Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.02.2018 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště. U rozvodny 110/22kV v Mydlovarech E.ON a Siemens spustili první české velkokapacitní bateriové úložiště o výkonu 1,75MWh. První zařízení svého druhu v Česku, bude sloužit k vyrovnávání špiček v rozvodné síti. Kapacita by dokázala pokrýt denní spotřebu elektrické energie 100 rodinných domů. V Česku ale ...
22.02.2018 TIP na zásuvku ovládanou mobilním telefonem pomocí SMS zpráv. Zařízení GSM rele5 umožňuje zapínat a vypínat běžný elektrický spotřebič 230V/50Hz, 10A, typicky olejový radiátor. Pro zprovoznění GSM rele5 stačí pouze vložit SIM kartu libovolného operátora. GSM rele5 je také vhodné i pro RESETování serverů, routerů či modemů. Využití: domy, chaty (dálkové ovládání topení, ohřevu ...
21.02.2018 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun. Jde o revoluční pásový aplikátor, který fixuje volně ležící kabeláž. Na rozdíl od jiných metod, nástroj zarovnává kabely a bez námahy je přelepuje páskou. Navíc je možné používat různé podlahové pásky pro různé účely, bez ohledu na to, zda vytváříte taneční parket, označujete svůj ...
20.02.2018 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier. K dispozici jsou v několika provedeních a variantách. Malé přenosné verze s možností tisku výsledků analýzy na připojenou tiskárnu. Stolní verze s možností verifikace i 2D čárových kódů ty QR Code, PDF 417. Stolní verze s motorickým pohonem snímací hlavy s paprskem všechny typy jsou napájeny přes PoE ethernetovým kabelem (přenosné současně ...
19.02.2018 TIP na univerzální nástavec s ráčnou. Univerzální klíč najde své uplatnění všude tam, kde standardní hlavice nestačí. Vnitřní konstrukce hlavice umožňuje vyšroubování maticových prvků, jako je obdélníkový, šestiúhelníkový, osmiúhelníkový, šrouby, oka nebo háky. Průměr nástavce je 9 - 27 mm a s maximální hloubkou ...
16.02.2018 TIP na kabelové průchodky AGRO. Ty patří k základním částem rozvaděčů a instalačních krabic. V našem sortimentu naleznete kovové i plastové kabelové vývodky značky AGRO. Kovové kabelové vývodky jsou z poniklované mosazi nebo nerezu, plastové kabelové vývodky z polyamidu. Kabelové průchodky nabízíme v PG i metrické řadě. Kabelové vývodky AGRO mají ochranu proti zlomení nebo ...
15.02.2018 Supertenké LED zdroje SELF. LED zdroje značky SELF se díky supertenkému provedení, výšky pouze 14mm, hodí prakticky do jakéhokoli prostoru, i do velmi stísněných míst jako jsou rozvaděče nebo reklamní tabule. Zdroje jsou dostupné v rozmezí výkonů od 3 až po 100W. K dispozici jsou modely jak s pevným, tak s nastavitelným ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 783
Osobní nástroje

Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru


Document Actions
Nedostatky v projektových dokumentacích zjišťované při inspekcích státního odborného dozoru
Tato přednáška čerpá zejména ze zkušeností získaných při praktickém posuzování obsahu projektových dokumentací v rámci inspekcí prováděných dle platných směrnic organizace státního odborného dozoru (SOD). Hlavním úkolem přednášky upozornit na některé nedostatky, které jsou při kontrolách, různých stupňů projektové dokumentace (PD), zjišťovány.
Jiří Sluka, ze dne: 4.07.2013
reklama

Tato přednáška čerpá zejména ze zkušeností získaných při praktickém posuzování obsahu projektových dokumentací v rámci inspekcí prováděných dle platných směrnic organizace státního odborného dozoru (SOD). Hlavním úkolem přednášky upozornit na některé nedostatky, které jsou při kontrolách, různých stupňů projektové dokumentace (PD), zjišťovány.
Každá projektová dokumentace musí obsahovat tyto základní kapitoly:
 • Identifikaci původu
 • Technickou zpráva včetně specifikace materiálu
 • Výkresovou dokumentaci
 • Protokol o určení vnějších vlivů
Identifikace projektové dokumentace:
 • Jméno a adresa projektové organizace:
  Většinou nejsou v tomto bodě zjišťovány vážné nedostatky, ale zejména u menších projektů, kdy celý projekt zpracovává jeden řešitel na vlastní IČO, někdy chybí celá adresa projektanta.
 • Datum zahájení práce na projektu:
  Většinou se na projektech uvádí datum vypracování formou uvedení měsíce roku, například 2/2012. Na některých projektech je uvedeno přímo datum vypracování. Přiznám se, že osobně mám radši, když je uvedeno úplné datum vypracování daného stupně projektové dokumentace, kvůli jednoznačnosti, ale upřímně řečeno v žádném technickém předpisu se neuvádí, jakou formou má být datum uvedeno, takže se nedá zkrácená datumová verze považovat za chybu.
 • Stupeň projektu:
  Většinou se na technické zprávě a na výkresové dokumentaci uvádí stupeň projektové dokumentace (pro stavební povolení, pro realizaci stavby, dokumentace skutečného provedení), ale sem tam lze narazit i na projekty, kde stupeň projektové dokumentace uveden není, i když se jedná spíše i výjimky.
 • Jednotlivé složky nesou název stavby a řešenou  problematiku (silnoproudý rozvod, hromosvod atd.):
  Ani v této oblasti se nevyskytují vážnější nedostatky, i když v některých případech není vždy specifikace řešené problematiky zcela jednoznačně uvedena a to zejména na výkresech.
 • Měřítko:
  Na výkresové dokumentaci musí být uváděno měřítko, které je v drtivé většině projektů uváděno.


Obsah technické zprávy a výkresové dokumentace:
 • Výčet podkladů pro vypracování projektu, včetně výčtu právních a technických norem:
  Bohužel musím konstatovat, že tento bod je v technických zprávách poměrně dost opomíjen a projektanti neuvádějí dostatečným způsobem přehled podkladové dokumentace včetně přesného výpisu českých technických norem, ze kterých čerpali informace. Co se týká ČSN, je nutné uvádět i aktuální edici dané normy případně datum vydání normy.
 • Vyjádření orgánů a organizací k předcházejícímu stupni projektové dokumentace:
  Tento požadavek není prakticky moc uplatňován, ale z hlediska pohledu organizace SOD není tento chybějící bod považován za zásadní chybu.
 • Výpočet energetické bilance:
  Výpočet energetické bilance je většinou součástí technické zprávy. Co se dá většinou vytknout je v některých případech nepřehlednost ve výpočtech, zejména v přehlednosti postupu při výpočtu.
 • Stanovení stupně důležitosti dodávky elektrické energie:
  Tento bod se většinou uvádí v případě, kdy je i ze strany objednatel požadován.
 • Způsob ochrany před nebezpečným  dotykem a použité proudové ochrany:
  V tomto bodě se objevuje řada chyb. Nejčastěji v označování použité elektrické sítě v případě ochrany automatickým odpojením od zdroje. V současné době je trošku problém v tom, že se již nedá aktuálně využít ČSN 33 2000-3, kdy v příloze NA byly uvedeny varianty značení různých druhů elektrických sítí. V ČSN 33 2000-1 ed.2, kam se zdroje a elektrické sítě přesunuly, již toto jednoznačné označování všech druhů sítí uvedeno není, bohužel. Velmi často dochází k chybě označování u sítě TN-C-S, kdy projektant síť označí například tímto způsobem: 3N+PE 50 Hz 400V / TN-C-S. Bohužel u této sítě toto označení není zcela pravdivé a je nutné rozepsat síť do bodu rozdělení (TN-C) a za bodem rozdělení (TN-S). Z praktického hlediska je velmi funkční přesně označit bod rozdělení, například rozváděč RH 1 pole 1 apod. Také se v některých technických zprávách objevuje chybné označení ochrany před úrazem elektrickým proudem jak "Ochrana samočinným odpojením od zdroje" i když dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je již nutné používat výraz "Ochrana automatickým odpojením od zdroje". Samozřejmě, že jde v tomto případě o slovíčkaření, ale ani v technické zprávě není možné přehlížet tyto formální chyby. V případě proudových ochran je nutné uvádět přesné proudové hodnoty, zejména v případě ochrany motorů při použití motorových spouštěčů.
 • Počet shromažďovaných osob:
  Tento údaj v mnoha případech, zejména u objektů pro shromažďování osob (obchodní a administrativní centra, sportoviště, kulturní zařízení apod.) chybí. Upozorňuji i na znění Vyhlášky č.73/2010 Sb. (Vyhrazená elektrická zařízení), kde ve třídě I, skupině D, jsou uvedena zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob. Tyto objekty podléhají při uvádění do provozu povinné kontrole organizace SOD, kdy výsledkem inspekce je vydání "Odborného a závazného stanoviska SOD", a proto je bezpodmínečně nutné z projektové dokumentace vyčíst, zda se jedná o shromažďování více než 200 osob či nikoliv.
 • Popis montáže:
  V tomto bodě se jednoznačně objevuje nejvíce chyb, kdy projektant nepopíše postup při montáži dostatečným způsobem, tedy detailně. Pokud není přesně stanoven postup při montáži, je jasné, že si postup montáže určí montážník na místě sám, a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v mnoha případech je toto rozhodnutí chybné, dalo by se říci, že i v některých případech diletantské.
 • Popis funkce:
  Nebývá v TZ dostatečným způsobem popsán, tak aby byly jednoznačně stanoveny priority, které musí být z hlediska funkce, při montáži dodrženy.
 • Technické provedení uzemňovací soustavy:
  Při navrhování uzemňovací soustavy je nutné si uvědomit, že základní požadavky jsou uvedeny v ČSN 33 2000-5-54 ed.2, kde jsou uvedeny jak požadavky na materiály zemničů, tak jejich průřezy, průměry a tloušťky. Upozorňuji na to, že pro zajištění delší životnosti zemniče, je nutné adekvátním způsobem navrhnout i způsob pasivní ochrany před korozí. To znamená využití zálivek z pryskyřice či asfaltu, využití antikorozních pásek či nátěrů, zejména u uzemňovacích přívodů při přechodu z betonu do země či z betonu na povrch, kdy ochrana v délce nejméně 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem je dostatečná. Bohužel v mnoha případech tuto ochranu projektanti v technických zprávách vůbec neřeší.
 • Technické provedení hromosvodní soustavy:
  U ochrany před bleskem je nutné, aby projektant provedl popis technického provedení jednotlivých částí ochrany před bleskem detailním způsobem a to jak v případě vnější, tak i v případě vnitřní ochrany před bleskem. U jímací soustavy je nutné například přesně zdůvodnit metodu, kterou se bude určovat typ jímací soustavy (tyčový jímač, mřížová soustava, valivá koule). Například u ochrany před bleskem, kdy se popisuje postup při montáži tyčového jímače, musí projektant v TZ zprávě přesně určit délku tyčového jímače a ochranný úhel vytvořený tímto jímačem, samozřejmě v závislosti na třídě LPS a také určit vzdálenost chráněné zařízení od tyčového jímače včetně výpočtu přeskokové vzdálenosti ("s"). V případě navrhování jímací soustavy pomocí metody valivé koule, je nutné použít program, který využívá 3D rozměry, tak aby tato metoda byla dostatečným způsobem využita. U vnitřní ochrany před bleskem je nutné určit umístění jednotlivých přepěťových ochran, včetně jejich typového označení a třídy ochrany.

  U tohoto bodu bych se chtěl zmínit o hodnocení rizikovosti vzhledem k návrhu třídy LPS, dle požadavků ČSN EN 62305-2 (Řízení rizika). Jedná se v podstatě o otázku, zda je nutné, aby dokumentace obsahovala i konkrétní výpočet rizika, nebo pouze stačí v TZ věta typu: "Na základě hodnocení (výpočtu) rizikovosti byla stanovena třída LPS III". Osobně se domnívám, že výpočet hodnocení rizika by měl být součástí projektové dokumentace, protože v případě jakýchkoliv pochybností o určení třídy LPS, je výpočet nutný pro doložení správného postupu určení třídy LPS.

 • Technické provedení osvětlení v jednotlivých prostorech:
  Je nutné bezpodmínečně dodržet hodnoty osvětlení uvedené v normách. Toto se týká i nouzového osvětlení a osvětlení nouzových únikových cest.
 • Postup návrhu jistících prvků ve vazbě na druh proudového obvodu a způsobu uložení vodičů:
  Samozřejmě, že každá výkresová dokumentace obsahuje návrh jistících prvků, ovšem ne v každé dokumentaci je již uveden přesný způsob uložení vodičů, či průřezy vodičů případně hodnoty všech jistících prvků. Je nutné, aby výkresová část obsahovala i typové označení jednotlivých přístrojů a určení pravidel pro selektivitu jištění s ohledem na použité průřezy vodičů a důležitost zajištění odběru instalovaných spotřebičů.
 • Výpočet nebo stanovení zkratového proudu napájecího rozvodu:
  Většinou dokumentace obsahuje pouze stanovení zkratového proudu bez výpočtu. Upozorňuji, že i v tomto případě musí být projektant schopen, v případě potřeby, doložit jakým způsobem hodnoty zkratového proudu určil či vypočítal.
 • Požadavky na provedení revizí a zkoušek:
  Jedná se o zkoušky a revize, které je vhodné provést v průběhu montáže a po jejím dokončení (zkoušky kabelů před ukončením stavebních a zemních úprav). V TZ by měly být uveden přehled základních zkoušek a revizí, případně i návrh periody pravidelných revizí a zkoušek dle ČSN 33 1500 nebo i dalších norem (ČSN 332000-6, ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 60079-17 ed.3 apod.).
 • Požadavky na provedení funkčních zkoušek:
  Projektová dokumentace musí obsahovat i výčet funkčních zkoušek, které musí být provedeny před uvedením do provozu. Měl by být uveden například i odkaz na příslušný technologický postup, pokud existuje. Jako příklad lze uvést funkční zkoušky nouzového osvětlení a osvětlení nouzových únikových cest, dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172.
 • Požadavky na zaškolení obsluhy:
  V mnoha projektech chybí i požadavky na kvalifikaci obsluhy, zejména u složitějších technologií je splnění tohoto požadavku, velmi důležité splnit.
 • Požadavek na upravení projektu dle skutečného provedení:
  V některých případech je nutné, aby tento požadavek byl v určitém stupni projektové uveden, například jako další krok při řešení určitého stádia technického řešení.
 • Požadavek na dodržování bezpečnosti práce při montáži:
  Tento bod je v mnoha případech opomíjen, takže úplně chybí, nebo je popsán velmi obecně.
 • Prostorové uspořádání vedení a umístění spotřebičů:
  Musí být uvedeno ve výkresové dokumentaci. Pokud chybí specifikace připojených spotřebičů je to pouze ke škodě ve finální fázi montáže, a proto je nutné ve výkresech uvádět konkrétní připojení spotřebičů.
 • Detailní uložení vedení ve výkopech a v průchodech zdí, vzdálenosti od ostatních vedení:
  Velmi často není v projektech uváděno. Zejména absence vzdáleností od ostatních vedení je zásadní.
 • Typové označení vedení:
  Je velice nutné splnit tento požadavek, zejména v prostorech, kde je nutné dodržet požární bezpečnost staveb ve smyslu požadavků Vyhlášky č.23/2008 Sb.

Protokol o určení vnějších vlivů:
Protokol musí být vypracován jednoznačně pro každý prostor a musí odpovídat platným technickým normám, včetně posouzení všech vlivů okolí a provozovaných médií na elektrické zařízení.

Závěrem bych chtěl projektanty upozornit, že někdy je nutné se jít i na stavbu v jejím průběhu podívat, protože kontakt s "reálným" průběhem stavby je pro úspěšné konečné řešení "devízou" k nezaplacení.


 

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 56
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.

 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 15)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

LPE s.r.o.
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Kolik znáte způsobů jak uložit vedení do podlahy? Jak řešit neustálé změny elektroinstalačních rozvodů? Víte, že dnes ve většině rozlehlých administrativních budov se kabely vedou v podlahách? Který typ podlažního systému se kam hodí? Není snad nutné připomínat, že při návrzích se musí uvažovat vzájemně se vylučující parametry jako je funkčnost, bezpečnost, estetika a nakonec i samotná cena. Je vaše znalost problematiky tohoto segmentu dobrá nebo jen dostatečná ...
Dělené kabelové průchodky do kulatých otvorů jsou alternativou ke klasickým průchodkám, umožňují však protahovat i konfekcionované kabely. Protáhnout kabel vývodkou a prostupovanou stěnou umíme, v tom žádný problém není. Pokud ovšem nepotřebuje vyměnit za provozu poškozenou vývodku nebo opatřit již ukončený kabel průchozím těsněním tohoto typu. OBO přichází s dělenou vývodkou, která podobné problémy řeší a v dostupném provedení ...
Provedení elektroinstalačních skříní do hygienických prostředí potravinářství se proti našim zvyklostem v běžných budovách zásadně liší. V případě zakázky v podobném prostředí, vyžadujícím přísné parametry, lze sice očekávat ekonomickou zajímavost zakázky, ovšem nutno požadovat také podstatně vyšší přesnost, kvalitu a garance dodávky. V takových případech už přestává platit, že cena je na prvním místě. A vzhledem k potřebným dodacím termínům a vysoké míře kvality se díváme po již existujících řešeních stále více ...
Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
Řešíte, jakou ochranu před bleskem zvolit? Co vám říká pojem oddálený hromosvod? Jak konstruovat tuto ochranu v různých podmínkách radí společnost Dehn. Nechybí výtažky z norem, tabulky a konkrétní postupy. Více zde ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933