Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
26.05.2017 LAPP KABEL přichází s multifunkčním průchodkovým systémem SKINTOP MULTI. Díky gelové technologii s elastickou membránou upevníte průměry kabelů 2–6mm, 6–9mm, 9–13mm a 13–16mm. Membrána se protaženému vedení optimálně přizpůsobí a poskytne krytí IP 68 bez dalších těsnicích prvků! Vycentrování kabelů v gelové membráně optimálně kabel odlehčuje proti vytržení. Vysoká hustota osazení kabelů na malém prostoru umožní vyvést více vedení. K montáži stačí ...
25.05.2017 LAPP Kabel v Otrokovicích před několika hodinami otevřel novou výrobní halu, jejíž investice přesáhla 1 milion eur. Kdo všechno se na události objevil, co se bude vyrábět a pro koho se dozvíte již v pondělí v naší videoreportáži!
25.05.2017 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek. Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu, počet kusů za daný časový interval nebo ...
24.05.2017 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202. Bezpečnost trafostanic je vedle ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost zařízení a počet škod postupně klesá. Přesto je nutné ...
23.05.2017 Adresný systém elektrické požární signalizace. EBL512 G3 je analogová a adresná ústředna pro detekci požáru a elektrickou požární signalizaci pro budovy. Přední panel a velký displej činí obsluhu uživatelsky velmi přívětivou. Systém EBL512 G3 splňuje nejpřísnější požadavky kladené na detekci ohně a vyhlašování poplachu.
22.05.2017 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika ...
19.05.2017 Vyhodnocovací jednotka pro optické vláknové senzory. Kompaktní jednotka pro měření, vyhodnocování a logování statických nebo pomalých dějů detekované optovláknovými FBG nebo FP senzory. Výhodou je možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik km od ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 568
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům nejen z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? ...
  • Jak moc je reálný nárůst produktivity práce o 32%? K jaké časové úsečce a k jakému konkrétnímu výkonu se tato % vztahují? V tomto díle jsme se ptali jak toto tvrzení asi vzniklo a kdy může být pravdivé. Pokud to shrnu, pak se dá procentuální růst ...

Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016


Document Actions
Medzinárodné vedecké podujatie Energetika 2016
V dňoch 31. mája – 2. júna 2016 sa v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách uskutočnilo medzinárodné vedecké podujatie „Energetika 2016“. Súbežne sa tu zišli účastníci konferencií „Energetika – Ekológia – Ekonomika 2016“ (EEE), „Riadenie v energetike 2016“ (CPS) a „Obnoviteľné zdroje energie 2016“ (OZE). Organizátormi podujatia boli Slovenská technická univerzita v Bratislave, Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Slovenský výbor Svetovej energetickej rady a spoločnosť VUJE.
Komerční sdělení, ze dne: 23.06.2016
reklama


Cieľom podujatia „Energetika 2016“ bolo vytvorenie spoločnej platformy pre výskumných pracovníkov z univerzít a výskumných pracovísk a odborníkov z praxe zo Slovenska i zo zahraničia pre nadviazanie a prehĺbenie spolupráce, ako aj výmenu informácií a skúseností z celého spektra oblastí energetiky, ako je rozvoj, riadenie a prevádzka elektrizačnej sústavy, jadrová energetika, modelovanie energetických systémov, inteligentné siete, nové materiály v energetike, ako aj možnosti využívania obnoviteľných zdrojov energie v nadväznosti na ekonomické a ekologické aspekty ich prevádzky. Model súbežného organizovania konferencií na jednom podujatí sa osvedčil už v minulých  šiestich  ročníkoch, a v tomto roku prebiehal odborný program podujatia celkovo v ôsmych sekciách konferencií.


Na podujatí sa zúčastnilo 183 slovenských aj zahraničných odborníkov v sektore energetiky. O účasť prejavili záujem aj ďalší hostia, ale organizátori museli obmedziť registráciu z dôvodu úplného naplnenia kapacity hotela a prednáškových sál. Okrem osobností z akademickej obce sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výrobcov elektriny, obchodníkov s elektrinou, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ďalších priemyselných a výskumných organizácií.

Medzinárodné vedecké podujatie „Energetika 2016“ otvoril garant podujatia prof. Ing. František Janíček, PhD., riaditeľ Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý prítomným priblížil ciele podujatia vo väzbe na hlavné európske a svetové trendy, ktoré ovplyvňujú rozvoj energetiky a elektroenergetiky na Slovensku.


Na slávnostnom otvorení podujatia sa zúčastnil aj rektor STU v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. a dekan FEI STU v Bratislave prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, ktorí vo svojich príhovoroch zdôraznili dôležité postavenie energetiky v národnom hospodárstve a zaželali účastníkom podujatia kvalitné prednášky a veľa nových poznatkov.
V rámci plenárnych prednášok počas slávnostného otvorenia podujatia zazneli vyžiadané príspevky významného jadrového energetika Tibora Mikuša o úlohe jadrových elektrární v energetickej politike krajiny, Karola Kósu zo spoločnosti SEPS, a.s. o rozvoji prenosovej sústavy v nasledujúcej dekáde, Zoltána Kovácsa zo spoločnosti Relko spol. s r.o. o bezpečnostných analýzach ťažkých havárií jadrových elektrární, Karla Másla zo spoločnosti ČEPS, a.s. o budúcnosti európskych prepojených sústav, Andreja Hanzela z Centra pre vedu a výskum, s.r.o. o technických pravidlách prevádzkovania veľkých synchrónnych prepojených sústav a prednáška českého odborníka Vítězslava Bendu z ČVUT v Prahe o súčasnom stave vo vývoji fotovoltických systémov. Po odbornom začiatku podujatia nasledoval spoločenský banket, ktorý bol miestom udeľovania už tradičných ocenení „Osobnosť elektroenergetiky“. Tento rok prevzali ocenenia Ing. Juraj Elenič za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku, Ing. Zoltán Kovács, CSc. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a vedeckovýskumnej spolupráce v oblasti jadrovej energie, Ing. Ladislav Lörinc za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky na Slovensku a Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. za zásluhy o rozvoj elektroenergetiky a za zásluhy o budovanie jadrových elektrární na Slovensku. 

Na slávnostnom večeri boli zároveň odovzdané diplomy a ocenenia autorom troch najlepších prezentovaných doktorandských vedeckých príspevkov. V rámci konferencie EEE si ocenenie prevzali Ing. Jozef Bendík a Ing. Matej Cenký z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave za príspevok „Complex Calculation of Intensity of Electric Field under Power Transmission Line Using Catenary Shape of Conductors and Flat Surface“. Za konferenciu CPS bol ocenený Ing. Piotr Pruski zo Sliezskej technickej univerzity Gliwice v Poľsku za príspevok „Calculation of Electromechanical Eigen Values Based on Angular Speed Waveforms at Pulse and Short-Circuit Disturbances“. V rámci konferencie OZE si ocenenie prevzala Ing. Alexandra Sládková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za príspevok „Extractives from Spruce Bark Obtained by Accelerated Solvent Extraction and Possibilities of Using Waste Bark“.


Druhý deň boli na programe rokovania a prednášky v jednotlivých sekciách konferencií EEE (Energetika, ekológia a efektívnosť, Inteligentné siete), CPS (Riadenie v energetike) a OZE (združená sekcia s názvom Slnečná energia/Všeobecné aplikácie OZE).

Účastníci a hostia konferencie mali možnosť využiť popoludnie druhého dňa na výlet do jedinečného ekologického rezortu pod Vysokými Tatrami  Aquacity Poprad ako aj na prechádzky v krásnom vysokohorskom prostredí. Sprievodným programom počas celého podujatia boli aj prezentačné jazdy elektromobilom OPEL AMPERA a ukážky činnosti bezpilotných dronov. O sprievodný program podujatia prejavili účastníci veľký záujem. Po uplynutí voľného času a návrate z výletov a individuálneho programu pokračoval odborný program prezentáciou príspevkov vo forme posterov, ktoré boli k dispozícii tak v tlačenej ako aj digitálnej forme.

Tretí deň pokračovalo podujatie v sekciách konferencií EEE (Elektrické vedenia, Jadrová energia) a OZE (Biomasa a združená sekcii Biomasa/Všeobecné aplikácie OZE).


Príprava podujatia bola možná aj vďaka finančnej, vecnej a mediálnej podpore partnerov a mediálnych partnerov. Osobitná vďaka patrí generálnym partnerom, ktorými boli Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Slovenské elektrárne, a.s. a Slovenský plynárenský priemysel.

Organizačný tím verí, že všetci účastníci podujatia boli spokojní s organizáciou podujatia ako aj so sprievodným programom  a zároveň verí, že nabudúce sa opäť radi zúčastnia medzinárodného vedeckého podujatia Energetika a už teraz si ho v pracovnom kalendári zaznačia ako významnú udalosť. Sme presvedčení, že si účastníci podujatia vymenili podnety a inšpiráciu pre svoju odbornú aj výskumnú prácu, čo je základným zmyslom konferencií. Inšpirovaní podnetmi a návrhmi zo strany účastníkov sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie a veríme, že toto podujatie prispeje k ďalšiemu rozvoju energetiky a elektroenergetiky ako jedného zo zásadných pilierov hospodárskej politiky Slovenskej republiky.

Organizačný výbor Energetika 2016
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

   (počet diskutujících: 1)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
První hromosvodní centrum v České republice bylo před třemi léty otevřeno v odborném učilišti v Chomutově. Minulý týden se objevilo na zcela nové adrese. Vše v souvislosti s narozeninami LUMA Plus a rekonstrukcí jejich sídla ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933