Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 12.01.2018
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2018 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací


Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací
Pokud instalujeme na schodiště nebo chodby pohybová čidla, tak kromě soumraku nastavujeme i délku svitu. Ve své vlastní instalaci si tento čas osvětlovaní nastavujeme zpravidla odpozorování našich potřeb. Podle čeho se řídí projektant nebo elektrikář pokud například několik pater anonymních návštěvníků. Určitě existuje norma, která to popisuje. Dá se to popsat bez nahlížení do normy nějak jednoduše?
Karel Dvořáček, ze dne: 12.01.2018Určení minimální doby osvětlení domovních komunikací

Pro zajištění hospodárného a bezpečného provozu je nutno zajistit nastavení časových intervalů osvětlení na časových spínačích. Základní hodnoty pro výpočet doby osvětlení jsou tyto:Pro určení doby osvětlení chodby se vychází z její skutečné, maximální délky. V případě, že v objek­tu jsou chodby různých délek, je nutno určit dobu osvětlení pro každou z nich dle jejich skutečné délky. K času takto získanému dle bodu a) se připočte údaj dle bodu b) a c).

V případě, že na chodbě (např. vstupní komunikaci do domu) nejsou byty, odpadají časové úseky bodu b) a c).


Doby osvětlení schodiště se určí násobkem hodnoty dle bodu d) a součtu nadzemních podlaží budovy. K tomu se přičte doba potřebná k dosažení nejbližšího východu z domu od schodiště. Doby osvětlení vstupů do výtahu a vstupů do bytu se zvlášť neurčují a jsou součástí doby osvětlení chodby.

Má-li být určena doba osvětlení komunikací v objektu pro osoby se sníženou pohybovou schop­ností, je nutno upravit základní hodnoty dohodou s hygienikem a investorem. V domech pečovatelské služby a v penzionech s intenzivní péčí se chodby i schodiště osvětlují nepřeru­šovaně. Ovládání osvětlení vnitřních komunikací se umisťuje ve vrátnici a v dosahu stanoviště ošetřujícího personálu.
Více o elektroinstalacích v bytové výstavbě naleznete v této knize!
JAKÝM PRAVIDLEM
NASTAVUJETE ČASY VY?
Podělte se v níže otevřené diskusi!
TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.