Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
29.06.2017 Repas akumulátorů NiCd, NiMH. Staré aku baterie s nižší kapacitou není nutné vyhazovat, odborným zásahem lze dosáhnout minimálně stejné životnosti jako u původního akubloku. Pro renovaci akumulátorů jsou používány kvalitní značkové akumulátory, GP, Panasonic, které jsou zárukou dlouhé životnosti. Repas baterií lze provést pro ...
28.06.2017 Znáte PLC Logic – relé, které „myslí“? V automatizaci se často řeší problém, jak ochránit I/O, které jsou použity pro řízení. Jelikož I/O jsou pevnou součástí PLC, obzvláště u menších automatů a programovatelných relé, je při jejich poškození vnějšími vlivy potřeba vyměnit zpravidla celý modul. To má za následek výměnu zařízení, zastavení provozu a nemalé finanční ztráty. Pro ochranu I/O ...
27.06.2017 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje. Izolační materiály jsou vhodné pro výrobu elektrických strojů a jejich izolaci. Myoflex je ohebný vícevrstvý izolační materiál pro nízkonapěťové stroje a používá se jako drážková a fázová izolace. SILENT-CZECH nabízí drážkové izolace z polyesterové fólie, polyesterového rouna, ...
26.06.2017 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF. Nová verze dvoustupňové přepěťové ochrany pro telefonní linky DL-TLF-HF je určena pro ochranu jednoho páru analogových i digitálních telekomunikačních linek s nejvyšším trvalým provozním napětím Uc do 114V AC a 162V DC, jmenovitým zatěžovacím proudem 0,06A a mezní frekvencí přenosu až do 40MHz. Ta umožňuje použití a ochranu nejen pro starší ...
23.06.2017 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem. Kabelové spojky vyplněny gelem, který brání vniknutí vlhkosti, vody, prachu, hlíny či jiných nežádoucích nečistot. Spojky jsou vyrobeny z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Výbavou jsou úchyty pro snadné a spolehlivé zajištění kabelu. Pokud spojka není použita ...
22.06.2017 TIP na třífázové transformátory EI. Konstrukce transformátorů dle EN 61558. Splňuje podmínky pro běžné použití bez speciálních požadavků. Uvedené údaje o výkonu se vztahují na provedení s odděleným vinutím a u typových sérií se vzdušným kanálem na udanou provozní polohu. Při montáži transformátorů do skříně se mění teplotní třída z T40/E na T25/E nebo se musí patřičně snížit výkon. Případně doplnit nuceným ...
21.06.2017 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu. Měřící a monitorovací jednotky jsou třífázové záznamníky napětí, proudů a výkonů s dálkovým přenosem odečtených dat pro potřeby analýzy proudového zatížení odběrných míst ke stanovení optimálních parametrů hlavních proudových jističů v minimalizované velikosti pro instalaci ve stísněných prostorech. Získaná data dávají komplexní informace o ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 594
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání velkého množství spínaných zdrojů, kapacitní zátěž, tzn. Tam jsou třeba problémy se spínáním jističe, nezapnete 50 počítačů najednou, ale tady ten problém nenastává, vznikne nějaký impulz ...
  • Veletržní rozhovor Josefa Kunce s Richardem Müllerem ... Co se týká systémové instalace KNX a nejpoužívanějších našich přístrojů společnosti ABB tak bych určitě rád vypíchnul dva přístroje. Co se týká designových přístrojů vhodných pro umístění na ...

Nevyhořet znamená také hodnotit rizika


Document Actions
Nevyhořet znamená také hodnotit rizika
Jak volit konstrukci nové nebo rekonstruované budovy, aby korespondovala s bezpečnostním pohledem hasičského sboru? Podle které normy stanovujeme rizika v tomto případě? Mějme na mysli dva základní aspekty, které nám pomohou. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů ...
Karel Dvořáček, ze dne: 17.05.2012
reklama

 

Výsledná opatření pro novostavby a rekonstrukci bytových domů
Požadavky, které vyplývají z nové ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 pro výstavbu bytových domů jsou v podstatě v oblasti norem pro elektrotechniku potvrzením skutečností, které byly již dříve vyžadovány specialisty hasičského záchranného sboru a které kopírovaly požadavky uplatňované v zahraničí.

Jako klasický případ přísnějšího hodnocení rizik na komunikacích je požadavek, aby u novostaveb či u rekonstruovaných staveb byly vymístěny elektroměrová jádra z podest do jiných prostor, nebo bylo použito elektroměrových rozváděčů s definovanou požární odolností, viz obrázek.

Jednoduchou variantou řešení problému umístění elektroměrových jader je též:

  • Soustředění elektroměrových jader v samostatné místnosti, mimo komunikaci sloužící k opuštění objektu (například u nižších objektů – 4podlažních) v bývalé kočárkárně
  • Při vytvoření dostatečně hluboké niky na podestě osazené dveřmi s požadovanou požární odolností.

Nicméně i normy pro požární bezpečnost staveb (například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty) obsahují určitá ustanovení, která jsou příznivá k použití běžného elektromateriálu.

Zde nám mohou pomoci dvě základní podmínky:

  • 1. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2kg na m3 obestavěného prostoru místnosti. Toto lze použít například pro posouzení elektroinstalace na veřejně přístupných komunikací bytových domů – byl k tomuto účelu posuzován typový objekt 8mi podlažní – podesty a schodiště s běžným vybavením (lištové rozvody, vodiče CYKY, plastová svítidla). V tomto případě bylo množství hořlavých částí nižší, než připouští požární norma. Pokud by však podlaha podesty byla pokryta krytinou z PVC, pak by množství překročilo přípustnou mez.
  • 2. Vodiče uložené pod omítkou o síle alespoň 1cm se nepovažují za umístěné v chráněném prostoru.
    Toto je ustanovení, které velmi usnadňuje možnost využití běžných a lacinějších vodičů. Je zde však zásadní problém přesvědčit projektanty (a prováděcí organizace stavebních prací) o vhodnosti vytvoření vhodných tras pro vložení a následné zaházení elektrického vedení.

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (2007): Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

Ochrana proti účinkům tepla - opatření pro ochranu před požárem.
Elektrické topidla určená pro chov hospodářských zvířat musí vyhovovat požadavkům IEC 60335-2-71 a musí být upevněna na vhodném místě tak aby se zabránilo:

  • jakémukoliv ohrožení spálením hospodářských zvířat
  • jakékoliv iniciaci požáru hořlavých hmot

Sálavá topidla musí být instalována minimálně ve vzdálenosti 0,5m od hospodářských zvířat a od hořlavých materiálů, pokud není v návodu k montáži a použití topidel výrobcem určeno více.

Pro všeobecnou ochranu před vznikem požáru je nutno použít proudových chráničů s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 300mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče. V případech, kde je požadována vyšší spolehlivost dodávky elektřiny užije se u obvodů vybavených proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300mA, přístrojů typu S nebo se zpožděním.

POZNÁMKA: Ochrana koncových obvodů proudovými chrániči s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA je zajištěna i před nebezpečím vzniku požáru od elektrické instalace.

V místech, kde je nebezpečí iniciace požáru od vodičů napájených malým napětím, je třeba tyto vodiče oddělit přepážkou nebo pouzdrem se stupněm ochrany krytem IP XXD nebo IP 4X nebo přídavnou izolací k izolaci základní.

ČSN 33 2000 – 7 – 711 (2004): Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

Ochrana proti tepelným vlivům
Norma upozorňuje, že je třeba brát v úvahu zvýšené riziko vzniku požáru v těchto místech a respektovat požadavkům IEC 60364-4-42 (ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Motor, který je ovládán automaticky nebo na dálku a který není nepřetržitě pod dohledem musí být vybaven přístrojem chránícím proti překročení teploty s manuálním znovunastavením.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č.51

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Malé podlažní zásuvky GES R2 jsou praktickým doplňkem každé elektroinstalace s rozlehlými prostory. Kdo myslí na přívody energie a dat dopředu má v budoucnu vyřešen nejeden problém. Jaké máme s touto krabicí možnosti připojení? Jaké jsou k dispozici provedení designu? Kde k těmto podlahovým krabicím přijdeme? Sledujte tuto krátkou reportáž ...
Rittal na největším elektrotechnickém veletrhu v Brně představil avízovanou novinku pro osvětlení rozvaděčů. Systémové LED svítidlo nám v článku rychle a názorně představuje Leoš Blažek. O svítidle víme, že osvětlí to podstatné, montáž je rychlá a bez potřeby zvláštního nářadí. Pokud jste na veletrhu nebyli, poslechněte si jeho představení nebo si dohledejte bližší parametry právě v tomto článku!
V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? Jaká je funkce a historie již stávající budovy? Proč se výroba konfekce centralizuje? Spouštění každého nového projektu není jednoduché. Vždy je potřeba v co nejkratším časovém úseku sladit vizi, plány se skutečnou realitou a vytvořit a vyladit celkové workflow. To se v Otrokovicích povedlo a již nyní se mohou pochlubit zajímavými realizovanými zakázkami. HUB sází na ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933