Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.01.2018 Průmyslové LED svítidlo WATERPROOF IP66 určeno pro montáž na strop i jako závěsné. Průmyslová svítidla IP66 určena k osvětlení průmyslových prostor, výrobních hal, dílen, garáží atd. Jsou určena pro montáž na strop a lze je použít i jako závěsné. Optická část - polykarbonátový PC difuzor. Ten je vyroben z UV - stabilizovaného opalizovaného materiálu. Těleso svítidla - šedý ...
22.01.2018 Ruční požární hlásič OP1 je určený pro montáž do průmyslových a veřejných prostorů. Výrobek je nabízený ve verzích pod omítku a na omítku. Každá verze je nabízena ve dvou typech.. Typ A po rozbití sklíčka spínač hlásiče automaticky spíná. Typ B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač hlásiče. V každé ...
19.01.2018 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68. Když se objeví prostředí kde hrozí vlhko, déšť, různé venkovní vlivy nebo dokonce hrozící vandalství. V dostupných provedeních: vidlice, spojka, vestavná zásuvka, nástěnná zásuvka, nástěnná zásuvka šikmá. Vodotěsné provedení, krytí IP68, přírubové, vysoká bezpečnost, mechanický kryt, dětská pojistka. Nebo něco ...
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 772
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Víte, odkud se vzaly tři písmena OEZ? Jak dlouho je již tato značka mezi námi a co vyráběla na samém počátku? Nyní výrobní systém umožňuje OEZ vyrábět sériově na jedné lince různá provedení produktů, nebo dokonce různé produkty, přesně podle požadavků ...
  • Hledáte zařízení pro řízení pohonu pro použití s jednoduchou zátěží jako jsou čerpadla, ventilátory nebo dopravníkové systémy? Tento katalog uvádí i frekvenční měniče určené pro řízení pohonů na strojích a v průmyslových zařízeních. Dokonce nechybí ...

SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?


Document Actions
SRVO: Je zákaz prodeje obyčejných žárovek v EU opodstatněný?
"Nařízení komise (ES) č. 24412009, jímž se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost" vyplývá mj. postupný zákaz prodeje obyčejných žárovek 25 až 100W na trhu ES. V názvu se sice uvádí, že se jedná o spotřebiče používané v domácnostech, avšak již v prvních odstavcích je zároveň uvedeno, že se jedná o výrobky uváděné na trh ...
Komerční sdělení, ze dne: 23.11.2012
reklama

Z "Nařízení komise (ES) č. 24412009, jímž se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost" vyplývá mj. postupný zákaz prodeje obyčejných žárovek 25 až 100W na trhu ES. V názvu se sice uvádí, že se jedná o spotřebiče používané v domácnostech, avšak již v prvních odstavcích je zároveň uvedeno, že se jedná o výrobky uváděné na trh bez ohledu na místo jejich instalace nebo používání, tedy i mimo domácnosti. Cílem je úspora 20% elektrické energie v r. 2020 v porovnání s předpokládanou spotřebou energie v témže roce, pokud by nebyla realizována předepisovaná opatření. Spotřeba el. energie v cílovém roce by měla zůstat na úrovni r. 2007, kdy u sortimentu světelných zdrojů, na který se vztahuje tato směrnice, činila spotřeba 112TWh a odpovídající množství emisí CO2 bylo 45Mt. Zákaz uvádění na trh obyčejných žárovek byl rozvržen do 6 fází -  počínaje žárovkami o příkonu 100W směrem k nižším příkonům. Vzhledem k tomu, že se v současné době nacházíme již na přelomu 3. a 4. fáze, opustily náš trh žárovky 100, 75 a 60W a v září t. r. čeká stejný osud i žárovky 40 a 25W. Postupný vstup požadavků na ekodesign v platnost měl výrobcům poskytnout dostatečný časový rámec pro příslušnou změnu ekodesignu výrobků, které podléhají tomuto nařízení. Nařízení se - alespoň zatím- nevztahuje na směrové světelné zdroje, kterými se rozumí světelné zdroje, které alespoň 80% svého světelného toku vyzařují v rozmezí prostorového úhlu π steradiánů a na žárovky pro speciální oblasti použití. Dalším opatřením z uvedeného nařízení je rovněž omezení množství rtuti, která se může uvolnit do životního prostředí v důsledku živelného ukládání vyhořelých kompaktních zářivek do komunálního odpadu a nikoliv jejich předávání pověřeným organizacím. Pro pořádek uvádím, že obdobná opatření byla zavedena nejen v zemích EU, ale i v dalších vyspělých zemích světa.

Přijetí této směrnice bylo motivováno především velmi nízkou energetickou účinností žárovek, které patří k nejméně efektivním spotřebičům elektrické energie vůbec a jejichž efektivnost přeměny elektrické energie na světelnou, vyhodnocená lidským okem, činí pouze 3 až 4%. Vydání směrnice předcházela celá řada seriózních studií, sledujících vliv náhradních světelných zdrojů na celou řadu dalších oblastí, kromě již uváděných úspor elektrické energie a z nich vyplývajícího pozitivního vlivu na životní prostředí, byly analyzovány důsledky na zdraví lidí se zvýšenou citlivostí vůči některým vlivům v souvislosti se zavedením kompaktních zářivek (obsah rtuti, možné UV-záření, vliv elektromagnetických polí u elektronických předřadníků, míhání světelného toku), nebo dokonce i na zaměstnanost v místech výroby žárovek v EU po ukončení jejich výroby atd.


Dříve než vyslovím svůj názor na poněkud provokativní otázku z nadpisu této přednášky, chtěl bych poznamenat, že z tohoto velmi širokého problému jsem se omezil pouze na obyčejné žárovky používané v existujících svítidlech především v našich domácnostech a poukázat na některá úskalí spojená s mechanickým nahrazováním žárovek jinými, energeticky účinnějšími, ale zpravidla i dražšími světelnými zdroji. Při výběru vhodného světelného zdroje, kterých výrobci nabízejí již poměrně velké množství a mnohé z nich nesporně uspokojí i velmi náročného spotřebitele, který však musí být dostatečně poučen, nutno respektovat řadu faktorů. Nezřídka se totiž stává, že pouze mechanická výměna žárovky např. kompaktní zářivkou nebo zdrojem sestaveným ze světelných diod na základě klamavé reklamy nezodpovědných nebo neinformovaných obchodníků z různých důvodů nesplňuje očekávání spotřebitele a nezajišťuje ekvivalentní podmínky vidění na pracovní ploše, ani zrakovou pohodu v osvětlovaném prostoru. Řada požadavků na nové zdroje je uváděna i v nařízení komise, např. jsou zde stanoveny hodnoty světelného toku náhradních zdrojů tak, aby je bylo možné deklarovat jako ekvivalenty obyčejných žárovek příslušného příkonu a pro kompaktní zářivky jsou stanoveny takové parametry jako činitel stárnutí (úbytek světelného toku během svícení), činitel funkční spolehlivosti (charakter křivky vyhoření), počet spínacích cyklů do první poruchy, startovací doba, zahřívací doba, přípustné množství záření v UV-A, UV-B a v UV-C, účiník a všeobecný index podání barev Ra. Jiné důležité údaje ve směrnici chybí a je nutné je získat z katalogů výrobců světelných zdrojů. Na jejich obhajobu (alespoň těch významných) nutno konstatovat, že jejich katalogy celou řadu potřebných dat obsahují, byť pro část spotřebitelů je orientace v nich obtížná. To se však týká i jiných moderních výrobků na našem trhu. Navíc směrnice rovněž předepisuje soubor parametrů světelného zdroje, které musí výrobce uvádět na obalech, případně na Internetu, které tento výběr mají usnadnit.

K údajům uváděným ve směrnici patří již vzpomínaná hodnota světelného toku, kterou musí mít zdroj nahrazující žárovku (jako náhrady jsou uvažovány kompaktní zářivky, halogenové žárovky a světelné diody). Tyto informace jsou shrnuty v tabulce č. 1 pro vybraný nejběžnější sortiment obyčejných žárovek 25 až 100W. Dalo by se jistě polemizovat o hodnotách světelného toku u jednotlivých typů světelných zdrojů, určitě by stálo za uvážení doplnit do tabulky např. teplotu chromatičnosti, pro kterou daná hodnota světelného toku platí, ale lze konstatovat, že se jedná o poctivý přístup ke stanovení hlavního parametru náhradního zdroje — tj. světelného toku a jeho hodnoty uvedené v tabulce lze akceptovat. Od hodnoty požadovaného světelného toku se pak odvodí jmenovitý příkon daného zdroje. Uváděné náhradní světelné zdroje však nejsou jedinými, které přicházejí v úvahu, v některých případech by bylo možné ještě použít např. reflektorové žárovky, reflektorové halogenové žárovky, halogenové žárovky různých typů zabudované do vnější baňky, anebo indukční výbojky, podle typu používaného žárovkového svítidla. Všechny tyto typy světelných zdrojů se vyrábějí i v provedení s paticí E27.

 
Tabulka 1

K dalším parametrům, kromě výše uvedených, které nutno mít na zřeteli patří ještě obrysové rozměry náhradního zdroje, křivka rozložení svítivosti, teplota chromatičnosti Tc, možnost stmívání, vliv okolního prostředí (zejména teploty v místnosti) na parametry světelného zdroje, život, obsah dalších škodlivých látek vedle rtuti a cena.

Požadavek na správné rozměry světelného zdroje je zejména u uzavřeného svítidla samozřejmý, u otevřených svítidel se však v praxi vyskytují zcela nevyhovující náhrady, např. použitý zdroj má nevhodnou délku, vyčnívá ze svítidla, není chráněn stínítkem a při obvyklém směru pohledu oslňuje. To se stává při použití některých starších typů kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem anebo dvojitých a trojnásobných kompaktních zářivek s paticemi G23 nebo G24 s adaptérem na patici E27.

Křivka rozložení svítivosti náhradního zdroje je dalším velmi důležitým parametrem. Zejména kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem mají rozdílnou konfiguraci svíticí části, kdy malé obrysové rozměry jsou dosahovány účelným složením výbojové dráhy do dvou, čtyř nebo šesti paralelně umístěných, avšak elektricky vzájemně sériově propojených trubic tak, že vytváří jeden společný výbojový prostor. Lze najít i další tvary výbojové trubice, vycházející např. ze základního polotovaru ve tvaru písmene U, který je následně spojován do složených tvarů 2U, 3U, 4U. Časté jsou rovněž zářivky s výbojovou trubicí ve formě různých šroubovic i jiných složitějších a technologicky značně náročných tvarů. Tyto varianty konstrukce svíticí části se samozřejmě vzájemně odlišují svou křivkou rozložení svítivosti a při umístění takového zdroje do některých typů svítidel, jejichž světelně činná část byla konstruována pro žárovku, dochází na pracovní ploše k nežádoucímu snížení osvětlenosti. Pro tyto účely byly zkonstruovány kompaktní zářivky, u nichž svíticí část byla umístěna do další baňky, obvykle matované, jejíž tvar je přizpůsoben mj. i obyčejným žárovkám. Takové zářivky již lze provozovat v žárovkových svítidlech, bez podstatného ovlivnění podmínek osvětlenosti na pracovní ploše. Příznivější křivku rozložení svítivosti mají i některé zářivky mající výbojovou trubici ve tvaru šroubovice. Obdobně jsou konstruovány i světelné zdroje sestavené z LED, opatřené paticí E27, jejichž obrysové rozměry jsou velmi blízké obrysovým rozměrům žárovek. Totéž se týká světelného zdroje, u něhož je do vnější baňky umístěna křemenná halogenová žárovka, jejíž malé rozměry umožňují její pohodlné umístění do vhodné baňky. Uvedené náhradní světelné zdroje tedy splňují nejen požadavky na správné obrysové rozměry, ale i na potřebnou křivku rozložení svítivosti.

Příjemné teplé odstíny světla žárovky jsou charakterizované nízkou teplotou chromatičnosti, u obyčejných žárovek v režimu bez stmívání hodnotami 2500 až 2700K, u halogenových žárovek 2.700 až 3.000K. V katalozích významných výrobců je uváděn velmi široký sortiment náhradních zdrojů z hlediska teploty chromatičnosti, včetně hodnot charakteristických pro obyčejné žárovky. V intervale teplot 2.500 až 3.000K lze nalézt vhodné zdroje odstupňované po 100K. Vyrábějí se kompaktní zářivky s integrovaným předřadníkem počínaje Tc 2.500K i zdroje LED s teplotou chromatičnosti 2.700 až 3.000K.

Nepřekonatelným a u umělých světelných zdrojů prakticky nedosažitelným parametrem obyčejných žárovek je všeobecný index podání barev, který se u žárovek z definice tohoto parametru rovná maximální hodnotě 100 bez ohledu na teplotu chromatičnosti. U hodnot To, které se u reálných teplotních zdrojů využívají je tato charakteristika spolehlivá a směrodatná. Spojité spektrum dostatečně rozžhaveného wolframového vlákna zajišťuje vynikající podání všech barev osvětlovaných předmětů v celém rozsahu viditelného světla a každý náhradní světelný zdroj je z tohoto hlediska horší. Významný pokrok v materiálové oblasti, zejména u luminoforů na bázi vzácných zemin, používaných v kompaktních zářivkách umožnil vyvinout světelné zdroje, jejichž Ra dosahuje hodnot 80-90 považovaných za vynikající a u luminoforů používaných v bílých LED zdrojích Ra>80, při zachování velmi dobrých hodnot měrného výkonu. Přitom je známo, že většina osob rozdíly mezi žárovkovým světlem a náhradním zdrojem, jehož Ra 90 již nerozeznává. S výjimkou některých zcela speciálních oblastí osvětlení, které se v domácnostech nevyskytují, je kvalita osvětlení u moderních světelných zdrojů přicházejících v úvahu jako náhrady žárovek, dle mého názoru, zcela postačující. To se týká samozřejmě i náhradních zdrojů ze skupiny halogenových žárovek, které mají rovněž Ra=100. Podle směrnice musí mít náhradní světelné zdroje Ra≥80.

Dobu rozsvícení obyčejných žárovek, stejně jako halogenových žárovek lze počítat v milisekundách a je dána hmotností žhavicího vlákna, u LED zdrojů je doba rozsvícení ještě kratší. Směrnice č. 244 předepisuje dobu startu kompaktních zářivek v první fázi <2s, v páté fázi <1,5s u zdrojů s příkonem do 10W, resp. <1s pro zdroje 10W. Uvedené hodnoty nejsou příliš přísné. Doba zápalu je dána konstrukcí vlastního předřadníku a to nejen kvalitou použitých elektronických součástek, ale i schématem zapojení. Existují jednoduché a rozměrově malé předřadníky, které sice umožňují zmenšit obrysové rozměry zářivky a dosahují dokonce i kratší startovací doby, avšak v takovém případě dochází k nedostatečnému ohřevu katod, který vyvolává zvýšené rozprašování emisní hmoty a v důsledku toho intenzivnější černání konců výbojové trubice, větší úbytek světelného toku a kratší život. Pro takové předřadníky je charakteristický výskyt krátké etapy doutnavého výboje, s nímž uvedené jevy těsně souvisí. Pro kompaktní zářivky s integrovaným elektronickým předřadníkem je naopak výhodnější uvedený časový interval využít. Podstatně příznivější je poněkud složitější a dražší schéma zapojení s dostatečnou dobou ohřevu katod, která zajišťuje šetrný start bez výše uvedených negativních důsledků na parametry zářivky. Start se sice jeví vizuálně jako zpožděný, zpoždění však obvykle nepřekračuje 1s, ale přínos takového startu je nezanedbatelný.

Dalším důležitým parametrem pro světelné zdroje používané v domácnostech je doba dosažení plného světelného toku. Zatímco u halogenových žárovek a světelných diod jsou jmenovité hodnoty světelného toku dosaženy prakticky okamžitě po připojení napětí, u kompaktních zářivek je tento požadavek poněkud problematičtější. Uvedený parametr je řešen ve Směrnici č. 244, kdy v první fázi má kompaktní zářivka dosáhnout 60% plného světelného toku do 60s, u zářivek s amalgámem rtuti do 120s, přičemž v další fázi se tyto doby zkracují na 40 resp. 100s. Využití celého časového intervalu může být při náhradě žárovky kompaktní zářivkou vnímáno spotřebitelem dosti negativně, zejména při vstupu do místnosti, kde se hodlá zdržet pouze velmi krátkou dobu. Navíc se tato doba může prodloužit v případě, že v místnosti je nižší teplota než obvyklá pokojová. Z katalogů významných firem však vyplývá, že u řady kompaktních zářivek je požadovaných 60% světelného toku dosaženo již během 20s, a to v intervale teplot, který je podstatně širší, než jsou obvyklé teploty v domácnostech. Celková délka 108 mm u zářivek 15W (900Mi), resp. 112mm u příkonu 20W (1.250lm) je vhodná do velké většiny žárovkových svítidel a s rezervou nahrazuje obyčejné žárovky o příkonu 75W.

Činitel stárnutí charakterizuje stabilitu světelného toku světelného zdroje během svícení. U obyčejných žárovek se hodnota světelného toku na konci jejich života rovná v průměru 75% počáteční hodnoty (u žárovek počáteční hodnota se měří po 1h svícení), což je dáno usazováním vypařeného materiálu vlákna na vnitřní stěnu baňky. Směrnice požaduje, aby po 2.000h svícení měly náhradní světelné zdroje ještě 85% počáteční hodnoty. Halogenové žárovky, díky funkci halogenového cyklu mají stabilní světelný tok prakticky v průběhu celého života, kompaktní zářivky (u zářivek se počáteční hodnota měří po 100h svícení) vyspělých výrobců díky používaným kvalitním luminoforům tuto hladinu rovněž bezpečně dosahují stejně jako LED zdroje při dodržení předepsané teploty p-n přechodu.

Činitel funkční spolehlivosti číselně odpovídá části z celkového počtu zkoušených světelných zdrojů, která v daném čase za stanovených podmínek a určité četnosti zapínání zůstává ještě funkční. Tento parametr u kompaktních zářivek představuje hodnotu 0,5 po 6.000h s výhledem na hodnotu 0,7 v pozdějších letech. Vezmeme-li v úvahu jmenovité hodnoty života uváděné předními výrobci u kompaktních zářivek ve svých katalozích (8.000 až 30.000h), pak lze konstatovat, že i tento požadavek je s rezervou splněn, přičemž u LED zdrojů je tato rezerva ještě větší.

Požadovaný počet spínacích cyklů do poruchy je u světelných zdrojů s dobou startu kratší než 0,3s roven polovině jejich života vyjádřeného v hodinách, u zdrojů s dobou startu >0,3s má být větší než 10.000, s dalším zpřísněním tohoto požadavku až na 30.000 cyklů. Na kompaktní zářivky se tedy vztahuje požadavek 10 resp. 30.000 cyklů. Katalogy stejných výrobců u tohoto parametru uvádějí hodnoty nesrovnatelně vyšší, u některých typů dokonce 500.000 až 1 mil. startů ve velmi náročném režimu (60s zapnuto, 180 s vypnuto). U LED zdrojů zatím tyto požadavky nebyly specifikovány, z principu jejich konstrukce a na základě zkušeností z některých aplikací však lze očekávat, že uvedené požadavky jsou naprosto reálné.

Předepsaný účiník kompaktních zářivek o příkonu 25W je 0,5, u P>25W je 0,9, přičemž v 5. fázi se zvyšuje pouze u zářivek první skupiny na 0,55. Dosažení těchto hodnot nepředstavuje větší problém.

Požadavek na možnost stmívání lze u všech náhradních typů světelných zdrojů zajistit, pouze u kompaktních zářivek s integrovaným předřadníkem nutno věnovat pozornost informaci výrobce, zda je daný typ  stmívatelný a zda daný typ předřadníku je kompatibilní se stmívačem používaným v žárovkovém svítidle. Tato informace je na obale nebo na krytu předřadníku uvedena.

Pozornost odborníků zabývajících se možným negativním vlivem kompaktních zářivek na zdraví člověka, zejména u přecitlivělých osob, byla zaměřena do třech oblastí, vliv míhání světla, vliv elektromagnetického pole a možného UV-záření, které se může vyskytnout v blízkosti svítidla. U prvních dvou faktorů se nenašla žádná signifikantní souvislost mezi údajnými potížemi vyvolanými používáním těchto zdrojů. Pro UV-záření v oblasti A, B a v oblasti C jsou stanoveny mezní hodnoty energie připadající na 1klm. Měření prokázala, že ani zde nehrozí žádné riziko, zejména u zdrojů, kde je výbojová trubice umístěna do dalšího skleněného pláště, který společně se sklem výbojové trubice spolehlivě potlačuje všechny části záření v oblasti UV-A a UV-B a zejména v oblasti UV-C.

Velmi sledovaných parametrem všech světelných zdrojů je jejich život. Obyčejné žárovky mají normovaný život 1.000h, jemuž odpovídá příslušná hodnota světelného toku, resp. měrného výkonu v závislosti na příkonu. Všechny výše uvedené náhradní typy světelných zdrojů se vyznačují podstatně delším životem. U halogenových žárovek, které pravděpodobně v budoucnu —alespoň u části sortimentu — potká stejný osud jako nyní obyčejné žárovky, lze mluvit o životě 2 až 5.000h podle typu, při vyšší účinnosti až 30lm/W, vynikající stabilitě světelného toku a vynikajícím podání barev. Kompaktní zářivky dosahují spolehlivých hodnot 8.000 až 15.000h, přičemž jsou vyráběny i zářivky, u nichž jejich výrobce deklaruje až 30.000h. Podání barev je rovněž velmi dobré. Světelné zdroje sestavené ze světelných diod, jejichž účinnost se v posledních letech výrazně a trvale zvyšuje, dosahují podle spolehlivých údajů 25 až 50.000h, při velmi uspokojivém podání barev.

Z obr. 1 a 2 lze stanovit možné úspory celkových nákladů na osvětlení při přímé náhradě žárovky 60W s cenou 10Kč v existujícím svítidle kompaktní zářivkou 14W (obr. 1) anebo LED zdrojem 12W (obr. 2), přičemž oba náhradní zdroje mají světelný tok vyšší než u žárovky. Do výpočtu vstupuje pořizovací cena osmi resp. 25 obyčejných žárovek v souladu s životem náhradního zdroje. V ekonomických propočtech byly zvoleny velmi kvalitní zdroje (život kompaktní zářivky 8.000h, LED zdroje 25.000h), jejichž ceny (300Kč u kompaktní zářivky resp. 700Kč u LED zdroje) jsou znatelně vyšší než průměrně dosahované v obchodě. I za těchto podmínek lze konstatovat, že po počáteční investici za nový světelný zdroj se úspory projeví v případě kompaktní zářivky již po dožití první žárovky, u LED zdrojů po dožití prvních 2-3 žárovek. V případě použití zdrojů s delším životem a při vyšší ceně elektrické energie (ve výpočtu byly použity ceny 3 až 5Kč/kWh) budou přínosy ještě příznivější. Vzhledem k tomu, že v domácnostech se dosud používá více než jedna žárovka, je potenciál dosažení možných úspor velice významný, dokonce takový, že lze z úspor nejen financovat nové zdroje, ale i nová svítidla, v nichž lze používat podstatně širší sortiment dalších úsporných světelných zdrojů.


Obr. 1 Úspora při náhradě žárovky 60W kompaktní zářivkou 14W


Obr. 2 Úspora při náhradě žárovky 60W LED zdrojem 12W

Mám-li tedy odpovědět na otázku uvedenou v nadpise, pak na základě výše uvedeného mohu pouze konstatovat, že považuji vyloučení obyčejných žárovek nejen účelným, ale i nutným, a to i přesto, že v řadě případů se může jednat o větší počáteční investici, že v domácnostech se mohou vyskytovat místnosti s velmi malým počtem provozních hodin ročně, kam se poměrně velká investice nevyplatí atd.

Je to jistě i výzva výrobcům světelných zdrojů, aby se na takové případy zaměřili a přišli s levnější úspornou variantou. Považujte, proto prosím tento můj příspěvek jako slovo do diskuse k této aktuální problematice.


Ing. Vladimír Dvořáček, ČNK CIE

Přednáška Vladimíra Dvořáčka z květnového semináře SRVO v Brně 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 20)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
SRVO Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení, o. s.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
O tom, že v oblasti průmyslu jsou vyžadovány podstatně jiné zdroje napájení než v případě spotřebitelských zařízení, není pochyb. Navíc lepší standard napájecí zdroje signalizují zda napětí je či není. V případě Phoenix Contact máme k dispozici větší komfort. Pro zasvěcené praktiky v oblasti automatizace jde o logické vyústění předchozích technických požadavků. A nastavování takového zařízení již není mechanické pomocí šroubováku. Oč jde? To prozradil Jiří Prchal ...
Hodilo by se nasadit ochranu vůči zkratu současně s tepelnou ochranou? Je možnost ovládání spouštěče přes hřídel zajímavou alternativou? Kde najít průřez motorových spouštěčů v rozsahu od 0,1 až 100A? K dispozici varianty: s tlačítky nebo otočnou hlavicí. Řada motorových spouštěčů, která na šířku zabere pouze 45mm! Boční pomocné kontakty, signalizační kontakty a spouště jsou kompatibilní s modulárními rozvaděči. Seznamte se s podrobnostmi v tomto článku ...
S koncem léta je zde nový seriál Talk About, zkráceně TA#. Jako prvním zpovídaným je člověk v místních diskusích dobře známý, elektrikář, OSVČ, Jan Franěk. Věděli jste jak vznikl název FRAJA? Kolik kilometrů denně a měsíčně najezdí? Jaké je jeho nejoblíbenější jídlo a pití, nebo co Jana Fraňka dokáže zaručeně rozčílit? Sledujte první díl Talk About ...
Letošní 25. ročník veletržního "haussmesse" se konal v posledních srpnových dnech. Ledová plocha byla plně obsazená a ochozy byly letos také průchozí kolem dokola. Vystoupila legendární česká rocková kapela. Setkali se elektrikáři, nákupčí, obchodníci, produktoví a marketingoví specialisté, ale také lidé z odborných médií. Na hradeckém zimním stadionu to tradičně vřelo.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
Pokud se chceme svou argumentací stavět na uvádění rozdílu, musíme se podívat na oba póly. V tomto případě na § 47 vyhlášky 137/1998 Sb., jehož obsah je v nové vyhlášce 268/2009 Sb. nahrazen § 36. Jaký je tedy rozdíl mezi zmíněnými paragrafy?
"V roce 1877 spatřil Edison Lodiginovu žárovku, přivezl ji do Ameriky ruský poručík Chotinskij. Edison začal pracovat na zdokonalení žárovky a v roce 1879 dal si patentovat žárovku s uhelným vláknem." Můžeme tedy Edisona považovat za vynálezce žárovky? Více zde ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933