Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
23.02.2018 V Česku vzniklo velké bateriové úložiště. U rozvodny 110/22kV v Mydlovarech E.ON a Siemens spustili první české velkokapacitní bateriové úložiště o výkonu 1,75MWh. První zařízení svého druhu v Česku, bude sloužit k vyrovnávání špiček v rozvodné síti. Kapacita by dokázala pokrýt denní spotřebu elektrické energie 100 rodinných domů. V Česku ale ...
22.02.2018 TIP na zásuvku ovládanou mobilním telefonem pomocí SMS zpráv. Zařízení GSM rele5 umožňuje zapínat a vypínat běžný elektrický spotřebič 230V/50Hz, 10A, typicky olejový radiátor. Pro zprovoznění GSM rele5 stačí pouze vložit SIM kartu libovolného operátora. GSM rele5 je také vhodné i pro RESETování serverů, routerů či modemů. Využití: domy, chaty (dálkové ovládání topení, ohřevu ...
21.02.2018 Fixovací nástroj pro kabely GaffGun. Jde o revoluční pásový aplikátor, který fixuje volně ležící kabeláž. Na rozdíl od jiných metod, nástroj zarovnává kabely a bez námahy je přelepuje páskou. Navíc je možné používat různé podlahové pásky pro různé účely, bez ohledu na to, zda vytváříte taneční parket, označujete svůj ...
20.02.2018 TIP na verifikátor čárových kódů REA Verifier. K dispozici jsou v několika provedeních a variantách. Malé přenosné verze s možností tisku výsledků analýzy na připojenou tiskárnu. Stolní verze s možností verifikace i 2D čárových kódů ty QR Code, PDF 417. Stolní verze s motorickým pohonem snímací hlavy s paprskem všechny typy jsou napájeny přes PoE ethernetovým kabelem (přenosné současně ...
19.02.2018 TIP na univerzální nástavec s ráčnou. Univerzální klíč najde své uplatnění všude tam, kde standardní hlavice nestačí. Vnitřní konstrukce hlavice umožňuje vyšroubování maticových prvků, jako je obdélníkový, šestiúhelníkový, osmiúhelníkový, šrouby, oka nebo háky. Průměr nástavce je 9 - 27 mm a s maximální hloubkou ...
16.02.2018 TIP na kabelové průchodky AGRO. Ty patří k základním částem rozvaděčů a instalačních krabic. V našem sortimentu naleznete kovové i plastové kabelové vývodky značky AGRO. Kovové kabelové vývodky jsou z poniklované mosazi nebo nerezu, plastové kabelové vývodky z polyamidu. Kabelové průchodky nabízíme v PG i metrické řadě. Kabelové vývodky AGRO mají ochranu proti zlomení nebo ...
15.02.2018 Supertenké LED zdroje SELF. LED zdroje značky SELF se díky supertenkému provedení, výšky pouze 14mm, hodí prakticky do jakéhokoli prostoru, i do velmi stísněných míst jako jsou rozvaděče nebo reklamní tabule. Zdroje jsou dostupné v rozmezí výkonů od 3 až po 100W. K dispozici jsou modely jak s pevným, tak s nastavitelným ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 783
Osobní nástroje

DEHN: Tisková zpráva ke konferenci „OCHRANA PŘED BLESKEM V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU V PRŮMYSLU“


Document Actions
DEHN: Tisková zpráva ke konferenci „OCHRANA PŘED BLESKEM V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU V PRŮMYSLU“
Cílem konference bylo poskytnout účastníkům poznatky nejen o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. z hlediska zdroje iniciace - elektrické jiskry, ale především o ochraně před bleskem dle nového souboru norem ČSN EN 62305.
Jiří Kutáč, ze dne: 12.01.2007

pořadatelé: Agentura IRIS Havířov, VVUÚ Ostrava, SPBI Ostrava, DEHN + SÖHNE GMBH + CO.KG.
místo konání: Ostrava - Radvanice, VVUÚ a.s., 30. 11. 2006

Úvodní slovo:
Agentura IRIS Havířov spolu s VVUÚ, Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou DEHN + SÖHNE uspořádala mezinárodní konferenci „OCHRANA PŘED BLESKEM V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU V PRŮMYSLU“.
Cílem konference bylo poskytnout účastníkům poznatky nejen o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb. z hlediska zdroje iniciace - elektrické jiskry, ale především o ochraně před bleskem dle nového souboru norem ČSN EN 62305. Zaměření konference bylo orientováno na pracovníky v plynárenském, petrochemickém a potravinářském průmyslu. Součástí konference byly také praktické ukázky výbuchu nafty, metanu, uhelného prachu a sušeného mléka. Účastníci konference si mohli na těchto ukázkách uvědomit nebezpečí výbuchu a potřeby nutnosti protivýbuchových ochranných opatření.
Alexej Satinský
ITI Praha


Náhled do učebny

Nebezpečí výbuchu jako jedno ze základních rizik a filosofie jejich eliminace
Používáním vhodných protivýbuchových prvků lze výrazně snížit negativní účinky možných havárií v průmyslových provozech a ochránit nemalé finanční prostředky, jakož i zdraví a životy obsluhujícího personálu. Správná aplikace vychází ze správných předpokladů navržení ochranných systémů a vyžaduje komplexní přístup k této problematice.
Ing. Libor Štroch
VVUÚ, a.s.

Zkušenosti ze zpracovávání dokumentace o ochraně před výbuchem dle nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., ze dne 2.6.2004, které vyšlo ve sbírce zákonů, částka 131, zabezpečuje do našeho právního řádu transpozici směrnice Evropského společenství 1999/92/ES (ATEX 137) o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v prostředí s nebezpečím výbuchu, jejímž cílem je zajištění vyšší úrovně ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Uvedené nařízení vlády vymezuje zaměstnavatelům minimální požadavky pro posouzení rizik výbuchu a jejich snížení a současně ukládá povinnost zpracovat o tomto posouzení písemný doklad – dokumentaci o ochraně před výbuchem. Posuzování technologií a prostorů z tohoto pohledu v různých oblastech průmyslu a podnikatelské sféry vede k získávání zkušeností a informací, které postupně umožňují vytvářet určitý obraz o stavu protivýbuchové prevence u nás.
Ing. Dušan Stabryn
VVUÚ, a.s.

Ochrana před bleskem / ochrana před přepětím – rizika a statistiky
Příspěvek obsahuje a vysvětluje příčiny škod způsobených bleskem a přepětím. Průmysl, ekonomika a veřejný život jsou velmi závislé na elektronickém zpracování dat. Vysoký podíl instalací elektronických přístrojů způsobuje velkou náchylnost vůči škodám v důsledku úderu blesku (a to až do 2km od místa úderu) a přepětím, ale i z důvodů spínacích přepětí v sítích nn. Jsou zde uvedeny statistiky škod a škodní událostí německých pojišťoven a následné ztráty v průmyslových odvětvích. Z těchto statistik je zřejmé, že za poslední roky došlo k prudkému nárůstu škod vlivem blesku a přepětím. Dále byly zobrazeny a vysvětleny příklady škod z prostředí s nebezpečím výbuchu v průmyslu. Bylo prezentováno nejen riziko úderu blesku, ale také riziko zranění třetích osob v důsledku chybné dokumentace, instalace a nedostatečné údržby. Nebezpečí způsobená blesky mohou mít technické, hospodářské nebo dokonce právní následky, nebude-li provedena ochrana před bleskem dle technických norem.
Dipl. Ing. Peter Respondek
DEHN + SÖHNE


Klik pro větší náhled.
Praktické ukázky výbuchů uprostřed semináře

Iniciační schopnosti elektrické jiskry
Příspěvek se zabývá teorií elektrických jisker a hodnocením metod zjišťování míry nebezpečí iniciace elektrické jiskry výbušných souborů. Sumarizuje poznatky z oblasti iniciace elektrickou jiskrou. Jsou zde prezentovány experimentální data měření jiskry z pohledu různých vlivů, jako například: druh výbušné atmosféry, tvary a vzdálenosti elektrod a jiné.
Doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc
SPBI, soudní znalec


Klik pro větší náhled - rovnou v obrázku.
Praktické ukázky výbuchů uprostřed semináře

ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu
Soubor norem ČSN EN 62305 se zabývá ochranou stavby, uvnitř i jejím blízkém okolí, před hmotnými škodami a ochranou živých bytostí před úrazem dotykovým a krokovým napětím.
Hlavní ochranná opatření staveb před hmotnými škodami jsou tvořena systémem ochrany před bleskem (LPS). Ten je obvykle složen ze dvou systémů: vnějšího a vnitřního systému ochrany před bleskem. Vnější LPS je určen k zachycení úderu blesku jímací soustavou do stavby, svedení bleskového proudu soustavou svodů bezpečně do země, rozptýlení bleskového proudu v zemi uzemňovací soustavou. Vnitřní LPS zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování nebo dostatečné vzdálenosti (z důvodu elektrické izolace) mezi vnějšími součástmi LPS a jinými elektrickými vodivými součástmi uvnitř stavby.
Soubor norem platí pro projektování, instalaci, revizi a údržbu LPS pro stavby bez omezení s hledem na jejich výšku, dosažení ochranných opatření před úrazem živých bytostí dotykovými a krokovými napětími.
Ing. Jiří Kutáč
DEHN + SÖHNE

EN / ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem v prostředí s nebezpečím výbuchu v praxi
Příspěvek se zabývá návrhem ochranných opatření před bleskem a přepětím pro kompresorovou stanici plynovodního potrubí v Raibachu (Rakousko). Dle normy EN / ČSN EN 62305 bylo nutno provést uzemnění, pospojování, stínění kabelových tras, instalaci přepěťových ochran na síti nn, datové síti a obvodech MaR, jakož i katodickou ochranu. Všechna tato opatření byla vysvětlena na konkrétních příkladech.
Dipl. Ing. Thomas Smatloch
DEHN + SÖHNE

Stanovení požárně technických charakteristik a technicko - bezpečnostních parametrů prachů, plynů a par kapalin v souvislosti s aplikací Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.
Látky z hlediska chování při úniku a nebezpečí vzniku požáru i výbuchu jsou charakterizovány fyzikálně chemickými vlastnostmi a tzv. technicko-bezpečnostními parametry (TBP), u tuhých látek požárně technickými charakteristikami (PTCH). Nejspolehlivější způsob, jak získat co nejpřesnější informace o výbušnosti a hořlavosti dané hořlavé látky je experimentální ověření a následné popsání zkoušek pomocí požárně -technické charakteristiky v souladu s Vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.
Ing. Ladislav Mokoš
VVUÚ, a.s.

Sborník přednášek lze pořídit u agentury IRIS.

 
 

 

 
 
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Jan Hájek v tomto dílu popisuje provedení svodie na bázi jiskřiště bez unikajících proudů, který poskytuje široké možnosti při instalaci v systémech s monitorováním izolačního stavu. Kde je použití vnitřní struktury jiskřiště DEHNsecure je ideální? Za povšimnutí určitě stojí jedinečný modulový uzamykací systém. Je jedno, jestli se jedná o otřesy a vibrace při transportu a v provozu, nebo o enormní dynamické síly působící při průchodu impulzního proudu svodičem, modulový uzamykací systém zajišťuje pevné spojení mezi základovým dílem a ochranným modulem ...
Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
Proč instalovat svodič blesků? Co je to zkratka LPL? Vzniká povinnost instalace za jiných než legislativních důvodů? Ochrana před přepětím je vyžadovaná, pokud přepětí může mít následující účinky na ... Může mít energetika jiné nároky než z ČSN 62 305 vyplývající? Jaké jsou vlastnosti tohoto svodiče? Jakým principem dochází k účinné ochraně zařízení? Jsou tedy instalace za elektroměrem pro ochranu vhodnější? K čemu je dobrý vlnolam? Proč se DEHNshield označuje za kombinovaný svodič?
Na světě se vyrábí ledacos. V různých kvalitách. Jako dodavatelé si vybíráme to, co lze považovat za seriózní, ale také to, čemu rozumíme nebo nám někdo s výběrem kvalifikovaně a závazně poradí. Tak je to u mnoha komodit, ovšem u přepěťových ochran zcela určitě. Málokterý seriózní elektrotechnik použije neznámého nebo neprověřeného výrobce. Chceme dodávat funkční zboží s garancí a to stejné očekáváme od výrobců. Náš trh je ze světového pohledu malý. O to víc je potěšující, když je technická podpora lokalizovaná do češtiny ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
Autor článku
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933