Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Moje nářadí? (2.)

Obsah mého příručního boxu. Diskuze nad mým nářadím. Co byste vy ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
17.08.2017 Motorický samozamykací zámek FAB Bera. Při každém zavření dveří dojde k automatickému samouzamčení zámku. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky. Z venkovní strany lze zámek odblokovat pomocí elektrického signálu, ...
16.08.2017 Vydavatelství IN-EL usnadňuje adeptům přípravu na zkoušky nebo přezkoušení! Zavádí nový produkt. Tříměsíční předplatné informačního servisu iiSEL pro přípravu ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků. V období tří měsíců před konáním zkoušky nebo přezkoušení si mohou adepti projít správné odpovědi na veškeré testové otázky, které mohou obdržet při zkouškách nebo přezkoušení na příslušném ...
15.08.2017 Rittal představuje řešení do přísných hygienických prostředí potravinářského průmyslu. Extra těsnění, uzávěry, materiál provedení skříní, barevná odlišení, snadné čištění, speciální konstrukční úpravy pro skříně různého využití. Např. výměníky vzduchu, počítačové prvky a ...
14.08.2017 Společnost Eaton se v hodnocení kvality jističů a rozvaděčových systémů umístila na čelním místě a obdržela ocenění TOP PRODUKT a TOP QUALITY. Jističe a rozvaděčové systémy Eaton byly v projektu Kvalitní stavební materiály českými elektrikáři a profesionály z řad elektroinstalačních firem ohodnoceny nadprůměrně dobře. Do projektu byli zapojeni výrobci a profesionálové ze stavebních realizačních ...
14.08.2017 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní řešení na míru. Díky různým kombinacím vložek v konektoru lze označit tento spoj za vysoce variabilní. Pokud například řešíte pohyblivé připojení výrobní technologie, pak konstrukce tohoto konektoru umožní zvolit potřebnou kombinaci vložek. Ne zřídka jsou potřebná kromě napájení také data, sběrnice nebo ...
11.08.2017 Přenosný automatický tlakový kalibrátor Fluke 729 zvyšuje přesnost a efektivitu kalibrace tlaku! Pomocí elektrického čerpadla zajistí automatické vytváření a regulaci tlaku. Zadáte cílový tlak a čerpadlo kalibrátoru automaticky zajistí dosažení požadované nastavené hodnoty. Definovanými šablonami pro vysílače a spínače vytvoříte dokumentaci konkrétní kalibrace. Jako součást ...
10.08.2017 Kde se používají kompenzační tlumivky? V průmyslových provozech se dlouhodobě rozšiřuje počet řízených induktivních spotřebičů s vysokou četností spínání, které jsou spínány na velmi krátkou dobu nebo v opakujících se rychlých intervalech. Jedná se o zařízení pro lisování, bodové sváření, stříhání, odstřeďování, induktivní ohřev nebo o zátěž způsobenou spouštěním a bržděním ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 632
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Jaké důvody vedou ke stále většímu počtu domovních přípojek provedených zemními kabely? Jakými typy kabelů se přípojky provádí? Seznamte se s příkladem úplného označení přívodního kabelu. Jak se kabelové přípojky na rozvodné zařízení provozovatele ...
  • Stále se někomu zdá elektromobilita pouze jako extravagantní zábava? Skutečnost, že v je Česku nízká koupě schopnost ještě neznamená, že jí v okolním světě něco brání vývoji. Pokud chceme vědět, co se v této oblasti děje se prakticky vždy dozvíme od ...

R4M#9: Just in Time, je tím myšleno dnes něco jiného než původně?


Document Actions
R4M#9: Just in Time, je tím myšleno dnes něco jiného než původně?
Jak chápat letitý systém Just in Time v novém digitálním věku? Podle všech informací bude tento výraz znamenat spíše "online" než "včas". Jak to vidí odborníci české automatizace, sledujte v tomto dílu seriálu R4M! Nový význam pro Just in Time přidává existence 3D tiskáren. Kde se bude vyrábět a jaká bude logistika v digitálním věku, je stále velká neznámá.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 24.01.2017
reklama

Výpovědi odborníků si můžete přečíst v textové podobě ...


Jaromír Zelený (www.rittal.cz)
Just in Time před 20 lety znamenalo trošku něco jiného než v kontextu Průmyslu 4.0. V podstatě Just in Time před 20 lety a teď nechci nastavovat hranici 20 let, ale dejme tomu v minulosti, znamenalo v podstatě to, že byla nějaká ustálená výroba Octávií ve Škodovce v Mladé Boleslavi, a v podstatě jak ta výroba plynula, tak bylo potřeba vždycky v tom přesném okamžiku pro danou technologickou operaci dodat konkrétní díl.
V kontextu 4.0 nebo celá ta myšlenka Průmyslu 4.0 je postavena na tom a preferovaná proto, aby se zvýšila flexibilita reakce na požadavky trhu a samozřejmě zrychlily se výrobní procesy a to samozřejmě dává daleko širší možnosti do budoucna. Dává možnosti reagovat daleko rychleji na požadavky trhu, když si dnes někdo vzpomene, že chce objednat nějakou specifikaci auta, tak ta škodovka to bud schopná zapracovat tento požadavek daleko flexibilněji, daleko rychleji než tomu bylo v minulosti. A to včetně některých, třeba zorganizovat veškeré dodávky pro výrobu tak, aby se to stihlo za daleko kratší dobu.


O
Zdeněk Havelka (A-21)
Existuje nějaké digitální kontinuum a nějaká realtimeová výměna informací. Původní Just in Time byl postaven analogově. Na takzvaném "půlprincipu", to znamená došla součástka, systém ji použil. Ale pořád digitální složka nehrála žádnou důležitou roli.
Kdežto v Průmyslu 4.0 to bude jinak. Představme si, že existuje fyzikální svět, ve kterém dnes již žijeme a navíc bude existovat digitální svět, ve kterém už částečně žijeme dnes (sociální sítě, mobilní aplikace). A tato nová část digitálního světa bude zasahovat do hodnotových procesů.  Vymyslíte si auto, které nikdo dřív nikdy nevymyslel. Stroje začnou vyjednávat a dodají vám ho v nejkratším čase, za nejlepší cenu.
Myšlenka Just in Time bude v jistém smyslu (cosi z analogického předchůdce, cosi digitálního) obohacena o  vzájemné vyjednávání díky horizontální inteligenci.
 


Otto Havle (www.fccps.cz)
Já na to koukám možná trošku jinak. Možná že je docela dobrý příklad toho, jak se vlastně ušetří náklady na úkor někoho jiného. To Just in Time v podstatě tenkrát znamenalo i dnes, přestěhovat sklad na silnici. Dnes stojíme před podobným problémem, ale zase o level výš. O výrobu. Znamená to zase přesunout vlastní náklady na někoho jiného. Záleží na tom, chceme-li šetřit a pro koho to budeme mít, pro koho to bude mít význam ale možná, že v podstatě Production in Time bude mít podobné důsledky jako kdysi Just in Time, kdy výrobce přesune něco ze svých peněz na někoho jiného, ať to za něj zaplatí.Jiří Holoubek (www.elcom.cz)
Nedá se říct, že by to byla spolupráce Just in Time, ale bude to online spolupráce. Tedy pokud možno v reálném čase, to je to důležité! Just in Time byla dodávka v čase potřeby, pokud možno bez skladového hospodářství. Nicméně když přijel kamion Just in Time k výrobní lince, tak tam musel být nějakou dobu, aby byl schopen manipulace s dodaným materiálem, aby byl schopen nakládky, eventuálně krátkého bufferu pro momentální potřebu, když se mi něco zpozdí apod.

Online propojení, pokud možno online, dnes říkáme plug&play, tak možná „plug&play“. Online propojení, nebo spolupráce v reálném čase by se měla hlavně projevit v tom, že budou zařazeny do celého procesu i předvýrobní etapy. To znamená, že opravdu potřeba změny, nebude až po té, co obchodník řekne „potřebuji tehdy a tehdy takový a takový materiál“ Just in Time u mě na dvoře. Ale ten obchodník už bude vědět v případě projektování, nebo prvních podkladů datových informací z projektování, že bude potřeba konkrétní materiál, ale spíš bude jen nějakým způsobem supervizovat. Protože on už bude vědět (i dodavatel) v době, kdy to projektant vyprojektuje. Takže to bude posun, který pozor, už se i dneska odehrává! Tento posun, kdy projektant změní něco v projektu a dodavatelská firma ví, že u toho finalisty celého projektu bude potřeba konkrétní množství konkrétního sortimentu s určitou zákaznickou úpravou je to, jakási vyšší generace nebo vyšší posun systému Just in Time do reálného času.

Relevantní data pro výrobu budou známá už v době projektování designu výrobku. Což bude samozřejmě pro producenta komponentů velice výhodné, protože on bude schopen uvnitř naplánovat výrobu, bude schopen si udělat vytížení a bude schopen dát najevo "nejsem schopen splnit, jděte za někým jiným, běžte někam jinam". Potom bude vznikat burza subdodavatelů. Možná se objeví subdodavatel na Thai-wanu, který řekne „jsem schopen tohle splnit produktově, kvalitativně v potřebném čase, nebo například já to schopen nejsem, protože mám vytíženou výrobu takovým způsobem, že během 3 měsíčního období neumím toto splnit".
Čili to je to posunutí z Just in Time do informací v reálném čase. Online komunikace je pro Průmysl 4.0 velice důležitá. A zase online komunikace relevantních dat. Dnes máme všechna zařízení, která chrlí velká megadata, obrovská množství dat relevantní, potřebná pro množství dat, pro další komunikaci. Proto další šíření informace je velice důležité. Abychom šířily všechna data, tak opravdu infrastrukturu byť by měla těch požadovaných 30Mb/s, tak jak je to u nás zatím v oblasti snů, tak i tu požadovanou infrastrukturu jsme schopni totálně zahltit, takže opravdu práce s velkými daty, ale s relevantními. To je důležité.


Martin Lahoda (www.phoenixcontact.cz)
Princip Just in Time tu jistě zůstane. Samozřejmě se pohybujeme v jakémsi fyzickém časoprostoru, takže to určitě zůstane. V tuto chvíli si dodáváte dodavatele výrobků, které skládáte nějak dohromady. V rámci nového kyberfyzikálního  prostoru si zadáte, jak má vypadat konečný požadovaný výrobek a v podstatě už je na vašem výběrovém řízení, které bude probíhat řekněme na elektronickém internetovém tržišti, jestli se vám nějaký systém líbil tak, že bude pro vás optimální dostat 10 komponentů od 10 různých dodavatelů. Nebo jeden komponent, který bude smontovaný na jakoby vyšší výrobní proces, což znamená  - bude to jakoby daleko více rozhodováno pomocí autonomních rozhodovacích algoritmů.
Už to nebude o tom, že dodavatel vybere, udělá s nimi rámcové smlouvy, uzavře podmínky s penalizací apod. Rozhodování bude daleko pružnější, autonomnější a bude se rozhodovat výhradně přesně na základě výroby toho konkrétního kusu.
Princip, dodávka systému, konkrétního výrobku v přesném čase, co se udělat má, to bude platit i nadále.


Jan Řehák (www.hw.cz)
Just in Time je pojem, který do nedávna byl chápaný z pohledu logistiky. To znamená, řídíme logistiku Just in Time a do té logistiky samozřejmě musíme započítat, že tento dodavatel je v Číně, doprava po železnici, ta může mít zpoždění atd. Myslím si, že pojem Just in Time se nám v podstatě v této chvíli posune ze samotné logistiky do celého procesu výroby a dojde k přeorganizování výroby tím, že se centra posunou zpátky do Evropy, posunou se blíž. Bude potřeba méně řešit logistiku ve smyslu sklady a sklady po cestě a co nejrychlejší převoz, ať už po železnici, nebo autodopravou nebo něčím jiným. A spíš se to posune do toho, abychom díky Just in Time měli definovaný čas volné výrobní kapacity. Což se klasického logistického pojmu Just in Time samozřejmě netýká. Takže bych řekl, že ten pojem se rozšíří na více oborů.Jan Rollo (www.sysgo.com)
Jde neustále o optimalizaci s vlastním ekonomickým cílem přenést rizika na dodavatele, který má dodat včas určitou velikost zásilky do určité fabriky s tím, že se v rámci nákupních podmínek vystavujeme určitému riziku, při nějaké možnosti selhání pro něj může mít fatální dopady. Takže Just in Time jde jen o ospravedlnění rizika na dodavatele v rámci subdodavatelského řetězce.Jiří Kůs (www.nanospace.cz)
Trendy ve vývoji nanotechnologiích vlastně sleduji Just in Time denně.  Ale obecně, ve vývoji technologií, tak se čím dál tím více píše v řadě zemí je kvantová podoba sítě, kvantový internet. Kde se využívá kvantová propletenost, teleportace ... Mluví se o tom, že síť, řekněme už blízké budoucnosti, bude podstatě Just in Time. Zjednodušeně "když budeš v síti, bude zároveň všude". Protože informace se bude přenášet rychlostí světla a vedle toho část informace, která se přenese pomocí kvantové teleportace se bude používat třeba k šifrování. Chci tím říct, že vlastně síť, která bude nejenom o přenosu ifnormací, ale i o přenosu věcí v digitální podobě, bude okamžitá. Všichni budou připojeni neustále ve stejném čase ve stejné síti. Takže tam pojem rychlost a přenos někam ztratí zřejmě úplně význam. A Just in Time jak jsi říkal dobře už před řadou let, dojde ke svému 100% naplnění.
SLEDUJTE TECHNOLOGICKÝ VIDEOSERIÁL
www.R4M.cz
a buďte v obraze!
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Jak se vyrábí datový kabel skupiny Lapp? Z čeho se vyrábí jednotlivé vodiče, které jsou pak stočeny do lanka? Co tvoří izolaci žil, když je ve finále kabel menšího průměru než běžný standardní? Jaká struktura žil je vhodná pro zvlášť kompaktní kabely s přenosovou rychlostí až 100Mbit/s? V kterých případech dva páry vodičů již nestačí a zapotřebí jsou čtyři? Co se doplňuje do konstrukce kabelu pro obzvláště kritické aplikace z hlediska EMC nebo pro vysoké rychlosti přenosu dat? Nahlédněte pod pokličku výroby datových kabelů ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Na výstavě Světlo v architektuře 2010 představila firma WILLIAMS originální řadu svítidel OCCHIO. Jedná se o zajímavě řešený modulární osvětlovací systém, který nabízí uživateli velké množství možných kombinací a způsobů pro kreativní řešení osvětlení ...
Je ve všeobecné známosti, že objekty by měly být chráněny hromosvody. Jak ale určit kvalitu systému ochrany před bleskem? Detailnější informace poskytuje ČSN EN 62305-2. Pomůckou pak je free software Milana Kauckého ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933