Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Nové ...

Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.10.2017 TIP na podlahové pásky k organizaci pracoviště. Potřebujete podlahové značení pro jasnou a přehlednou organizaci vašeho skladu, výrobních prostor nebo kanceláří? Chcete mít značení podlah, které je kvalitní, trvanlivé a zároveň snadno odstranitelné? Potom pro vás máme přesně to, co hledáte! Jasné vymezení jednotlivých prostorů v halách a skladech je pro efektivní fungování výroby naprosto nezbytné. Nejčastěji používaným prostředkem pro podlahové ...
17.10.2017 Jednomodulové USB nabíječky. Jde o USB adaptér určený pro systém modulárního elektroinstalačního materiálu MODUL. Díky jejich výkonu s výstupním proudem až 2.1A lze snadno a rychle nabíjet chytré telefony, tablety a další elektronická zařízení skrze standardní USB vstup. Zařízení je dostupné ve ...
16.10.2017 Znáte dálkové ovládání vozu titron pomocí smartphonu nebo tabletu? V průběhu dodatečné lokalizace lze aplikací BAUR Remote App prostřednictvím mobilního připojení k internetu dálkově ovládat všechny důležité funkce vozu titron. Například zapnutí a vypnutí rázového generátoru; nastavení rázového napětí a sledu rázů (5–20 rázů/min., jednotlivý ráz); výběr rozsahu rázového napětí; deaktivace ...
13.10.2017 Věděli jste o interaktivním nástroji pro výběr digitálního multimetru? Fluke dlouhodobě vyrábí testovací a měřicí přístroje. Aby bylo možné přesně vybrat nejvhodnější model digitálního multimetru k dané problematice, společnost Fluke zřídila pro tento účel rychlou interaktivní webovou ...
12.10.2017 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče? Možná odpověd: Toto řešení je vhodné využít hned z několika důvodů. Motorový spouštěč ovládaný přes hřídel a ovládací hlavici na panelu je možno využít jako bezpečnostní hlavní vypínač v souladu s potřebnými standardy, navíc zahrnuje i ochranu vůči zkratu a nadproudu, díky tomu se snižuje počet jinak ...
11.10.2017 Regulátor WattRouter pro optimalizaci vlastní spotřeby. Jde o sofistikovaný programovatelný regulátor pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou nebo větrnou elektrárnou. Proudový rozsah měření je 3x20A, trvalého zatížení 3x40A. Po správné instalaci a nastavení regulátor ...
10.10.2017 TIP na univerzální měřící jednotka pro silnoproudé veličiny SINEAX CAM. Je koncipován pro měření v elektrických rozvodných sítích nebo průmyslových zařízeních. Může zjišťovat aktuální stav, dodatečné zatížení nelineárními spotřebiči a celkové vytížení napájecího systému. Nepřetržité měření navíc zaručuje, že bude ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 660
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Vítejte ve třetí třetině druhého dílu Talk About, je zde Out of camera Milana Hudce. Dozvíte se, jak Milan Hudec vnímá peníze. Jde o odměnu nebo pochvalu za odvedenou práci? Jak Milan vnímá práci, jakožto zaměstnání? A co si myslí o oboru ...
  • S novými prostory přichází i nový katalog vodičů a kabelů české dceřinné společnosti rakouské skupiny MEINHART. Na rozdíl od některých jiných dodavatelů tento rozděluje sortiment více prakticky. Předkládané detaily jednotlivých skupin nejsou sice ...

Nevyhořet znamená také hodnotit rizika


Document Actions
Nevyhořet znamená také hodnotit rizika
Jak volit konstrukci nové nebo rekonstruované budovy, aby korespondovala s bezpečnostním pohledem hasičského sboru? Podle které normy stanovujeme rizika v tomto případě? Mějme na mysli dva základní aspekty, které nám pomohou. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů ...
Karel Dvořáček, ze dne: 17.05.2012
reklama

 

Výsledná opatření pro novostavby a rekonstrukci bytových domů
Požadavky, které vyplývají z nové ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 pro výstavbu bytových domů jsou v podstatě v oblasti norem pro elektrotechniku potvrzením skutečností, které byly již dříve vyžadovány specialisty hasičského záchranného sboru a které kopírovaly požadavky uplatňované v zahraničí.

Jako klasický případ přísnějšího hodnocení rizik na komunikacích je požadavek, aby u novostaveb či u rekonstruovaných staveb byly vymístěny elektroměrová jádra z podest do jiných prostor, nebo bylo použito elektroměrových rozváděčů s definovanou požární odolností, viz obrázek.

Jednoduchou variantou řešení problému umístění elektroměrových jader je též:

  • Soustředění elektroměrových jader v samostatné místnosti, mimo komunikaci sloužící k opuštění objektu (například u nižších objektů – 4podlažních) v bývalé kočárkárně
  • Při vytvoření dostatečně hluboké niky na podestě osazené dveřmi s požadovanou požární odolností.

Nicméně i normy pro požární bezpečnost staveb (například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty) obsahují určitá ustanovení, která jsou příznivá k použití běžného elektromateriálu.

Zde nám mohou pomoci dvě základní podmínky:

  • 1. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2kg na m3 obestavěného prostoru místnosti. Toto lze použít například pro posouzení elektroinstalace na veřejně přístupných komunikací bytových domů – byl k tomuto účelu posuzován typový objekt 8mi podlažní – podesty a schodiště s běžným vybavením (lištové rozvody, vodiče CYKY, plastová svítidla). V tomto případě bylo množství hořlavých částí nižší, než připouští požární norma. Pokud by však podlaha podesty byla pokryta krytinou z PVC, pak by množství překročilo přípustnou mez.
  • 2. Vodiče uložené pod omítkou o síle alespoň 1cm se nepovažují za umístěné v chráněném prostoru.
    Toto je ustanovení, které velmi usnadňuje možnost využití běžných a lacinějších vodičů. Je zde však zásadní problém přesvědčit projektanty (a prováděcí organizace stavebních prací) o vhodnosti vytvoření vhodných tras pro vložení a následné zaházení elektrického vedení.

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (2007): Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

Ochrana proti účinkům tepla - opatření pro ochranu před požárem.
Elektrické topidla určená pro chov hospodářských zvířat musí vyhovovat požadavkům IEC 60335-2-71 a musí být upevněna na vhodném místě tak aby se zabránilo:

  • jakémukoliv ohrožení spálením hospodářských zvířat
  • jakékoliv iniciaci požáru hořlavých hmot

Sálavá topidla musí být instalována minimálně ve vzdálenosti 0,5m od hospodářských zvířat a od hořlavých materiálů, pokud není v návodu k montáži a použití topidel výrobcem určeno více.

Pro všeobecnou ochranu před vznikem požáru je nutno použít proudových chráničů s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 300mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče. V případech, kde je požadována vyšší spolehlivost dodávky elektřiny užije se u obvodů vybavených proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300mA, přístrojů typu S nebo se zpožděním.

POZNÁMKA: Ochrana koncových obvodů proudovými chrániči s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA je zajištěna i před nebezpečím vzniku požáru od elektrické instalace.

V místech, kde je nebezpečí iniciace požáru od vodičů napájených malým napětím, je třeba tyto vodiče oddělit přepážkou nebo pouzdrem se stupněm ochrany krytem IP XXD nebo IP 4X nebo přídavnou izolací k izolaci základní.

ČSN 33 2000 – 7 – 711 (2004): Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

Ochrana proti tepelným vlivům
Norma upozorňuje, že je třeba brát v úvahu zvýšené riziko vzniku požáru v těchto místech a respektovat požadavkům IEC 60364-4-42 (ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Motor, který je ovládán automaticky nebo na dálku a který není nepřetržitě pod dohledem musí být vybaven přístrojem chránícím proti překročení teploty s manuálním znovunastavením.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č.51

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? Jaká je funkce a historie již stávající budovy? Proč se výroba konfekce centralizuje? Spouštění každého nového projektu není jednoduché. Vždy je potřeba v co nejkratším časovém úseku sladit vizi, plány se skutečnou realitou a vytvořit a vyladit celkové workflow. To se v Otrokovicích povedlo a již nyní se mohou pochlubit zajímavými realizovanými zakázkami. HUB sází na ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Hodilo by se nasadit ochranu vůči zkratu současně s tepelnou ochranou? Je možnost ovládání spouštěče přes hřídel zajímavou alternativou? Kde najít průřez motorových spouštěčů v rozsahu od 0,1 až 100A? K dispozici varianty: s tlačítky nebo otočnou hlavicí. Řada motorových spouštěčů, která na šířku zabere pouze 45mm! Boční pomocné kontakty, signalizační kontakty a spouště jsou kompatibilní s modulárními rozvaděči. Seznamte se s podrobnostmi v tomto článku ...
Ze stavby jednotky petrochemického průmyslu na jihu Iráku ... Stát, ve kterém se stále bojuje, potřebuje rekonstrukci infrastruktury. Stačí několik pohledů a asi není potřeba se moc rozepisovat. Pomoc přichází z různých oblastí světa a i Češi se zapojují. Mezitím co média kvalitně informují o naší vojenské a humanitární pomoci, tak o pomoci technické jakoby nikdo neuměl napsat větu.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933