Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Moje nářadí? (2.)

Obsah mého příručního boxu. Diskuze nad mým nářadím. Co byste vy ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.08.2017 Viděli jste nový katalog nářadí CIMCO? Lze si vybírat mezi produkty německé kvality. A které? Vrtáky a vyvrtávací nástroje, sekací, střihací a řezací nástroje, kleště, šroubováky, odizolovávací nářadí, lisovací nářadí, zkoušečky napětí, protahovací a upevňovací systémy, kufry na nářadí, chemické výrobky, izolované a jistící ochranné prostředky. Podrobnosti naleznete v tomto ...
18.08.2017 Již 31. 8. končí prázdninové slevy na všechny produkty IN-EL! Tuto slevu ve výši 20% můžete uplatnit i na úplně nový produkt určený pro přípravu ke zkouškám revizních techniků a na elektronické knihy vydané v tomto roce (Prozatímní a dočasná elektrická zařízení a Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky) Slevu můžete využít při nákupu v e-shopu. Stačí jen ...
17.08.2017 Motorický samozamykací zámek FAB Bera. Při každém zavření dveří dojde k automatickému samouzamčení zámku. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky. Z venkovní strany lze zámek odblokovat pomocí elektrického signálu, ...
16.08.2017 Vydavatelství IN-EL usnadňuje adeptům přípravu na zkoušky nebo přezkoušení! Zavádí nový produkt. Tříměsíční předplatné informačního servisu iiSEL pro přípravu ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků. V období tří měsíců před konáním zkoušky nebo přezkoušení si mohou adepti projít správné odpovědi na veškeré testové otázky, které mohou obdržet při zkouškách nebo přezkoušení na příslušném ...
15.08.2017 Rittal představuje řešení do přísných hygienických prostředí potravinářského průmyslu. Extra těsnění, uzávěry, materiál provedení skříní, barevná odlišení, snadné čištění, speciální konstrukční úpravy pro skříně různého využití. Např. výměníky vzduchu, počítačové prvky a ...
14.08.2017 Společnost Eaton se v hodnocení kvality jističů a rozvaděčových systémů umístila na čelním místě a obdržela ocenění TOP PRODUKT a TOP QUALITY. Jističe a rozvaděčové systémy Eaton byly v projektu Kvalitní stavební materiály českými elektrikáři a profesionály z řad elektroinstalačních firem ohodnoceny nadprůměrně dobře. Do projektu byli zapojeni výrobci a profesionálové ze stavebních realizačních ...
14.08.2017 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní řešení na míru. Díky různým kombinacím vložek v konektoru lze označit tento spoj za vysoce variabilní. Pokud například řešíte pohyblivé připojení výrobní technologie, pak konstrukce tohoto konektoru umožní zvolit potřebnou kombinaci vložek. Ne zřídka jsou potřebná kromě napájení také data, sběrnice nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 635
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále se někomu zdá elektromobilita pouze jako extravagantní zábava? Skutečnost, že v je Česku nízká koupě schopnost ještě neznamená, že jí v okolním světě něco brání vývoji. Pokud chceme vědět, co se v této oblasti děje se prakticky vždy dozvíme od ...
  • Hovoří se o horizontálním propojovaní společností. To by však znamenalo, že v určitý okamžik se tento systém dokáže rozhodovat podle zadaných kritérií podstatně rychleji a pravděpodobně i efektivněji bez emocí, než člověk. Nedopadne to nakonec tak, že ...

Nevyhořet znamená také hodnotit rizika


Document Actions
Nevyhořet znamená také hodnotit rizika
Jak volit konstrukci nové nebo rekonstruované budovy, aby korespondovala s bezpečnostním pohledem hasičského sboru? Podle které normy stanovujeme rizika v tomto případě? Mějme na mysli dva základní aspekty, které nám pomohou. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů ...
Karel Dvořáček, ze dne: 17.05.2012
reklama

 

Výsledná opatření pro novostavby a rekonstrukci bytových domů
Požadavky, které vyplývají z nové ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 pro výstavbu bytových domů jsou v podstatě v oblasti norem pro elektrotechniku potvrzením skutečností, které byly již dříve vyžadovány specialisty hasičského záchranného sboru a které kopírovaly požadavky uplatňované v zahraničí.

Jako klasický případ přísnějšího hodnocení rizik na komunikacích je požadavek, aby u novostaveb či u rekonstruovaných staveb byly vymístěny elektroměrová jádra z podest do jiných prostor, nebo bylo použito elektroměrových rozváděčů s definovanou požární odolností, viz obrázek.

Jednoduchou variantou řešení problému umístění elektroměrových jader je též:

  • Soustředění elektroměrových jader v samostatné místnosti, mimo komunikaci sloužící k opuštění objektu (například u nižších objektů – 4podlažních) v bývalé kočárkárně
  • Při vytvoření dostatečně hluboké niky na podestě osazené dveřmi s požadovanou požární odolností.

Nicméně i normy pro požární bezpečnost staveb (například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty) obsahují určitá ustanovení, která jsou příznivá k použití běžného elektromateriálu.

Zde nám mohou pomoci dvě základní podmínky:

  • 1. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2kg na m3 obestavěného prostoru místnosti. Toto lze použít například pro posouzení elektroinstalace na veřejně přístupných komunikací bytových domů – byl k tomuto účelu posuzován typový objekt 8mi podlažní – podesty a schodiště s běžným vybavením (lištové rozvody, vodiče CYKY, plastová svítidla). V tomto případě bylo množství hořlavých částí nižší, než připouští požární norma. Pokud by však podlaha podesty byla pokryta krytinou z PVC, pak by množství překročilo přípustnou mez.
  • 2. Vodiče uložené pod omítkou o síle alespoň 1cm se nepovažují za umístěné v chráněném prostoru.
    Toto je ustanovení, které velmi usnadňuje možnost využití běžných a lacinějších vodičů. Je zde však zásadní problém přesvědčit projektanty (a prováděcí organizace stavebních prací) o vhodnosti vytvoření vhodných tras pro vložení a následné zaházení elektrického vedení.

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (2007): Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

Ochrana proti účinkům tepla - opatření pro ochranu před požárem.
Elektrické topidla určená pro chov hospodářských zvířat musí vyhovovat požadavkům IEC 60335-2-71 a musí být upevněna na vhodném místě tak aby se zabránilo:

  • jakémukoliv ohrožení spálením hospodářských zvířat
  • jakékoliv iniciaci požáru hořlavých hmot

Sálavá topidla musí být instalována minimálně ve vzdálenosti 0,5m od hospodářských zvířat a od hořlavých materiálů, pokud není v návodu k montáži a použití topidel výrobcem určeno více.

Pro všeobecnou ochranu před vznikem požáru je nutno použít proudových chráničů s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 300mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče. V případech, kde je požadována vyšší spolehlivost dodávky elektřiny užije se u obvodů vybavených proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300mA, přístrojů typu S nebo se zpožděním.

POZNÁMKA: Ochrana koncových obvodů proudovými chrániči s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA je zajištěna i před nebezpečím vzniku požáru od elektrické instalace.

V místech, kde je nebezpečí iniciace požáru od vodičů napájených malým napětím, je třeba tyto vodiče oddělit přepážkou nebo pouzdrem se stupněm ochrany krytem IP XXD nebo IP 4X nebo přídavnou izolací k izolaci základní.

ČSN 33 2000 – 7 – 711 (2004): Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

Ochrana proti tepelným vlivům
Norma upozorňuje, že je třeba brát v úvahu zvýšené riziko vzniku požáru v těchto místech a respektovat požadavkům IEC 60364-4-42 (ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Motor, který je ovládán automaticky nebo na dálku a který není nepřetržitě pod dohledem musí být vybaven přístrojem chránícím proti překročení teploty s manuálním znovunastavením.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č.51

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Rittal na největším elektrotechnickém veletrhu v Brně představil avízovanou novinku pro osvětlení rozvaděčů. Systémové LED svítidlo nám v článku rychle a názorně představuje Leoš Blažek. O svítidle víme, že osvětlí to podstatné, montáž je rychlá a bez potřeby zvláštního nářadí. Pokud jste na veletrhu nebyli, poslechněte si jeho představení nebo si dohledejte bližší parametry právě v tomto článku!
V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? Jaká je funkce a historie již stávající budovy? Proč se výroba konfekce centralizuje? Spouštění každého nového projektu není jednoduché. Vždy je potřeba v co nejkratším časovém úseku sladit vizi, plány se skutečnou realitou a vytvořit a vyladit celkové workflow. To se v Otrokovicích povedlo a již nyní se mohou pochlubit zajímavými realizovanými zakázkami. HUB sází na ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Publikace přesně odpovídá představě o informační pomůcce. Technická podpora EATON navazuje na dřívější vydání odborných podkladů pro navrhování a výběr a přichází s aktualizovanou verzí pro ochrany, které jsou dnes naprostou součástí všech elektroinstalací. Kredit tomuto informačnímu materiálu dává nejen sama značka, ale i autor. Ten je v České republice vyhlášeným znalcem na přístroje do rozvaděčů ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933