Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
12.01.2018 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR. Tlačítko u semaforu je určeno jak pro širokou veřejnost, tak pro handicapované lidi, nevidomé, vozíčkáře a seniory. Přístroj je vybaven světelným LED hlášením "Čekej", reproduktorem a mikrofonem, vibračním tlačítkem pro nevidomé, popisem přechodu pro nevidomé nebo bluetooth ...
11.01.2018 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C. Je určena pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání. Ne vždy se nacházíme v prostorách, kde lze svařovat nebo i vrtat. Pokud je k dispozici nosná konstrukce, mohlo by toto spojení být právě tím nevhodnějším. Šroub odpovídá DIN 933 pevnostní třída 8.8, utahovací bod s pohárovým prstencem odpovídá EN ISO 4753. Materiál: nosníková svorka je ...
10.01.2018 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů. POINT I/O je ideální pro aplikace vyžadující pružnost a nízké náklady na tvorbu řídícího systému. Jako základní prvek Rockwell Automation Integrated Architecture, jehož základní vlastností je kompletní diagnostika a konfigurovatelnost, z něj činí jednoduchý ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 759
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016


Document Actions
Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016
V dňoch 31. mája – 2. júna 2016 sa v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách uskutočnilo medzinárodné vedecké podujatie „Energetika 2016“. Súbežne sa tu zišli účastníci konferencií „Energetika – Ekológia – Ekonomika 2016“ (EEE), „Riadenie v energetike 2016“ (CPS) a „Obnoviteľné zdroje energie 2016“ (OZE). Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady a spoločnosť VUJE.
Komerční sdělení, ze dne: 23.06.2016
reklama


Cieľom podujatia „Energetika 2016“ bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov z univerzít a výskumných pracovísk a odborníkov z praxe zo Slovenska i zo zahraničia pre nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmenu informácií a skúseností z celého spektra oblastí energetiky, ako je rozvoj, riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy, jadrová energetika, modelovanie energetických systémov, inteligentné siete, nové materiály v energetike, ako aj možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty ich prevádzky. Model súbežného organizovania konferencií na jednom podujatí sa osvedčil už v minulých  šiestich  ročníkoch, a v tomto roku prebiehal odborný program podujatia celkovo v ôsmych sekciách konferencií.


Na podujatí sa zúčastnilo 183 slovenských aj zahraničných odborníkov v sektore energetiky. O účasť prejavili záujem aj ďalší hostia, ale organizátori museli obmedziť registráciu z dôvodu úplného naplnenia kapacity hotela a prednáškových sál. Okrem osobností z akademickej obce sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny, obchodníkov s elektrinou, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ďalších priemyselných a výskumných organizácií.

Medzinárodné vedecké podujatie „Energetika 2016“ otvoril garant podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý prítomným priblížil ciele podujatia vo väzbe na hlavné európske a svetové trendy, ktoré ovplyvňujú rozvoj energetiky a elektroenergetiky na Slovensku.


Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil aj rektor STU v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a dekan FEI STU v Bratislave prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, ktorí vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležité postavenie energetiky v národnom hospodárstve a zaželali účastníkom podujatia kvalitné prednášky a veľa nových poznatkov.
V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli vyžiadané príspevky významného jadrového energetika Tibora Mikuša o úlohe jadrových elektrární v energetickej politike krajiny, Karola Kósu zo spoločnosti SEPS, a.s. o rozvoji prenosovej sústavy v nasledujúcej dekáde, Zoltána Kovácsa zo spoločnosti Relko spol. s r.o. o bezpečnostných analýzach ťažkých havárií jadrových elektrární, Karla Másla zo spoločnosti ČEPS, a.s. o budúcnosti európskych prepojených sústav, Andreja Hanzela z Centra pre vedu a výskum, s.r.o. o technických pravidlách prevádzkovania veľkých synchrónnych prepojených sústav a prednáška českého odborníka Vítězslava Bendu z ČVUT v Prahe o súčasnom stave vo vývoji fotovoltických systémov. Po odbornom začiatku podujatia nasledoval spoločenský banket, ktorý bol miestom udeľovania už tradičných ocenení „Osobnosť elektroenergetiky“. Tento rok prevzali ocenenia Ing. Juraj Elenič za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku, Ing. Zoltán Kovács, CSc. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ladislav Lörinc za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku a Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a za zásluhy o budovanie jadrových elektrární na Slovensku. 

Na slávnostnom večeri boli zároveň odovzdané diplomy a ocenenia autorom troch najlepších prezentovaných doktorandských vedeckých príspevkov. V rámci konferencie EEE si ocenenie prevzali Ing. Jozef Bendík a Ing. Matej Cenký z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave za príspevok „Complex Calculation of Intensity of Electric Field under Power Transmission Line Using Catenary Shape of Conductors and Flat Surface“. Za konferenciu CPS bol ocenený Ing. Piotr Pruski zo Sliezskej technickej univerzity Gliwice v Poľsku za príspevok „Calculation of Electromechanical Eigen Values Based on Angular Speed Waveforms at Pulse and Short-Circuit Disturbances“. V rámci konferencie OZE si ocenenie prevzala Ing. Alexandra Sládková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za príspevok „Extractives from Spruce Bark Obtained by Accelerated Solvent Extraction and Possibilities of Using Waste Bark“.


Druhý deň boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Inteligentné siete), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (združená sekcia s názvom Slnečná energia/Všeobecné aplikácie OZE).

Účastníci a hostia konferencie mali možnosť využiť popoludnie druhého dňa na výlet do jedinečného ekologického rezortu pod Vysokými Tatrami  Aquacity Poprad ako aj na prechádzky v krásnom vysokohorskom prostredí. Sprievodným programom počas celého podujatia boli aj prezentačné jazdy elektromobilom OPEL AMPERA a ukážky činnosti bezpilotných dronov. O sprievodný program podujatia prejavili účastníci veľký záujem. Po uplynutí voľného času a návrate z výletov a individuálneho programu pokračoval odborný program prezentáciou príspevkov vo forme posterov, ktoré boli k dispozícii tak v tlačenej ako aj digitálnej forme.

Tretí deň pokračovalo podujatie v sekciách konferencií EEE (Elektrické vedenia, Jadrová energia) a OZE (Biomasa a združená sekcii Biomasa/Všeobecné aplikácie OZE).


Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenský plynárenský priemysel.

Organizačný tím verí, že všetci účastníci podujatia boli spokojní s organizáciou podujatia ako aj so sprievodným programom  a zároveň verí, že nabudúce sa opäť radi zúčastnia medzinárodného vedeckého podujatia Energetika a už teraz si ho v pracovnom kalendári zaznačia ako významnú udalosť. Sme presvedčení, že si účastníci podujatia vymenili podnety a inšpiráciu pre svoju odbornú aj výskumnú prácu, čo je základným zmyslom konferencií. Inšpirovaní podnetmi a návrhmi zo strany účastníkov sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie a veríme, že toto podujatie prispeje k ďalšiemu rozvoju energetiky a elektroenergetiky ako jedného zo zásadných pilierov hospodárskej politiky Slovenskej republiky.

Organizačný výbor Energetika 2016
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
O tom, že v oblasti průmyslu jsou vyžadovány podstatně jiné zdroje napájení než v případě spotřebitelských zařízení, není pochyb. Navíc lepší standard napájecí zdroje signalizují zda napětí je či není. V případě Phoenix Contact máme k dispozici větší komfort. Pro zasvěcené praktiky v oblasti automatizace jde o logické vyústění předchozích technických požadavků. A nastavování takového zařízení již není mechanické pomocí šroubováku. Oč jde? To prozradil Jiří Prchal ...
S koncem léta je zde nový seriál Talk About, zkráceně TA#. Jako prvním zpovídaným je člověk v místních diskusích dobře známý, elektrikář, OSVČ, Jan Franěk. Věděli jste jak vznikl název FRAJA? Kolik kilometrů denně a měsíčně najezdí? Jaké je jeho nejoblíbenější jídlo a pití, nebo co Jana Fraňka dokáže zaručeně rozčílit? Sledujte první díl Talk About ...
Pokud někdo vysloví název WAGO, tak si většina z nás okamžitě vybaví jednu z možných krabicových svorek. Pokud nejste zásobení značkou Wago všemi katalogy, které popisují celé výrobní portfólio společnosti, pak by se vám mohl hodit tento přehledový technický sešit. Naleznete to zásadní, co se z produkce nejvíce používá. Jak je katalog zpracován, co v něm vše naleznete se dozvíte v této krátké recenzi ...
Aniž si to někdo připouští, blíží se souboj elektronického obchodování i na poli instalační elektrotechniky. Nemít u elektronického obchodu responsivní, obrazovce zařízení přizpůsobitelný design, bude pro internetového obchodníka brzy konec. Ale pozor! Provozovatel e-shopu responzivní web mít může, ale bez správného obsahu dopadne také neúspěšně. Tak jak tedy? Jaký je ten správný recept na rozmístění nákupních a informačních nástrojů, aby to k něčemu bylo?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
První hromosvodní centrum v České republice bylo před třemi léty otevřeno v odborném učilišti v Chomutově. Minulý týden se objevilo na zcela nové adrese. Vše v souvislosti s narozeninami LUMA Plus a rekonstrukcí jejich sídla ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933