Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
26.05.2017 LAPP KABEL přichází s multifunkčním průchodkovým systémem SKINTOP MULTI. Díky gelové technologii s elastickou membránou upevníte průměry kabelů 2–6mm, 6–9mm, 9–13mm a 13–16mm. Membrána se protaženému vedení optimálně přizpůsobí a poskytne krytí IP 68 bez dalších těsnicích prvků! Vycentrování kabelů v gelové membráně optimálně kabel odlehčuje proti vytržení. Vysoká hustota osazení kabelů na malém prostoru umožní vyvést více vedení. K montáži stačí ...
25.05.2017 LAPP Kabel v Otrokovicích před několika hodinami otevřel novou výrobní halu, jejíž investice přesáhla 1 milion eur. Kdo všechno se na události objevil, co se bude vyrábět a pro koho se dozvíte již v pondělí v naší videoreportáži!
25.05.2017 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek. Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu, počet kusů za daný časový interval nebo ...
24.05.2017 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202. Bezpečnost trafostanic je vedle ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost zařízení a počet škod postupně klesá. Přesto je nutné ...
23.05.2017 Adresný systém elektrické požární signalizace. EBL512 G3 je analogová a adresná ústředna pro detekci požáru a elektrickou požární signalizaci pro budovy. Přední panel a velký displej činí obsluhu uživatelsky velmi přívětivou. Systém EBL512 G3 splňuje nejpřísnější požadavky kladené na detekci ohně a vyhlašování poplachu.
22.05.2017 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika ...
19.05.2017 Vyhodnocovací jednotka pro optické vláknové senzory. Kompaktní jednotka pro měření, vyhodnocování a logování statických nebo pomalých dějů detekované optovláknovými FBG nebo FP senzory. Výhodou je možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik km od ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 568
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům nejen z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? ...
 • Jak moc je reálný nárůst produktivity práce o 32%? K jaké časové úsečce a k jakému konkrétnímu výkonu se tato % vztahují? V tomto díle jsme se ptali jak toto tvrzení asi vzniklo a kdy může být pravdivé. Pokud to shrnu, pak se dá procentuální růst ...

Kdo to bude zaučenec elektro?


Document Actions
mzhk_2.jpg
ČR bývalá elektrotechnická velmoc bude dnes místo odborníků plodit pouze pomocné dělníky elektro! Samozřejmě, že to není rozhodnutí vlády, politické strany, nebo jiného subjektu. Má to zřejmě na svědomí "neviditelná ruka trhu".
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 6.01.2004
reklama

V posledních deseti létech jsme mohli zaznamenat zrušení několika klíčových elektrotechnických učilišť. Podle rozhovorů s vámi, čtenáři tohoto serveru a návštěvníky veletrhů, mohu tvrdit, že chybí elektrotechnický dorost. Jen "ezeťácké" učiliště v Divákách za své existence vypustilo ročně skoro dvě stovky mladých elektrikářů. A to, že to byla kvalitní odborná škola, mohou mnozí potvrdit.

Dnes bohužel obor elektromontér rozvodných zařízení pomalu vymírá. Myslím, že tato skutečnost je celkem patrná už jen z pořádaných odborných seminářů a veletrhů. Podle průzkumů se postrádá aktivní, elektrotechnická, věková úsečka 20-30 roků.

Podívejme se na co se orientujeme.
Hovoří se o mistrovských zkouškách, modulech, konkrétnější odbornosti elektrikářů a revizních techniků, školí se další a další revizní technici, také zde již byli i kontrolní technici. Na každém rohu se přezkušuje vyhláška 50/78Sb. A kdo se stará o nové elektrotechnické podhoubí?
Nikdo. Není to nikoho dobrý job. Kdo zatraktivní tento obor pro mladé zájemce? Soukromé firmy? Cechy? UE ČR? Kdo?

V Podnikatelském Lobby 12/2003 se dočteme o o dlouho připravovaném projektu, který jak je vidět bude mít opravdu opodstatněné využití. Pod dozorem mistra svého řemesla bude zaučenec provozovat manuální pomocné práce na kvalifikované úrovni....
Při rozhovoru s jedním zasloužilým odborníkem jsem vyslechl názor, která odsuzovala mistrovské zkoušky jako zbytečné a drahé. Pokud ovšem budeme trošku prozíraví a podíváme se dnes na vedlejší státy, možná na mistrovské zkoušky nezanevřeme!

Proč?

 • opravdový odborník s mnohaletou praxí by měl svou mistrovskou zkoušku obhájit podobně jako svůj paragraf vyhl. 50/78Sb.
 • po otevření trhu s prací bude pohyb pracovních sil větší a rádoby odborníků bude mnohokrát více
 • po odchodu dalších generací zde zbude podstatně méně odborníků (pamětníků elektrotechnických líhní)
 • budou se zaměstnávat i pracovníci jiných národností, jiných původních vzdělání, hovořící jiným mateřským jazykem....

Pokud jste slyšeli o tzv. německých "obyčejných zapojovačích" bez zvláštního elektrotechnického vzdělání, (kteří sice mnoho neuměli, ale třeba v Paskově jezdili v Mercedesech), tak ti se hodně podobají právě tomuto projektu HK ČR!

Co bude s námi?
Nic. Nám naši získanou odbornost zřejmě již nikdo nevezme, tedy pokud ji budeme oživovat. Je nás nyní dost, ale pomalu vymřeme jako dinosaři. Spolu s "legendární odborností" zřejmě vymřou i neutuchající spory našich odborných otců.

Pak přijde čas zaučenců......

 S certifikátem „zaučen v oboru“ snadněji na trh práce

Cílem projektu je zlepšení kvalifikace nezaměstnaných bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací v návaznosti na reálné potřeby trhu práce. Nástrojem pro zvyšování kvalifikace bude nový typ kurzů zakončených certifikátem „zaučen v oboru“, který je uznatelný i v dalších zemích. Projekt reaguje na Opatření I (vytváření nových vzdělávacích programů a snadnější umisťování jejich absolventů na trh práce) a II (cílovými skupinami jsou i skupiny ohrožené sociální exluzí, jako např. etnické menšiny, občané se změněnou pracovní schopností a další). Těchto cílů budeme dosahovat propojením již existujících sítí institucí a to ve třech liniích. Úřady práce a další neziskové organizace budou vytipovávat klienty, kteří budou proškoleni v novém typu kurzů přihlížejících na dosavadní znalosti a dovednosti frekventantů. Závěrečné zkoušky budou zajištěny nezávislými certifikačními orgány, které budou vydávat certifikáty uznávané i v dalších zemích. Obsahová náplň kurzů bude spoluurčována profesními společenstvy v souladu s reálnými potřebami trhu práce v regionu Severozápad, pro který je pilotní projekt určen.

Integrovaná střední škola energetická Chomutov www.issecv.cz

PHARE 2000
Fond rozvoje lidských zdrojů

Učební dokumenty projektu:
„S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce“

ZAUČEN V OBORU ELEKTRO

Nositel projektu: Hospodářská komora České republiky, Ing. Jana Chárová
Nositel projektové části „Zaučen v oboru elektro“: Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, Josef Lancoš – vrchní mistr el.oborů
Odborný garant projektové části „Zaučen v oboru elektro“: Elektrotechnický svaz český, Ing. Jaroslav Ďoubalík – výkonný tajemník
Začátek kurzu: 6.1.2003, Časový harmonogram – Po – Pá 8.00 – 12.00 hod

Tento program (projekt) byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem)

Základní charakteristika kurzu:

1. Základní údaje:
Délka přípravy: 5 měsíců (20 týdnů = 600 hodin)
Kurz určen pro: uchazeče se základním a vyšším vzděláním (základní podmínky přijetí) (rekvalifikační forma – 10 účastníků)
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
Poskytované vzdělání: certifikát o absolvování kurzu s doložkou obsahové zaměření a získaných kompetencí
Tým lektorů: pracovníci ISŠ-E Chomutov, plně kvalifikovaní s dlouhodobou praxí v oblasti vzdělávání dospělých
Termín konání: leden-květen 2003

2. Stručný popis:
Kurz se skládá ze 7 modulů, které mají svou logickou návaznost a zaručují splnění vzdělávacího cíle. Modulové uspořádání umožňuje uchazečům v návaznosti na dosažený stupeň vzdělání diferencované studium, např. vynechat modulu „0“ u absolventů , kteří jsou vyučeni v příbuzném oboru nebo předchozím studiem získali základy z tohoto modulu (např. Zámečník apod.).

Osnova kurzu vychází z učebních dokumentů MŠMT ČR učební oboru 26-51-H Elektrikář, čj. 4266/96-74 dne 20.1.1996, resp. 30 502/2000 – 23, ze dne 8.listopadu 2000.

Osnova kurzu je upravena tak, aby bylo dosaženo splnění cíle celého projektu „S certifikátem zaučen v oboru lépe na trh práce“:
„Teoretická a praktická příprava na činnosti spojené s nejzákladnějšími elektrotechnickými pracemi“.

Příklady prací:
 • pomocné práce při zapojování rozvaděčů
 • šablonování svazků do aut
 • výroba vodičových svazků pro různá použití
 • pomocné práce při provádění elektroinstalací
 • práce spojené s osazováním tištěných spojů
  apod.

Dosažený stupeň vzdělání s certifikátem „Zaučen v oboru elektro“ nenahrazuje vzdělání získané studiem některého z elektrotechnických učebních nebo studijních oborů podle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění.

Učební plán
„Zaučen v oboru elektro“ modulové uspořádání - 7 modulů:

 • Modul 0
  Základní modul délka: 4 týdny – 120 hodin
  (požaduje se pouze základní vzdělání)
  základy ručního zpracování a strojního obrábění
 • Modul 1
  Instalační modul „A“ délka: 5 týdnů - 150 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  základní elektromontážní práce
 • Modul 2
  Instalační modul „B“ délka: 2 týdny – 60 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  průmyslová elektroinstalace
  kabelová vedení
  šňůrová vedení

 • Modul 3
  Instalační modul „C“ délka: 1 týden – 30 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  elektroinstalace v dutých stěnách

 • Modul 4
  Zapojení spotřebičů délka: 6 týdnů – 180 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  Zapojování spotřebičů:
  - zapojení světelných spotřebičů
  - zapojení stykačových úloh
  - zapojení vačkových vypínačů
  - zapojení motorů
  - zapojení tepelných spotřebičů
  - základy polovodičové techniky

 • Modul 5
  Měření elektrických veličin délka: 1 týden – 30 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  Měření elektrických veličin
  - základní výpočty
  - základní měření elektrických a neelektrických veličin
 • Modul 6
  Závěrečná zkouška (souhrnné opakování) délka: 1týden – 30 hodin
  (požaduje se absolvování modulu (0) 1-5)

Moduly podrobněji

MODUL 0
Základní modul
Téma: Základy ručního zpracování a strojní obrábění
Doba trvání: 4.týdny – 120 hodin

1. Úvodní bezpečnostní školení.
2. Seznámení s pracovištěm a osnovou.
3. Technické kreslení - rýsování, kóty.
4. Technické měření – posuvné pravítko, mikrometr.
5. Práce s kovem – rýsování, měření.
6. Práce s kovem – stříhání, ohýbání, řezání, pilování.
7. Práce s kovem – vrtání, závity.
8. Práce s kovem – pájení.
9. Práce s plastickými hmotami.
10. Šroubové spoje.
11. Nýtování.
12. Tepelné opracování kovů.
13. Ukázka soustružení, frézování, svařování.
14. Kontrolní práce – výroba kovového výrobku.
15. Kontrolní práce – zhotovení výkresu součástky.

MODUL 1
Instalační modul „A“
Téma: Základní elektroinstalační práce
Doba trvání: 5.týdnů – 150 hodin
1. Úvodní bezpečností školení.
2. Seznámení s pracovištěm.
3. ČSN 332000-4-41 – Ochrana před úrazem el.proudem.
4. ČSN 332000-7-701 – Instalace v koupelnách .
5. ČSN 332130 – Vnitřní elektrické rozvody.
6. ČSN 330165 – Barevné značení vodičů.
7. ČSN 343100 – Všeobecné bezpečnostní předpisy – el. zařízení.
8. ČSN 331600 a ČSN 331610 – revize a kontroly nářadí, el. spotřebičů.
9. Světelné vypínače a přepínače.
10. Zásuvky 230V a 400V.
11. Vodiče, kabely, šňůry.
12. Světelné spotřebiče.
13. Tepelné spotřebiče.
14. Pojistky, jističe, tepelná relé, proudové chrániče.
15. Časová relé.
16. Trubková elektroinstalace.
17. Můstková elektroinstalace.
18. Elektroinstalace lištami.
19. ČSN 375245 – Kladení el. rozvodů do stropů a podlah.
20. ČSN 332312 – El.zařízení v hořlavých látkách a na nich...

MODUL 2
Instalační modul „B“
Téma: Průmyslová instalace, kabelová a šňůrová vedení
Doba trvání: 2.týdny – 60 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. ČSN 341610 – Silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.
3. ČSN 341050 – Kladení kabelových vedení.
4. ČSN 340350 – Pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
5. ČSN 375053 – Pohyblivá vedení a šňůrová vedení.
6. ČSN 341090 – Prozatímní elektrická zařízení.
7. ČSN 330165 + Z2 – Barevné značení vodičů.
8. ČSN 330166 ed.2 – Barevné značení vodičů.
9. Průmyslová instalace.
10. Práce s vodiči do 750V.
11. Práce s kabely do 1000V.
12. Práce se slaněnými vodiči a šňůrami.
13. Výkresová dokumentace.

MODUL 3
Instalační modul „C“
Téma: Instalace v dutých stěnách
Doba trvání: l.týden – 30 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP
2. ČSN 332130 – Vnitřní elektrické rozvody.
3. ČSN 375245 – Kladení el. vedení do stropů a podlah.
4. ČSN 332312 – Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich.
5. Montáž přístrojů do dutých stěn.
6. Zapojení přístrojů v dutých stěnách.
7. Schématické značky pro rozvod.
8. Výkresová dokumentace.

MODUL 4
Modul spotřebičů
Téma: Zapojování spotřebičů
Doba trvání: 6.týdnů – 180 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. Světelné spotřebiče.
3. Tepelné spotřebiče.
4. Elektromotory.
5. Vypínače /vačkové/.
6. Stykačové úlohy.
7. Signalizace.
8. Svazkování, šablonování vodičů.
9. Vkládání vodičů do korýtek PVC.
10. Směrové, cílové a potenciální značení vodičů.
11. Výkresová dokumentace.
12. ČSN 330165 + Z2 – Barevné značení vodičů.
13. ČSN 330166 ed.2 – Barevné značení vodičů.
14. Základní práce v polovodičovou technikou.
15. Případná provozní praxe v podniku.

MODUL 5
Modul měření
Téma: Měření elektrických veličin
Doba trvání: 1.týden – 30 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. El.veličiny a jejich význam.
3. Měření základních elektrických veličin.
4. ČSN 331600 – Revize nářadí.
5. ČSN 331610 – Revize spotřebičů.
6. ČSN 332000-4-41-Ochrana před úrazem el. proudem.

MODUL 6
Závěrečný modul
Téma: Souhrnné opakování, závěrečná zkouška
Doba trvání: 1.týden – 30 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. Zopakování témat, která byla účastníkům projektu problematická.
3. Provozní praxe v podniku.
4. Závěrečná zkouška – zapojení úlohy.

 

Autorem je nejmenovaný pracovník bývalého s.p. EZ Brno.
 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Publikace přesně odpovídá představě o informační pomůcce. Technická podpora EATON navazuje na dřívější vydání odborných podkladů pro navrhování a výběr a přichází s aktualizovanou verzí pro ochrany, které jsou dnes naprostou součástí všech elektroinstalací. Kredit tomuto informačnímu materiálu dává nejen sama značka, ale i autor. Ten je v České republice vyhlášeným znalcem na přístroje do rozvaděčů ...
Jediný tester s funkcí předběžné zkoušky izolace (Pretest)! Standardně umí měřit napájecí napětí (skutečnou efektivní hodnotu) a frekvenci, izolační odpor, spojitost obvodu, impedance smyčky a očekávaný zkratový proud, proudový chránič RCD (vypínací čas a vypínací proud), zemní odpor a kontrolu sledu fází. Odhaduje se, že při použití režimu automatického testu se zkracuje čas měření až o 40%! Tester spustí další test, jakmile zjistí síťové napětí ...
Máte již plné zuby nekvalitních a nepřesných relé? Zkuste TELE HAASE relé VEO. Název pro přesnější a výkonnější přístroje. Pokud potřebujete mít jistotu a přesnost v relé, které vám spíná důležité celky, pak sledujte sérii Tele VEO. Ať již jde o hlídací relé motorů, které má pod kontrolou sled a výpadky fází, asymetrii, teplotu, nebo třeba zkraty přívodních vedení. Nastává čas, kdy si můžeme vybírat kvalitu z cenově dostupných alternativ, tak proč vždy to nejlevnější?
Je přepěťová ochrana povinná? Má cenu se takovou investicí zabývat? Kde je to nutnost a kde dobrovolnost? Víte jak nad touto otázkou uvažují někteří spotřebitelé? Připojujeme se vzdáleně na dva elektrotechniky s otázkou jak vnímají důležitost nasazení přepěťové ochrany jejich klienti. A jak na stejnou otázku povinnosti užití přepěťových ochran reagovali čeští specialisté této problematiky? Sledujte první díl videoseriálu OPP ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Na neúprosné psí čelisti se odkazuje tento výrobce s přípravkem na zatahování kabelů. Svazkování vodičů není minulostí. Přehledná zapojení jsou standardem každého profesionála. Je tedy otázkou, jakou cenu a časovou náročnost potřebujeme vynaložit.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933