Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.02.2018 TIP na zásuvku ovládanou mobilním telefonem pomocí SMS zpráv. Zařízení GSM rele5 umožňuje zapínat a vypínat běžný elektrický spotřebič 230V/50Hz, 10A, typicky olejový radiátor. Pro zprovoznění GSM rele5 stačí pouze vložit SIM kartu libovolného operátora. GSM rele5 je také vhodné i pro RESETování serverů, routerů či modemů. Využití: domy, chaty (dálkové ovládání topení, ohřevu ...
21.02.2018 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun. Jde o revoluční pásový aplikátor, který fixuje volně ležící kabeláž. Na rozdíl od jiných metod, nástroj zarovnává kabely a bez námahy je přelepuje páskou. Navíc je možné používat různé podlahové pásky pro různé účely, bez ohledu na to, zda vytváříte taneční parket, označujete svůj ...
20.02.2018 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier. K dispozici jsou v několika provedeních a variantách. Malé přenosné verze s možností tisku výsledků analýzy na připojenou tiskárnu. Stolní verze s možností verifikace i 2D čárových kódů ty QR Code, PDF 417. Stolní verze s motorickým pohonem snímací hlavy s paprskem všechny typy jsou napájeny přes PoE ethernetovým kabelem (přenosné současně ...
19.02.2018 TIP na univerzální nástavec s ráčnou. Univerzální klíč najde své uplatnění všude tam, kde standardní hlavice nestačí. Vnitřní konstrukce hlavice umožňuje vyšroubování maticových prvků, jako je obdélníkový, šestiúhelníkový, osmiúhelníkový, šrouby, oka nebo háky. Průměr nástavce je 9 - 27 mm a s maximální hloubkou ...
16.02.2018 TIP na kabelové průchodky AGRO. Ty patří k základním částem rozvaděčů a instalačních krabic. V našem sortimentu naleznete kovové i plastové kabelové vývodky značky AGRO. Kovové kabelové vývodky jsou z poniklované mosazi nebo nerezu, plastové kabelové vývodky z polyamidu. Kabelové průchodky nabízíme v PG i metrické řadě. Kabelové vývodky AGRO mají ochranu proti zlomení nebo ...
15.02.2018 Supertenké LED zdroje SELF. LED zdroje značky SELF se díky supertenkému provedení, výšky pouze 14mm, hodí prakticky do jakéhokoli prostoru, i do velmi stísněných míst jako jsou rozvaděče nebo reklamní tabule. Zdroje jsou dostupné v rozmezí výkonů od 3 až po 100W. K dispozici jsou modely jak s pevným, tak s nastavitelným ...
14.02.2018 TIP na profesionální tester kabelů CableMaster 800. Je vybavený konektorem RJ45 pro síťové kabely a konektorem typu F pro koaxiální kabely. CableMaster 800 ověřuje zapojení kabelů, určuje délku kabelu a vzdálenost k poruše. Výsledky lze uložit a zadokumentovat pomocí PC softwaru pro generování reportů. Navíc nabízí CableMaster 800 množství diagnostických funkcí pro troubleshooting, jako například ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 783
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Při napájení 12. volty se přece nemůže nic stát ... slýcháváme velice často od osob problematiky nepolíbených. Pokud by to byla pravda, proč je tolik požárů právě z příčin špatné instalace podobných osvětlovacích systémů? Právě malé napětí dává ...
  • Rizika uvažuje odborník na základě jemu známých zkušeností, podobně uvažuje i spotřebitel, pouze má zpravidla zkušenosti podstatně menší. Pokud vůbec nějaké. Jak se o rizicích spotřebitel asi dozví? Spočítat si je neumí a předpisy chápe jako něco, co ...

Neper, předpony a jednotky


Document Actions
Neper, předpony a jednotky
Po kom se jmenují jednotky elektrických a magnetických veličin? V elektrotechnické praxi se setkáváme s různými jednotkami elektrických a magnetických veličin. V tomto příspěvku uvádíme velmi stručné životopisy vědců a techniků, podle kterých se jednotky jmenují. Všímáme si však především jejich přínosu pro rozvoj elektrotechniky.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 12.10.2006
reklama

Autor: Doc. Ing. Jiří Myslík, CSc

...dokončení

Neper byla jednotka útlumu (zisku - zesílení). John Napier (lat. Neper) žil v letech 1550 až 1617. Mimo jiné navrhl vojenské vozidlo podobné dnešnímu tanku. Napier bývá považován za "vynálezce" logaritmů. Jejich tabulky (Mirifici logarithmorum canonis descriptio) uveřejnil v roce 1614.
V současné době je (jak jsme již uvedli) závaznou jednotkou útlumu (zisku) "bel". Pro praxi je však tato jednotka příliš veliká, a proto se běžně setkáme s "decibely". Problémem však je, že v "decibelech" při výpočtech v elektrotechnice bezprostředně nic nevychází. Tak třeba konstanta tlumení elektrického vedení v praxi zcela přirozeně vyjde v "neperech na kilometr" (Np/km), a je ji tedy třeba pomocí převodní konstanty přepočítat na "decibely na kilometr" (dB/km). Důvod je prostý. Bel je jednotka umělá, zavedená pomocí dekadického logaritmu. A takový logaritmus "příroda nezná". Jednotka neper byla zavedena pomocí logaritmu přirozeného.

Nejpikantnější ovšem je, že údaje v decibelech či neperech ve skutečnosti žádný rozměr nemají (podobně nemají žádný rozměr procenta). Jsou totiž zavedeny jako logaritmy poměru dvou stejných jednotek. U decibelů výkonů, u neperů pak napětí.
I když decibely ukazují na obor, který se často ještě dnes nazývá slaboproudá elektrotechnika, přineseme o nich zvláštní příspěvek. Dělit elektrotechniku na silnoproudou a slaboproudou, je v současnosti tak trochu přežitek. Obě se totiž v praxi většinou prolínají a vzájemně doplňují.
Uveďme příklad. Počítače bychom jistě bez váhání zařadili do oblasti slaboproudé elektrotechniky. Ale v těchto přístrojích jsou také elektromotorky. A motory tradičně (určitě jejich teorie) patří do oblasti elektrotechniky silnoproudé.
Zmiňme se na tomto místě ještě o tzv. teoretické elektrotechnice. Je to název vzniklý historicky, kterému je v současné době vhodné se vyhnout (neexistuje například teoretické strojnictví). Pod pojmem teoretická elektrotechnika se rozuměly tři oblasti elektrotechniky:

  1. Elektrofyzika, která se zejména zabývá elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek, vodiči, supravodiči, polovodiči, izolanty ap. Přihlíží (či přímo z ní vychází) ke struktuře hmoty.
  2. Teorie elektromagnetického pole, která děje zkoumá jako kontinuální v prostoru a v čase.
  3. Teorie elektrických obvodů, která se zabývá analýzou a syntézou soustav obvodových prvků.

Uvedené tři oblasti elektrotechniky spolu souvisejí v základních pojmech. Vyvinuly se však ve zcela samostatné obory. Pokud bychom tedy použili (archaické) označení teoretická elektrotechnika, bylo by nejvhodnější především pro elektrofyziku.

Oersted byla jednotka intenzity magnetického pole (1Oe = 1000/4π A/m). Hans Christian Oersted žil v letech 1777 až 1851. Stal se lékařem, ale věnoval se zejména chemii a fyzice. V r. 1820 zveřejnil práci "Pokusy týkající se působení elektrického konfliktu na magnetku". Oersted bývá považován za objevitele magnetických účinků elektrického proudu". Zlí jazykové tvrdí, že Oersteda na vychýlení střelky kompasu při zapnutí elektrického proudu upozornil školní zřízenec.
Pro mladší čtenáře bude možná překvapením, že ještě na počátku padesátých let minulého století se kapacita (a také indukčnost) celkem běžně udávala v centimetrech. Byl to důsledek volby základních jednotek soustavy. Kapacita jeden centimetr byla přibližně rovna kapacitě jednoho pikofaradu.

Předpony
V elektrotechnické praxi se běžně setkáváme zejména s předponami tera- (bilion), giga- (miliarda), mega- (milion), kilo- (tisíc), deci- (desetina), mili- (tisíci na), mikro- (miliontina), na no- (miliardtina) a piko- (biliontina). Jaký je jejich původ?
Řecké "teras" znamená netvor. "Gigas" je obrovský, "megas" velký a "chilioi" znamená tisíc. Latinské "decimus" znamená desátý a "mille" tisíc. Řecké "mikros" znamená malý a "nanos" trpaslík. Konečně italské "piccolo" znamená malý.
(Poznamenejme, že poněkud odlišný význam má předpona giga- v případě jednotky množství informací gigabyte. Většinou označuje nikoliv miliardu, ale 1073741824 =230 bytů.
Podobně je tomu s předponami kilo- a mega-.)

Přehled nejdůležitějších jednotek
Jedněmi ze základních jednotek současné mezinárodní soustavy jsou metr "m", kilogram "kg", sekunda "s" a ampér "A".
V tabulce uvádíme odvozené, v elektrotechnické praxi běžně používané jednotky. Aby se tabulka zjednodušila, vystupuje v ní jednotka elektrického napětí volt, "V". Ta se odvozuje z jednotky proudu a jednotky energie (či výkonu) a je V=m2kgs-3A-1.

Veličina Název jednotky Jednotka Rozměr
síla newton N mkgs-2
rychlost - - ms-1
zrychlení - - ms-2
frekvence hertz Hz S-1
mechanický moment - Nm m2kgs-2
práce, energie joule J m2kgs-2
výkon watt W m2kgs-3
náboj coulomb C As
intenzita magnet.pole - A/m Am-1
magnetická indukce tesla T Vsm-2
magnetický tok weber Wb Vs
indukčnost henry H VsA-1
permeabilita - H/m Vsm-1A-1
proudová hustota - A/m2 Am-2
odpor ohm Ω VA-1
vodivost siemens S AV-1
měrný odpor - Ωm VA-1m
měrná vodivost - S/m AV-1m
intenzita elektrického pole - V/m Vm-1
elektrická indukce - C/m2 Asm-2
kapacita farad F AsV-1
permitivita - F/m AsV-1m-1

Poznámka k tabulce: Pro větší přehlednost se u rozměrů často píše tečka ve významu "krát". Tak například namísto Vsm-2 se píše V.s.m-2.


Ukázka z knihy: Elektrotechnika jinak

 aneb další hlavolamy z elektrotechniky

rozsah 144 stran B5
autor Myslík Jiří
vazba brožovaná V2
vydal BEN - technická literatura
vydání 1. české
vydáno 29.3.2002
ISBN 80-86056-46-5
EAN 9788086056463
obj. číslo 120925 - Skladem
Vaše cena 99,00 Kč (včetně 5% DPH)

Knihu lze pohodlně objednat na dobírku níže uvedeným formulářem.

 

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Značka LAPP přinesla elektrikářům první ohebný ovládací kabel ÖLFLEX. Dnes si asi málokdo dokáže představit, jak by dnešní svět automatizace přežil bez flexibilního vedení. A navíc je stále vyšší poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a úspora lidské práce se skloňuje ve všech oborech. Zmiňovaný kabel ÖLFLEX CONNECT je kromě svých technických parametrů také deklarován jako kabel spořící čas. Kde je typické uplatnění tohoto typu? Dá se nějak stručně popsat základní problémy, které mohou vzniknout, když by si je člověk chtěl udělat sám?
První část o cestě kolem světa elektromobilem. Kdo z nás by chtěl objet zeměkouli? A elektromobilem? Pro většinu populace této planety je první otázka snem, natož elektromobilem! Ke splnění takového snu musí být člověk nejen odhodlán, ale také umět riskovat. Podívejte se na povídání o tom, jak Jiří Vlk objel planutu Teslou S. Ve studiu byli Jaromír Marušinec, předseda ASEP a otec prvního elektrického SuperBu, Petr Jahoda, vášnivý propagátor a rekordman s elektromobily, Karel Herma a Miroslav Minařík z týmu, který v roce 2011 objel jako první elektromobilně Českou republiku v akci EET 2011 ...
S novými prostory přichází i nový katalog vodičů a kabelů české dceřinné společnosti rakouské skupiny MEINHART. Na rozdíl od některých jiných dodavatelů je sortiment v katalogu rozdělen více prakticky. Předkládané detaily jednotlivých skupin nejsou sice nijak edukativní, ovšem pro elektrotechniky znalé, plně dostačující. Krátkou recenzi tohoto katalogu sledujte zde ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933