Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
12.01.2018 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR. Tlačítko u semaforu je určeno jak pro širokou veřejnost, tak pro handicapované lidi, nevidomé, vozíčkáře a seniory. Přístroj je vybaven světelným LED hlášením "Čekej", reproduktorem a mikrofonem, vibračním tlačítkem pro nevidomé, popisem přechodu pro nevidomé nebo bluetooth ...
11.01.2018 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C. Je určena pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání. Ne vždy se nacházíme v prostorách, kde lze svařovat nebo i vrtat. Pokud je k dispozici nosná konstrukce, mohlo by toto spojení být právě tím nevhodnějším. Šroub odpovídá DIN 933 pevnostní třída 8.8, utahovací bod s pohárovým prstencem odpovídá EN ISO 4753. Materiál: nosníková svorka je ...
10.01.2018 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů. POINT I/O je ideální pro aplikace vyžadující pružnost a nízké náklady na tvorbu řídícího systému. Jako základní prvek Rockwell Automation Integrated Architecture, jehož základní vlastností je kompletní diagnostika a konfigurovatelnost, z něj činí jednoduchý ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 759
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení


Document Actions
lojkmel_1.jpg
Příručka, určená především provozovatelům elektrických zařízení, kterou však nepochybně uvítají i pracovníci elektromontážních firem, projektanti a revizní technici působící v oboru elektrických zařízení. Právní problematika bezpečného provozování elektrických zařízení. Otázky preventivní údržby......
Jan Lojkásek, ze dne: 21.06.2004
reklama

Jaroslav Melen ...... anotace:
Příručka by svým obsahem a zaměřením měla být pomůckou nejen pro provozovatele elektrických zařízení. Měla by jim sloužit k orientaci v právních otázkách problematiky bezpečného provozování těchto zařízení, jakož i v otázkách praktického pohledu na aplikaci předpisů a technických norem majících vztah k bezpečnosti práce při jejich revizích a údržbě.
Pozornost je rovněž zaměřena na otázky spojené s odpovědnostmi jak provozovatelů elektrických zařízení, tak i těch, co mají, či lépe řečeno, měli by mít odpovědnost za jejich údržbu, stejně tak jako za revize těchto zařízení.

Příručka přináší praktické podoby návodů, jak správně postupovat při uzavírání smluv o dílo, jak psát zápisy o jejich předání a převzetí; to vše z pohledu zajištění otázek spojených s bezpečností práce.
Nejen revizním technikům provádějícím revize elektrických zařízení jako živnost, spolu s jejich provozovateli, je určena autorem předkládaná podoba smluvního zajištění revizní činnosti, opět i z pohledu zajištění otázek spojených s bezpečností práce.
Nespokojuji se s pouhým konstatováním "proč", ale uvádím i své názory "jak" se s danými otázkami v praxi vypořádat, tak aby byl naplněn smysl požadavků předpisů a doporučení technických norem.

Nemalý důraz je v příručce kladen na otázky preventivní údržby elektrických zařízení, opět s praktickými ukázkami, jak tuto činnost zefektivnit.
V kapitolách věnovaných otázkám uzavírání pracovně právních vztahů k činnostem na elektrických zařízeních a projektování elektrických zařízení najdou své i personalisté.
Za pozornost stojí poslední dvě kapitoly věnované problematice autorovi nejbližší, a to dozorové činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, problematice, kterou osobně, jako inspektor, poznal nejlépe.
Příručka představuje současné završení mé publikační a autorské aktivity, přinášející pohled na tyto otázky, formovaný jeho více jak čtvrt století dlouhou činností na poli státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, ať již v postavení řadového inspektora IBP v Ústí nad Labem anebo ředitele odboru dozoru na ČÚBP v Praze.
Příručku, která je určena především provozovatelům elektrických zařízení, však nepochybně uvítají i pracovníci elektromontážních firem, projektanti a revizní technici působící v oboru elektrických zařízení.

Jan Lojkásek ......slovo vydavatele
Již téměř deset let vydáváme Příručky pro zkoušky elektrotechniků. I další naše příručky jsou určeny téměř výhradně elektrotechnikům, ať pracují v pozici projektanta, montéra, údržbáře nebo revizního technika.

A co provozovatelé? Provozovatelé elektrických zařízení, tj. ti, kteří za provoz elektrických zařízení odpovídají, nejsou vždy elektrotechnici. Velmi často, ve smyslu elektrotechnické kvalifikace, to jsou laici - manažeři s ekonomickým, právním nebo jiným vzděláním, na hony vzdáleném od elektrotechniky. Uvědomují si vůbec tito vedoucí pracovníci - majitelé nebo spolumajitelé firem odpovědní ve své firmě téměř "za všechno" svou odpovědnost? Mají přece spoustu jiných starostí. Nebudu je vyjmenovávat - bylo by to "nošením dříví do lesa".
Již řadu let uplatňovaný trend při výběru vrcholových manažerů v českých firmách říká, že by jím měl být a zhusta i je člověk s ekonomickým vzděláním (případně takový člověk je alespoň členem nejužšího vedení firmy s významnou pozicí při rozhodování). Jinak řečeno: peníze vládnou světem. Úkolem takového člověka pak je šetřit, zvyšovat zisk. Je zřejmé, že ekonom se zaměří na ty oblasti, v nichž, podle něho, lze náklady zredukovat. Je pak jen, z jeho pohledu, naprosto přirozené, že do této kategorie zařadí náklady na vzdělávání pracovníků a na bezpečnost práce a technických zařízení. Zejména v situaci, jak se v této knize dočtete, kdy není nikým a ničím motivován k tomu, aby svůj názor změnil.
Nechci však tento přístup paušalizovat. Před časem mně totiž oslovil jeden podnikatel s otázkou: myslíte si, že bych měl ve firemním účetnictví zavést nákladový podúčet s názvem "Náklady na vzdělávání a na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení"? Ten by zahrnoval náklady na školení, semináře, technické normy, odbornou literaturu, ale i na provádění revizí, kontrol, preventivní údržby atd. Řekl jsem a říkám ano! Sice se zeptal jediný člověk, nemyslím si však, že takových podnikatelů a manažerů není více.
Chci zdůraznit: všechno to, co souvisí se vzděláváním pracovníků (dnes tomu říkáme "celoživotní vzdělávání") a se zajištěním bezpečnosti práce a technických zařízení, neděláme jen proto, že to nějaký předpis nařizuje. Je třeba si uvědomit, že to děláme pro sebe (a pro své zaměstnance), pro svůj (i jejich) klid a pohodu. Ti, kteří ve svém "podnikatelském" životě prožili nějaký průšvih související s nezajištěnou bezpečností, museli se zodpovídat nejen před vyšetřovatelem nebo soudcem, ale i před svým vlastním svědomím, by mohli o tom hodně povídat.
Z diskusí s řadou elektrotechniků, ale i manažerů - elektrotechnických laiků vím, že mají zájem na tom, mít svá zařízení v pořádku. Mnohdy však nevědí "jak na to". To souvisí s naším (českým) právním stavem v této oblasti. Ten stav, kdy je nezřídka, zejména pro laika, obtížné "se v tom vyznat" souvisí i s tím, jakou pozornost oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení věnuje naše (česká) vláda a náš (český) parlament. Tato oblast je na pokraji jejich zájmů, jsou-li vůbec (v těchto souvislostech) nějaké. To, že český úředník, v jakémkoliv postavení, nemá pro tyto otázky a jejich řešení, dejme tomu čas nebo přinejmenším zájem, je jedna strana mince. Tu druhou představují podnikatelé a firmy, kteří musí vytvářet hodnoty bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou stanovena pro tuto oblast jasná, jednoznačná a srozumitelná pravidla, už jenom proto, aby mohli odvést státu odpovídající finance, z nichž jsou placeni i oni úředníci.
Pro ty, kteří problematiku bezpečnosti práce a technických, a to nejen elektrických, zařízení chtějí mít v pořádku, je určena právě tato publikace. Dozví se, nejen jaké mají povinnosti v této oblasti, ale i jaká mají práva - vůči svým dodavatelům, ať už elektrických instalací, jejich revizí, oprav, údržby... (těch je, jak už to v životě bývá, méně než povinností).
Jsem si vědom toho, že řada z těch, kteří tuto knihu dočtou do konce, a doposud "klidně spali", už tak klidně spát nemusí. To však v žádném případě není jejím účelem. Účelem této knihy je naopak poskytnout provozovatelům elektrických zařízení, a nejen jim, komplexní soubor informací, jak si klidný spánek zajistit. Informace, které by jim měly mimo jiné pomoci i při jednáních s dodavateli elektrických zařízení, revizí, kontrol, oprav, údržby atd.
Chci zdůraznit, že se skutečně jedná o komplexní soubor informací v podobě, v jaké u nás doposud nebyl nikdy publikován. Jsem přesvědčen, že kniha obsahuje informace nejen relevantní, ale i využitelné v každodenní praxi - i to je jejím účelem. Nakonec zárukou toho by měl být sám autor, který je v tomto případě v pozici opačné než v jaké býval po řadu minulých let. S převážnou většinou jeho představ a vizí uvedených nejen v této knize, se můžeme plně ztotožnit - prezentujeme je shodně již řadu let při nejrůznějších příležitostech. Jsem přesvědčen o tom, že se s nimi ztotožňuje i řada elektrotechniků. Bohužel, na názory odborníků však v této republice úředníci doposud nebrali zřetel.
Přeji všem, kteří si knihu koupí, aby měli trpělivost a dočetli ji do konce. Vyžaduje to sice možná více soustředění než u jiných knih z našeho vydavatelství, avšak výsledkem by mimo jiné mělo být posílení sebevědomí (nejen) provozovatelů při jednání s jejich dodavateli, ale např. i s pracovníky dozoru.
Sobě pak přeji, aby tato kniha pomohla řešit bezpečnost práce a technických zařízení všem, kteří o to mají zájem a ty ostatní aby alespoň motivovala k přemýšlení o těchto otázkách.

Název: Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení
Autor: Ing. Jaroslav Melen

Svazek 73, základní edice ELEKTRO
Formát A5, 184 stran, 4 obrázky, 6 tabulek, 2 přílohy
ISBN 80-86230-35-X

Kniha je již vyprodána!

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Na neúprosné psí čelisti se odkazuje tento výrobce s přípravkem na zatahování kabelů. Svazkování vodičů není minulostí. Přehledná zapojení jsou standardem každého profesionála. Je tedy otázkou, jakou cenu a časovou náročnost potřebujeme vynaložit.
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933