Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.01.2018 Ruční požární hlásič OP1 je určený pro montáž do průmyslových a veřejných prostorů. Výrobek je nabízený ve verzích pod omítku a na omítku. Každá verze je nabízena ve dvou typech.. Typ A po rozbití sklíčka spínač hlásiče automaticky spíná. Typ B po rozbití sklíčka je nutno stisknout spínač hlásiče. V každé ...
19.01.2018 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68. Když se objeví prostředí kde hrozí vlhko, déšť, různé venkovní vlivy nebo dokonce hrozící vandalství. V dostupných provedeních: vidlice, spojka, vestavná zásuvka, nástěnná zásuvka, nástěnná zásuvka šikmá. Vodotěsné provedení, krytí IP68, přírubové, vysoká bezpečnost, mechanický kryt, dětská pojistka. Nebo něco ...
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
12.01.2018 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR. Tlačítko u semaforu je určeno jak pro širokou veřejnost, tak pro handicapované lidi, nevidomé, vozíčkáře a seniory. Přístroj je vybaven světelným LED hlášením "Čekej", reproduktorem a mikrofonem, vibračním tlačítkem pro nevidomé, popisem přechodu pro nevidomé nebo bluetooth ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 772
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?


Document Actions
DEHN: K čemu s integrované předjištění u svodičů přepětí?
Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
Jan Hájek, ze dne: 11.12.2017


Svodiče přepětí je při jejich instalaci potřeba předjišťovat. S tímto požadavkem se setkal každý z projektantů, projektantek i elektroinstalatérů, kdo se ochrany před bleskem a přepětím pro vnitřní instalace, byť jen trochu dotkl. Lhostejno, zda se jedná o svodič bleskových proudů nebo přepětí, u každého je v montážním návodu uvedena maximální hodnota pojistek, které je potřeba mít instalované v elektrické instalaci před ním.

Pojistka nebo jistič

Vždy je potřeba instalovat klasickou tavnou pojistku gG/gL. Bylo by chybou instalovat klasický jistič, jehož reakce není k tavné pojistce ekvivalentní. Mezi další z nevýhod použití jističe je jeho impedance, kterou způsobuje v něm integrovaná cívka. Díky této impedanci by mohlo dojít k tomu, že ochranná úroveň svodiče přepětí Up bude navýšena o úbytek napětí na impedanci jističe, a tak by mohlo dojít k tomu, že výsledná úroveň napětí bude vyšší než dále umístěné spotřebiče dokáží bez problémů přečkat.

Pro lepší pochopení toho, co se děje při reakci na svodiči přepětí je dobré si uvědomit, že jakmile svodič začne vést, chová se v elektrické instalaci jako zkrat, který dokáže na rozdíl od toho klasického zkratu opět ,,rozpojit,, bez toho, aniž by došlo k jeho poškození. Svodová schopnost svodiče je dalším z důležitých parametrů, který je potřeba v návrhu ověřit a posoudit, zda je možné svodič na daném místě vůbec instalovat. 

Při reakci svodiče, teče jeho jiskřištěm, nebo varistorem teoreticky i prakticky téměř celý zkratový proud, který je v místě jeho instalace možný. Tento parametr je u svodičů označován jako (Ifi). Pokud by tento proud byl vyšší než schopnost svodiče, došlo by k jeho poškození. 


Pojistka před svodičem přepětí má tedy za cíl, ochránit svodič přepětí před poškozením v důsledku toku vyššího proudu, než svodič přepětí konstrukčně zvládá.

Zapojení do ,,T,,
Při paralelním zapojení svodiče přepětí, je třeba dbát i na maximální délku vedení těchto připojovacích vodičů dle ČSN 33 2000-5-534, kdy se do této délky samozřejmě započítávají i vodiče pro připojení předjištění.
 

Obrázek z ČSN 33 2000-5-534 ed.2

Citace z ČSN 33 2000-5-534 ed.2 ... Jestliže celková délka vedení ( a+b+c), jak je určena na obrázku 534.8 překračuje 0,5m, musí být zvolena alespoň jedna z následujících možností:

  • Zvolit SPD s nižší napěťovou ochrannou hladinou Up (1m délky přímého kabelu, kterým protéká proud výboje 10kA (8/20) přidává úbytek napětí okolo 1000V);
  • Instalovat druhou koordinovanou SPD v blízkosti zařízení, které má být chráněno tak, aby se přizpůsobila napěťová ochranná hladina Up jmenovitému impulznímu napětí zařízení, které má být chráněno;
  • Použít instalaci znázorněnou na obrázku 534.9

To, co je na obrázku 534.9 není nic jiného, než zapojení do V, které je známo například jako standardní u DEHNventilu, který má zdvojené připojovací svorky. To samozřejmě je možné pouze tam, kde je uvažován proud obvykle do 125A, zařízení s vyššími proudy již nejsou realizovány za pomoci drátů a tak je nutností zapojení do ,,T,, , jak je uvedeno na obrázku 534.8 z  ČSN 33 2000-5-534 ed.2.

Jak z toho ven?
Řešením je integrovat pojistku přímo do svodiče přepětí, odpadnou starosti s:

-    Délkou vodičů potřebných k propojení pojistky a svodiče
-    Výběrem vhodné pojistky
-    Starostí, zda pojistka přežije průcod bleskového proud
-    Místem v rozváděči – Pojistkový spodek pro NH 00 je už velký macek
-    S montáží pojistek
-    Výběrem vodičů pro zapojení


Prvním svodičem bleskových proudů s integrovanou pojistkou byl v roce 2005 DEHNbloc Maxi S, který stále zůstává v sortmentu. Kromě integrované pojistky má ještě další zajímavost a tou je, že se přímo montuje na PEN sběrnici v rozváděči a tak je délka tohoto připojení nulová.

Svodiče bleskových proudů s integrovanou pojistkou
DEHNven CI obj.č. 961 200  je jednopólový kombinovaný svodič s integrovaným předjištěním. Chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětími vzniklými při spínání a při bouřkách. Jedná se kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, typ 1 podle ČSN EN 61643-11, který se instaluje na rozhraních zón LPZ 0A – 2.


Svodič DEHNven CI je kompletní jednotka s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami, je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem svodiče DEHNven CI je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení. Díky konstrukci jiskřiště je energeticky zkoordinovaný kombinovaný svodič s funkcí vlnolamu (WBF)  schopen odvést bleskový proud až 25kA (10/350μs). Tento kombinovaný svodič je schopen chránit koncová zařízení díky nízké ochranné úrovni Up ≤ 1,5kV.

Pro zajištění co nejvyšší spolehlivosti je funkční stav nebo porucha signalizovány v signalizačním poli mechanickým terčíkem. U provedení FM obj.č. 961 205 se vodiče dálkové signalizace funkčnosti připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice. Tento svodič bleskových proudů vyhovuje podmínkám normy PNE 33 0000-5 pro instalaci svodičů SPD v neměřené části rozvodu nn.


DEHNguard CI
Obdobná situace nastává v podružném rozváděči, kde je nejenom velmi častý problém s místem pro umístění předjištění, ale i se zajištěním správné koordinace mezi svodičem a jeho předjištěním. Díky instalaci jističů, je ve fázi projektování celého rozváděče nejasné, jestli výsledná kombinace jističů a přepěťové ochrany bude plnohodnotnou náhradou pojistkám s charakteristikou gG/gL. Zde pak přichází jako logická volba svodič s integrovanou pojistkou, kde veškeré starosti s koordinací odpadají a ještě se ušetří nejenom prostor v rozváděči.

Řešením je nasazení DEHNguard CI.  Jedná se o více pólový svodič přepětí s integrovanou pojistkou, který chrání zařízení a spotřebiče připojené k napájecí síti nízkého napětí v občanských i průmyslových objektech před přepětím. DEHNguard CI je svodič přepětí, typ 2 podle ČSN EN 61643-11 a instaluje se na rozhraních LPZ 0B – 1.  Svodič je kompletně zapojená jednotka s dvoudílnou konstrukcí skládající se ze základního dílu s vyjímatelnými ochrannými moduly, které mají integrované pojistky. Svodič je přizpůsoben pro montáž v rozváděčích s lištou TS 35. Svodiče přepětí jsou energeticky zkoordinovány s ostatními svodiči řady Red/Line. Ochranné moduly jsou osazeny výkonnými varistory ZnO a pojistkou zapojenou do série. Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením s technologií „Thermo-Dynamic-Control“ s dvojitou kontrolou. Svodič přepětí je schopen chránit koncová zařízení Up ≤ 1,5 kV. Funkční stav nebo porucha jsou signalizovány mechanickým terčíkem v signalizačním poli. Snadné vyjmutí modulů pomocí aretovacího tlačítka na ochranném modulu. Přívodní vodiče se připojují do připojovacích svorek nebo pomocí hřebenových propojek. Vodiče dálkové signalizace se u provedení FM připojují k bezpotenciálovému přepínači pomocí třípólové svorkovnice.

Integrovaná pojistka ve svodiči přepětí šetří samozřejmě i montážní čas, kdy je jedním pracovním úkonem instalována dvojice potřebných přístrojů.DEHNbloc Maxi 1 CI 440/ 760 FM
Pro větší náhled kliknout!


Nejenom v případě IT sítí 400 a 600V je výhodou, pokud je svodič bleskových proudů již vybaven integrovanou pojistkou a není tak potřeba složitě v instalaci řešit, jak a čím svodič předjišťovt. U obou svodičů je třeba počítat s tím, že jejich velikost není stejně malá, jako v případě variant pro 230V a prostor v rozváděči zaberou větší. Úspora místa je však i tak velká a oproti variantě, kdy by bylo instalováno předjištění v rozváděči zbyde místo pro více jak 30 jednopólových jističů.


Závěr: Svodiče DEHN s integrovanou pojistkou přinášejí elektrotechnikům a jejich zákazníkům vysoký komfort nejenom při instalaci, ale i při návrhu řešení a jeho bezproblémové integraci do nového, ale i stávajícího zařízení.

Zdroje: ČSN 33 2000-5-534 ed.2 www.dehn.cz

Máte k významu jističe v sérii s přepěťovými ochranami co dodat?
Využijte níže otevřenou diskusi na toto téma!POKUD PRACUJETE V OBORU,
máte možnost si zažádat o aktuální
papírový katalog svodičů blesku DEHN&SÖHNE
NÍŽE UVEDENÝM FORMULÁŘEM!
 
 

 

 
 

Diskutující k tomuto článku

  ... a další (počet diskutujících: 9)
TEXT Z OBLASTÍ SOUVISEJÍCÍ KONTAKT

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha
Zaslání vizitky
Zobrazit záznam v adresáři


FIREMNÍ TIPY
Proč instalovat svodič blesků? Co je to zkratka LPL? Vzniká povinnost instalace za jiných než legislativních důvodů? Ochrana před přepětím je vyžadovaná, pokud přepětí může mít následující účinky na ... Může mít energetika jiné nároky než z ČSN 62 305 vyplývající? Jaké jsou vlastnosti tohoto svodiče? Jakým principem dochází k účinné ochraně zařízení? Jsou tedy instalace za elektroměrem pro ochranu vhodnější? K čemu je dobrý vlnolam? Proč se DEHNshield označuje za kombinovaný svodič?
Na světě se vyrábí ledacos. V různých kvalitách. Jako dodavatelé si vybíráme to, co lze považovat za seriózní, ale také to, čemu rozumíme nebo nám někdo s výběrem kvalifikovaně a závazně poradí. Tak je to u mnoha komodit, ovšem u přepěťových ochran zcela určitě. Málokterý seriózní elektrotechnik použije neznámého nebo neprověřeného výrobce. Chceme dodávat funkční zboží s garancí a to stejné očekáváme od výrobců. Náš trh je ze světového pohledu malý. O to víc je potěšující, když je technická podpora lokalizovaná do češtiny ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikouPanacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933