Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Moje nářadí? (2.)

Obsah mého příručního boxu. Diskuze nad mým nářadím. Co byste vy ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.08.2017 Viděli jste nový katalog nářadí CIMCO? Lze si vybírat mezi produkty německé kvality. A které? Vrtáky a vyvrtávací nástroje, sekací, střihací a řezací nástroje, kleště, šroubováky, odizolovávací nářadí, lisovací nářadí, zkoušečky napětí, protahovací a upevňovací systémy, kufry na nářadí, chemické výrobky, izolované a jistící ochranné prostředky. Podrobnosti naleznete v tomto ...
18.08.2017 Již 31. 8. končí prázdninové slevy na všechny produkty IN-EL! Tuto slevu ve výši 20% můžete uplatnit i na úplně nový produkt určený pro přípravu ke zkouškám revizních techniků a na elektronické knihy vydané v tomto roce (Prozatímní a dočasná elektrická zařízení a Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky) Slevu můžete využít při nákupu v e-shopu. Stačí jen ...
17.08.2017 Motorický samozamykací zámek FAB Bera. Při každém zavření dveří dojde k automatickému samouzamčení zámku. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky. Z venkovní strany lze zámek odblokovat pomocí elektrického signálu, ...
16.08.2017 Vydavatelství IN-EL usnadňuje adeptům přípravu na zkoušky nebo přezkoušení! Zavádí nový produkt. Tříměsíční předplatné informačního servisu iiSEL pro přípravu ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků. V období tří měsíců před konáním zkoušky nebo přezkoušení si mohou adepti projít správné odpovědi na veškeré testové otázky, které mohou obdržet při zkouškách nebo přezkoušení na příslušném ...
15.08.2017 Rittal představuje řešení do přísných hygienických prostředí potravinářského průmyslu. Extra těsnění, uzávěry, materiál provedení skříní, barevná odlišení, snadné čištění, speciální konstrukční úpravy pro skříně různého využití. Např. výměníky vzduchu, počítačové prvky a ...
14.08.2017 Společnost Eaton se v hodnocení kvality jističů a rozvaděčových systémů umístila na čelním místě a obdržela ocenění TOP PRODUKT a TOP QUALITY. Jističe a rozvaděčové systémy Eaton byly v projektu Kvalitní stavební materiály českými elektrikáři a profesionály z řad elektroinstalačních firem ohodnoceny nadprůměrně dobře. Do projektu byli zapojeni výrobci a profesionálové ze stavebních realizačních ...
14.08.2017 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní řešení na míru. Díky různým kombinacím vložek v konektoru lze označit tento spoj za vysoce variabilní. Pokud například řešíte pohyblivé připojení výrobní technologie, pak konstrukce tohoto konektoru umožní zvolit potřebnou kombinaci vložek. Ne zřídka jsou potřebná kromě napájení také data, sběrnice nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 635
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále se někomu zdá elektromobilita pouze jako extravagantní zábava? Skutečnost, že v je Česku nízká koupě schopnost ještě neznamená, že jí v okolním světě něco brání vývoji. Pokud chceme vědět, co se v této oblasti děje se prakticky vždy dozvíme od ...
  • Hovoří se o horizontálním propojovaní společností. To by však znamenalo, že v určitý okamžik se tento systém dokáže rozhodovat podle zadaných kritérií podstatně rychleji a pravděpodobně i efektivněji bez emocí, než člověk. Nedopadne to nakonec tak, že ...

Hledáme možné riziko


Document Actions
Hledáme možné riziko
Nejen o rizicích, o jejich vyhledávání a minimalizování. Také druhy osobních ochranných prostředků, jakož i pracovních pomůcek. Neméně důležitý je i Místní provozní předpis. Dobře zpracovaný MPP a pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP ...
Jiří Sluka, ze dne: 17.03.2009Riziko (risk)
Kombinace pravděpodobnosti a stupně možného zranění nebo poškození zdraví osoby, která je vystavena riziku nebo rizikům. Pracující osoba je podle charakterů činnosti vystavena rizikům možného zranění, a proto je třeba důsledně provádět prevenci rizik. Prevenci rizik a jejich vyhledávání řeší zákoník práce, který také řeší povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s riziky a s opatřeními na ochranu před jejich působením. Prevencí rizik se rozumí veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Elektrické riziko (electrical hazard)
Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení. Při činnostech na elektrickém zařízení a/nebo v blízkosti živých částí je osoba vystavena riziku vyvolaném elektřinou, které může vzniknout při nesprávné manipulaci, zkratu, indukci, zůstatkovém náboji apod. Při činnostech na elektrickém zařízení musí být vyhodnocena tato rizika a musí být provedena opatření na jejich minimalizaci.

Elektrické nebezpečí (electrical danger)
Riziko zranění od elektrického zařízení. Elektrické nebezpečí vzniká při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí. Proto je nezbytné k zajištění bezpečné činnosti na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí provést analýzu elektrického nebezpečí. Na základě vyhodnocení provedené analýzy elektrického nebezpečí má být stanoveno následující:

    1) elektrotechnická kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných elektrických zařízení,

    2) elektrotechnická kvalifikace a počty osob na provádění stanovené práce na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí,

    3) pracovní postupy včetně bezpečnostních opatření pro jednotlivé druhy činnosti (určení způsobu práce podle pokynů, s dohledem, nebo pod dozorem),

    4) kombinace dalších rizik souvisejících s činností (např. pohyb montážních plošin, činnost ve výškách apod.).

Analýza elektrického nebezpečí musí být dále provedena na základě vyhodnocení následujících faktorů:

    1) jmenovité napětí příslušných elektrických zařízení;

    2) způsob ochrany před dotykem živých částí;

    3) způsob ochrany před dotykem neživých částí;

    4) způsob provádění prací tj. na elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti živých částí nebo pod napětím.

Zranění (způsobené elektřinou) (injury electrical))

Smrt nebo zranění osoby způsobené elektrickým proudem, popálením elektrickým obloukem, ohněm nebo výbuchem způsobeným elektrickou energií při obsluze nebo práci na elektrickém zařízení. Tento nový pojem upozorňuje na možné zranění osob (úraz) působením elektrického proudu na lidský organizmus. Úraz elektrickým proudem je definován jako patofyziologický účinek elektrického proudu procházejícím tělem člověka nebo zvířete.

Vedoucí práce (nominated person in control of a work activity)

Pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnosti. Pokud je to požadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby. Vedoucí práce je osoba pověřená vedením práce při dodržování podmínek bezpečnosti práce. Pro každou práci na elektrickém zařízení může být pověřen jen jeden vedoucí práce.
Pozn.: Vedoucího práce určuje osoba odpovědná za elektrická zařízení.

Pracovní činnost (work activity)

Každá práce na elektrickém zařízení nebo i neelektrická práce, při které se může vyskytnout elektrické riziko.

Osobní ochranné prostředky (OOP) a pracovní pomůcky (PP)

OOP a PP musí být užívány v souladu s instrukcemi anebo návodem poskytnutým výrobcem nebo dodavatelem. Tyto instrukce a/nebo návod musí být v jazyku nebo jazycích země, kde se používají.

Pro ilustraci uvádím přehled nejpoužívanějších osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek. Zaměstnavatel musí zabezpečit jejich pravidelné kontroly a prohlídky, včetně kontroly dielektrické pevnosti v lhůtách stanovených výrobcem u odborných akreditovaných firem (zkušeben).

Osobní ochranné prostředky:

 ▪ Ochranná helma

 ▪ Ochranné brýle

 ▪ Ochranné dielektrické rukavice

 ▪ Ochranné dielektrické galoše

 ▪ Pracovní oděv (při práci pod napětím pouze dlouhé rukávy!) apod.

Pracovní pomůcky:

 ▪ Ochranné popruhy při práci ve výškách

 ▪ Žebříky a štafle

 ▪ „Žehlička“ pro vyjímání nožových pojistek

 ▪ Háky a tyče z izolačního materiálu atd.

OOP a PP musí být zaměstnavatelem evidovány a vydávány zaměstnancům oproti podpisu. Všechny elektrické provozovny (vnější vliv BA4) a uzavřené elektrické provozovny (vnější vliv BA5) musí být vybaveny předepsanými prostředky a pomůckami, dle charakteru a velikosti jmenovitého napětí provozovny. Vybavení elektrických provozoven musí být uvedeno v MPP a v návodu na obsluhu a údržbu konkrétních provozoven.

Pokud je pravidelná údržba a opravy rozvoden zajišťovány externími dodavatelskými firmami na základě smlouvy, musí být pracovníci této externí firmy provádějící opravu a údržbu vybaveni vlastními výše uvedenými osobními ochrannými prostředky, pracovními pomůckami a měřícími přístroji v rozsahu prováděných činností.

Závěrem k této přednášce chci upozornit, že základním požadavkem této normy je zpracování „Místního provozního předpisu“ (MPP), který musí být zpracován tak, aby byl funkční a nejenom tzv.“Papír pro papír“ tak, jak se to mnohdy v praxi aplikuje. Dobře zpracovaný MPP a pravidelné školení zaměstnanců v oblasti BOZP a bezpečnosti elektrických zařízení je základem prevence před vznikem jakéhokoliv úrazu.

Více informací z oblasti naleznete zde ...

 
 

 

 
 


FIREMNÍ TIPY
Téma rozvaděčů může být pro někoho i černou můrou! Vyhláška o stavebních výrobcích pro rozvaděče se po letošní novele stala pro výrobu a uvedení na trh zase složitější. MPO změnilo výklad této vyhlášky a zrušilo platnost pro běžné rozvaděče. LPE připravilo pro montážní organizace, výrobce rozvaděčů a samozřejmě revizní techniky seminář jehož téma osloví každého, kdo se chce v této problematice orientovat. Navštívili jsme několik měst, kde se sešli právě ti, které to zajímá s těmi, kteří k tomu mají co říci. Co by mělo podle vás v novém videoseriálu ROZVADĚČE zaznít a být konečně vysvětleno jednou pro vždy?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933