Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
25.05.2017 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek. Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu, počet kusů za daný časový interval nebo ...
24.05.2017 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202. Bezpečnost trafostanic je vedle ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost zařízení a počet škod postupně klesá. Přesto je nutné ...
23.05.2017 Adresný systém elektrické požární signalizace. EBL512 G3 je analogová a adresná ústředna pro detekci požáru a elektrickou požární signalizaci pro budovy. Přední panel a velký displej činí obsluhu uživatelsky velmi přívětivou. Systém EBL512 G3 splňuje nejpřísnější požadavky kladené na detekci ohně a vyhlašování poplachu.
22.05.2017 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika ...
19.05.2017 Vyhodnocovací jednotka pro optické vláknové senzory. Kompaktní jednotka pro měření, vyhodnocování a logování statických nebo pomalých dějů detekované optovláknovými FBG nebo FP senzory. Výhodou je možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik km od ...
18.05.2017 Nechybí vám u prodejního místa označení EET? Dle zákona č. 112/2016 o evidenci tržeb dle §25 musí být na každém místě, kde se uskutečňují evidované tržby, dostatečně viditelně a čitelně umístěno oznámení s přesně definovaným zněním. Proto vznikly čtyři verze tohoto oznámení, v plastu a samolepce vždy ve dvou velikostech. Toto oznámení je určenou pouze pro běžný režim EET, pokud byste požadovali text pro ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 564
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Ze stavby jednotky petrochemického průmyslu na jihu Iráku ... Stát ve kterém se stále bojuje potřebuje rekonstrukci infrastruktury. Stačí několik pohledů a asi není potřeba se moc rozepisovat. Pomoc přichází z různých oblastí světa a i Češi se ...
  • Jak moc je reálný nárůst produktivity práce o 32%? K jaké časové úsečce a k jakému konkrétnímu výkonu se tato % vztahují? V tomto díle jsme se ptali jak toto tvrzení asi vzniklo a kdy může být pravdivé. Pokud to shrnu, pak se dá procentuální růst ...

R4M#10: Nerozumím, proč tomu stále někdo říká revoluce. Nejde o evoluci?


Document Actions
R4M#10: Nerozumím, proč tomu stále někdo říká revoluce. Nejde o evoluci?
Pokud je evoluce přirozený vývoj a revoluce je řízený obrat stávajícího stavu, pak je otázkou jak nazvat množinu změn, které se blíží. Poslechněte si názory našich osobností z blízkých oborů. Podle toho, co jsme slyšeli, bych navrhoval použít zcela jiný výraz než oba zmiňované. Vyznáte se ve všech termínech nové digitální doby?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 7.02.2017
reklama


Výpovědi odborníků si můžete přečíst v textové podobě ...


Jaromír Zelený (www.rittal.cz)
Z mého pohledu technika to spíš vnímám jako evoluci, než revoluci. Pro někoho, kdo se v této oblasti nepohybuje, to může znít jako revoluce, ale to není můj případ. Já to spíš vnímám jako zvýšenou iniciativu pohnout s určitou problematikou a reagovat na nové požadavky trhu a jak víme, trh se stává daleko, tím jak je globálnější, lidé se musí potýkat s nejrůznějšími vlivy, tak samozřejmě vyvíjí daleko větší tlak na dodavatele trhu. To znamená, pokud chtějí zůstat konkurence schopni, musí být rychlejší, flexibilnější, operativnější atd. Revoluce je skoková změna a je otázka, jestli tady nějaká nastává.


Jan Rollo (www.sysgo.com)
Průmysl 4.0 je určitě evoluce. Ale revoluce je samozřejmě atraktivnější, takže se používá při medializaci, ale jedná se o evoluci. Revoluce, to byla pouze ta první, ta s párou spojená, ani ta s elektrifikací, ani s automatizací a ani u té s konektivitou nemůžeme hovořit o revoluci, protože se bavíme celou dobu o industrializaci a tu nastartovala ta první revoluce.


Petr Pospíšil (www.eplan.cz)
Jestli je to revoluce, evoluce, spousta věcí už tady dneska je a vlastně popisujeme co samo vzniklo a tím, jak to poznáváme, pojmenováváme, snažíme se to zdokonalovat a lépe využívat, takže lze použít jakýkoliv název.. Mně to je jedno jaký, jde o to, že na tom pracujeme a že nám to pomáhá.Otto Havle (www.fccps.cz)
Když vezmu revoluci, když to srovnám s těmi revolucemi, které my známe, to znamená s marxistické revoluce, vytvořil předvoj dělnické třídy, čili nevzdělaný dělník musel být poučen o tom, že tady strádá a evoluce je nutná, tak z hlediska toho německého kapitálu, který se zatím taky tlačí na Průmysl 4.0, tak v tom případě je to revoluce vedená s nějakým předvojem v Německu, pravděpodobně by se k tomu evolučním způsobem došlo taky. Otázka je, kam by to došlo, jestli to není ohnuté někam trochu jinam, někam k velkému bratrovi.Jan Řehák
Evoluce, nebo revoluce? Ti úředníci, co budou vyhozeni, protože by nemohli dělat věci stejně jako předtím, tak určitě měli pocit, že je to revoluce. Ale z pohledu toho státu, protože nikdo nelegitimoval panovníka, to byla asi evoluce. Já si myslím, že tato doba a tento přechod bude evoluce pro toho, kdo to bude postupně sledovat, bude vnímat ty malé dílčí kroky a bude připravený, jak věci budou postupovat. Evoluce, nebo revoluce? To je složitý pohled. Francouzská revoluce byla revoluce, protože setla hlavu krále. Ale v té samé době dělal Josef II. v Čechách totéž, ale řídil to shora. Byla to revoluce, nebo evoluce?Zdeněk Havelka (A-21)
Slovo revoluce znamená znovu, nebo radikální zónu a znovunastavení, když se podíváte do slovníku. A ta evoluce je nějaký pomalejší, lineární vývoj, protože ta revoluce znamená zlom. My jsme teď v situaci, kdy několik lineárních vývojů se začalo urychlovat, třeba rychlost pamětí, dneska můžete mít in memory databázi. V principu celou fabriku řídit z jedné velké RAMky, to je jeden vývoj. Další jsou procesory, jejich paralelizace, atd.., těch vývojů je několik a díky Moorovu zákonu to není lineární, ale exponenciální. Najednou se protínají exponenciální, v uvozovkách evoluce, i když tam je to otázka, aby to slovo vůbec mělo smysl, že ta křivka je opravdu radikálně hokejková a ty se vám kombinují dohromady. Je to revoluce, je to naprostý zlom, srovnal bych to minimálně s nástupem knihtisku, ale možná i s nástupem písma a je to radikální, jsme teprve na začátku a můžeme se bavit co to přinese, ale je to zas taková metafora, co je dneska google? Je google informatická firma, nebo mediální, nebo automobilka ve svém zrodu, která bude produkovat autonomní auta. Je to jednoznačně revoluce v tom smyslu radikálního zlomu a ten, kdo si myslí, že je to evoluce, tak si myslím, že vůbec nechápe, o co jde.Jiří Kůs (www.nanospace.cz)
Je špatné rozdělovat, co je reálné co je virtuální, tak i oddělování, co je technické, vytvořené člověkem a co je příroda, protože my jsme součástí vesmíru, tam patří všechno a já si říkám, co se teď děje, že se mění uspořádání světa, společnosti a přechází to do té sítě, kde jsou spojeni, to jsou věci, které jsou hluboce vetknuté v hmotě, my vlastně nevíme, co je hmota. V tom časoprostoru to tak nějak všechno je a dochází k přetváření, vytváření říkat revoluce, evoluce.. Tyto pojmy spíš zachycují naše pocity, co se změní hodně rychle a zásadně, že to zachytíme svým životem a co nám připadá, že se tak vyvíjí. Je to taková pocitová věc, ale to co se děje je v časoprostorové hmotě, v tom vesmíru nějak hluboce vetknuté,  pravidlo, které zatím úplně nedokážeme pochopit.Vladimír Mařík
(www.certicon.cz)
Samozřejmě, že kolem nás probíhají evoluční změny, které směřují k cílům Průmysl 4.0, ale pobíhají řekl bych tak samovolně, jestliže dokážeme pojmenovat ty cíle a nasměrovat to úsilí od samovolné evoluce k cílevědomému vývoji, tak pak můžeme hovořit o revoluci, protože na konci toho je opravdu zásadní změna, která byla řízena a měla svůj cíl. Čili, evoluce, která má svůj cíl, se může nazývat revolucí.Tomáš Duda
Jestli je to revoluce, budiž. Otázkou spíš je, abychom my z toho kroku, který se teď kolem nás děje, dokázali vytěžit to nejlepší.Jaromír Zelený (www.rittal.cz)
Ano,určité technologie, určité zdroje k tomu pomáhají. Když to přirovnám ke třetí revoluci, která se definuje s okamžikem nástupu  tranzistorů a výpočetní techniky a v podstatě ano, opět to byla technologie, která se skokově posunula dopředu a někam ten průmysl posunula. Dneska je hlavní podmínkou pro to, aby s to skutečně dalo nazývat revolucí, nebo aby to byl skok, je otázka řekl bych standardizace toho formátu, těch dat a informací, které si věci, systémy, popřípadě výrobky předávají. Pokud se toto podaří vyřešit, tak to asi skutečně revoluce bude. Já tuto oblast přirovnávám k vývoji v oblasti elektromobilů tam to donedávna naráželo na fatální problém, že se nebyli schopni firmy a trhy dohodnout, na jednoduchém komponentu, a to je v podstatě nabíjecí zásuvka. Jinak zajímavá technologie by byla fajn, ale naráží to na tu standardizaci. A můžeme mluvit o spoustě jiných případech a příkladech v minulosti, ať už jsou to nosiče dat, nebo jiné věci. A v případě Průmyslu 4.0 vidím skutečně základem dohodnout se na tom standardu dat a informací, které si budou vyměňovat.
SLEDUJTE TECHNOLOGICKÝ VIDEOSERIÁL
www.R4M.cz
a buďte v obraze!

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Bude Průmysl 4.0 natolik flexibilní, že vymaže natrvalo výraz "Made in"? Podle všech informací se bude výroba dynamicky přesouvat z místa na místo, a to vše bez nějakého přemýšlení a dlouhého rozhodování člověka. Nevěříte? Poslechněte si prognózy odborníků právě v tomto díle! Pokud budete poslouchat pozorně, pravděpodobně vám naběhne husí kůže. Jak v takovém prostředí bude vypadat váš stávající byznys?
Třífázové vidlice a zásuvky nejsou zrovna předmětem výběru domácích hospodyněk, ale jsou důležitou součástí téměř každé budovy. Technické provedení těchto elektroinstalačních prvků je rozmanité. Nejen počet kontaktů, krytí IP, ale také provedení do výbušných prostředí. V případě těžkých provozů je celkem logický požadavek na robustní a odolnou konstrukci. Seznamte se v krátkosti se sortimentem toho českého výrobce ...
Hledáte odolná svítidla pro žárovky nebo úsporné zdroje? Používáte na stavbách často pohyblivé prodlužovací přívody? Pak by vás mohla zajímat PUR, prakticky nezničitelná trojzásuvka!
Katalogy společnosti ABB EPJ se již tradičně těší pozornosti nejen velkoobchodních prodejců, projektantů, ale hlavně u řemeslníků a elektromontážních firem. Pojďme si společně projít tento mohutný katalog domovních elektroinstalačních materiálů pro rok 2010 ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933