Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
25.05.2017 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek. Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu, počet kusů za daný časový interval nebo ...
24.05.2017 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202. Bezpečnost trafostanic je vedle ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost zařízení a počet škod postupně klesá. Přesto je nutné ...
23.05.2017 Adresný systém elektrické požární signalizace. EBL512 G3 je analogová a adresná ústředna pro detekci požáru a elektrickou požární signalizaci pro budovy. Přední panel a velký displej činí obsluhu uživatelsky velmi přívětivou. Systém EBL512 G3 splňuje nejpřísnější požadavky kladené na detekci ohně a vyhlašování poplachu.
22.05.2017 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika ...
19.05.2017 Vyhodnocovací jednotka pro optické vláknové senzory. Kompaktní jednotka pro měření, vyhodnocování a logování statických nebo pomalých dějů detekované optovláknovými FBG nebo FP senzory. Výhodou je možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik km od ...
18.05.2017 Nechybí vám u prodejního místa označení EET? Dle zákona č. 112/2016 o evidenci tržeb dle §25 musí být na každém místě, kde se uskutečňují evidované tržby, dostatečně viditelně a čitelně umístěno oznámení s přesně definovaným zněním. Proto vznikly čtyři verze tohoto oznámení, v plastu a samolepce vždy ve dvou velikostech. Toto oznámení je určenou pouze pro běžný režim EET, pokud byste požadovali text pro ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 564
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Ze stavby jednotky petrochemického průmyslu na jihu Iráku ... Stát ve kterém se stále bojuje potřebuje rekonstrukci infrastruktury. Stačí několik pohledů a asi není potřeba se moc rozepisovat. Pomoc přichází z různých oblastí světa a i Češi se ...
  • Jak moc je reálný nárůst produktivity práce o 32%? K jaké časové úsečce a k jakému konkrétnímu výkonu se tato % vztahují? V tomto díle jsme se ptali jak toto tvrzení asi vzniklo a kdy může být pravdivé. Pokud to shrnu, pak se dá procentuální růst ...

Kybernetická revoluce aneb Průmysl 4.0 v praxi


Document Actions
Kybernetická revoluce aneb Průmysl 4.0 v praxi
Sdružení budoucnosti? Tak nějak bych nazval komunitu odborníků řešící problematiku Průmyslu 4.0. Problematiku, která je pro nezasvěcené jednou velkou marketingovou bublinou a pro ty prozíravé naopak příležitostí jak se inspirovat a být v kontaktu s těmi zasvěcenými. Jsem zastánce druhé skupiny. Snad již proto, že vše co je dnes ve hře, je reálné. A to, co dnes ještě není, bude následovat jako běžný vývoj. Problematiku kybernetické revoluce pro obchodně a technicky smýšlejícího člověka není těžké.
Miroslav Minařík, ze dne: 11.05.2017
reklama


I přes to, že se mnohým technikům nezdá, že by se mělo něco technologického dotknout jejich byznysu, něco se opravdu děje. Hodně záleží na tom, jakou optikou se na kybernetizaci či digitalizaci díváme. Ten, kdo tuto problematiku sleduje, patrně nevynechal sérii kybernetických konferencí v regionech, kterou pořádalo zájmové sdružení právnických osob CzechInno.

Tuto událost pořádanou v Brně jsem si nenechal ujít
Co jsem se dozvěděl já sám, není až zase tak relevantní, protože o Průmyslu 4.0 vím patrně nadprůměrně více než běžný občan této země. Ovšem i pro mne tu zaznělo několik inspirativních, možná i poučných myšlenek. Podívejte se na moje rychlé poznámky z některých vystoupení ...Kdo se mezi účastníky objevil?
Kromě známých tváří tu byli lidé z firem, resp. představitelé podniků, kteří se zajímají o svou budoucnost více než prostřednictvím médií. Potkal jsem čtyři vystupující v našem technologickém videoseriálu R4M o blížícím se digitálním věku.

Hned v úvodu Jiří Holoubek objasnil, kde a proč se vzal pojem Průmysl 4.0.

Upozornil, že tato problematika není tak zcela nová jak se někomu může zdát. Dosavadní ročníky Mezinárodních strojírenských veletrhů nesly atributy stávající této B2B aktivity ...
... připomněl jak vznikla kniha o Průmyslu 4.0 ...
... kdy tuto národní iniciativu vyhlásil ministr Mládek ... 
... Česká republika patří mezi 13. evropských aktivních zemí ...
... když chtěl americký průmyslník Henry Ford přestavět výrobní linku automobilů, tak mu během rekonstrukce dva roky stála. Dnes se autonomní samoparametrizovatelné systémy ve výrobě přenastaví samy a za plného provozu ... 
... zatím se neví, co se bude dít ve "Výboru pro společenské dopady Průmyslu 4.0" ...
... deficit lidských zdrojů se zvětšuje, výhodu budou mít v budoucnu samozřejmě firmy, které začnou s řešením této problematiky první ...
... očekávání českých firem bývá často naivní a zkreslený ...
... představa se omezuje pouze na část digitalizace ...
... někdo se domnívá, že pokud nalepí čárový kód na produkt, tak má Průmysl 4.0 ...
... následné souvislosti a dopady jsou důležité ... 
... "Ve firmách nepůjde o revoluci, byť to mohou být revoluční kroky, bude to jen evoluce" ...

Pro větší náhled kliknout!

Martin Červinka ABB
popisoval proces digitalizace, dopady a využití ...
... digitalizace přináší kromě využití dat také hrozbu jejich napadení ...
... ABB pracuje s průmyslovými daty na platformě Microsoft Azure ...
... ABB uzavřelo partnerství s IBM v průmyslové sféře umělé inteligence ...
... roboti nenahradí práci člověka zcela ...
... jsou procesy, kde by taková náhrada byla neefektivní, a proto se dnes používají kolaborující stroje (viz YuMe) ...
... data budou neustále narůstat, brzy bude problém kam s nimi a jak se v nich vyznat ...
... cílem (Collaborative operations) bude přinést uživatelům v podobě, ve které budou přínosná a efektivní ...
... data budou využita nejen u chytrých strojů, ale také pasivních zařízení ...
... dohled, kontrola, e-mobilita, nabíjecí stanice ...

Václav Veselý Simple Cell
... s nadsázkou, ale pravdivě uvedl Simple Cell jako společnost, která uvedla na trh společně s T-mobile tu nejpomalejší síť pro Internet věcí ... 
... citace: "očekáváme, že internet věcí jako malý bráška toho velkého internetu, na jehož zrodu stál i Microsoft pan Bill Gates tak, že bude stejnou revolucí jak ten velký internet" ...
... proč se IoT nerozšířil dle předpovědi ...
... zařízení pro IoT spotřebují hodně energie, velká náročnost při implementací, zpracování a finančně náročné ...
... dosavadní bezdrátový dosah zařízení je velice omezený ...
... síť SigFox je unikátní, protože dříve zmíněné problémy řeší ...
... dosah zařízení v zástavbě několik kilometrů, na volném prostoru z Prahy na Sněžku ... 
... máme rekord tisíc kilometrů ...
... zařízení je spolehlivé, není možné jej zarušit ...
... lokalizovat zařízení můžeme nyní do deseti kilometrů ...
... zajímavá zmínka o sběru dat z automobilů pro pojišťovny ...
... reagoval na otázku, jaký je rozdíl mei Sigfoxem a konkurenční LorouWan ...
... stručný rozdíl, s LorouWan stavíte infrastrukturu se SigFoxem je infrastruktura hotová, využíváte síť a platíte za to ...
... někde se hodí víc SigFox, někde víc LoraWan, někde Wi-Fi, jinde bluetooth ...Otto Havle
ve svém příspěvku názorně ukázal rozdíl mezi dosavadním pipelinovým a platformním byznys modelem. A vzápětí poukázal na zásadní chyby při tvorbě platformy. Jsem přesvědčen, že z jeho poznámky lze analogicky odvodit mnoho inspirativního pro každého, kdo svůj byznys vytváří.

Vladimír Šimíček

ředitel střední školy telekomunikací a spojů v Brně na Čichnové ulici krátce představil jedinečné učiliště, ve kterém najdete k výuce takové simulátory jako například poštovní přepážky. Shodou okolností tam mám sám namířeno pro reportáž vývoje některých elektroinstalačních prvků. A co se týká Průmyslu 4.0, tak právě tato škola má tématicky nejblíž ze středních škol u nás.

A co víc
Celá událost měla rychlý spád. Tak rychlý, že jsem si v poledne vzpomněl, že bych se měl na chvíli postavit. V předsálí byly k dispozici ukázky společností, které prezentovaly nasazení filozofie Průmyslu 4.0 do praxe. Součástí konference byl  samozřejmě i prostor pro občerstvení a networking, ale pro opravdu zajímavý a nabitý program se nevyužil zcela.  Po obědě se účastníci přesunuli do brněnského závodu ABB ve Slatině, kde se kromě ukázky výroby zapouzdřených vodičů také dozvěděli něco o synchronizaci výrobních procesů právě na základě principů Průmyslu 4.0. Naše redakční dotazy se zaměřily především na praktické nasazení Průmyslu 4.0 ...
Pro koho téma Průmysl 4.0 je a pro koho není?
Investovat čas do podobných setkání si mohou dovolit především lídři společností nebo lidé zainteresovaní přímo v této problematice. Koneckonců jde o avízovanou akci ve sféře B2B. Pro běžného uživatele se ven dostávají byť relevantní, ale bohužel pouze části složité problematiky. Bez vlastní časové investice každého jedince není jednoduché vnímat a vyhodnocovat vícerozměrný vzorec myšlenkových vazeb.

Kam dál?
Sledujte videoseriál R4M (Ready for Matrix), jazykový koutek 4. průmyslové revoluce.
Navštivte CzechInno, sdružení pro inovativní podnikání.
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKTFIREMNÍ TIPY
Bude Průmysl 4.0 natolik flexibilní, že vymaže natrvalo výraz "Made in"? Podle všech informací se bude výroba dynamicky přesouvat z místa na místo, a to vše bez nějakého přemýšlení a dlouhého rozhodování člověka. Nevěříte? Poslechněte si prognózy odborníků právě v tomto díle! Pokud budete poslouchat pozorně, pravděpodobně vám naběhne husí kůže. Jak v takovém prostředí bude vypadat váš stávající byznys?
Třífázové vidlice a zásuvky nejsou zrovna předmětem výběru domácích hospodyněk, ale jsou důležitou součástí téměř každé budovy. Technické provedení těchto elektroinstalačních prvků je rozmanité. Nejen počet kontaktů, krytí IP, ale také provedení do výbušných prostředí. V případě těžkých provozů je celkem logický požadavek na robustní a odolnou konstrukci. Seznamte se v krátkosti se sortimentem toho českého výrobce ...
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Inteligentní elektroinstalace Ego-n® představuje svými možnostmi ideální řešení zejména pro novostavby a rekonstrukce rodinných domů a bytů, či konferenčních prostor. Centrální i lokální řízení osvětlení, okenních žaluzií či předokenních rolet, elektrických spotřebičů, vytápění a klimatizace, zavlažování a dalších funkce, které jsou klasickou elektroinstalací jen velmi obtížně řešitelné nebo je nelze realizovat vůbec. ABB připravila pro letošní rok nový software Ego-n Asistent 2, více se dočtete zde ...
Zajímavé záznamové zařízení představila na brněnském strojírenském veletrhu 2010 společnost TR instruments. Pokud exportujete své zboží a zajímá vás, jak bylo po čas transportu se zbožím zacházeno, máte možnost využít speciálního záznamníku.
Katalogy společnosti ABB EPJ se již tradičně těší pozornosti nejen velkoobchodních prodejců, projektantů, ale hlavně u řemeslníků a elektromontážních firem. Pojďme si společně projít tento mohutný katalog domovních elektroinstalačních materiálů pro rok 2010 ...
Pojďme se krátce podívat tam, kde se dnes vychovávají budoucí elektrotechnici. Jaké mají dispozice k úspěšnému studiu elektrotechnického oboru? V jakém prostředí se pohybuje dnešní elektrikářský žák, učeň a student?
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933