Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Kleště ...

Kleště, které ocení každý, kdo často pracuje se slaněnými vodiči. Pomohou ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
24.11.2017 TIP na svítidlo pro osvětlení náročných průmyslových prostorů vnitřních i venkovních s vysokým stupněm mechanického namáhání. Těleso a příruba svítidla jsou odlitky ze slitiny AlSi povrchově upraveny práškovou barvou. Optický kryt je z kaleného skla. K horní časti tělesa je připevněn ocelový závěs s okem. Po bocích tělesa jsou dvě kabelové vývodky. Uvnitř svítidla je zabudovaný LED modul, který se skládá z ...
23.11.2017 Elektrické lišty a mobilní zásuvky EUBIQ. Jedná se o flexibilní zásuvkový systém, který lze jednoduše přenastavit bez použití nástroje. Zásuvku je možné během 2 vteřin vyjmout pouhým pootočením a vytáhnutím. Stejný postup je i v opačném případě. Nasazením a otočením tam, kde je zásuvka potřeba. V systému je tedy možné mít jen tolik zásuvek, ...
22.11.2017 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem, které jsou vyráběny dle normy ČSN EN 61 558 s libovolnou kombinací převodu napětí v rozmezí 1–1000V, frekvencí 50/60Hz, krytím IP00, třídou izolace B a maximální teplotou okolí 40°C. Tyto transformátory se vyznačují nízkým rozptylem elektromagnetického pole, nízkým proudem naprázdno, vysokou účinností a snadnou montáží. Vývody se standardně vyvádí ...
21.11.2017 Tester na dusičnany Greentest ECO 4 s měřením radiace. V obchodě s elektronickými součástkami a elektroinstalačním materiálem se nyní objevil i tento měřič potravin. Greentest Eco je zařízení pro rychlé zjištění hladiny dusičnanů v čerstvém ovoci, zelenině a mase. Zároveň poskytuje změření úrovně radioaktivity v předmětech, ...
20.11.2017 TIP na vícebarevné indikátory RGB s IO-link. Turck uvádí Banner indikátory řady K30L2 a K50L2. Banner Engineering Corp., jako partner společnosti Turck, vyvíjí a vyrábí LED světla pro použití v jakékoliv aplikaci vyžadující zřetelně viditelný indikátor. K30L2 a K50L2 využívají RGB LED technologii, díky které podporují sedm barev v jednom indikátoru použitím právě třech vstupů. Barvy zahrnují ...
16.11.2017 TIP: Potisknutelné štítky vodičů HellermannTyton jsou k dispozici ve žlutém a bílém provedení. Tisk na libovolné z našich tepelných tiskáren přináší dokonalé výsledky pro vodiče a kabely o průměru 39mm až 1mm. Konstrukce nosiče zaručuje, že uživatelé mohou snadno nasunout vodič do boční strany vytištěného štítku. Díky "žebřinovému" provedení lze tiskovou úlohu snadno zobrazit a požadovaný popisek rychle ...
15.11.2017 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi. Zdroje R&S NGE100 můžeme zařadit do skupiny základních laboratorních zdrojů s mnoha překvapeními v podobě jednoduchého ovládání se stručným a jasným grafickým zobrazením, tichostí, propojení s PC nebo galvanické oddělení všech kanálů. Ovládání s PC je možné přes rozhraní USB, LAN nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 685
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Neper, předpony a jednotky


Document Actions
Neper, předpony a jednotky
Po kom se jmenují jednotky elektrických a magnetických veličin? V elektrotechnické praxi se setkáváme s různými jednotkami elektrických a magnetických veličin. V tomto příspěvku uvádíme velmi stručné životopisy vědců a techniků, podle kterých se jednotky jmenují. Všímáme si však především jejich přínosu pro rozvoj elektrotechniky.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 12.10.2006
reklama

Autor: Doc. Ing. Jiří Myslík, CSc

...dokončení

Neper byla jednotka útlumu (zisku - zesílení). John Napier (lat. Neper) žil v letech 1550 až 1617. Mimo jiné navrhl vojenské vozidlo podobné dnešnímu tanku. Napier bývá považován za "vynálezce" logaritmů. Jejich tabulky (Mirifici logarithmorum canonis descriptio) uveřejnil v roce 1614.
V současné době je (jak jsme již uvedli) závaznou jednotkou útlumu (zisku) "bel". Pro praxi je však tato jednotka příliš veliká, a proto se běžně setkáme s "decibely". Problémem však je, že v "decibelech" při výpočtech v elektrotechnice bezprostředně nic nevychází. Tak třeba konstanta tlumení elektrického vedení v praxi zcela přirozeně vyjde v "neperech na kilometr" (Np/km), a je ji tedy třeba pomocí převodní konstanty přepočítat na "decibely na kilometr" (dB/km). Důvod je prostý. Bel je jednotka umělá, zavedená pomocí dekadického logaritmu. A takový logaritmus "příroda nezná". Jednotka neper byla zavedena pomocí logaritmu přirozeného.

Nejpikantnější ovšem je, že údaje v decibelech či neperech ve skutečnosti žádný rozměr nemají (podobně nemají žádný rozměr procenta). Jsou totiž zavedeny jako logaritmy poměru dvou stejných jednotek. U decibelů výkonů, u neperů pak napětí.
I když decibely ukazují na obor, který se často ještě dnes nazývá slaboproudá elektrotechnika, přineseme o nich zvláštní příspěvek. Dělit elektrotechniku na silnoproudou a slaboproudou, je v současnosti tak trochu přežitek. Obě se totiž v praxi většinou prolínají a vzájemně doplňují.
Uveďme příklad. Počítače bychom jistě bez váhání zařadili do oblasti slaboproudé elektrotechniky. Ale v těchto přístrojích jsou také elektromotorky. A motory tradičně (určitě jejich teorie) patří do oblasti elektrotechniky silnoproudé.
Zmiňme se na tomto místě ještě o tzv. teoretické elektrotechnice. Je to název vzniklý historicky, kterému je v současné době vhodné se vyhnout (neexistuje například teoretické strojnictví). Pod pojmem teoretická elektrotechnika se rozuměly tři oblasti elektrotechniky:

  1. Elektrofyzika, která se zejména zabývá elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek, vodiči, supravodiči, polovodiči, izolanty ap. Přihlíží (či přímo z ní vychází) ke struktuře hmoty.
  2. Teorie elektromagnetického pole, která děje zkoumá jako kontinuální v prostoru a v čase.
  3. Teorie elektrických obvodů, která se zabývá analýzou a syntézou soustav obvodových prvků.

Uvedené tři oblasti elektrotechniky spolu souvisejí v základních pojmech. Vyvinuly se však ve zcela samostatné obory. Pokud bychom tedy použili (archaické) označení teoretická elektrotechnika, bylo by nejvhodnější především pro elektrofyziku.

Oersted byla jednotka intenzity magnetického pole (1Oe = 1000/4π A/m). Hans Christian Oersted žil v letech 1777 až 1851. Stal se lékařem, ale věnoval se zejména chemii a fyzice. V r. 1820 zveřejnil práci "Pokusy týkající se působení elektrického konfliktu na magnetku". Oersted bývá považován za objevitele magnetických účinků elektrického proudu". Zlí jazykové tvrdí, že Oersteda na vychýlení střelky kompasu při zapnutí elektrického proudu upozornil školní zřízenec.
Pro mladší čtenáře bude možná překvapením, že ještě na počátku padesátých let minulého století se kapacita (a také indukčnost) celkem běžně udávala v centimetrech. Byl to důsledek volby základních jednotek soustavy. Kapacita jeden centimetr byla přibližně rovna kapacitě jednoho pikofaradu.

Předpony
V elektrotechnické praxi se běžně setkáváme zejména s předponami tera- (bilion), giga- (miliarda), mega- (milion), kilo- (tisíc), deci- (desetina), mili- (tisíci na), mikro- (miliontina), na no- (miliardtina) a piko- (biliontina). Jaký je jejich původ?
Řecké "teras" znamená netvor. "Gigas" je obrovský, "megas" velký a "chilioi" znamená tisíc. Latinské "decimus" znamená desátý a "mille" tisíc. Řecké "mikros" znamená malý a "nanos" trpaslík. Konečně italské "piccolo" znamená malý.
(Poznamenejme, že poněkud odlišný význam má předpona giga- v případě jednotky množství informací gigabyte. Většinou označuje nikoliv miliardu, ale 1073741824 =230 bytů.
Podobně je tomu s předponami kilo- a mega-.)

Přehled nejdůležitějších jednotek
Jedněmi ze základních jednotek současné mezinárodní soustavy jsou metr "m", kilogram "kg", sekunda "s" a ampér "A".
V tabulce uvádíme odvozené, v elektrotechnické praxi běžně používané jednotky. Aby se tabulka zjednodušila, vystupuje v ní jednotka elektrického napětí volt, "V". Ta se odvozuje z jednotky proudu a jednotky energie (či výkonu) a je V=m2kgs-3A-1.

Veličina Název jednotky Jednotka Rozměr
síla newton N mkgs-2
rychlost - - ms-1
zrychlení - - ms-2
frekvence hertz Hz S-1
mechanický moment - Nm m2kgs-2
práce, energie joule J m2kgs-2
výkon watt W m2kgs-3
náboj coulomb C As
intenzita magnet.pole - A/m Am-1
magnetická indukce tesla T Vsm-2
magnetický tok weber Wb Vs
indukčnost henry H VsA-1
permeabilita - H/m Vsm-1A-1
proudová hustota - A/m2 Am-2
odpor ohm Ω VA-1
vodivost siemens S AV-1
měrný odpor - Ωm VA-1m
měrná vodivost - S/m AV-1m
intenzita elektrického pole - V/m Vm-1
elektrická indukce - C/m2 Asm-2
kapacita farad F AsV-1
permitivita - F/m AsV-1m-1

Poznámka k tabulce: Pro větší přehlednost se u rozměrů často píše tečka ve významu "krát". Tak například namísto Vsm-2 se píše V.s.m-2.


Ukázka z knihy: Elektrotechnika jinak

 aneb další hlavolamy z elektrotechniky

rozsah 144 stran B5
autor Myslík Jiří
vazba brožovaná V2
vydal BEN - technická literatura
vydání 1. české
vydáno 29.3.2002
ISBN 80-86056-46-5
EAN 9788086056463
obj. číslo 120925 - Skladem
Vaše cena 99,00 Kč (včetně 5% DPH)

Knihu lze pohodlně objednat na dobírku níže uvedeným formulářem.

 

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme správné označení přístrojů, kabelů a vodičů. Pak ovšem zapomeňme na lihové popisovací tužky nebo dokonce raznice. Existují přístroje, které umí popsat štítky i návlačky vodičů. Phoenix Contact představil nové modely mobilních tiskáren. Umí hodně a na konci je vždy přesný a dlouhotrvající ... obě dvě jsou určeny do terénu, novinkou je, že mají v sobě zabudované akumulátory, tzn., už není potřeba tiskárnu mít neustále ...
S novými prostory přichází i nový katalog vodičů a kabelů české dceřinné společnosti rakouské skupiny MEINHART. Na rozdíl od některých jiných dodavatelů je sortiment v katalogu rozdělen více prakticky. Předkládané detaily jednotlivých skupin nejsou sice nijak edukativní, ovšem pro elektrotechniky znalé, plně dostačující. Krátkou recenzi tohoto katalogu sledujte zde ...
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Stále se někomu zdá elektromobilita pouze jako extravagantní zábava? Skutečnost, že v je Česku malá lupní síla ještě neznamená, že jí v okolním světě něco brání vývoji. Pokud chceme vědět, co se v této oblasti děje, vždy se to dozvíme od Jiřího Vlka. Proto nikoho nepřekvapilo, že se Jiří objevil vyjímečně na dvou elektromobilních kolech. Zajímal nás nejen výkon, zrychlení z nuly na sto, ale samozřejmě také cena ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933