kč (naši čtenáři mají poštovné a balné zdarma).

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? Jak nakupovat a nesplét se? Jak se nenechat ošidit? Podle čeho se rozhodovat při výběru elektronického dodavatele? Připravujeme podrobný seriál o možnostech elektronického nakupování v instalační elektrotechnice. V tomto krátkém článku chceme ukázat, o čem bude a proč vás to má zajímat. A kdo bude v seriálu hovořit? Objektiv zaostříme na ty, kdo mají co užitečného sdělit k tématu ...
O tom, že v oblasti průmyslu jsou vyžadovány podstatně jiné zdroje napájení než v případě spotřebitelských zařízení, není pochyb. Navíc lepší standard napájecí zdroje signalizují zda napětí je či není. V případě Phoenix Contact máme k dispozici větší komfort. Pro zasvěcené praktiky v oblasti automatizace jde o logické vyústění předchozích technických požadavků. A nastavování takového zařízení již není mechanické pomocí šroubováku. Oč jde? To prozradil Jiří Prchal ...
S koncem léta je zde nový seriál Talk About, zkráceně TA#. Jako prvním zpovídaným je člověk v místních diskusích dobře známý, elektrikář, OSVČ, Jan Franěk. Věděli jste jak vznikl název FRAJA? Kolik kilometrů denně a měsíčně najezdí? Jaké je jeho nejoblíbenější jídlo a pití, nebo co Jana Fraňka dokáže zaručeně rozčílit? Sledujte první díl Talk About ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933