Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Moje nářadí? (2.)

Obsah mého příručního boxu. Diskuze nad mým nářadím. Co byste vy ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.08.2017 Viděli jste nový katalog nářadí CIMCO? Lze si vybírat mezi produkty německé kvality. A které? Vrtáky a vyvrtávací nástroje, sekací, střihací a řezací nástroje, kleště, šroubováky, odizolovávací nářadí, lisovací nářadí, zkoušečky napětí, protahovací a upevňovací systémy, kufry na nářadí, chemické výrobky, izolované a jistící ochranné prostředky. Podrobnosti naleznete v tomto ...
18.08.2017 Již 31. 8. končí prázdninové slevy na všechny produkty IN-EL! Tuto slevu ve výši 20% můžete uplatnit i na úplně nový produkt určený pro přípravu ke zkouškám revizních techniků a na elektronické knihy vydané v tomto roce (Prozatímní a dočasná elektrická zařízení a Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky) Slevu můžete využít při nákupu v e-shopu. Stačí jen ...
17.08.2017 Motorický samozamykací zámek FAB Bera. Při každém zavření dveří dojde k automatickému samouzamčení zámku. Po uzavření dveří je zajišťovací střelka zatlačena o protiplech do těla zámku a dojde k automatickému vysunutí závory a zablokování střelky. Z venkovní strany lze zámek odblokovat pomocí elektrického signálu, ...
16.08.2017 Vydavatelství IN-EL usnadňuje adeptům přípravu na zkoušky nebo přezkoušení! Zavádí nový produkt. Tříměsíční předplatné informačního servisu iiSEL pro přípravu ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků. V období tří měsíců před konáním zkoušky nebo přezkoušení si mohou adepti projít správné odpovědi na veškeré testové otázky, které mohou obdržet při zkouškách nebo přezkoušení na příslušném ...
15.08.2017 Rittal představuje řešení do přísných hygienických prostředí potravinářského průmyslu. Extra těsnění, uzávěry, materiál provedení skříní, barevná odlišení, snadné čištění, speciální konstrukční úpravy pro skříně různého využití. Např. výměníky vzduchu, počítačové prvky a ...
14.08.2017 Společnost Eaton se v hodnocení kvality jističů a rozvaděčových systémů umístila na čelním místě a obdržela ocenění TOP PRODUKT a TOP QUALITY. Jističe a rozvaděčové systémy Eaton byly v projektu Kvalitní stavební materiály českými elektrikáři a profesionály z řad elektroinstalačních firem ohodnoceny nadprůměrně dobře. Do projektu byli zapojeni výrobci a profesionálové ze stavebních realizačních ...
14.08.2017 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní řešení na míru. Díky různým kombinacím vložek v konektoru lze označit tento spoj za vysoce variabilní. Pokud například řešíte pohyblivé připojení výrobní technologie, pak konstrukce tohoto konektoru umožní zvolit potřebnou kombinaci vložek. Ne zřídka jsou potřebná kromě napájení také data, sběrnice nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 635
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále se někomu zdá elektromobilita pouze jako extravagantní zábava? Skutečnost, že v je Česku nízká koupě schopnost ještě neznamená, že jí v okolním světě něco brání vývoji. Pokud chceme vědět, co se v této oblasti děje se prakticky vždy dozvíme od ...
  • Hovoří se o horizontálním propojovaní společností. To by však znamenalo, že v určitý okamžik se tento systém dokáže rozhodovat podle zadaných kritérií podstatně rychleji a pravděpodobně i efektivněji bez emocí, než člověk. Nedopadne to nakonec tak, že ...

Neper, předpony a jednotky


Document Actions
Neper, předpony a jednotky
Po kom se jmenují jednotky elektrických a magnetických veličin? V elektrotechnické praxi se setkáváme s různými jednotkami elektrických a magnetických veličin. V tomto příspěvku uvádíme velmi stručné životopisy vědců a techniků, podle kterých se jednotky jmenují. Všímáme si však především jejich přínosu pro rozvoj elektrotechniky.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 12.10.2006
reklama

Autor: Doc. Ing. Jiří Myslík, CSc

...dokončení

Neper byla jednotka útlumu (zisku - zesílení). John Napier (lat. Neper) žil v letech 1550 až 1617. Mimo jiné navrhl vojenské vozidlo podobné dnešnímu tanku. Napier bývá považován za "vynálezce" logaritmů. Jejich tabulky (Mirifici logarithmorum canonis descriptio) uveřejnil v roce 1614.
V současné době je (jak jsme již uvedli) závaznou jednotkou útlumu (zisku) "bel". Pro praxi je však tato jednotka příliš veliká, a proto se běžně setkáme s "decibely". Problémem však je, že v "decibelech" při výpočtech v elektrotechnice bezprostředně nic nevychází. Tak třeba konstanta tlumení elektrického vedení v praxi zcela přirozeně vyjde v "neperech na kilometr" (Np/km), a je ji tedy třeba pomocí převodní konstanty přepočítat na "decibely na kilometr" (dB/km). Důvod je prostý. Bel je jednotka umělá, zavedená pomocí dekadického logaritmu. A takový logaritmus "příroda nezná". Jednotka neper byla zavedena pomocí logaritmu přirozeného.

Nejpikantnější ovšem je, že údaje v decibelech či neperech ve skutečnosti žádný rozměr nemají (podobně nemají žádný rozměr procenta). Jsou totiž zavedeny jako logaritmy poměru dvou stejných jednotek. U decibelů výkonů, u neperů pak napětí.
I když decibely ukazují na obor, který se často ještě dnes nazývá slaboproudá elektrotechnika, přineseme o nich zvláštní příspěvek. Dělit elektrotechniku na silnoproudou a slaboproudou, je v současnosti tak trochu přežitek. Obě se totiž v praxi většinou prolínají a vzájemně doplňují.
Uveďme příklad. Počítače bychom jistě bez váhání zařadili do oblasti slaboproudé elektrotechniky. Ale v těchto přístrojích jsou také elektromotorky. A motory tradičně (určitě jejich teorie) patří do oblasti elektrotechniky silnoproudé.
Zmiňme se na tomto místě ještě o tzv. teoretické elektrotechnice. Je to název vzniklý historicky, kterému je v současné době vhodné se vyhnout (neexistuje například teoretické strojnictví). Pod pojmem teoretická elektrotechnika se rozuměly tři oblasti elektrotechniky:

  1. Elektrofyzika, která se zejména zabývá elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek, vodiči, supravodiči, polovodiči, izolanty ap. Přihlíží (či přímo z ní vychází) ke struktuře hmoty.
  2. Teorie elektromagnetického pole, která děje zkoumá jako kontinuální v prostoru a v čase.
  3. Teorie elektrických obvodů, která se zabývá analýzou a syntézou soustav obvodových prvků.

Uvedené tři oblasti elektrotechniky spolu souvisejí v základních pojmech. Vyvinuly se však ve zcela samostatné obory. Pokud bychom tedy použili (archaické) označení teoretická elektrotechnika, bylo by nejvhodnější především pro elektrofyziku.

Oersted byla jednotka intenzity magnetického pole (1Oe = 1000/4π A/m). Hans Christian Oersted žil v letech 1777 až 1851. Stal se lékařem, ale věnoval se zejména chemii a fyzice. V r. 1820 zveřejnil práci "Pokusy týkající se působení elektrického konfliktu na magnetku". Oersted bývá považován za objevitele magnetických účinků elektrického proudu". Zlí jazykové tvrdí, že Oersteda na vychýlení střelky kompasu při zapnutí elektrického proudu upozornil školní zřízenec.
Pro mladší čtenáře bude možná překvapením, že ještě na počátku padesátých let minulého století se kapacita (a také indukčnost) celkem běžně udávala v centimetrech. Byl to důsledek volby základních jednotek soustavy. Kapacita jeden centimetr byla přibližně rovna kapacitě jednoho pikofaradu.

Předpony
V elektrotechnické praxi se běžně setkáváme zejména s předponami tera- (bilion), giga- (miliarda), mega- (milion), kilo- (tisíc), deci- (desetina), mili- (tisíci na), mikro- (miliontina), na no- (miliardtina) a piko- (biliontina). Jaký je jejich původ?
Řecké "teras" znamená netvor. "Gigas" je obrovský, "megas" velký a "chilioi" znamená tisíc. Latinské "decimus" znamená desátý a "mille" tisíc. Řecké "mikros" znamená malý a "nanos" trpaslík. Konečně italské "piccolo" znamená malý.
(Poznamenejme, že poněkud odlišný význam má předpona giga- v případě jednotky množství informací gigabyte. Většinou označuje nikoliv miliardu, ale 1073741824 =230 bytů.
Podobně je tomu s předponami kilo- a mega-.)

Přehled nejdůležitějších jednotek
Jedněmi ze základních jednotek současné mezinárodní soustavy jsou metr "m", kilogram "kg", sekunda "s" a ampér "A".
V tabulce uvádíme odvozené, v elektrotechnické praxi běžně používané jednotky. Aby se tabulka zjednodušila, vystupuje v ní jednotka elektrického napětí volt, "V". Ta se odvozuje z jednotky proudu a jednotky energie (či výkonu) a je V=m2kgs-3A-1.

Veličina Název jednotky Jednotka Rozměr
síla newton N mkgs-2
rychlost - - ms-1
zrychlení - - ms-2
frekvence hertz Hz S-1
mechanický moment - Nm m2kgs-2
práce, energie joule J m2kgs-2
výkon watt W m2kgs-3
náboj coulomb C As
intenzita magnet.pole - A/m Am-1
magnetická indukce tesla T Vsm-2
magnetický tok weber Wb Vs
indukčnost henry H VsA-1
permeabilita - H/m Vsm-1A-1
proudová hustota - A/m2 Am-2
odpor ohm Ω VA-1
vodivost siemens S AV-1
měrný odpor - Ωm VA-1m
měrná vodivost - S/m AV-1m
intenzita elektrického pole - V/m Vm-1
elektrická indukce - C/m2 Asm-2
kapacita farad F AsV-1
permitivita - F/m AsV-1m-1

Poznámka k tabulce: Pro větší přehlednost se u rozměrů často píše tečka ve významu "krát". Tak například namísto Vsm-2 se píše V.s.m-2.


Ukázka z knihy: Elektrotechnika jinak

 aneb další hlavolamy z elektrotechniky

rozsah 144 stran B5
autor Myslík Jiří
vazba brožovaná V2
vydal BEN - technická literatura
vydání 1. české
vydáno 29.3.2002
ISBN 80-86056-46-5
EAN 9788086056463
obj. číslo 120925 - Skladem
Vaše cena 99,00 Kč (včetně 5% DPH)

Knihu lze pohodlně objednat na dobírku níže uvedeným formulářem.

 

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? Jaká je funkce a historie již stávající budovy? Proč se výroba konfekce centralizuje? Spouštění každého nového projektu není jednoduché. Vždy je potřeba v co nejkratším časovém úseku sladit vizi, plány se skutečnou realitou a vytvořit a vyladit celkové workflow. To se v Otrokovicích povedlo a již nyní se mohou pochlubit zajímavými realizovanými zakázkami. HUB sází na ...
Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme správné označení přístrojů, kabelů a vodičů. Pak ovšem zapomeňme na lihové popisovací tužky nebo dokonce raznice. Existují přístroje, které umí popsat štítky i návlačky vodičů. Phoenix Contact představil nové modely mobilních tiskáren. Umí hodně a na konci je vždy přesný a dlouhotrvající ... obě dvě jsou určeny do terénu, novinkou je, že mají v sobě zabudované akumulátory, tzn., už není potřeba tiskárnu mít neustále ...
Jaromír si pořídil Teslu S, což bych také předpokládal od českého Elona Muska. Zeptal jsem se, komu tohoto krasavce půjčí. Kde je dnes slavný elektrický Super EL (SuperB)? Kolik existuje Tesel S? Myslel jsem si, že existuje pouze jedna verze. A jaký je základní rozdíl mezi elektrickým SuperBem a touto Teslou? Co by si dnes asi na Tesle opravil legendární závodník Václav Vondřich, pokud by se něco pokazilo? Jaké jsou výhody Tesly? Nebude mít nějaká platforma problém s připojením? A což takhle navigace? Jak umí ten obří displej navigovat?
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933