Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Nové ...

Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.10.2017 TIP na podlahové pásky k organizaci pracoviště. Potřebujete podlahové značení pro jasnou a přehlednou organizaci vašeho skladu, výrobních prostor nebo kanceláří? Chcete mít značení podlah, které je kvalitní, trvanlivé a zároveň snadno odstranitelné? Potom pro vás máme přesně to, co hledáte! Jasné vymezení jednotlivých prostorů v halách a skladech je pro efektivní fungování výroby naprosto nezbytné. Nejčastěji používaným prostředkem pro podlahové ...
17.10.2017 Jednomodulové USB nabíječky. Jde o USB adaptér určený pro systém modulárního elektroinstalačního materiálu MODUL. Díky jejich výkonu s výstupním proudem až 2.1A lze snadno a rychle nabíjet chytré telefony, tablety a další elektronická zařízení skrze standardní USB vstup. Zařízení je dostupné ve ...
16.10.2017 Znáte dálkové ovládání vozu titron pomocí smartphonu nebo tabletu? V průběhu dodatečné lokalizace lze aplikací BAUR Remote App prostřednictvím mobilního připojení k internetu dálkově ovládat všechny důležité funkce vozu titron. Například zapnutí a vypnutí rázového generátoru; nastavení rázového napětí a sledu rázů (5–20 rázů/min., jednotlivý ráz); výběr rozsahu rázového napětí; deaktivace ...
13.10.2017 Věděli jste o interaktivním nástroji pro výběr digitálního multimetru? Fluke dlouhodobě vyrábí testovací a měřicí přístroje. Aby bylo možné přesně vybrat nejvhodnější model digitálního multimetru k dané problematice, společnost Fluke zřídila pro tento účel rychlou interaktivní webovou ...
12.10.2017 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče? Možná odpověd: Toto řešení je vhodné využít hned z několika důvodů. Motorový spouštěč ovládaný přes hřídel a ovládací hlavici na panelu je možno využít jako bezpečnostní hlavní vypínač v souladu s potřebnými standardy, navíc zahrnuje i ochranu vůči zkratu a nadproudu, díky tomu se snižuje počet jinak ...
11.10.2017 Regulátor WattRouter pro optimalizaci vlastní spotřeby. Jde o sofistikovaný programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnou. Proudový rozsah měření je 3x20A, trvalého zatížení 3x40A. Po správné instalaci a nastavení regulátor ...
10.10.2017 TIP na univerzální měřící jednotka pro silnoproudé veličiny SINEAX CAM. Je koncipován pro měření v elektrických rozvodných sítích nebo průmyslových zařízeních. Může zjišťovat aktuální stav, dodatečné zatížení nelineárními spotřebiči a celkové vytížení napájecího systému. Nepřetržité měření navíc zaručuje, že bude ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 660
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Vítejte ve třetí třetině druhého dílu Talk About, je zde Out of camera Milana Hudce. Dozvíte se, jak Milan Hudec vnímá peníze. Jde o odměnu nebo pochvalu za odvedenou práci? Jak Milan vnímá práci, jakožto zaměstnání? A co si myslí o oboru ...
  • S novými prostory přichází i nový katalog vodičů a kabelů české dceřinné společnosti rakouské skupiny MEINHART. Na rozdíl od některých jiných dodavatelů tento rozděluje sortiment více prakticky. Předkládané detaily jednotlivých skupin nejsou sice ...

Hledáme možné riziko


Document Actions
Hledáme možné riziko
Nejen o rizicích, o jejich vyhledávání a minimalizování. Také druhy osobních ochranných prostředků, jakož i pracovních pomůcek. Neméně důležitý je i Místní provozní předpis. Dobře zpracovaný MPP a pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP ...
Jiří Sluka, ze dne: 17.03.2009



Riziko (risk)
Kombinace pravděpodobnosti a stupně možného zranění nebo poškození zdraví osoby, která je vystavena riziku nebo rizikům. Pracující osoba je podle charakterů činnosti vystavena rizikům možného zranění, a proto je třeba důsledně provádět prevenci rizik. Prevenci rizik a jejich vyhledávání řeší zákoník práce, který také řeší povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s riziky a s opatřeními na ochranu před jejich působením. Prevencí rizik se rozumí veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Elektrické riziko (electrical hazard)
Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení. Při činnostech na elektrickém zařízení a/nebo v blízkosti živých částí je osoba vystavena riziku vyvolaném elektřinou, které může vzniknout při nesprávné manipulaci, zkratu, indukci, zůstatkovém náboji apod. Při činnostech na elektrickém zařízení musí být vyhodnocena tato rizika a musí být provedena opatření na jejich minimalizaci.

Elektrické nebezpečí (electrical danger)
Riziko zranění od elektrického zařízení. Elektrické nebezpečí vzniká při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí. Proto je nezbytné k zajištění bezpečné činnosti na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí provést analýzu elektrického nebezpečí. Na základě vyhodnocení provedené analýzy elektrického nebezpečí má být stanoveno následující:

    1) elektrotechnická kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných elektrických zařízení,

    2) elektrotechnická kvalifikace a počty osob na provádění stanovené práce na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí,

    3) pracovní postupy včetně bezpečnostních opatření pro jednotlivé druhy činnosti (určení způsobu práce podle pokynů, s dohledem, nebo pod dozorem),

    4) kombinace dalších rizik souvisejících s činností (např. pohyb montážních plošin, činnost ve výškách apod.).

Analýza elektrického nebezpečí musí být dále provedena na základě vyhodnocení následujících faktorů:

    1) jmenovité napětí příslušných elektrických zařízení;

    2) způsob ochrany před dotykem živých částí;

    3) způsob ochrany před dotykem neživých částí;

    4) způsob provádění prací tj. na elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti živých částí nebo pod napětím.

Zranění (způsobené elektřinou) (injury electrical))

Smrt nebo zranění osoby způsobené elektrickým proudem, popálením elektrickým obloukem, ohněm nebo výbuchem způsobeným elektrickou energií při obsluze nebo práci na elektrickém zařízení. Tento nový pojem upozorňuje na možné zranění osob (úraz) působením elektrického proudu na lidský organizmus. Úraz elektrickým proudem je definován jako patofyziologický účinek elektrického proudu procházejícím tělem člověka nebo zvířete.

Vedoucí práce (nominated person in control of a work activity)

Pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnosti. Pokud je to požadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby. Vedoucí práce je osoba pověřená vedením práce při dodržování podmínek bezpečnosti práce. Pro každou práci na elektrickém zařízení může být pověřen jen jeden vedoucí práce.
Pozn.: Vedoucího práce určuje osoba odpovědná za elektrická zařízení.

Pracovní činnost (work activity)

Každá práce na elektrickém zařízení nebo i neelektrická práce, při které se může vyskytnout elektrické riziko.

Osobní ochranné prostředky (OOP) a pracovní pomůcky (PP)

OOP a PP musí být užívány v souladu s instrukcemi anebo návodem poskytnutým výrobcem nebo dodavatelem. Tyto instrukce a/nebo návod musí být v jazyku nebo jazycích země, kde se používají.

Pro ilustraci uvádím přehled nejpoužívanějších osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek. Zaměstnavatel musí zabezpečit jejich pravidelné kontroly a prohlídky, včetně kontroly dielektrické pevnosti v lhůtách stanovených výrobcem u odborných akreditovaných firem (zkušeben).

Osobní ochranné prostředky:

 ▪ Ochranná helma

 ▪ Ochranné brýle

 ▪ Ochranné dielektrické rukavice

 ▪ Ochranné dielektrické galoše

 ▪ Pracovní oděv (při práci pod napětím pouze dlouhé rukávy!) apod.

Pracovní pomůcky:

 ▪ Ochranné popruhy při práci ve výškách

 ▪ Žebříky a štafle

 ▪ „Žehlička“ pro vyjímání nožových pojistek

 ▪ Háky a tyče z izolačního materiálu atd.

OOP a PP musí být zaměstnavatelem evidovány a vydávány zaměstnancům oproti podpisu. Všechny elektrické provozovny (vnější vliv BA4) a uzavřené elektrické provozovny (vnější vliv BA5) musí být vybaveny předepsanými prostředky a pomůckami, dle charakteru a velikosti jmenovitého napětí provozovny. Vybavení elektrických provozoven musí být uvedeno v MPP a v návodu na obsluhu a údržbu konkrétních provozoven.

Pokud je pravidelná údržba a opravy rozvoden zajišťovány externími dodavatelskými firmami na základě smlouvy, musí být pracovníci této externí firmy provádějící opravu a údržbu vybaveni vlastními výše uvedenými osobními ochrannými prostředky, pracovními pomůckami a měřícími přístroji v rozsahu prováděných činností.

Závěrem k této přednášce chci upozornit, že základním požadavkem této normy je zpracování „Místního provozního předpisu“ (MPP), který musí být zpracován tak, aby byl funkční a nejenom tzv.“Papír pro papír“ tak, jak se to mnohdy v praxi aplikuje. Dobře zpracovaný MPP a pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a bezpečnosti elektrických zařízení je základem prevence před vznikem jakéhokoliv úrazu.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 
 

 

 
 


FIREMNÍ TIPY
Projektujete elektroinstalace administrativních budov? Zajímají vás důležité změny, praktické ukázky, novinky z oboru? Nyní vše na jednom místě. Zveme vás na odborný doprovodný program při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Pro čtenáře portálu Elektrika sleva 300Kč. Pro uplatnění slevy zadejte slevový kód a získáte v ceně školení i volnou vstupenka na veletrh.
Navrhujete elektroinstalaci strojů? Využijte seminářů Bezpečnost strojních zařízení 2017! Jde o dva dny školení věnované strojním zařízením. František Kosmák rozebere problematiku elektrických rozvaděčů strojních zařízení a rozvodů na strojích. Uslyšíte odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Budou rozebrány nejasnosti a problémy. Druhé téma bude kontrola bezpečnosti strojních zařízení a nová ČSN na revize elektrické instalace s Jiřím Slukou a Leošem Koupým ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou



Panacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933