Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

HÁDANKA: K čemu ...

Na světě existuje mnoho vychytávek. Existuje jich tolik, že o nich nemůže mít ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
27.07.2017 Jak vést vedení kabeláže ke dveřím rozvaděče bezpečně? TIP na kyvné rameno systému CGS, do kterého uložíte své vodiče, kabely a kabelové svazky ke dveřím rozvaděče nebo kyvným montážním rámům, zcela jednoduše a bezpečně. Časově velmi rychlé, neboť lze otevřít kulové klouby a uložit vodiče nebo dodatečně uložit předem osazené kabely bez použití nástrojů. Pouze jedním systémem zavádění CGS lze ke dveřím ...
26.07.2017 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP. Samořezný SXRJ45-5E-STP-BK-SA. Je samořezný konektor RJ45 CAT5E pro vodič typu drát i licna vhodný pro STP i UTP kabeláž určený pro opakované použití. Vyznačuje se snadnou a rychlou instalací, ke které nejsou potřeba krimpovací kleště. Vysoká spolehlivost a robustní kovové provedení tohoto konektoru umožňuje jeho použití i v těch nejnáročnějších ...
25.07.2017 TIP na vnitřní laserový detektor s dosahem 20mx20m/95°. RLS-2020I je laserový detektor, kterým lze realizovat uživatelsky přizpůsobitelnou "virtuální" zeď nebo plochu s detekčním dosahem do 20mx20m pro identifikaci přítomnosti osob nebo předmětů. Chrání plochy před narušením bezpečnosti, jako je krádež nebo neoprávněný vstup, jakožto i zvyšuje spolehlivost video systémů provázáním ...
24.07.2017 Signální hlavice PK22 je výrobek určený především pro průmyslové odvětví. Tato signálka slouží k signalizaci určených funkcí na strojích nebo jiných průmyslových zařízeních. Signální hlavice PK22 jsou určené pro montáž do normalizovaných otvorů o průměru 22,3mm a šířce materiálu od 0,4mm do 9mm nebo pro montáž do kazet (krytů) SP22. Zdrojem světla ...
21.07.2017 Zapoměli jste nasunout na kabel ochrannou trubku. OTÁZKA: Kdo vyrábí tento nástroj ke vložení kabelů? Zatahovák pomůže k rychlému nasazení elektroinstalační trubky kolem vedení, které chceme chránit. Elektroinstalační trubka je rozříznutá a tímto nástrojem se v části rozevře pro vložení vedení a následným posunem se instalační trubka uzavírá. Nástroj se vyrábí v ...
20.07.2017 Kompenzátor ABB pro kompaktní zářivky a LED. Zabraňuje samospouštění a blikání úsporných světelných zdrojů ovládaných spínači s orientačním osvětlením. K tomuto nežádoucímu jevu dochází díky vlastnostem předřadníku, je-li orientační doutnavka nebo LED zapojena mezi napájecí fázi a svítidlo. Kompenzátor je účinný v ...
19.07.2017 V tomto díle Elektromobility ukazujeme s Petrem Jahodou kromě jiného také jízdu elektromobilem Tesla a Peugeotem iON. Petr ukazuje srovnání benzínové motokáry a elektromotokáry. Docela drsný byl záběr startu sportovního elektromotocyklu, který ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 618
Bazar
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Radeton je značka známá například jako distributor vyhledávacích přístrojů, lokátorů k vyhledávání tras popřípadě poruch. Inu, kdo z oboru nezná Radiodetection? Ovšem na brněnském veletrhu nás vyjímečně zaujalo něco zcela jiného. Pomůcka! Pokud ...
  • Chytré mobilní telefony s předními kamerami daly vzniku osobních autoportrétů obecně nazývaných selfie. Na podobném principu pracuje tyč s kamerou pro kontroly na vysokém napětí. Poku provádíte kontroly a inspekce na elektrických zařízeních do napětí ...

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016


Document Actions
Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016
V dňoch 31. mája – 2. júna 2016 sa v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách uskutočnilo medzinárodné vedecké podujatie „Energetika 2016“. Súbežne sa tu zišli účastníci konferencií „Energetika – Ekológia – Ekonomika 2016“ (EEE), „Riadenie v energetike 2016“ (CPS) a „Obnoviteľné zdroje energie 2016“ (OZE). Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady a spoločnosť VUJE.
Komerční sdělení, ze dne: 23.06.2016
reklama


Cieľom podujatia „Energetika 2016“ bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov z univerzít a výskumných pracovísk a odborníkov z praxe zo Slovenska i zo zahraničia pre nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmenu informácií a skúseností z celého spektra oblastí energetiky, ako je rozvoj, riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy, jadrová energetika, modelovanie energetických systémov, inteligentné siete, nové materiály v energetike, ako aj možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty ich prevádzky. Model súbežného organizovania konferencií na jednom podujatí sa osvedčil už v minulých  šiestich  ročníkoch, a v tomto roku prebiehal odborný program podujatia celkovo v ôsmych sekciách konferencií.


Na podujatí sa zúčastnilo 183 slovenských aj zahraničných odborníkov v sektore energetiky. O účasť prejavili záujem aj ďalší hostia, ale organizátori museli obmedziť registráciu z dôvodu úplného naplnenia kapacity hotela a prednáškových sál. Okrem osobností z akademickej obce sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny, obchodníkov s elektrinou, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ďalších priemyselných a výskumných organizácií.

Medzinárodné vedecké podujatie „Energetika 2016“ otvoril garant podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý prítomným priblížil ciele podujatia vo väzbe na hlavné európske a svetové trendy, ktoré ovplyvňujú rozvoj energetiky a elektroenergetiky na Slovensku.


Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil aj rektor STU v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a dekan FEI STU v Bratislave prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, ktorí vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležité postavenie energetiky v národnom hospodárstve a zaželali účastníkom podujatia kvalitné prednášky a veľa nových poznatkov.
V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli vyžiadané príspevky významného jadrového energetika Tibora Mikuša o úlohe jadrových elektrární v energetickej politike krajiny, Karola Kósu zo spoločnosti SEPS, a.s. o rozvoji prenosovej sústavy v nasledujúcej dekáde, Zoltána Kovácsa zo spoločnosti Relko spol. s r.o. o bezpečnostných analýzach ťažkých havárií jadrových elektrární, Karla Másla zo spoločnosti ČEPS, a.s. o budúcnosti európskych prepojených sústav, Andreja Hanzela z Centra pre vedu a výskum, s.r.o. o technických pravidlách prevádzkovania veľkých synchrónnych prepojených sústav a prednáška českého odborníka Vítězslava Bendu z ČVUT v Prahe o súčasnom stave vo vývoji fotovoltických systémov. Po odbornom začiatku podujatia nasledoval spoločenský banket, ktorý bol miestom udeľovania už tradičných ocenení „Osobnosť elektroenergetiky“. Tento rok prevzali ocenenia Ing. Juraj Elenič za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku, Ing. Zoltán Kovács, CSc. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ladislav Lörinc za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku a Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a za zásluhy o budovanie jadrových elektrární na Slovensku. 

Na slávnostnom večeri boli zároveň odovzdané diplomy a ocenenia autorom troch najlepších prezentovaných doktorandských vedeckých príspevkov. V rámci konferencie EEE si ocenenie prevzali Ing. Jozef Bendík a Ing. Matej Cenký z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave za príspevok „Complex Calculation of Intensity of Electric Field under Power Transmission Line Using Catenary Shape of Conductors and Flat Surface“. Za konferenciu CPS bol ocenený Ing. Piotr Pruski zo Sliezskej technickej univerzity Gliwice v Poľsku za príspevok „Calculation of Electromechanical Eigen Values Based on Angular Speed Waveforms at Pulse and Short-Circuit Disturbances“. V rámci konferencie OZE si ocenenie prevzala Ing. Alexandra Sládková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za príspevok „Extractives from Spruce Bark Obtained by Accelerated Solvent Extraction and Possibilities of Using Waste Bark“.


Druhý deň boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Inteligentné siete), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (združená sekcia s názvom Slnečná energia/Všeobecné aplikácie OZE).

Účastníci a hostia konferencie mali možnosť využiť popoludnie druhého dňa na výlet do jedinečného ekologického rezortu pod Vysokými Tatrami  Aquacity Poprad ako aj na prechádzky v krásnom vysokohorskom prostredí. Sprievodným programom počas celého podujatia boli aj prezentačné jazdy elektromobilom OPEL AMPERA a ukážky činnosti bezpilotných dronov. O sprievodný program podujatia prejavili účastníci veľký záujem. Po uplynutí voľného času a návrate z výletov a individuálneho programu pokračoval odborný program prezentáciou príspevkov vo forme posterov, ktoré boli k dispozícii tak v tlačenej ako aj digitálnej forme.

Tretí deň pokračovalo podujatie v sekciách konferencií EEE (Elektrické vedenia, Jadrová energia) a OZE (Biomasa a združená sekcii Biomasa/Všeobecné aplikácie OZE).


Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenský plynárenský priemysel.

Organizačný tím verí, že všetci účastníci podujatia boli spokojní s organizáciou podujatia ako aj so sprievodným programom  a zároveň verí, že nabudúce sa opäť radi zúčastnia medzinárodného vedeckého podujatia Energetika a už teraz si ho v pracovnom kalendári zaznačia ako významnú udalosť. Sme presvedčení, že si účastníci podujatia vymenili podnety a inšpiráciu pre svoju odbornú aj výskumnú prácu, čo je základným zmyslom konferencií. Inšpirovaní podnetmi a návrhmi zo strany účastníkov sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie a veríme, že toto podujatie prispeje k ďalšiemu rozvoju energetiky a elektroenergetiky ako jedného zo zásadných pilierov hospodárskej politiky Slovenskej republiky.

Organizačný výbor Energetika 2016
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
První hromosvodní centrum v České republice bylo před třemi léty otevřeno v odborném učilišti v Chomutově. Minulý týden se objevilo na zcela nové adrese. Vše v souvislosti s narozeninami LUMA Plus a rekonstrukcí jejich sídla ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933