Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Nové ...

Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.09.2017 Monitor CO2, relativní vlhkosti a teploty. Měří a indikuje koncentraci CO2 v místnosti. Současně je měřena a indikována i hodnota relativní vlhkosti a teploty. Monitor je vhodný do zasedacích a přednáškových sálů, kancelářských prostor a všude tam, kde je třeba monitorovat hladinu CO2, případně teplotu a ...
21.09.2017 TIP na RFID do skladů nebo výrobních linek! Systém je určen pro přenos důležitých informací v průmyslu všude tam, kde jsou přesunovány předměty nebo materiály, například na výrobních linkách. Systém se skládá ze tří základních komponent, kterými jsou: datové nosiče, čtecí a zapisovací hlavy a vyhodnocovací moduly. Datové nosiče mohou obsahovat informaci až ...
20.09.2017 Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti? Jde o systém s nízkohlučnými ventilátory, které zvyšují rychlost proudění vzduchu a tím i účinnost radiátorů. To znamená, že se do místnosti přemístí více energie z topné vody.  Teplota tak vzrůstá několikanásobně rychleji a ...
19.09.2017 TIP na regulátor pro maximalizaci spotřeby vyrobené elektřiny WATTrouter. Novinka – proudový transformátor s děleným jádrem! Proudový transformátor je určen pro instalace WATTrouterů v místech, kde je obtížné umístit originální měřicí modul WATTrouteru, nebo kde není možné nebo snadné rozpojit primární fázové vodiče. Transformátor se pouze nacvakne na primární fázový vodič a sekundární ...
18.09.2017 Termokamera Fluke TiS45. Jde o termokameru vhodnou pro kontrolu správné funkčnosti elektrických rozvaděčů či měření na DPS. Přínosem je ruční zaostřování, režim IR-Fusion, pořízení IR-PhotoNotes nebo hlasových poznámek k záznamu a také dnes známý Fluke Connect, s kterým lze v reálném čase ...
15.09.2017 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek? Hodinový úhel udává pozici ochranného kontaktu. Tím je zabráněno používání vidlic a zásuvek v sítích jiného napětí než jsou určeny. Pozice hodinového úhlu je brána z čelního pohledu zásuvky a vidlice je pak zrcadlově otočená. Standardní provedení zásuvek 400V má úhel ...
14.09.2017 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8? Kompletní spínací jednotka s chladičem a s adaptérem na lištu DIN. Třífázová polovodičová relé (SSR - Solid State Relay) celduc řady SWT8 jsou určena pro všeobecné použití se spínáním v nule. Pokrývají rozsah od 3x25 do 3x95A jmenovitého proudu. Výstupní obvody jsou vybaveny přepěťovou ochranou (RC, VDR). Vhodné pro spínání odporové nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 650
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Stále slýcháváte názor, že Průmysl 4.0 je pouze nafouklá marketingová bublina kterou nikdo nikdy neviděl? Víte, jak se budou v novém digitálním věku vyvíjet a vyrábět nové stroje a systémy? Než stroj skutečně v dílně vyrobíte, otestujete ho zda bude ...
  • Víte přesně, co znamená zkratka KNX? Kdy byla a proč v Česku založena národní skupina této značky? Kdo se může stát jejím členem? Kde naleznete další podrobnosti? Na toto téma hovořili Josef Kunc s Jakubem Hornou ...

Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení


Document Actions
lojkmel_1.jpg
Příručka, určená především provozovatelům elektrických zařízení, kterou však nepochybně uvítají i pracovníci elektromontážních firem, projektanti a revizní technici působící v oboru elektrických zařízení. Právní problematika bezpečného provozování elektrických zařízení. Otázky preventivní údržby......
Jan Lojkásek, ze dne: 21.06.2004
reklama

Jaroslav Melen ...... anotace:
Příručka by svým obsahem a zaměřením měla být pomůckou nejen pro provozovatele elektrických zařízení. Měla by jim sloužit k orientaci v právních otázkách problematiky bezpečného provozování těchto zařízení, jakož i v otázkách praktického pohledu na aplikaci předpisů a technických norem majících vztah k bezpečnosti práce při jejich revizích a údržbě.
Pozornost je rovněž zaměřena na otázky spojené s odpovědnostmi jak provozovatelů elektrických zařízení, tak i těch, co mají, či lépe řečeno, měli by mít odpovědnost za jejich údržbu, stejně tak jako za revize těchto zařízení.

Příručka přináší praktické podoby návodů, jak správně postupovat při uzavírání smluv o dílo, jak psát zápisy o jejich předání a převzetí; to vše z pohledu zajištění otázek spojených s bezpečností práce.
Nejen revizním technikům provádějícím revize elektrických zařízení jako živnost, spolu s jejich provozovateli, je určena autorem předkládaná podoba smluvního zajištění revizní činnosti, opět i z pohledu zajištění otázek spojených s bezpečností práce.
Nespokojuji se s pouhým konstatováním "proč", ale uvádím i své názory "jak" se s danými otázkami v praxi vypořádat, tak aby byl naplněn smysl požadavků předpisů a doporučení technických norem.

Nemalý důraz je v příručce kladen na otázky preventivní údržby elektrických zařízení, opět s praktickými ukázkami, jak tuto činnost zefektivnit.
V kapitolách věnovaných otázkám uzavírání pracovně právních vztahů k činnostem na elektrických zařízeních a projektování elektrických zařízení najdou své i personalisté.
Za pozornost stojí poslední dvě kapitoly věnované problematice autorovi nejbližší, a to dozorové činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, problematice, kterou osobně, jako inspektor, poznal nejlépe.
Příručka představuje současné završení mé publikační a autorské aktivity, přinášející pohled na tyto otázky, formovaný jeho více jak čtvrt století dlouhou činností na poli státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení, ať již v postavení řadového inspektora IBP v Ústí nad Labem anebo ředitele odboru dozoru na ČÚBP v Praze.
Příručku, která je určena především provozovatelům elektrických zařízení, však nepochybně uvítají i pracovníci elektromontážních firem, projektanti a revizní technici působící v oboru elektrických zařízení.

Jan Lojkásek ......slovo vydavatele
Již téměř deset let vydáváme Příručky pro zkoušky elektrotechniků. I další naše příručky jsou určeny téměř výhradně elektrotechnikům, ať pracují v pozici projektanta, montéra, údržbáře nebo revizního technika.

A co provozovatelé? Provozovatelé elektrických zařízení, tj. ti, kteří za provoz elektrických zařízení odpovídají, nejsou vždy elektrotechnici. Velmi často, ve smyslu elektrotechnické kvalifikace, to jsou laici - manažeři s ekonomickým, právním nebo jiným vzděláním, na hony vzdáleném od elektrotechniky. Uvědomují si vůbec tito vedoucí pracovníci - majitelé nebo spolumajitelé firem odpovědní ve své firmě téměř "za všechno" svou odpovědnost? Mají přece spoustu jiných starostí. Nebudu je vyjmenovávat - bylo by to "nošením dříví do lesa".
Již řadu let uplatňovaný trend při výběru vrcholových manažerů v českých firmách říká, že by jím měl být a zhusta i je člověk s ekonomickým vzděláním (případně takový člověk je alespoň členem nejužšího vedení firmy s významnou pozicí při rozhodování). Jinak řečeno: peníze vládnou světem. Úkolem takového člověka pak je šetřit, zvyšovat zisk. Je zřejmé, že ekonom se zaměří na ty oblasti, v nichž, podle něho, lze náklady zredukovat. Je pak jen, z jeho pohledu, naprosto přirozené, že do této kategorie zařadí náklady na vzdělávání pracovníků a na bezpečnost práce a technických zařízení. Zejména v situaci, jak se v této knize dočtete, kdy není nikým a ničím motivován k tomu, aby svůj názor změnil.
Nechci však tento přístup paušalizovat. Před časem mně totiž oslovil jeden podnikatel s otázkou: myslíte si, že bych měl ve firemním účetnictví zavést nákladový podúčet s názvem "Náklady na vzdělávání a na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení"? Ten by zahrnoval náklady na školení, semináře, technické normy, odbornou literaturu, ale i na provádění revizí, kontrol, preventivní údržby atd. Řekl jsem a říkám ano! Sice se zeptal jediný člověk, nemyslím si však, že takových podnikatelů a manažerů není více.
Chci zdůraznit: všechno to, co souvisí se vzděláváním pracovníků (dnes tomu říkáme "celoživotní vzdělávání") a se zajištěním bezpečnosti práce a technických zařízení, neděláme jen proto, že to nějaký předpis nařizuje. Je třeba si uvědomit, že to děláme pro sebe (a pro své zaměstnance), pro svůj (i jejich) klid a pohodu. Ti, kteří ve svém "podnikatelském" životě prožili nějaký průšvih související s nezajištěnou bezpečností, museli se zodpovídat nejen před vyšetřovatelem nebo soudcem, ale i před svým vlastním svědomím, by mohli o tom hodně povídat.
Z diskusí s řadou elektrotechniků, ale i manažerů - elektrotechnických laiků vím, že mají zájem na tom, mít svá zařízení v pořádku. Mnohdy však nevědí "jak na to". To souvisí s naším (českým) právním stavem v této oblasti. Ten stav, kdy je nezřídka, zejména pro laika, obtížné "se v tom vyznat" souvisí i s tím, jakou pozornost oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení věnuje naše (česká) vláda a náš (český) parlament. Tato oblast je na pokraji jejich zájmů, jsou-li vůbec (v těchto souvislostech) nějaké. To, že český úředník, v jakémkoliv postavení, nemá pro tyto otázky a jejich řešení, dejme tomu čas nebo přinejmenším zájem, je jedna strana mince. Tu druhou představují podnikatelé a firmy, kteří musí vytvářet hodnoty bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou stanovena pro tuto oblast jasná, jednoznačná a srozumitelná pravidla, už jenom proto, aby mohli odvést státu odpovídající finance, z nichž jsou placeni i oni úředníci.
Pro ty, kteří problematiku bezpečnosti práce a technických, a to nejen elektrických, zařízení chtějí mít v pořádku, je určena právě tato publikace. Dozví se, nejen jaké mají povinnosti v této oblasti, ale i jaká mají práva - vůči svým dodavatelům, ať už elektrických instalací, jejich revizí, oprav, údržby... (těch je, jak už to v životě bývá, méně než povinností).
Jsem si vědom toho, že řada z těch, kteří tuto knihu dočtou do konce, a doposud "klidně spali", už tak klidně spát nemusí. To však v žádném případě není jejím účelem. Účelem této knihy je naopak poskytnout provozovatelům elektrických zařízení, a nejen jim, komplexní soubor informací, jak si klidný spánek zajistit. Informace, které by jim měly mimo jiné pomoci i při jednáních s dodavateli elektrických zařízení, revizí, kontrol, oprav, údržby atd.
Chci zdůraznit, že se skutečně jedná o komplexní soubor informací v podobě, v jaké u nás doposud nebyl nikdy publikován. Jsem přesvědčen, že kniha obsahuje informace nejen relevantní, ale i využitelné v každodenní praxi - i to je jejím účelem. Nakonec zárukou toho by měl být sám autor, který je v tomto případě v pozici opačné než v jaké býval po řadu minulých let. S převážnou většinou jeho představ a vizí uvedených nejen v této knize, se můžeme plně ztotožnit - prezentujeme je shodně již řadu let při nejrůznějších příležitostech. Jsem přesvědčen o tom, že se s nimi ztotožňuje i řada elektrotechniků. Bohužel, na názory odborníků však v této republice úředníci doposud nebrali zřetel.
Přeji všem, kteří si knihu koupí, aby měli trpělivost a dočetli ji do konce. Vyžaduje to sice možná více soustředění než u jiných knih z našeho vydavatelství, avšak výsledkem by mimo jiné mělo být posílení sebevědomí (nejen) provozovatelů při jednání s jejich dodavateli, ale např. i s pracovníky dozoru.
Sobě pak přeji, aby tato kniha pomohla řešit bezpečnost práce a technických zařízení všem, kteří o to mají zájem a ty ostatní aby alespoň motivovala k přemýšlení o těchto otázkách.

Název: Příručka nejen pro provozovatele elektrických zařízení
Autor: Ing. Jaroslav Melen

Svazek 73, základní edice ELEKTRO
Formát A5, 184 stran, 4 obrázky, 6 tabulek, 2 přílohy
ISBN 80-86230-35-X

Kniha je již vyprodána!

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Po dvanácti letech jsme si s Janem Lojkáskem sedli u kávy a zavzpomínali na dobu, kdy jsme byli oba označováni za snílky. Server iiSEL a portál Elektrika.cz se v mnohém liší. Každý má zcela jiné zaměření. Pokud chcete vědět více podrobností, poslechněte si autora sami v tomto videospotu!
Na neúprosné psí čelisti se odkazuje tento výrobce s přípravkem na zatahování kabelů. Svazkování vodičů není minulostí. Přehledná zapojení jsou standardem každého profesionála. Je tedy otázkou, jakou cenu a časovou náročnost potřebujeme vynaložit.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933