Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Nové ...

Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.09.2017 Monitor CO2, relativní vlhkosti a teploty. Měří a indikuje koncentraci CO2 v místnosti. Současně je měřena a indikována i hodnota relativní vlhkosti a teploty. Monitor je vhodný do zasedacích a přednáškových sálů, kancelářských prostor a všude tam, kde je třeba monitorovat hladinu CO2, případně teplotu a ...
21.09.2017 TIP na RFID do skladů nebo výrobních linek! Systém je určen pro přenos důležitých informací v průmyslu všude tam, kde jsou přesunovány předměty nebo materiály, například na výrobních linkách. Systém se skládá ze tří základních komponent, kterými jsou: datové nosiče, čtecí a zapisovací hlavy a vyhodnocovací moduly. Datové nosiče mohou obsahovat informaci až ...
20.09.2017 Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti? Jde o systém s nízkohlučnými ventilátory, které zvyšují rychlost proudění vzduchu a tím i účinnost radiátorů. To znamená, že se do místnosti přemístí více energie z topné vody.  Teplota tak vzrůstá několikanásobně rychleji a ...
19.09.2017 TIP na regulátor pro maximalizaci spotřeby vyrobené elektřiny WATTrouter. Novinka – proudový transformátor s děleným jádrem! Proudový transformátor je určen pro instalace WATTrouterů v místech, kde je obtížné umístit originální měřicí modul WATTrouteru, nebo kde není možné nebo snadné rozpojit primární fázové vodiče. Transformátor se pouze nacvakne na primární fázový vodič a sekundární ...
18.09.2017 Termokamera Fluke TiS45. Jde o termokameru vhodnou pro kontrolu správné funkčnosti elektrických rozvaděčů či měření na DPS. Přínosem je ruční zaostřování, režim IR-Fusion, pořízení IR-PhotoNotes nebo hlasových poznámek k záznamu a také dnes známý Fluke Connect, s kterým lze v reálném čase ...
15.09.2017 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek? Hodinový úhel udává pozici ochranného kontaktu. Tím je zabráněno používání vidlic a zásuvek v sítích jiného napětí než jsou určeny. Pozice hodinového úhlu je brána z čelního pohledu zásuvky a vidlice je pak zrcadlově otočená. Standardní provedení zásuvek 400V má úhel ...
14.09.2017 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8? Kompletní spínací jednotka s chladičem a s adaptérem na lištu DIN. Třífázová polovodičová relé (SSR - Solid State Relay) celduc řady SWT8 jsou určena pro všeobecné použití se spínáním v nule. Pokrývají rozsah od 3x25 do 3x95A jmenovitého proudu. Výstupní obvody jsou vybaveny přepěťovou ochranou (RC, VDR). Vhodné pro spínání odporové nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 647
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále slýcháváte názor, že Průmysl 4.0 je pouze nafouklá marketingová bublina kterou nikdo nikdy neviděl? Víte, jak se budou v novém digitálním věku vyvíjet a vyrábět nové stroje a systémy? Než stroj skutečně v dílně vyrobíte, otestujete ho zda bude ...
  • Ja jakých okolností lze použít pro staveniště náhradní zdroj elektrické energie? Lze použít záložní zdroj pro všechny stavby bez vyjímky? Z jakého dokumentu se dozvím podrobnosti o bezpečném postupu odpojení napájení stavby od veřejné energetické ...

R4M#24: Bude i každá firma řízena decentrálně?


Document Actions
R4M#24: Bude i každá firma řízena decentrálně?
Hovoří se o horizontálním propojování společností. To by však znamenalo, že v určitý okamžik se tento systém dokáže rozhodovat podle zadaných kritérií podstatně rychleji a pravděpodobně i efektivněji než člověk. Nedopadne to nakonec tak, že ten, kdo firmu řídí dnes bude někde na pozadí a veškeré řízení bude pod kontrolou strojů? Dnes v mnoha oblastech vidíme, že některá mechanická rozhodnutí zvládájí lépe stroje, ale opravdu to tak chceme?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 22.08.2017
reklamaVýpovědi odborníků si můžete přečíst v textové podobě ...


Petr Pospíšil (www.eplan.cz)
Z mnoha pohledů vidím decentralizované řízení už dnes. Pod pojmem centralizované si představuji spíše armádní model velení, což tomu tak ve výrobních podnicích konkurenčních prostředí není už dnes. Možná o to víc do decentralizovaného řízení zasáhnou stroje, počítače, programy, které sami přijdou s návrhy řešení, optimalizací výroby atd. Tím bude managment společností a rozhodování rozšířen.


Jan Řehák (www.hwgroup.cz)
Já jsem velmi hluboce přesvědčený o tom, že vizí těch věcí tomu říká někdo, kdo tomu dává nějakou vizi. Kdo to má v hlavě srovnané, kdo si bude produkt kupovat, za jakou cenu, proč, v jakém objemu a co kapacita trhu, a to, aby inteligence rozhodovala jaký produkt budeme vyrábět, toho asi budeme svědky velmi komunitních produktů, kde se to samozřejmě zásadním způsobem změní a kde lze očekávat, že komunitních produktů výrazně přibyde. Ale zároveň s tím se zvětší množství značek specifických produktů, které bude dál někdo plánovat, ať už dobře nebo špatně. Takže já bych tady nečekal žádnou zásadní změnu.Vladimír Mařík (www.certicon.cz)
O tom to je, že ty komponenty decentralizovaně mezi sebou vyjednávají optimální způsob výroby, ať už časově optimální nebo cenově z různých hledisek. Ale je to vyjednávání mezi systémy bez vlivu centrálního elementu. Tyto vlivy by měly vymizet, to je jedna z předností. Půjde se čistě po ekonomických, tam přátelství nebo nějaké vztahy nebudou hrát roli.

Lidský faktor z toho vypadne, máme zkušenost, děláme něco pro AIRBUS, systém plánování a rozhodování výroby, udělali jsme systém, který dělníkovi přesně řekne "běž namontuj tu a tu součástku tam a tam, teď. Až budeš hotov, tak mi klikni, já ti dám další úkol". To funguje. Přijeli jsme tam podruhé a oni říkali, musíte to předělat. Dělníci si stěžují prostřednictvím odborů, že na ně hovoří tablet a přikazuje jim práci, ale chybí osudný dotyk, takže dělník by řekl: „hele mistře, já už tam lezu dneska nahoru po třetí, pošli tam mladého, já si jdu zakouřit.“ To mu počítač nevezme, ignoruje to a hlásí neposlušnost. Říkali, musíte to předělat tak, že příkazy půjdou přes mistra, který jim opatrně sdělí, aby to nebylo, že nějaký stroj jim říká „Udo běž a zašroubuj to, máš na to 3 minuty“.Martin Lahoda (www.phoenixcontact.cz)
Základní myšlenkou robotizace je uvolnit tvůrčí potenciál člověka a Průmysl 4.0 jde tímto směrem. Takže ano, člověk už nebude muset rozhodovat o tom, který díl v jaké podobě a od koho bude muset nakupovat, toto skutečně vyhodnotí transakční terminály, ale člověk tomu bude dávat myšlenku, směr, vizi a základní představu a v tomto směru ano, bude fungovat jakési centrální řízení. Jakási centrální představa a decentralizovaný systém pak zajistí splnění myšlenky v optimálním provedením. Takže si myslím, že vždycky v podnikání a rozvoji firmy šlo o to, dát základní myšlenku, která je životaschopná a v tomto se to nejspíše v blízké budoucnosti nezmění.Jiří Kůs (www.nanospace.cz)
Firmy budou možná řízené nějakou neurální sítí umělé inteligence. Teď nedávno proběhla jiná zpráva, že umělá inteligence už vybudována na bázi neurálních sítích, které do určité míry kopírují to, jak funguje náš mozek, takže dokázali asi z 80% nebo 90% předpovědět, jaké knížky se budou lidem líbit. Totéž něco přes 80%, to už je docela dost a možná ta doba, kdy to bude 100% nebo 99,99% je velice blízko a v tento okamžik neurální síť když rozpozná téměř přesně potřeby uživatele, tak kde tam bude ředitel a ten board ředitelů divizí? To v tom momentě, to není vůbec potřeba.


Otto Havle (www.fccps.cz)
Je to všeobecný trend. Čím více informací je k dispozici, tím se řízení musí přesouvat níž, má se vytvořit strategie a v rámci strategie se tvoří taktiky na úrovních, kterých se to týká. Asi takhle bych to viděl. Navíc tam bude tam spolupráce umělé inteligence, takže si myslím, že není vyhnutí, aby se to decentralizovalo.

E: V tomto okamžiku nemůže se stát, že třeba budou dva majitelé továrny hrát golf a ten se jeden netrefí, nedá jamku a řekne "tak, prohrál jsi a teď mi dáš toto"? To pak takové emoční, subjektivní rozhodnutí zmizí?

Pravděpodobně, ano.


Jiří Holoubek (www.elcom.cz)
Pokud budeme mluvit o klasickém řízení firem, tak musíme dospět k tomu, že klasické centralizované řízení, tzn., v relativně úzké skupině lidí, držení strategických rozhodnutí bude muset v každém případě vždycky být. Ale bude to spíš řízení firmy z hlediska strategických rozhodnutí. To takticko-operativní krátkodobější by opravdu mělo fungovat takovým způsobem, že vertikální linie bude podstatně kratší a bude spíš rozprostřena právě do široké horizontální linie, kde budou jednotlivé subsystémy, které budou schopny autonomně pracovat, reagovat na požadavky zákazníků, možnosti dodavatelů, nebo subdodavatelů, na momentální energetickou situaci apod.

To, že si dnes někdo ve firmě nasmlouvá s dodavatelem elektřiny např. kapacitu, výkonovou špičku, to musí rozhodnout k tomu určený referent někde v oblasti středního managementu, což např. v konceptu Průmyslu 4.0 už rozhodně nebude, protože tam předpokládáme, že jednotlivá technologická zařízení budou sama vědět jakou spotřebu budou mít, když budou dělat konkrétní produkty v konkrétních sériích v konkrétních úpravách apod. Takže toto bude do jisté míry opravdu setřeno a já předpokládám, že tento posun bude velmi rychlý a bohužel možnosti legislativní úpravy budou docela problematické a to bude ten zádrhel.


Jaromír Zelený (www.rittal.cz)
Dnes konkurenceschopnost firem ovlivňují manažeři, nejschopnější ve firmách, kteří mají vize a schopnost i třeba riskovat a to jsou věci, které dneska některé firmy posouvají daleko rychleji dopředu než ostatní. Do budoucna, jestliže by měli převzít tyto funkce systémy, výkonné počítače atd., pak už to není o soupeření lidí a jejich schopností, ale o soupeření systémů a jejich schopností. Ano, posouvá se to v podstatě o level, možná ještě výše a samozřejmě i nadále tam bude určitá nějaká snaha si vybojovat větší podíl na slunci, čili manažeři, jejich funkce bude muset být zachována, protože to budou právě oni, kdo bude rozhodovat jaký ten systém do budoucna nasadí, protože systém zajistí jejich lepší pozici a větší místo na slunci.

Otázka co je lepší jestli centralizované nebo necentralizované řízení, to je otázka, která se řeší celé věky co vůbec existuje automatizace a já bych řekl, že je to v určitých vlnách, kdy se preferuje centralizované řízení, chvíli decentralizované a to nemyslím jen v případě automatizace průmyslu, to myslím i v případě řízení firem apod. Kdybych se vrátil k technice, tak já to vnímám tak, že do budoucna se bude víc a víc prosazovat to decentralizované řízení, hlavně díky tomu, že dřív decentralizované řízení bylo omezené rychlostí komunikace mezi jednotlivými decentralizovanými subjekty. Dnes tento problém se zdá daří řešit velmi efektivně, internet se neustále zrychluje, čili přenos dat není to nejužší místo. Dřív bylo, proto byla snaha vyvíjet spíš centrální systémy řízení než decentrální. Jak jsem říkal na začátku, bude to do budoucna víc než obojí lidí a manažerů mezi sebou, bude to o boji systémů mezi sebou, ale opět systémy co se budou mezi sebou implementovat budou formovat a základní parametry a požadavky na ně budou opět klást lidé.Jan Rollo (www.sysgo.com)
Jedno z dogmat souvisejících s chápáním Průmyslu 4.0. Dá se to vztáhnout na dům, na nějaký subsystém, na firmu? Já myslím, že tím cílem je právě něco jiného. Decentralizovaně se možná budou řídit dílčí procesy nebo kroky, související rozhodnutí apod. Ale zásadní moc nad podnikem, městem, možná státem nebo nad nějakým jiným celkem nebo systémem se může koncentrovat do jedné hlavy, jedněch rukou, jednoho smartphonu. To je to nebezpečí a zároveň výhoda, která je hnacím motorem propojeného světa.
SLEDUJTE TECHNOLOGICKÝ
VIDEOSERIÁL
www.R4M.cz
a buďte v obraze!

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 2)
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Smart factory je obsáhlá kapitola, která řeší optimalizaci dnešního řetězce návrhu, výroby a distribuce. Dosavadní postup lze označit v porovnání se Smart factory za statický nebo alespoň málo dynamický. Budoucí procesy mají využít aktuálních vstupních dat k blízkým prognozám, které se budou zpřesňovat okamžitou odezvou. A to vše v reálném čase. Tak nějak si můžeme představit umělou inteligenci (UI) v průmyslu v blízké budoucnosti. Ale nyní jsme stále v jakých si počátcích. Podívejme se na jeden ze segmentů obrovské mozaiky ...
Jak se vyrábí datový kabel skupiny Lapp? Z čeho se vyrábí jednotlivé vodiče, které jsou pak stočeny do lanka? Co tvoří izolaci žil, když je ve finále kabel menšího průměru než běžný standardní? Jaká struktura žil je vhodná pro zvlášť kompaktní kabely s přenosovou rychlostí až 100Mbit/s? V kterých případech dva páry vodičů již nestačí a zapotřebí jsou čtyři? Co se doplňuje do konstrukce kabelu pro obzvláště kritické aplikace z hlediska EMC nebo pro vysoké rychlosti přenosu dat? Nahlédněte pod pokličku výroby datových kabelů ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Letošní 25. ročník veletržního "haussmesse" se konal v posledních srpnových dnech. Ledová plocha byla plně obsazená a ochozy byly letos také průchozí kolem dokola. Vystoupila legendární česká rocková kapela. Setkali se elektrikáři, nákupčí, obchodníci, produktoví a marketingoví specialisté, ale také lidé z odborných médií. Na hradeckém zimním stadionu to tradičně vřelo.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Vnější atmosférické vlivy působí na ocel a vytvářejí různě velké riziko koroze. Vhodně zvolená povrchová úprava kabelového systému je účinnou ochranou proti korozní agresivitě. Podle průměrného korozního úbytku tloušťky zinku v daném korozním prostředí je možné vybrat vhodnou povrchovou úpravu. Kopos Kolín nabízí ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933