Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.01.2018 Průmyslové LED svítidlo WATERPROOF IP66 určeno pro montáž na strop i jako závěsné. Průmyslová svítidla IP66 určena k osvětlení průmyslových prostor, výrobních hal, dílen, garáží atd. Jsou určena pro montáž na strop a lze je použít i jako závěsné. Optická část - polykarbonátový PC difuzor. Ten je vyroben z UV - stabilizovaného opalizovaného materiálu. Těleso svítidla - šedý ...
22.01.2018 Ruční požární hlásič OP1 je určený pro montáž do průmyslových a veřejných prostorů. Výrobek je nabízený ve verzích pod omítku a na omítku. Každá verze je nabízena ve dvou typech.. Typ A po rozbití sklíčka spínač hlásiče automaticky spíná. Typ B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač hlásiče. V každé ...
19.01.2018 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68. Když se objeví prostředí kde hrozí vlhko, déšť, různé venkovní vlivy nebo dokonce hrozící vandalství. V dostupných provedeních: vidlice, spojka, vestavná zásuvka, nástěnná zásuvka, nástěnná zásuvka šikmá. Vodotěsné provedení, krytí IP68, přírubové, vysoká bezpečnost, mechanický kryt, dětská pojistka. Nebo něco ...
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 772
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Víte, odkud se vzaly tři písmena OEZ? Jak dlouho je již tato značka mezi námi a co vyráběla na samém počátku? Nyní výrobní systém umožňuje OEZ vyrábět sériově na jedné lince různá provedení produktů, nebo dokonce různé produkty, přesně podle požadavků ...
  • Hledáte zařízení pro řízení pohonu pro použití s jednoduchou zátěží jako jsou čerpadla, ventilátory nebo dopravníkové systémy? Tento katalog uvádí i frekvenční měniče určené pro řízení pohonů na strojích a v průmyslových zařízeních. Dokonce nechybí ...

Selektivita přístrojů zapojených za sebou


Document Actions
Selektivita přístrojů zapojených za sebou
Jak musí vypadat charakteristiky přístrojů, které jsou zapojené za sebou a chceme zachovat selektivitu? Jak se řeší selektivita dvou pojistek v sérii? Jaká je situace v případě použití miniaturních jističů? Samostatnou skupinou problémů je selektivita za sebou řazených proudových chráničů. Čím je zaručena úplná selektivita proudových chráničů? Pokud bychom se zaměřili na průmyslové instalace, jsou k dispozici i další typy proudových chráničů, případně chráničových spouští, které mají nastavitelné parametry ...
František Štěpán, ze dne: 7.11.2013
reklama


Selektivita přístrojů zapojených za sebou. Pokud chceme mezi dvěma za sebou zařazenými jisticími prvky zachovat selektivitu, nesmí se jejich charakteristiky v žádném bodě protínat a jsou-li na místo jednoznačně udané charakteristiky pomocí jedné čáry udána pásma charakteristik, nesmějí se protínat ani tato pásma. K protnutí charakteristik nebo k překrytí jejich pásem nesmí dojít ani pro nadproudy odpovídající přetížení, ani pro zkratové proudy.

Řešení selektivity dvou pojistek v sérii je obecně poměrně jednoduché. Selektivita je zaručena při poměru jmenovitých proudů 1 : 1.6, pokud výrobce neuvede jinak. Podmínkou jsou ovšem stejné typy vypínacích charakteristik.

Při použití dvou miniaturních jističů v sérii bohužel nelze počítat s žádnou selektivitou a to ani při odstupňování jmenovitých proudů, či odstupňování vypínacích charakteristik (B, C, D) – ty totiž nemají na selektivitu malých jističů vliv. Problém spočívá v tom, že omezující jističe jsou konstruovány ve stejné třídě selektivity (mají srovnatelné hodnoty prošlé energie) a vypínají proto zkrat přibližně stejně rychle, což se od nich i očekává. Na druhou stranu však neumožňují selektivní řazení. Řešením by bylo předřazení dostatečně velké pojistky nebo výkonového jističe, přičemž odzkoušené kombinace jsou uvedeny v katalogu výrobce.


Příklad podmínek zkratové selektivity kombinace pojistka-jistič

Úplná selektivita dvou sériově zařazených výkonových jističů je zajištěna pro všechny předpokládané poruchové proudy, jestliže je zaručeno odstupňování jmenovitých proudů předřazeného a přiřazeného jističe a předřazený jistič má nastaveno časové zpoždění vypnutí okamžité (zkratové) spouště. Norma ČSN EN 60974-2 definuje dvě skupiny jističů, tzv. kategorii užití A (běžné, neselektivní jističe) a dále kategorii užití B pro selektivní. Výkonové jističe s možností selektivního odstupňování se řadí do kategorie užití B, které mají nastavitelné zpoždění vypnutí (minimálně 50 ms; přednostní hodnoty jsou 0,05 – 0,1 – 0,25 –0,5 – 1s). Pro ně je navíc zaveden jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw, který vystihuje schopnost jističe přenášet po plnou dobu vynuceného zpoždění zkratový proud rovnající se právě Icw. Je však třeba mít na paměti, že tato hodnota je obvykle mnohonásobně menší, než Icu . Jističe musí mít mohutnější kontaktní mechanismus schopný odolávat tepelnému a mechanickému namáhání. Výrobci výkonových jističů kategorie užití B udávají doby pro krátkodobé zpoždění 0,1 s; 0,3 s; 1 s nebo 3 s. Jistič zapojený blíže k místu poruchy, který je obvykle v kategorii užití A, poruchu odpojí v krátkém čase (maximálně v desítkách milisekund) a parametr Icw selektivního jističe pak obvykle nebývá ani plně využit. Podle požadavků ČSN EN 60947-2 je selektivita garantována pouze v případech, kdy byla odzkoušena a výsledky zkoušek jsou k dispozici ve formě tabulek.

Samostatnou skupinou problémů je selektivita za sebou řazených proudových chráničů. Zaručení úplné selektivity proudových chráničů je dána už tím, jak jsou definovány jejich vypínací charakteristiky. Obecně platí, že jako předřazený chránič se vždy použije typ S – selektivní s vyšším reziduálním proudem, než mají chrániče zapojené za ním. Toto pravidlo je zcela obecné a nijak nezávisí na konkrétním výrobci.Vypínací charakteristiky proudových chráničů

Pokud bychom se zaměřili na průmyslové instalace, jsou k dispozici i další typy proudových chráničů, případně chráničových spouští, které mají nastavitelné parametry a je možné s nimi provádět i vyšší úrovně řazení. Z praktického pohledu toto však není příliš časté, protože u nás, pracujeme v sítích TN a ochrana v případě poruchy není kriticky závislá na proudových chráničích, jako tomu je v případě sítí TT. Jako velice užitečnou publikaci je možné doporučit technickou normalizační informaci TNI 33 2000-4-41, která detailně komentuje jednotlivé články ČSN 33 2000-4-41 a problematice volby různých typů proudových chráničů je zde věnována poměrně velká pozornost.


Článek je ukázkou sborníku L.P. Elektro č.61
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku zde!
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
Asi všichni víme z mnoha zdrojů, že blesk vzniká za bouřky a jde o hodně silný přírodní elektrostatický výboj. O jeho síle se vedou neustálé polemiky, podobně jako o jeho pravděpodobných cestách do země. Jaká je struktura bouřkového mraku? Co je spouštěčem bleskového výboje? Výboje se liší jak v mechanice výboje, tak v parametrech blesku. Na rovinách u nízkých budov se vyskytují blesky typu sestupného negativního výboje nebo sestup­ného pozitivního výboje a na velmi vysokých objektech ...
Třetí stupeň přepěťových ochran se doporučuje instalovat v bezprostřední blízkosti chráněných zařízení. Tradičně se počítá s koutkem elektroniky obývacího pokoje a také s hnízdy periférií počítačových pracovišť. Ale co taková sklokeramická deska v kuchyni? Jde o hodně citlivé a drahé zařízení, ať připojeno jedno nebo třífázově. Možná to výrobci nebudou chtít slyšet, ale v tomto případě jde o spotřebič s plánovanou životností a její případné prodloužení je na uživateli ...
Hodilo by se nasadit ochranu vůči zkratu současně s tepelnou ochranou? Je možnost ovládání spouštěče přes hřídel zajímavou alternativou? Kde najít průřez motorových spouštěčů v rozsahu od 0,1 až 100A? K dispozici varianty: s tlačítky nebo otočnou hlavicí. Řada motorových spouštěčů, která na šířku zabere pouze 45mm! Boční pomocné kontakty, signalizační kontakty a spouště jsou kompatibilní s modulárními rozvaděči. Seznamte se s podrobnostmi v tomto článku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Společnost Schrack je známá nejenom svým sortimentem, ale také jako pořadatel nejrůznějších promo akcí pro své zákazníky. Záběr je opravdu široký, a tak zatímco klidnější povahy s dětmi se mohou zúčastnit dětských dnů, ti adrenalinově závislí mají na výběr od jízdy na raftu, přes horská kola, lanové centrum, fotbalové turnaje až třeba po vodní lyžování. A na podzim je čas na Schrackiádu …
Stále platná vyhláška Českého úřadu práce a Českého báňského úřadu" straší" na odborné scéně již řadu let. Neustálé diskuze o jejím zrušení, či aktualizaci se rozhodně konečnému závěru nepřibližují. Stáhněte si ji zde!
Objevila se další zajímavá alternativa nářadí elektroinstalatéra. Položky praktických pomůcek osloví každého praktika v terénu. Nářadí není nikdy dost. Stále se ztrácí. Když si již nějaké oblíbíme, pak již nechceme jiné. Pokud však nejsme spokojení, pak je potřeba dobře zmapovat, co nám trh nabízí ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933