Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.02.2018 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště. U rozvodny 110/22kV v Mydlovarech E.ON a Siemens spustili první české velkokapacitní bateriové úložiště o výkonu 1,75MWh. První zařízení svého druhu v Česku, bude sloužit k vyrovnávání špiček v rozvodné síti. Kapacita by dokázala pokrýt denní spotřebu elektrické energie 100 rodinných domů. V Česku ale ...
22.02.2018 TIP na zásuvku ovládanou mobilním telefonem pomocí SMS zpráv. Zařízení GSM rele5 umožňuje zapínat a vypínat běžný elektrický spotřebič 230V/50Hz, 10A, typicky olejový radiátor. Pro zprovoznění GSM rele5 stačí pouze vložit SIM kartu libovolného operátora. GSM rele5 je také vhodné i pro RESETování serverů, routerů či modemů. Využití: domy, chaty (dálkové ovládání topení, ohřevu ...
21.02.2018 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun. Jde o revoluční pásový aplikátor, který fixuje volně ležící kabeláž. Na rozdíl od jiných metod, nástroj zarovnává kabely a bez námahy je přelepuje páskou. Navíc je možné používat různé podlahové pásky pro různé účely, bez ohledu na to, zda vytváříte taneční parket, označujete svůj ...
20.02.2018 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier. K dispozici jsou v několika provedeních a variantách. Malé přenosné verze s možností tisku výsledků analýzy na připojenou tiskárnu. Stolní verze s možností verifikace i 2D čárových kódů ty QR Code, PDF 417. Stolní verze s motorickým pohonem snímací hlavy s paprskem všechny typy jsou napájeny přes PoE ethernetovým kabelem (přenosné současně ...
19.02.2018 TIP na univerzální nástavec s ráčnou. Univerzální klíč najde své uplatnění všude tam, kde standardní hlavice nestačí. Vnitřní konstrukce hlavice umožňuje vyšroubování maticových prvků, jako je obdélníkový, šestiúhelníkový, osmiúhelníkový, šrouby, oka nebo háky. Průměr nástavce je 9 - 27 mm a s maximální hloubkou ...
16.02.2018 TIP na kabelové průchodky AGRO. Ty patří k základním částem rozvaděčů a instalačních krabic. V našem sortimentu naleznete kovové i plastové kabelové vývodky značky AGRO. Kovové kabelové vývodky jsou z poniklované mosazi nebo nerezu, plastové kabelové vývodky z polyamidu. Kabelové průchodky nabízíme v PG i metrické řadě. Kabelové vývodky AGRO mají ochranu proti zlomení nebo ...
15.02.2018 Supertenké LED zdroje SELF. LED zdroje značky SELF se díky supertenkému provedení, výšky pouze 14mm, hodí prakticky do jakéhokoli prostoru, i do velmi stísněných míst jako jsou rozvaděče nebo reklamní tabule. Zdroje jsou dostupné v rozmezí výkonů od 3 až po 100W. K dispozici jsou modely jak s pevným, tak s nastavitelným ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 783
Osobní nástroje

Jak chránit před přepětím zařízení mobilních operátorů


Document Actions
Jak chránit před přepětím zařízení mobilních operátorů
Mnozí chápeme anténu, nejvyšší bod budovy za jímač, tedy snadný terč bouřkového výboje. Také v mnohých případech antenní systémy po blízkém či dokonce přímém zásahu jasně ukazují související škody, které kromě samotné destrukce antén mohou nastat. Přesto dosavadní výzkum nepotvrzuje, že anténní systém nezvyšuje pravděpodobnost zásahu bleskem. Ale co tedy dělat? Často se diskutuje, zda aplikovat oddálený hromosvod či nikoliv. Co se doporučuje při projektování stanic mobilních operátorů? To jsou, jak víme, hodně exponovaná místa ...
Autorský článek, ze dne: 17.01.2018
reklama

Velice pěknou odpověď na toto téma dává kniha Jiřího Kutáče a Jána Meravého, která by měla vyjít znovu a v aktualizovaném vydání ...

Údery blesku a spínání kapacitních a induktivních zátěží v sítích nn jsou hlavní příčinou poruch elektronických zařízení, mezi které patři také stanice mobilních operátorů. Přímé, popř. nepřímé účin­ky blesku a přepětí jsou nebezpečné nejen pro zdraví osob a zvířat, ale také z hlediska požáru, poškození budov nebo zničení elektrických přístrojů. Anténní systémy dle současných vědeckých poznatků nezvyšují pravděpodobnost zásahu blesku do budovy. Ta je hlavně dána počtem blesku na km2 a polohou umístění vlastního objektu (na kopci/v rovině). Anténní systémy stanice mobilních operátorů (Rádio Basic Station RBS) však nesmí zhoršit celkovou ochranu před bleskem a přepětím dané budovy.


Po výboji blesku může dojít nejen k celkové destrukci antény (obr. 8.1a), ale také po zavlečení části bleskového proudu dovnitř budovy ke zničení vnitřního elektronického zařízení. Stopy působení blesko­vého proudu byly patrny na betonovém základu anténního stožáru (obr. 8.1b). Následky škody, které byly způsobeny účinky působení bleskového proudu, byly především na elektronických zařízení uvnitř bu­dovy (počítače, servery a další technologická zařízení). Celková škoda činila přes 300.000,- Kč.


Je znám dokonce jeden případ, kdy bleskový proud vtekl do budovy přes anténní kabel a přeskočil přes tělo řídícího důstojníka hasičů na zásuvku nn. Dispečerský pult byl situován tak, že důstojník seděl zády k oběma zásuvkám. Jeho kolegové, kteří byli na výjezdu, nezachytili jeho signál a tak se urychleně vrátili. Našli ho v bezvědomí a poskytli mu první pomoc. To rozhodlo o jeho záchraně života.
Jímací soustava
Oddálený/izolovaný nebo neoddálený/neizolovaný hromosvod

Projektant by si měl před volbou varianty oddáleného/izolovaného nebo neoddáleného/neizolovaného hromosvodu položit otázku:Je technicky možné, aby byl na prvním místě instalován izolovaný hromosvod (obr. 8.Id] nebo
oddálený?
Důvod: bleskový proud teče vně budovy.

 

Pokud to není možné, pak se nainstaluje na budově neoddálený (neizolovaný hromosvod). V tomto případě je nutno provést vyrovnání potenciálu bleskových proudů v místě vstupu koaxiálních kabelů do budovy - instalace svodičů SPD typu 1. Při tomto druhu instalace může téci část bleskového proudu přes vnitřní instalaci do země. Na základě praktických zkušeností lze konstatovat, že může dojít ke zničení těchto svodičů. To je dáno především vrcholovou hodnotou bleskového proudu v místě úderu blesku a dalšími činiteli dané aplikace.

Síť nn

Přívodní vedení pro stanici mobilního operátora by mělo být napojeno přímo z přípojkové skříně a vedeno nezávisle na napájecí síti budovy. Mnohdy je však stanice napájena z hlavního domovního vedení budovy. Elektroměrový rozváděč pro stanici se nachází v nejvyšším patře objektu. Pro ochranu před bleskem je potřeba rozlišit dva případy instalace svodičů SPD typu 1, např. DEHNventil nebo DEHNbloc M:

 • systém oddáleného/izolovaného hromosvodu:
  - v přípojkové skříní
  ; V tomto ideálním případě se jedná o zapojení před elektroměrem a je proto nutno dodržet podnikovou normu energetiky PNE 33 0000-5 [1].
  - v podružném rozváděči
  (elektroměrovém); Použije-li se kombinovaný svodič SPD typu 1 + typu 2, např. DEHNventil s ochrannou úrovni 1,5 kV a je-li vzdálenost mezi rozváděči do 5 m, nemusí se instalovat v rozváděči RBS žádná další přepěťová ochrana.

  Je-li délka vedení mezi podružným rozváděčem a rozváděčem RBS větší než 10m, je výhod­nější umístit do podružného rozvaděče svodič SPD typu 1, např. DEHNbloc M a do rozvaděče RBS svodič SPD typu 2, např. DEHNguard, který má ochranný účinek do 10m. Mezi těmito svodiči není potřeba instalovat žádnou další tlumivku.
 • systém neoddáleného/neizolovaného hromosvodu:
  (anténní systém RBS je vodivě spojen s hromosvodem)

  - v přípojkové skříni;
  Stejné požadavky jako ve výše uvedeném případě.
  - v rozváděči RBS
  ;
  Zde je vhodné instalovat kombinovaný svodič SPD typu 1 + typu 2.
  Většinou se tento rozváděč nachází přímo na střeše objektu.

Shrnutí
 • Správně sjednotit třídu ochrany před bleskem LPS budovy a stanice RBS.
 • Vhodně navrhnout hromosvod z hlediska ochrany osob a zařízení v budově a provozní spolehlivos­ti stanice mobilního operátora.
 • Provést uzemnění a pospojování stanice RBS.
 • Instalovat přepěťové ochrany nejen pro síť nn, ale také pro koaxiální kabely dle typu hromosvodu.Více o knize Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců i s objednávkou najdete zde!
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 4)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT


FIREMNÍ TIPY
Kolik znáte způsobů jak uložit vedení do podlahy? Jak řešit neustálé změny elektroinstalačních rozvodů? Víte, že dnes ve většině rozlehlých administrativních budov se kabely vedou v podlahách? Který typ podlažního systému se kam hodí? Není snad nutné připomínat, že při návrzích se musí uvažovat vzájemně se vylučující parametry jako je funkčnost, bezpečnost, estetika a nakonec i samotná cena. Je vaše znalost problematiky tohoto segmentu dobrá nebo jen dostatečná ...
Dělené kabelové průchodky do kulatých otvorů jsou alternativou ke klasickým průchodkám, umožňují však protahovat i konfekcionované kabely. Protáhnout kabel vývodkou a prostupovanou stěnou umíme, v tom žádný problém není. Pokud ovšem nepotřebuje vyměnit za provozu poškozenou vývodku nebo opatřit již ukončený kabel průchozím těsněním tohoto typu. OBO přichází s dělenou vývodkou, která podobné problémy řeší a v dostupném provedení ...
Provedení elektroinstalačních skříní do hygienických prostředí potravinářství se proti našim zvyklostem v běžných budovách zásadně liší. V případě zakázky v podobném prostředí, vyžadujícím přísné parametry, lze sice očekávat ekonomickou zajímavost zakázky, ovšem nutno požadovat také podstatně vyšší přesnost, kvalitu a garance dodávky. V takových případech už přestává platit, že cena je na prvním místě. A vzhledem k potřebným dodacím termínům a vysoké míře kvality se díváme po již existujících řešeních stále více ...
Značka LAPP přinesla elektrikářům první ohebný ovládací kabel ÖLFLEX. Dnes si asi málokdo dokáže představit, jak by dnešní svět automatizace přežil bez flexibilního vedení. A navíc je stále vyšší poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a úspora lidské práce se skloňuje ve všech oborech. Zmiňovaný kabel ÖLFLEX CONNECT je kromě svých technických parametrů také deklarován jako kabel spořící čas. Kde je typické uplatnění tohoto typu? Dá se nějak stručně popsat základní problémy, které mohou vzniknout, když by si je člověk chtěl udělat sám?
DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
Pokud dnes uslyším Dubaj, představím si horko, písek a arabský svět. Jak může vypadat taková elektroinstalace v islámském podání? Chodí se někdo přezkušovat z vyhlášky 50? Co bezpečnost, hygiena a výdělky? A mnoho dalších otázek jsme měli před cestou do Arabských emirátů. Náš cíl byl staveniště mrakodrapu! Kdo staví šejkům mrakodrapy v Dubaji?
... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
V současné době platí povinnost nechat certifikovat každý rozvaděč, ať už se jedná o malou rozvodnici s jedním modulem nebo velký průmyslový rozvaděč. Neustálým bodem diskuzí mezi odbornou veřejností je pak spor o této povinnosti u malých domovních rozvaděčů, které se prakticky skládají z již certifikovaných komponentů. Přeptali jsme se tedy přímo konkrétních řemeslníků, jaký je jejich názor ...
Skříně, rozvodnice, rozvaděče ... nedílná součást elektroinstalace. Rittal jako jeden z lídrů v tomto spektru našeho oboru má co nabídnout. Zde se krátce díváme do malého přehledového sešitu malých skříní ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933