Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

FRAENKISCHE: Návod ...

Nepochybuji o tom, že o chráničkách kabelů uložených v zemi ví mnozí. Pokud ...

OPP#4 Musí ...

Musí revizní technik upozornit na absenci přepěťových ochran? Je ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
26.05.2017 LAPP KABEL přichází s multifunkčním průchodkovým systémem SKINTOP MULTI. Díky gelové technologii s elastickou membránou upevníte průměry kabelů 2–6mm, 6–9mm, 9–13mm a 13–16mm. Membrána se protaženému vedení optimálně přizpůsobí a poskytne krytí IP 68 bez dalších těsnicích prvků! Vycentrování kabelů v gelové membráně optimálně kabel odlehčuje proti vytržení. Vysoká hustota osazení kabelů na malém prostoru umožní vyvést více vedení. K montáži stačí ...
25.05.2017 LAPP Kabel v Otrokovicích před několika hodinami otevřel novou výrobní halu, jejíž investice přesáhla 1 milion eur. Kdo všechno se na události objevil, co se bude vyrábět a pro koho se dozvíte již v pondělí v naší videoreportáži!
25.05.2017 Měření a indikace doby cyklu výrobních linek. Zařízení slouží k indikaci výkonu výrobních linek, na základě impulzů z vhodného snímače (indukční, optický), případně signálu z linky, není tedy nutný žádný zásah do řídicího systému linky. Dle nastavení může indikovat dobu cyklu, počet kusů za daný časový interval nebo ...
24.05.2017 Bezpečnost blokových trafostanic - ČSN EN 62271-202. Bezpečnost trafostanic je vedle ekonomiky provozu jedním z nejdůležitějších kritérií. Historie distribučních sítí zná množství vážných i smrtelných úrazů a materiálních škod. S technologickým rozvojem stoupá spolehlivost zařízení a počet škod postupně klesá. Přesto je nutné ...
23.05.2017 Adresný systém elektrické požární signalizace. EBL512 G3 je analogová a adresná ústředna pro detekci požáru a elektrickou požární signalizaci pro budovy. Přední panel a velký displej činí obsluhu uživatelsky velmi přívětivou. Systém EBL512 G3 splňuje nejpřísnější požadavky kladené na detekci ohně a vyhlašování poplachu.
22.05.2017 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST! Obor vzniká ve spolupráci s odborníky z praxe, budoucími zaměstnavateli v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří se rovněž budou podílet přímo na výuce. Absolventi oboru najdou uplatnění při zavádění a řízení kybernetické bezpečnosti v organizaci, na pozici bezpečnostního technika informačních technologií, technika datového centra, technika ...
19.05.2017 Vyhodnocovací jednotka pro optické vláknové senzory. Kompaktní jednotka pro měření, vyhodnocování a logování statických nebo pomalých dějů detekované optovláknovými FBG nebo FP senzory. Výhodou je možnost umístění vyhodnocovací jednotky až několik km od ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 568
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • V Otrokovicích byla otevřena nová hala přesahující investici 1 milionu eur. Již nyní se tam vyrábí kabelová konfekce na míru zákazníkům nejen z Evropy. Představuje hlavní část evropského kompetenčního centra ÖLFLEX CONNECT HUB. Proč v Otrokovicích? ...
 • Jak moc je reálný nárůst produktivity práce o 32%? K jaké časové úsečce a k jakému konkrétnímu výkonu se tato % vztahují? V tomto díle jsme se ptali jak toto tvrzení asi vzniklo a kdy může být pravdivé. Pokud to shrnu, pak se dá procentuální růst ...

Jak kvalitní energii má dodávat energetika?


Document Actions
Jak kvalitní energii má dodávat energetika?
Pokud nakupujete v běžném obchodě, mnozí z nás si dobře prohlíží nakupovanou kvalitu. Samozřejmě nás zajímají také záruční podmínky. Ovšem co nám vlastně na energii garantují energetické společnosti?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 6.06.2003
reklama

Samozřejmě, že se mohou podmínky dodávek energie v různých krajích lišit, podívejme se do jednoho z nich...

Energetická společnost je podle zákona č.458/2000Sb. povinna dodržovat parametry kvality a garantované standardy dodávek elektřiny stanovené prováděcím předpisem (vyhláškou Energetického regulačního úřadu č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek a služeb v elektroenergetice, technickými normami, především ČSN EN 50 160 a PNE 33 3430-7 a Pravidly pro provozování distribučních soustav.

Jak tedy mohou vypadat parametry energie v naší zásuvce?

Kmitočet sítě
Jmenovitý kmitočet napětí je 50HZ. Za normálních provozních podmínek musí být u systémů se synchronním připojením k distribuční soustavě střední hodnota kmitočtů základní harmonické měřená v intervalu 10 sekund v následujících mezích:
50Hz+-1% (tj. 49,5 až 50,5Hz) během 99,5% roku
50Hz +4%/-6% (tj. 47 až 52Hz) po 100% času
 
Velikost napětí
Normalizované napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je pro čtyřvodičové trojfázové soustavy používané v distribučních sítích:
Un= 230V (fázové napětí)         Un= 400V (sdružené napětí)

Podle ČSN 33 0121 je jmenovité napětí trojfázové čtyřvodičové sítě 230/400V.

 
Odchylky napětí
Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušením napájení, musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napětí v měřených intervalech 10 minut v rozsahu Un+-10%, t.j,:
207V až 253V pro napětí fázové         360V až 440V pro sdružené napětí
 
Rychlé změny napětí
Velikost změn napětí. Rychlé napětí jsou zejména způsobeny změnami zatížení u odběratelů nebo spínáním v síti. Za normálních provozních podmínek rychlé změny napětí obecně nepřekračují 5% Un, za určitých okolností se však mohou vyskytnout několikrát denně rychlé změny napětí až 10% Un.

Míra vjemu blikání (flikru). Za normálních provozních podmínek musí být po 95% času v libovolném týdenním období dlouhodobá míra vjemu flikru Pit=1.

Flikr (blikání) je kolísání napětí způsobující změnu jasu světelných zdrojů vnímanou lidským okem.

Poznámka: změna napětí, která vyvolá snížení napětí pod 90% Un se považuje za pokles napětí. Změna napětí, která vyvolá zvýšení napětí nad 110% Un se považuje za dočasné přepětí.

 
Krátkodobé poklesy napětí.
Krátkodobé poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami ve veřejné distribuční síti nebo v instalacích odběratelů. Jsou to nepředvídatelné, převážně náhodné jevy. Jejich četnost výskytu za rok se značně mění podle typu rozvodné sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich rozložení během roku velmi nepravidelné.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být očekávaný počet krátkodobých poklesů napětí během roku od několika desítek až do jednoho tisíce. Většina krátkodobých poklesů napětí má dobu trvání kratší než jednu sekundu a hloubku poklesu menší než 60%.

 
Krátkodobá přerušení napětí
Za normálních provozních podmínek je roční výskyt krátkodobých přerušení napětí v rozsahu od několika desítek až do několika stovek. Přibližně 70% krátkodobých přerušení bývá kratší než jedna sekunda.

Poznámka: v distribučních sítích české energetiky se za krátkodobé přerušení nebo pokles napětí považuje událost s délkou trvání do 3 minut.

 
Dlouhodobá přerušení
Poruchová přerušení napětí jsou obvykle způsobena vnějšími událostmi nebo vlivy, kterým energetická společnost nemůže předcházet. Pro roční četnost a doby trvání dlouhodobých přerušení není možné udat typické hodnoty. To je způsobeno velkými rozdíly v uspořádání a struktuře elektrických sítí a rovněž nepředvídatelnými důsledky povětrnosti a vlivy třetích stran.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být roční četnost napětí delších než tři minuty menší než 10, avšak v závislosti na oblasti může dosahovat až 50.

Pro předem dohodnutá plánovaná přerušení se ohlašují v předstihu v souladu se zákonem č.458/2000Sb.

Garance
V souladu s vyhláškou ERÚ č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice garantuje konkrétní společnost ve své distribuční soustavě minimálně tyto dva standardy kvality dodávky elektřiny:

 1. Standard odstranění poruchového přerušení pojistky v hlavní domovní skříni nízkého napětí, která je součástí elektrické přípojky. Některé společnosti garantují dobu odstranění výpadku pojistky kratší než 6 hodin, která uplyne od okamžiku, kdy provozovatel distribuční soustavy o výpadku pojistky informována, vyjímkou je kumulace poruch.
 2. Standard obnovy dodávky elektřiny do předávacího místa při přerušení dodávky elektřiny:
  FIREMNÍ TIPY
  Máte již plné zuby nekvalitních a nepřesných relé? Zkuste TELE HAASE relé VEO. Název pro přesnější a výkonnější přístroje. Pokud potřebujete mít jistotu a přesnost v relé, které vám spíná důležité celky, pak sledujte sérii Tele VEO. Ať již jde o hlídací relé motorů, které má pod kontrolou sled a výpadky fází, asymetrii, teplotu, nebo třeba zkraty přívodních vedení. Nastává čas, kdy si můžeme vybírat kvalitu z cenově dostupných alternativ, tak proč vždy to nejlevnější?
  Je přepěťová ochrana povinná? Má cenu se takovou investicí zabývat? Kde je to nutnost a kde dobrovolnost? Víte jak nad touto otázkou uvažují někteří spotřebitelé? Připojujeme se vzdáleně na dva elektrotechniky s otázkou jak vnímají důležitost nasazení přepěťové ochrany jejich klienti. A jak na stejnou otázku povinnosti užití přepěťových ochran reagovali čeští specialisté této problematiky? Sledujte první díl videoseriálu OPP ...
  Máte rádi malé taháky jako rychlé pomůcky? Nikdo z nás si nemůže pamatovat všechno, proto jsou i pro staré ostřílené odborníky některé informační tabulky rychlým vysvobozením. Největší české nakladatelství odborné literatury vydává třetí aktualizaci populárních vědomostních pomůcek pro elektrotechniky. Jak tato publikace vypadá a v jakých verzích ji můžeme pořídit, sledujte v této krátké recenzi ...
  Archivuji starou literaturu ... Pokud naleznete ve své knihovně starou elektrotechnickou literaturu, pak pro ni nehledejte bezpečnější úkryt! Knihy, starší časopisy, normy, příručky, slovníky, učebnice, tabulky jednoduše nabídněte!
  DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
  ... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
  Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
  Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
  Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
  Terminolog
  Týdenní přehled
  Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
  Vyhledávání
  Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou  Panacek
  reklama
  Tiráž

  Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

  ISSN 1212-9933