Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

UFS Katalog ...

Kolik znáte způsobů jak uložit vedení do podlahy? Jak řešit neustálé změny ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
15.12.2017 Sálavé konvektory s velkoplošným tělesem. Sálavé konvektory disponují velkoplošným topným tělesem. Podíl sálavé složky je proto vyšší než u běžných konvektorů. Zařízení ohřívá přímo předměty a osoby v místnosti. Topné těleso je vyrobeno z hliníku s plynulou elektronickou regulací teploty s přesností na 0,1°C. Lze také ...
14.12.2017 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo. Čerpadla PEDROLLO typů TOP, TOP FLOOR jsou ponorná jednostupňová monobloková čerpací soustrojí, čerpadla sestávající z hydraulické části a z elektromotoru. Základem hydraulické části je sací koš s otevřeným radiálním kolem. Prodloužená hřídel rotoru je pro elektromotor a čerpadlo společná (monoblokové provedení). Utěsnění hřídele čerpadla je zajištěno zdvojenou ...
13.12.2017 Komponenty pro průmyslová a reflektorová svítidla. Mechatronix uvedl na trh kompletní sety určené pro průmyslová a reflektorová svítidla, postavené na platformě 2x2MX. Modulární systém umožňuje sestavit svítidla v blocích po 3 nebo 4 kusech chladičů ve dvou nebo třech řadách s celkovým světelným tokem 4.000lm až 60.000lm. Platforma ...
12.12.2017 Využijte tradiční Vánoční slevy u IN-EL! Největší vydavatelství odborné literatury ke konci roku opět přichází s vánoční slevou na kompletní sortiment vydávaných knih a poskytovaných služeb. Vybrat si lze z odborných příruček, normativních dokumentů nebo informačního servisu iiSEL. Tato nabídka platí při objednávkách provedených přes e-shop. Pro její využití stačí použít ...
12.12.2017 TIP na ochranné moduly GENERI, řady POD, PON. Jako univerzální zásuvné ochranné moduly proti přepětí jsou moduly konstrukční řady POD (N) ideální k ochraně datových a komunikačních vedení, systémů MaR, EZS, EPS. V každém modulu je obsažena kompletní dvoustupňová ochrana pro čtyři žíly. Vzhledem ke své univerzálnosti může být ochranný ...
11.12.2017 Kalibrátor KA 7531 - simulátor teploty, napětí, proudu a frekvence. Kalibrátor KA 7531 slouží pro simulaci termočlánkových a Pt100 čidel, elektrického napětí, proudu a frekvence při testování měřicích přístrojů a regulátorů. Obsahuje jeden ALMEMO-vstupní konektor, připojovací kabel se 2 banánky a 2 zkušebními hroty. Možností je také ...
8.12.2017 TIP na časovač v digitální spínací zásuvce v krytí IP20. Pomocí programovatelného digitálního časového spínače lze předem nastavit určitý čas zapnutí či vypnutí (on/off) domácích spotřebičů. Je vhodný pro úsporu energie a bezpečnost v domácnosti. Funkce odpočítávání umožňuje zapnutí či vypnutí spotřebiče v předem nastaveném čase a funkce náhodného zapnutí/vypnutí (random) vám umožňuje ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 720
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Nevyhořet znamená také hodnotit rizika


Document Actions
Nevyhořet znamená také hodnotit rizika
Jak volit konstrukci nové nebo rekonstruované budovy, aby korespondovala s bezpečnostním pohledem hasičského sboru? Podle které normy stanovujeme rizika v tomto případě? Mějme na mysli dva základní aspekty, které nám pomohou. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů ...
Karel Dvořáček, ze dne: 17.05.2012
reklama

 

Výsledná opatření pro novostavby a rekonstrukci bytových domů
Požadavky, které vyplývají z nové ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 pro výstavbu bytových domů jsou v podstatě v oblasti norem pro elektrotechniku potvrzením skutečností, které byly již dříve vyžadovány specialisty hasičského záchranného sboru a které kopírovaly požadavky uplatňované v zahraničí.

Jako klasický případ přísnějšího hodnocení rizik na komunikacích je požadavek, aby u novostaveb či u rekonstruovaných staveb byly vymístěny elektroměrová jádra z podest do jiných prostor, nebo bylo použito elektroměrových rozváděčů s definovanou požární odolností, viz obrázek.

Jednoduchou variantou řešení problému umístění elektroměrových jader je též:

  • Soustředění elektroměrových jader v samostatné místnosti, mimo komunikaci sloužící k opuštění objektu (například u nižších objektů – 4podlažních) v bývalé kočárkárně
  • Při vytvoření dostatečně hluboké niky na podestě osazené dveřmi s požadovanou požární odolností.

Nicméně i normy pro požární bezpečnost staveb (například ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty) obsahují určitá ustanovení, která jsou příznivá k použití běžného elektromateriálu.

Zde nám mohou pomoci dvě základní podmínky:

  • 1. Pokud jsou kabely z hlediska požáru vedeny volně bez další dostatečné ochrany, musí se z hlediska požární ochrany posuzovat. To znamená, že se posuzují, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů, popř. hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2kg na m3 obestavěného prostoru místnosti. Toto lze použít například pro posouzení elektroinstalace na veřejně přístupných komunikací bytových domů – byl k tomuto účelu posuzován typový objekt 8mi podlažní – podesty a schodiště s běžným vybavením (lištové rozvody, vodiče CYKY, plastová svítidla). V tomto případě bylo množství hořlavých částí nižší, než připouští požární norma. Pokud by však podlaha podesty byla pokryta krytinou z PVC, pak by množství překročilo přípustnou mez.
  • 2. Vodiče uložené pod omítkou o síle alespoň 1cm se nepovažují za umístěné v chráněném prostoru.
    Toto je ustanovení, které velmi usnadňuje možnost využití běžných a lacinějších vodičů. Je zde však zásadní problém přesvědčit projektanty (a prováděcí organizace stavebních prací) o vhodnosti vytvoření vhodných tras pro vložení a následné zaházení elektrického vedení.

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (2007): Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

Ochrana proti účinkům tepla - opatření pro ochranu před požárem.
Elektrické topidla určená pro chov hospodářských zvířat musí vyhovovat požadavkům IEC 60335-2-71 a musí být upevněna na vhodném místě tak aby se zabránilo:

  • jakémukoliv ohrožení spálením hospodářských zvířat
  • jakékoliv iniciaci požáru hořlavých hmot

Sálavá topidla musí být instalována minimálně ve vzdálenosti 0,5m od hospodářských zvířat a od hořlavých materiálů, pokud není v návodu k montáži a použití topidel výrobcem určeno více.

Pro všeobecnou ochranu před vznikem požáru je nutno použít proudových chráničů s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 300mA. Proudový chránič musí odpojovat všechny pracovní vodiče. V případech, kde je požadována vyšší spolehlivost dodávky elektřiny užije se u obvodů vybavených proudovými chrániči, jejichž jmenovitý residuální vypínací proud nepřesahuje 300mA, přístrojů typu S nebo se zpožděním.

POZNÁMKA: Ochrana koncových obvodů proudovými chrániči s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30mA je zajištěna i před nebezpečím vzniku požáru od elektrické instalace.

V místech, kde je nebezpečí iniciace požáru od vodičů napájených malým napětím, je třeba tyto vodiče oddělit přepážkou nebo pouzdrem se stupněm ochrany krytem IP XXD nebo IP 4X nebo přídavnou izolací k izolaci základní.

ČSN 33 2000 – 7 – 711 (2004): Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky

Ochrana proti tepelným vlivům
Norma upozorňuje, že je třeba brát v úvahu zvýšené riziko vzniku požáru v těchto místech a respektovat požadavkům IEC 60364-4-42 (ČSN 33 2000-4-42 ed. 2).

Motor, který je ovládán automaticky nebo na dálku a který není nepřetržitě pod dohledem musí být vybaven přístrojem chránícím proti překročení teploty s manuálním znovunastavením.

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č.51

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Kolik znáte způsobů jak uložit vedení do podlahy? Jak řešit neustálé změny elektroinstalačních rozvodů? Víte, že dnes ve většině rozlehlých administrativních budov se kabely vedou v podlahách? Který typ podlažního systému se kam hodí? Není snad nutné připomínat, že při návrzích se musí uvažovat vzájemně se vylučující parametry jako je funkčnost, bezpečnost, estetika a nakonec i samotná cena. Je vaše znalost problematiky tohoto segmentu dobrá nebo jen dostatečná ...
Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
Asi všichni víme z mnoha zdrojů, že blesk vzniká za bouřky a jde o hodně silný přírodní elektrostatický výboj. O jeho síle se vedou neustálé polemiky, podobně jako o jeho pravděpodobných cestách do země. Jaká je struktura bouřkového mraku? Co je spouštěčem bleskového výboje? Výboje se liší jak v mechanice výboje, tak v parametrech blesku. Na rovinách u nízkých budov se vyskytují blesky typu sestupného negativního výboje nebo sestup­ného pozitivního výboje a na velmi vysokých objektech ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pravděpodobně nejobsáhlejší katalog možností jak uložit vedení do podlahy. Letošní produkce sloučené značky OBO Bettermann a Ackermann se jeví jako nejkompletnější nabídka kterou můžeme na našem trhu potkat ...
Potřebujete umístnit zásuvky dál od stěn do prostoru místnosti? Jak to udělat nenápadně, bez tažení lišt nebo povalováním prodlužovácích přípojek po podlaze? Správnou odpovědí jsou samozřejmě podlahové krabice a v tomto článku se podíváme na KOPOBOX od společnosti KOPOS...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933