Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

UFS Katalog ...

Kolik znáte způsobů jak uložit vedení do podlahy? Jak řešit neustálé změny ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
15.12.2017 Sálavé konvektory s velkoplošným tělesem. Sálavé konvektory disponují velkoplošným topným tělesem. Podíl sálavé složky je proto vyšší než u běžných konvektorů. Zařízení ohřívá přímo předměty a osoby v místnosti. Topné těleso je vyrobeno z hliníku s plynulou elektronickou regulací teploty s přesností na 0,1°C. Lze také ...
14.12.2017 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo. Čerpadla PEDROLLO typů TOP, TOP FLOOR jsou ponorná jednostupňová monobloková čerpací soustrojí, čerpadla sestávající z hydraulické části a z elektromotoru. Základem hydraulické části je sací koš s otevřeným radiálním kolem. Prodloužená hřídel rotoru je pro elektromotor a čerpadlo společná (monoblokové provedení). Utěsnění hřídele čerpadla je zajištěno zdvojenou ...
13.12.2017 Komponenty pro průmyslová a reflektorová svítidla. Mechatronix uvedl na trh kompletní sety určené pro průmyslová a reflektorová svítidla, postavené na platformě 2x2MX. Modulární systém umožňuje sestavit svítidla v blocích po 3 nebo 4 kusech chladičů ve dvou nebo třech řadách s celkovým světelným tokem 4.000lm až 60.000lm. Platforma ...
12.12.2017 Využijte tradiční Vánoční slevy u IN-EL! Největší vydavatelství odborné literatury ke konci roku opět přichází s vánoční slevou na kompletní sortiment vydávaných knih a poskytovaných služeb. Vybrat si lze z odborných příruček, normativních dokumentů nebo informačního servisu iiSEL. Tato nabídka platí při objednávkách provedených přes e-shop. Pro její využití stačí použít ...
12.12.2017 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON. Jako univerzální zásuvné ochranné moduly proti přepětí jsou moduly konstrukční řady POD (N) ideální k ochraně datových a komunikačních vedení, systémů MaR, EZS, EPS. V každém modulu je obsažena kompletní dvoustupňová ochrana pro čtyři žíly. Vzhledem ke své univerzálnosti může být ochranný ...
11.12.2017 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence. Kalibrátor KA 7531 slouží pro simulaci termočlánkových a Pt100 čidel, elektrického napětí, proudu a frekvence při testování měřicích přístrojů a regulátorů. Obsahuje jeden ALMEMO-vstupní konektor, připojovací kabel se 2 banánky a 2 zkušebními hroty. Možností je také ...
8.12.2017 TIP na časovač v digitální spínací zásuvce v krytí IP20. Pomocí programovatelného digitálního časového spínače lze předem nastavit určitý čas zapnutí či vypnutí (on/off) domácích spotřebičů. Je vhodný pro úsporu energie a bezpečnost v domácnosti. Funkce odpočítávání umožňuje zapnutí či vypnutí spotřebiče v předem nastaveném čase a funkce náhodného zapnutí/vypnutí (random) vám umožňuje ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 720
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Hledáme možné riziko


Document Actions
Hledáme možné riziko
Nejen o rizicích, o jejich vyhledávání a minimalizování. Také druhy osobních ochranných prostředků, jakož i pracovních pomůcek. Neméně důležitý je i Místní provozní předpis. Dobře zpracovaný MPP a pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP ...
Jiří Sluka, ze dne: 17.03.2009Riziko (risk)
Kombinace pravděpodobnosti a stupně možného zranění nebo poškození zdraví osoby, která je vystavena riziku nebo rizikům. Pracující osoba je podle charakterů činnosti vystavena rizikům možného zranění, a proto je třeba důsledně provádět prevenci rizik. Prevenci rizik a jejich vyhledávání řeší zákoník práce, který také řeší povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s riziky a s opatřeními na ochranu před jejich působením. Prevencí rizik se rozumí veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Elektrické riziko (electrical hazard)
Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení. Při činnostech na elektrickém zařízení a/nebo v blízkosti živých částí je osoba vystavena riziku vyvolaném elektřinou, které může vzniknout při nesprávné manipulaci, zkratu, indukci, zůstatkovém náboji apod. Při činnostech na elektrickém zařízení musí být vyhodnocena tato rizika a musí být provedena opatření na jejich minimalizaci.

Elektrické nebezpečí (electrical danger)
Riziko zranění od elektrického zařízení. Elektrické nebezpečí vzniká při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí. Proto je nezbytné k zajištění bezpečné činnosti na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí provést analýzu elektrického nebezpečí. Na základě vyhodnocení provedené analýzy elektrického nebezpečí má být stanoveno následující:

    1) elektrotechnická kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných elektrických zařízení,

    2) elektrotechnická kvalifikace a počty osob na provádění stanovené práce na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí,

    3) pracovní postupy včetně bezpečnostních opatření pro jednotlivé druhy činnosti (určení způsobu práce podle pokynů, s dohledem, nebo pod dozorem),

    4) kombinace dalších rizik souvisejících s činností (např. pohyb montážních plošin, činnost ve výškách apod.).

Analýza elektrického nebezpečí musí být dále provedena na základě vyhodnocení následujících faktorů:

    1) jmenovité napětí příslušných elektrických zařízení;

    2) způsob ochrany před dotykem živých částí;

    3) způsob ochrany před dotykem neživých částí;

    4) způsob provádění prací tj. na elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti živých částí nebo pod napětím.

Zranění (způsobené elektřinou) (injury electrical))

Smrt nebo zranění osoby způsobené elektrickým proudem, popálením elektrickým obloukem, ohněm nebo výbuchem způsobeným elektrickou energií při obsluze nebo práci na elektrickém zařízení. Tento nový pojem upozorňuje na možné zranění osob (úraz) působením elektrického proudu na lidský organizmus. Úraz elektrickým proudem je definován jako patofyziologický účinek elektrického proudu procházejícím tělem člověka nebo zvířete.

Vedoucí práce (nominated person in control of a work activity)

Pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnosti. Pokud je to požadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby. Vedoucí práce je osoba pověřená vedením práce při dodržování podmínek bezpečnosti práce. Pro každou práci na elektrickém zařízení může být pověřen jen jeden vedoucí práce.
Pozn.: Vedoucího práce určuje osoba odpovědná za elektrická zařízení.

Pracovní činnost (work activity)

Každá práce na elektrickém zařízení nebo i neelektrická práce, při které se může vyskytnout elektrické riziko.

Osobní ochranné prostředky (OOP) a pracovní pomůcky (PP)

OOP a PP musí být užívány v souladu s instrukcemi anebo návodem poskytnutým výrobcem nebo dodavatelem. Tyto instrukce a/nebo návod musí být v jazyku nebo jazycích země, kde se používají.

Pro ilustraci uvádím přehled nejpoužívanějších osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek. Zaměstnavatel musí zabezpečit jejich pravidelné kontroly a prohlídky, včetně kontroly dielektrické pevnosti v lhůtách stanovených výrobcem u odborných akreditovaných firem (zkušeben).

Osobní ochranné prostředky:

 ▪ Ochranná helma

 ▪ Ochranné brýle

 ▪ Ochranné dielektrické rukavice

 ▪ Ochranné dielektrické galoše

 ▪ Pracovní oděv (při práci pod napětím pouze dlouhé rukávy!) apod.

Pracovní pomůcky:

 ▪ Ochranné popruhy při práci ve výškách

 ▪ Žebříky a štafle

 ▪ „Žehlička“ pro vyjímání nožových pojistek

 ▪ Háky a tyče z izolačního materiálu atd.

OOP a PP musí být zaměstnavatelem evidovány a vydávány zaměstnancům oproti podpisu. Všechny elektrické provozovny (vnější vliv BA4) a uzavřené elektrické provozovny (vnější vliv BA5) musí být vybaveny předepsanými prostředky a pomůckami, dle charakteru a velikosti jmenovitého napětí provozovny. Vybavení elektrických provozoven musí být uvedeno v MPP a v návodu na obsluhu a údržbu konkrétních provozoven.

Pokud je pravidelná údržba a opravy rozvoden zajišťovány externími dodavatelskými firmami na základě smlouvy, musí být pracovníci této externí firmy provádějící opravu a údržbu vybaveni vlastními výše uvedenými osobními ochrannými prostředky, pracovními pomůckami a měřícími přístroji v rozsahu prováděných činností.

Závěrem k této přednášce chci upozornit, že základním požadavkem této normy je zpracování „Místního provozního předpisu“ (MPP), který musí být zpracován tak, aby byl funkční a nejenom tzv.“Papír pro papír“ tak, jak se to mnohdy v praxi aplikuje. Dobře zpracovaný MPP a pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a bezpečnosti elektrických zařízení je základem prevence před vznikem jakéhokoliv úrazu.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 
 

 

 
 


FIREMNÍ TIPY
Projektujete elektroinstalace administrativních budov? Zajímají vás důležité změny, praktické ukázky, novinky z oboru? Nyní vše na jednom místě. Zveme vás na odborný doprovodný program při Mezinárodním strojírenském veletrhu. Pro čtenáře portálu Elektrika sleva 300Kč. Pro uplatnění slevy zadejte slevový kód a získáte v ceně školení i volnou vstupenka na veletrh.
Navrhujete elektroinstalaci strojů? Využijte seminářů Bezpečnost strojních zařízení 2017! Jde o dva dny školení věnované strojním zařízením. František Kosmák rozebere problematiku elektrických rozvaděčů strojních zařízení a rozvodů na strojích. Uslyšíte odpovědi na nejčastější dotazy z praxe. Budou rozebrány nejasnosti a problémy. Druhé téma bude kontrola bezpečnosti strojních zařízení a nová ČSN na revize elektrické instalace s Jiřím Slukou a Leošem Koupým ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933