Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
12.01.2018 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR. Tlačítko u semaforu je určeno jak pro širokou veřejnost, tak pro handicapované lidi, nevidomé, vozíčkáře a seniory. Přístroj je vybaven světelným LED hlášením "Čekej", reproduktorem a mikrofonem, vibračním tlačítkem pro nevidomé, popisem přechodu pro nevidomé nebo bluetooth ...
11.01.2018 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C. Je určena pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání. Ne vždy se nacházíme v prostorách, kde lze svařovat nebo i vrtat. Pokud je k dispozici nosná konstrukce, mohlo by toto spojení být právě tím nevhodnějším. Šroub odpovídá DIN 933 pevnostní třída 8.8, utahovací bod s pohárovým prstencem odpovídá EN ISO 4753. Materiál: nosníková svorka je ...
10.01.2018 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů. POINT I/O je ideální pro aplikace vyžadující pružnost a nízké náklady na tvorbu řídícího systému. Jako základní prvek Rockwell Automation Integrated Architecture, jehož základní vlastností je kompletní diagnostika a konfigurovatelnost, z něj činí jednoduchý ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 759
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Kdo to bude zaučenec elektro?


Document Actions
mzhk_2.jpg
ČR bývalá elektrotechnická velmoc bude dnes místo odborníků plodit pouze pomocné dělníky elektro! Samozřejmě, že to není rozhodnutí vlády, politické strany, nebo jiného subjektu. Má to zřejmě na svědomí "neviditelná ruka trhu".
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 6.01.2004
reklama

V posledních deseti létech jsme mohli zaznamenat zrušení několika klíčových elektrotechnických učilišť. Podle rozhovorů s vámi, čtenáři tohoto serveru a návštěvníky veletrhů, mohu tvrdit, že chybí elektrotechnický dorost. Jen "ezeťácké" učiliště v Divákách za své existence vypustilo ročně skoro dvě stovky mladých elektrikářů. A to, že to byla kvalitní odborná škola, mohou mnozí potvrdit.

Dnes bohužel obor elektromontér rozvodných zařízení pomalu vymírá. Myslím, že tato skutečnost je celkem patrná už jen z pořádaných odborných seminářů a veletrhů. Podle průzkumů se postrádá aktivní, elektrotechnická, věková úsečka 20-30 roků.

Podívejme se na co se orientujeme.
Hovoří se o mistrovských zkouškách, modulech, konkrétnější odbornosti elektrikářů a revizních techniků, školí se další a další revizní technici, také zde již byli i kontrolní technici. Na každém rohu se přezkušuje vyhláška 50/78Sb. A kdo se stará o nové elektrotechnické podhoubí?
Nikdo. Není to nikoho dobrý job. Kdo zatraktivní tento obor pro mladé zájemce? Soukromé firmy? Cechy? UE ČR? Kdo?

V Podnikatelském Lobby 12/2003 se dočteme o o dlouho připravovaném projektu, který jak je vidět bude mít opravdu opodstatněné využití. Pod dozorem mistra svého řemesla bude zaučenec provozovat manuální pomocné práce na kvalifikované úrovni....
Při rozhovoru s jedním zasloužilým odborníkem jsem vyslechl názor, která odsuzovala mistrovské zkoušky jako zbytečné a drahé. Pokud ovšem budeme trošku prozíraví a podíváme se dnes na vedlejší státy, možná na mistrovské zkoušky nezanevřeme!

Proč?

 • opravdový odborník s mnohaletou praxí by měl svou mistrovskou zkoušku obhájit podobně jako svůj paragraf vyhl. 50/78Sb.
 • po otevření trhu s prací bude pohyb pracovních sil větší a rádoby odborníků bude mnohokrát více
 • po odchodu dalších generací zde zbude podstatně méně odborníků (pamětníků elektrotechnických líhní)
 • budou se zaměstnávat i pracovníci jiných národností, jiných původních vzdělání, hovořící jiným mateřským jazykem....

Pokud jste slyšeli o tzv. německých "obyčejných zapojovačích" bez zvláštního elektrotechnického vzdělání, (kteří sice mnoho neuměli, ale třeba v Paskově jezdili v Mercedesech), tak ti se hodně podobají právě tomuto projektu HK ČR!

Co bude s námi?
Nic. Nám naši získanou odbornost zřejmě již nikdo nevezme, tedy pokud ji budeme oživovat. Je nás nyní dost, ale pomalu vymřeme jako dinosaři. Spolu s "legendární odborností" zřejmě vymřou i neutuchající spory našich odborných otců.

Pak přijde čas zaučenců......

 S certifikátem „zaučen v oboru“ snadněji na trh práce

Cílem projektu je zlepšení kvalifikace nezaměstnaných bez kvalifikace nebo s nízkou kvalifikací v návaznosti na reálné potřeby trhu práce. Nástrojem pro zvyšování kvalifikace bude nový typ kurzů zakončených certifikátem „zaučen v oboru“, který je uznatelný i v dalších zemích. Projekt reaguje na Opatření I (vytváření nových vzdělávacích programů a snadnější umisťování jejich absolventů na trh práce) a II (cílovými skupinami jsou i skupiny ohrožené sociální exluzí, jako např. etnické menšiny, občané se změněnou pracovní schopností a další). Těchto cílů budeme dosahovat propojením již existujících sítí institucí a to ve třech liniích. Úřady práce a další neziskové organizace budou vytipovávat klienty, kteří budou proškoleni v novém typu kurzů přihlížejících na dosavadní znalosti a dovednosti frekventantů. Závěrečné zkoušky budou zajištěny nezávislými certifikačními orgány, které budou vydávat certifikáty uznávané i v dalších zemích. Obsahová náplň kurzů bude spoluurčována profesními společenstvy v souladu s reálnými potřebami trhu práce v regionu Severozápad, pro který je pilotní projekt určen.

Integrovaná střední škola energetická Chomutov www.issecv.cz

PHARE 2000
Fond rozvoje lidských zdrojů

Učební dokumenty projektu:
„S certifikátem zaučen v oboru snadněji na trh práce“

ZAUČEN V OBORU ELEKTRO

Nositel projektu: Hospodářská komora České republiky, Ing. Jana Chárová
Nositel projektové části „Zaučen v oboru elektro“: Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, Josef Lancoš – vrchní mistr el.oborů
Odborný garant projektové části „Zaučen v oboru elektro“: Elektrotechnický svaz český, Ing. Jaroslav Ďoubalík – výkonný tajemník
Začátek kurzu: 6.1.2003, Časový harmonogram – Po – Pá 8.00 – 12.00 hod

Tento program (projekt) byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem)

Základní charakteristika kurzu:

1. Základní údaje:
Délka přípravy: 5 měsíců (20 týdnů = 600 hodin)
Kurz určen pro: uchazeče se základním a vyšším vzděláním (základní podmínky přijetí) (rekvalifikační forma – 10 účastníků)
Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška
Poskytované vzdělání: certifikát o absolvování kurzu s doložkou obsahové zaměření a získaných kompetencí
Tým lektorů: pracovníci ISŠ-E Chomutov, plně kvalifikovaní s dlouhodobou praxí v oblasti vzdělávání dospělých
Termín konání: leden-květen 2003

2. Stručný popis:
Kurz se skládá ze 7 modulů, které mají svou logickou návaznost a zaručují splnění vzdělávacího cíle. Modulové uspořádání umožňuje uchazečům v návaznosti na dosažený stupeň vzdělání diferencované studium, např. vynechat modulu „0“ u absolventů , kteří jsou vyučeni v příbuzném oboru nebo předchozím studiem získali základy z tohoto modulu (např. Zámečník apod.).

Osnova kurzu vychází z učebních dokumentů MŠMT ČR učební oboru 26-51-H Elektrikář, čj. 4266/96-74 dne 20.1.1996, resp. 30 502/2000 – 23, ze dne 8.listopadu 2000.

Osnova kurzu je upravena tak, aby bylo dosaženo splnění cíle celého projektu „S certifikátem zaučen v oboru lépe na trh práce“:
„Teoretická a praktická příprava na činnosti spojené s nejzákladnějšími elektrotechnickými pracemi“.

Příklady prací:
 • pomocné práce při zapojování rozvaděčů
 • šablonování svazků do aut
 • výroba vodičových svazků pro různá použití
 • pomocné práce při provádění elektroinstalací
 • práce spojené s osazováním tištěných spojů
  apod.

Dosažený stupeň vzdělání s certifikátem „Zaučen v oboru elektro“ nenahrazuje vzdělání získané studiem některého z elektrotechnických učebních nebo studijních oborů podle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění.

Učební plán
„Zaučen v oboru elektro“ modulové uspořádání - 7 modulů:

 • Modul 0
  Základní modul délka: 4 týdny – 120 hodin
  (požaduje se pouze základní vzdělání)
  základy ručního zpracování a strojního obrábění
 • Modul 1
  Instalační modul „A“ délka: 5 týdnů - 150 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  základní elektromontážní práce
 • Modul 2
  Instalační modul „B“ délka: 2 týdny – 60 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  průmyslová elektroinstalace
  kabelová vedení
  šňůrová vedení

 • Modul 3
  Instalační modul „C“ délka: 1 týden – 30 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  elektroinstalace v dutých stěnách

 • Modul 4
  Zapojení spotřebičů délka: 6 týdnů – 180 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  Zapojování spotřebičů:
  - zapojení světelných spotřebičů
  - zapojení stykačových úloh
  - zapojení vačkových vypínačů
  - zapojení motorů
  - zapojení tepelných spotřebičů
  - základy polovodičové techniky

 • Modul 5
  Měření elektrických veličin délka: 1 týden – 30 hodin
  (požaduje se střední vzdělání - vyučen řemeslu)
  Měření elektrických veličin
  - základní výpočty
  - základní měření elektrických a neelektrických veličin
 • Modul 6
  Závěrečná zkouška (souhrnné opakování) délka: 1týden – 30 hodin
  (požaduje se absolvování modulu (0) 1-5)

Moduly podrobněji

MODUL 0
Základní modul
Téma: Základy ručního zpracování a strojní obrábění
Doba trvání: 4.týdny – 120 hodin

1. Úvodní bezpečnostní školení.
2. Seznámení s pracovištěm a osnovou.
3. Technické kreslení - rýsování, kóty.
4. Technické měření – posuvné pravítko, mikrometr.
5. Práce s kovem – rýsování, měření.
6. Práce s kovem – stříhání, ohýbání, řezání, pilování.
7. Práce s kovem – vrtání, závity.
8. Práce s kovem – pájení.
9. Práce s plastickými hmotami.
10. Šroubové spoje.
11. Nýtování.
12. Tepelné opracování kovů.
13. Ukázka soustružení, frézování, svařování.
14. Kontrolní práce – výroba kovového výrobku.
15. Kontrolní práce – zhotovení výkresu součástky.

MODUL 1
Instalační modul „A“
Téma: Základní elektroinstalační práce
Doba trvání: 5.týdnů – 150 hodin
1. Úvodní bezpečností školení.
2. Seznámení s pracovištěm.
3. ČSN 332000-4-41 – Ochrana před úrazem el.proudem.
4. ČSN 332000-7-701 – Instalace v koupelnách .
5. ČSN 332130 – Vnitřní elektrické rozvody.
6. ČSN 330165 – Barevné značení vodičů.
7. ČSN 343100 – Všeobecné bezpečnostní předpisy – el. zařízení.
8. ČSN 331600 a ČSN 331610 – revize a kontroly nářadí, el. spotřebičů.
9. Světelné vypínače a přepínače.
10. Zásuvky 230V a 400V.
11. Vodiče, kabely, šňůry.
12. Světelné spotřebiče.
13. Tepelné spotřebiče.
14. Pojistky, jističe, tepelná relé, proudové chrániče.
15. Časová relé.
16. Trubková elektroinstalace.
17. Můstková elektroinstalace.
18. Elektroinstalace lištami.
19. ČSN 375245 – Kladení el. rozvodů do stropů a podlah.
20. ČSN 332312 – El.zařízení v hořlavých látkách a na nich...

MODUL 2
Instalační modul „B“
Téma: Průmyslová instalace, kabelová a šňůrová vedení
Doba trvání: 2.týdny – 60 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. ČSN 341610 – Silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.
3. ČSN 341050 – Kladení kabelových vedení.
4. ČSN 340350 – Pohyblivé přívody a šňůrová vedení.
5. ČSN 375053 – Pohyblivá vedení a šňůrová vedení.
6. ČSN 341090 – Prozatímní elektrická zařízení.
7. ČSN 330165 + Z2 – Barevné značení vodičů.
8. ČSN 330166 ed.2 – Barevné značení vodičů.
9. Průmyslová instalace.
10. Práce s vodiči do 750V.
11. Práce s kabely do 1000V.
12. Práce se slaněnými vodiči a šňůrami.
13. Výkresová dokumentace.

MODUL 3
Instalační modul „C“
Téma: Instalace v dutých stěnách
Doba trvání: l.týden – 30 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP
2. ČSN 332130 – Vnitřní elektrické rozvody.
3. ČSN 375245 – Kladení el. vedení do stropů a podlah.
4. ČSN 332312 – Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich.
5. Montáž přístrojů do dutých stěn.
6. Zapojení přístrojů v dutých stěnách.
7. Schématické značky pro rozvod.
8. Výkresová dokumentace.

MODUL 4
Modul spotřebičů
Téma: Zapojování spotřebičů
Doba trvání: 6.týdnů – 180 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. Světelné spotřebiče.
3. Tepelné spotřebiče.
4. Elektromotory.
5. Vypínače /vačkové/.
6. Stykačové úlohy.
7. Signalizace.
8. Svazkování, šablonování vodičů.
9. Vkládání vodičů do korýtek PVC.
10. Směrové, cílové a potenciální značení vodičů.
11. Výkresová dokumentace.
12. ČSN 330165 + Z2 – Barevné značení vodičů.
13. ČSN 330166 ed.2 – Barevné značení vodičů.
14. Základní práce v polovodičovou technikou.
15. Případná provozní praxe v podniku.

MODUL 5
Modul měření
Téma: Měření elektrických veličin
Doba trvání: 1.týden – 30 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. El.veličiny a jejich význam.
3. Měření základních elektrických veličin.
4. ČSN 331600 – Revize nářadí.
5. ČSN 331610 – Revize spotřebičů.
6. ČSN 332000-4-41-Ochrana před úrazem el. proudem.

MODUL 6
Závěrečný modul
Téma: Souhrnné opakování, závěrečná zkouška
Doba trvání: 1.týden – 30 hodin
1. Seznámení s pracovištěm a BOZP.
2. Zopakování témat, která byla účastníkům projektu problematická.
3. Provozní praxe v podniku.
4. Závěrečná zkouška – zapojení úlohy.

 

Autorem je nejmenovaný pracovník bývalého s.p. EZ Brno.
 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍFIREMNÍ TIPY
Značka LAPP přinesla elektrikářům první ohebný ovládací kabel ÖLFLEX. Dnes si asi málokdo dokáže představit, jak by dnešní svět automatizace přežil bez flexibilního vedení. A navíc je stále vyšší poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a úspora lidské práce se skloňuje ve všech oborech. Zmiňovaný kabel ÖLFLEX CONNECT je kromě svých technických parametrů také deklarován jako kabel spořící čas. Kde je typické uplatnění tohoto typu? Dá se nějak stručně popsat základní problémy, které mohou vzniknout, když by si je člověk chtěl udělat sám?
Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
Asi všichni víme z mnoha zdrojů, že blesk vzniká za bouřky a jde o hodně silný přírodní elektrostatický výboj. O jeho síle se vedou neustálé polemiky, podobně jako o jeho pravděpodobných cestách do země. Jaká je struktura bouřkového mraku? Co je spouštěčem bleskového výboje? Výboje se liší jak v mechanice výboje, tak v parametrech blesku. Na rovinách u nízkých budov se vyskytují blesky typu sestupného negativního výboje nebo sestup­ného pozitivního výboje a na velmi vysokých objektech ...
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
V roce 2010 proběhla akvizice firmy Jokab Safety, specialisty na bezpečnost a bezpečnostní systémy s firmou ABB. Jaké jsou výrobkové skupiny ABB Jokab Safety? Proč je s těmito produkty mnohem jednodušší sestavit ochranu a bezpečnostní systémy strojů a zařízení? ...
Na neúprosné psí čelisti se odkazuje tento výrobce s přípravkem na zatahování kabelů. Svazkování vodičů není minulostí. Přehledná zapojení jsou standardem každého profesionála. Je tedy otázkou, jakou cenu a časovou náročnost potřebujeme vynaložit.
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Barmanská show na odborném elektrotechnickém veletrhu? I takovéto představení jste mohli vidět na letošním Amperu v Praze. Společnost Lapp Kabel připravila pro návštěvníky show, při které bylo docela teplo ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933