Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
29.06.2017 Repas akumulátorů NiCd, NiMH. Staré aku baterie s nižší kapacitou není nutné vyhazovat, odborným zásahem lze dosáhnout minimálně stejné životnosti jako u původního akubloku. Pro renovaci akumulátorů jsou používány kvalitní značkové akumulátory, GP, Panasonic, které jsou zárukou dlouhé životnosti. Repas baterií lze provést pro ...
28.06.2017 Znáte PLC Logic – relé, které „myslí“? V automatizaci se často řeší problém, jak ochránit I/O, které jsou použity pro řízení. Jelikož I/O jsou pevnou součástí PLC, obzvláště u menších automatů a programovatelných relé, je při jejich poškození vnějšími vlivy potřeba vyměnit zpravidla celý modul. To má za následek výměnu zařízení, zastavení provozu a nemalé finanční ztráty. Pro ochranu I/O ...
27.06.2017 Izolační materiál pro nízkonapěťové stroje. Izolační materiály jsou vhodné pro výrobu elektrických strojů a jejich izolaci. Myoflex je ohebný vícevrstvý izolační materiál pro nízkonapěťové stroje a používá se jako drážková a fázová izolace. SILENT-CZECH nabízí drážkové izolace z polyesterové fólie, polyesterového rouna, ...
26.06.2017 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF. Nová verze dvoustupňové přepěťové ochrany pro telefonní linky DL-TLF-HF je určena pro ochranu jednoho páru analogových i digitálních telekomunikačních linek s nejvyšším trvalým provozním napětím Uc do 114V AC a 162V DC, jmenovitým zatěžovacím proudem 0,06A a mezní frekvencí přenosu až do 40MHz. Ta umožňuje použití a ochranu nejen pro starší ...
23.06.2017 Zemní kabelová spojka s voděodolným gelem. Kabelové spojky vyplněny gelem, který brání vniknutí vlhkosti, vody, prachu, hlíny či jiných nežádoucích nečistot. Spojky jsou vyrobeny z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Výbavou jsou úchyty pro snadné a spolehlivé zajištění kabelu. Pokud spojka není použita ...
22.06.2017 TIP na třífázové transformátory EI. Konstrukce transformátorů dle EN 61558. Splňuje podmínky pro běžné použití bez speciálních požadavků. Uvedené údaje o výkonu se vztahují na provedení s odděleným vinutím a u typových sérií se vzdušným kanálem na udanou provozní polohu. Při montáži transformátorů do skříně se mění teplotní třída z T40/E na T25/E nebo se musí patřičně snížit výkon. Případně doplnit nuceným ...
21.06.2017 AMM Power Recorder jako monitorovací jednotka výkonu. Měřící a monitorovací jednotky jsou třífázové záznamníky napětí, proudů a výkonů s dálkovým přenosem odečtených dat pro potřeby analýzy proudového zatížení odběrných míst ke stanovení optimálních parametrů hlavních proudových jističů v minimalizované velikosti pro instalaci ve stísněných prostorech. Získaná data dávají komplexní informace o ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 594
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání velkého množství spínaných zdrojů, kapacitní zátěž, tzn. Tam jsou třeba problémy se spínáním jističe, nezapnete 50 počítačů najednou, ale tady ten problém nenastává, vznikne nějaký impulz ...
  • Veletržní rozhovor Josefa Kunce s Richardem Müllerem ... Co se týká systémové instalace KNX a nejpoužívanějších našich přístrojů společnosti ABB tak bych určitě rád vypíchnul dva přístroje. Co se týká designových přístrojů vhodných pro umístění na ...

Neper, předpony a jednotky


Document Actions
Neper, předpony a jednotky
Po kom se jmenují jednotky elektrických a magnetických veličin? V elektrotechnické praxi se setkáváme s různými jednotkami elektrických a magnetických veličin. V tomto příspěvku uvádíme velmi stručné životopisy vědců a techniků, podle kterých se jednotky jmenují. Všímáme si však především jejich přínosu pro rozvoj elektrotechniky.
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 12.10.2006
reklama

Autor: Doc. Ing. Jiří Myslík, CSc

...dokončení

Neper byla jednotka útlumu (zisku - zesílení). John Napier (lat. Neper) žil v letech 1550 až 1617. Mimo jiné navrhl vojenské vozidlo podobné dnešnímu tanku. Napier bývá považován za "vynálezce" logaritmů. Jejich tabulky (Mirifici logarithmorum canonis descriptio) uveřejnil v roce 1614.
V současné době je (jak jsme již uvedli) závaznou jednotkou útlumu (zisku) "bel". Pro praxi je však tato jednotka příliš veliká, a proto se běžně setkáme s "decibely". Problémem však je, že v "decibelech" při výpočtech v elektrotechnice bezprostředně nic nevychází. Tak třeba konstanta tlumení elektrického vedení v praxi zcela přirozeně vyjde v "neperech na kilometr" (Np/km), a je ji tedy třeba pomocí převodní konstanty přepočítat na "decibely na kilometr" (dB/km). Důvod je prostý. Bel je jednotka umělá, zavedená pomocí dekadického logaritmu. A takový logaritmus "příroda nezná". Jednotka neper byla zavedena pomocí logaritmu přirozeného.

Nejpikantnější ovšem je, že údaje v decibelech či neperech ve skutečnosti žádný rozměr nemají (podobně nemají žádný rozměr procenta). Jsou totiž zavedeny jako logaritmy poměru dvou stejných jednotek. U decibelů výkonů, u neperů pak napětí.
I když decibely ukazují na obor, který se často ještě dnes nazývá slaboproudá elektrotechnika, přineseme o nich zvláštní příspěvek. Dělit elektrotechniku na silnoproudou a slaboproudou, je v současnosti tak trochu přežitek. Obě se totiž v praxi většinou prolínají a vzájemně doplňují.
Uveďme příklad. Počítače bychom jistě bez váhání zařadili do oblasti slaboproudé elektrotechniky. Ale v těchto přístrojích jsou také elektromotorky. A motory tradičně (určitě jejich teorie) patří do oblasti elektrotechniky silnoproudé.
Zmiňme se na tomto místě ještě o tzv. teoretické elektrotechnice. Je to název vzniklý historicky, kterému je v současné době vhodné se vyhnout (neexistuje například teoretické strojnictví). Pod pojmem teoretická elektrotechnika se rozuměly tři oblasti elektrotechniky:

  1. Elektrofyzika, která se zejména zabývá elektrickými a magnetickými vlastnostmi látek, vodiči, supravodiči, polovodiči, izolanty ap. Přihlíží (či přímo z ní vychází) ke struktuře hmoty.
  2. Teorie elektromagnetického pole, která děje zkoumá jako kontinuální v prostoru a v čase.
  3. Teorie elektrických obvodů, která se zabývá analýzou a syntézou soustav obvodových prvků.

Uvedené tři oblasti elektrotechniky spolu souvisejí v základních pojmech. Vyvinuly se však ve zcela samostatné obory. Pokud bychom tedy použili (archaické) označení teoretická elektrotechnika, bylo by nejvhodnější především pro elektrofyziku.

Oersted byla jednotka intenzity magnetického pole (1Oe = 1000/4π A/m). Hans Christian Oersted žil v letech 1777 až 1851. Stal se lékařem, ale věnoval se zejména chemii a fyzice. V r. 1820 zveřejnil práci "Pokusy týkající se působení elektrického konfliktu na magnetku". Oersted bývá považován za objevitele magnetických účinků elektrického proudu". Zlí jazykové tvrdí, že Oersteda na vychýlení střelky kompasu při zapnutí elektrického proudu upozornil školní zřízenec.
Pro mladší čtenáře bude možná překvapením, že ještě na počátku padesátých let minulého století se kapacita (a také indukčnost) celkem běžně udávala v centimetrech. Byl to důsledek volby základních jednotek soustavy. Kapacita jeden centimetr byla přibližně rovna kapacitě jednoho pikofaradu.

Předpony
V elektrotechnické praxi se běžně setkáváme zejména s předponami tera- (bilion), giga- (miliarda), mega- (milion), kilo- (tisíc), deci- (desetina), mili- (tisíci na), mikro- (miliontina), na no- (miliardtina) a piko- (biliontina). Jaký je jejich původ?
Řecké "teras" znamená netvor. "Gigas" je obrovský, "megas" velký a "chilioi" znamená tisíc. Latinské "decimus" znamená desátý a "mille" tisíc. Řecké "mikros" znamená malý a "nanos" trpaslík. Konečně italské "piccolo" znamená malý.
(Poznamenejme, že poněkud odlišný význam má předpona giga- v případě jednotky množství informací gigabyte. Většinou označuje nikoliv miliardu, ale 1073741824 =230 bytů.
Podobně je tomu s předponami kilo- a mega-.)

Přehled nejdůležitějších jednotek
Jedněmi ze základních jednotek současné mezinárodní soustavy jsou metr "m", kilogram "kg", sekunda "s" a ampér "A".
V tabulce uvádíme odvozené, v elektrotechnické praxi běžně používané jednotky. Aby se tabulka zjednodušila, vystupuje v ní jednotka elektrického napětí volt, "V". Ta se odvozuje z jednotky proudu a jednotky energie (či výkonu) a je V=m2kgs-3A-1.

Veličina Název jednotky Jednotka Rozměr
síla newton N mkgs-2
rychlost - - ms-1
zrychlení - - ms-2
frekvence hertz Hz S-1
mechanický moment - Nm m2kgs-2
práce, energie joule J m2kgs-2
výkon watt W m2kgs-3
náboj coulomb C As
intenzita magnet.pole - A/m Am-1
magnetická indukce tesla T Vsm-2
magnetický tok weber Wb Vs
indukčnost henry H VsA-1
permeabilita - H/m Vsm-1A-1
proudová hustota - A/m2 Am-2
odpor ohm Ω VA-1
vodivost siemens S AV-1
měrný odpor - Ωm VA-1m
měrná vodivost - S/m AV-1m
intenzita elektrického pole - V/m Vm-1
elektrická indukce - C/m2 Asm-2
kapacita farad F AsV-1
permitivita - F/m AsV-1m-1

Poznámka k tabulce: Pro větší přehlednost se u rozměrů často píše tečka ve významu "krát". Tak například namísto Vsm-2 se píše V.s.m-2.


Ukázka z knihy: Elektrotechnika jinak

 aneb další hlavolamy z elektrotechniky

rozsah 144 stran B5
autor Myslík Jiří
vazba brožovaná V2
vydal BEN - technická literatura
vydání 1. české
vydáno 29.3.2002
ISBN 80-86056-46-5
EAN 9788086056463
obj. číslo 120925 - Skladem
Vaše cena 99,00 Kč (včetně 5% DPH)

Knihu lze pohodlně objednat na dobírku níže uvedeným formulářem.

 

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? Jaká je funkce a historie již stávající budovy? Proč se výroba konfekce centralizuje? Spouštění každého nového projektu není jednoduché. Vždy je potřeba v co nejkratším časovém úseku sladit vizi, plány se skutečnou realitou a vytvořit a vyladit celkové workflow. To se v Otrokovicích povedlo a již nyní se mohou pochlubit zajímavými realizovanými zakázkami. HUB sází na ...
Jaromír si pořídil Teslu S, což bych také předpokládal od českého Elona Muska. Zeptal jsem se, komu tohoto krasavce půjčí. Kde je dnes slavný elektrický Super EL (SuperB)? Kolik existuje Tesel S? Myslel jsem si, že existuje pouze jedna verze. A jaký je základní rozdíl mezi elektrickým SuperBem a touto Teslou? Co by si dnes asi na Tesle opravil legendární závodník Václav Vondřich, pokud by se něco pokazilo? Jaké jsou výhody Tesly? Nebude mít nějaká platforma problém s připojením? A což takhle navigace? Jak umí ten obří displej navigovat?
Aniž by si to někdo uvědomoval motor jako část instalace mění elektrickou energii na pohyb. Je velmi častým spotřebičem, avšak pro mnohé skrývá mnoho tajemství a proměnných ...
Máte již plné zuby nekvalitních a nepřesných relé? Zkuste TELE HAASE relé VEO. Název pro přesnější a výkonnější přístroje. Pokud potřebujete mít jistotu a přesnost v relé, které vám spíná důležité celky, pak sledujte sérii Tele VEO. Ať již jde o hlídací relé motorů, které má pod kontrolou sled a výpadky fází, asymetrii, teplotu, nebo třeba zkraty přívodních vedení. Nastává čas, kdy si můžeme vybírat kvalitu z cenově dostupných alternativ, tak proč vždy to nejlevnější?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Jak vést datová vedení bezpečně v průmyslových prostorách? Pokud potřebujete umístit do prostoru krabici, vzniká několik problémů. Zatížení, krytí IP, dostatečný prostor pro případné práce s vedením. V tomto videospotu se seznámíte s řešením KM Rack z AMPERu 2010. Nezapomeňte, že všude nelze použít běžné podpodlažní krabice určené do administrativních prostředí!
Jak výhodné je bydlet pod vedením vvn. A jak jsou nebezpeční sousedi když nesmyslně kopete na zahradě jámu. Vedení velmi vysokého napětí nad pozemkem, obzvlášť, když fázová lana mají průvěs nad vaším nejoblíbenějším místem, je doposud předmět diskuzí mnoha občanů a odborníků.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933