Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Kleště ...

Kleště, které ocení každý, kdo často pracuje se slaněnými vodiči. Pomohou ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
16.11.2017 TIP: Potisknutelné štítky vodičů HellermannTyton jsou k dispozici ve žlutém a bílém provedení. Tisk na libovolné z našich tepelných tiskáren přináší dokonalé výsledky pro vodiče a kabely o průměru 39mm až 1mm. Konstrukce nosiče zaručuje, že uživatelé mohou snadno nasunout vodič do boční strany vytištěného štítku. Díky "žebřinovému" provedení lze tiskovou úlohu snadno zobrazit a požadovaný popisek rychle ...
15.11.2017 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi. Zdroje R&S NGE100 můžeme zařadit do skupiny základních laboratorních zdrojů s mnoha překvapeními v podobě jednoduchého ovládání se stručným a jasným grafickým zobrazením, tichostí, propojení s PC nebo galvanické oddělení všech kanálů. Ovládání s PC je možné přes rozhraní USB, LAN nebo ...
14.11.2017 TIP na kabelové nůžky DUOCUt z kované oceli! Nabízejí ostrou čepel se dvěma břity. První, menší břit pro přesný střih stříhá jednotlivé žíly měděných a hliníkových kabelů do průměru max. 4mm. Hodí se rovněž pro podélný řez plastového pláště kabelů, protože čelisti kleští lze otevřít až do úhlu 140°. Druhý, větší břit pro přesný střih je cíleně umístěn blíže čepu nůžek, aby ...
13.11.2017 Soft startér RSGD ENIKA. Nové provedení softstartérů pro indukční motory řady RSGD s řízením ve 2 fázích, klade důraz na snadné nastavení para­metrů, které se provádí maximálně ve 3 krocích. Samoučící algoritmus je schopen ...
10.11.2017 Jak řešíte systém jednotného času? Hlavní střadačové hodiny EH81 jsou určeny pro řízení podružných hodin polarizovanými minutovými, půlminutovými nebo sekundovými impulsy v klimaticky náročných podmínkách. Vysoký stupeň krytí je umožňuje instalovat do míst vystaveným povětrnostním vlivům nebo do provozů s velkou prašností. Typické vlastnosti tohoto modelu: absolutní přesnost chodu hodin díky ...
9.11.2017 BETTRA: Systém vedení kabelů KES-M. Nabízí spolehlivé vedení kabelů a jejich následné připojení k ucpávkám HSI s těsností do 2,5 baru. Propojení, mezi dvěma budovami nebo kabelovými kanály, je provedeno pomocí spirálových chrániček Hateflex zakončených připojovacími objímkami vyrobených z nerezu a gumy EPDM. Chráničky ...
8.11.2017 Období pro využití bezdrátové digitální hlavice PH-HD23 je tu! Jde o prvek ovládající ventil na radiátorovém topení. Hlavice může pracovat autonomně (podle vnitřního, vámi nastaveného programu) nebo v bezdrátovém režimu, kdy je řízena centrální jednotkou. Hlavice snímá aktuální teplotu interním čidlem a podle rozdílu s požadovanou teplotou přivírá nebo otvírá ventil. Informace o pozici ventilu, dané teplotě a ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 682
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Poptávka, koupím ...
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Aniž si to někdo připouští, blíží se souboj elektronického obchodování i na poli instalační elektrotechniky. Nemít u elektronického obchodu responsivní, obrazovce zařízení přizpůsobitelný design, bude pro internetového obchodníka brzy konec. Ale pozor!
 • Třetí stupeň přepěťových ochran se doporučuje instalovat v bezprostřední blízkosti chráněných zařízení. Tradičně se počítá s koutkem elektroniky obývacího pokoje a také s hnízdy periférií počítačových pracovišť. Ale co taková sklokeramická deska v ...

Jak kvalitní energii má dodávat energetika?


Document Actions
Jak kvalitní energii má dodávat energetika?
Pokud nakupujete v běžném obchodě, mnozí z nás si dobře prohlíží nakupovanou kvalitu. Samozřejmě nás zajímají také záruční podmínky. Ovšem co nám vlastně na energii garantují energetické společnosti?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 6.06.2003
reklama

Samozřejmě, že se mohou podmínky dodávek energie v různých krajích lišit, podívejme se do jednoho z nich...

Energetická společnost je podle zákona č.458/2000Sb. povinna dodržovat parametry kvality a garantované standardy dodávek elektřiny stanovené prováděcím předpisem (vyhláškou Energetického regulačního úřadu č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek a služeb v elektroenergetice, technickými normami, především ČSN EN 50 160 a PNE 33 3430-7 a Pravidly pro provozování distribučních soustav.

Jak tedy mohou vypadat parametry energie v naší zásuvce?

Kmitočet sítě
Jmenovitý kmitočet napětí je 50HZ. Za normálních provozních podmínek musí být u systémů se synchronním připojením k distribuční soustavě střední hodnota kmitočtů základní harmonické měřená v intervalu 10 sekund v následujících mezích:
50Hz+-1% (tj. 49,5 až 50,5Hz) během 99,5% roku
50Hz +4%/-6% (tj. 47 až 52Hz) po 100% času
 
Velikost napětí
Normalizované napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je pro čtyřvodičové trojfázové soustavy používané v distribučních sítích:
Un= 230V (fázové napětí)         Un= 400V (sdružené napětí)

Podle ČSN 33 0121 je jmenovité napětí trojfázové čtyřvodičové sítě 230/400V.

 
Odchylky napětí
Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušením napájení, musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napětí v měřených intervalech 10 minut v rozsahu Un+-10%, t.j,:
207V až 253V pro napětí fázové         360V až 440V pro sdružené napětí
 
Rychlé změny napětí
Velikost změn napětí. Rychlé napětí jsou zejména způsobeny změnami zatížení u odběratelů nebo spínáním v síti. Za normálních provozních podmínek rychlé změny napětí obecně nepřekračují 5% Un, za určitých okolností se však mohou vyskytnout několikrát denně rychlé změny napětí až 10% Un.

Míra vjemu blikání (flikru). Za normálních provozních podmínek musí být po 95% času v libovolném týdenním období dlouhodobá míra vjemu flikru Pit=1.

Flikr (blikání) je kolísání napětí způsobující změnu jasu světelných zdrojů vnímanou lidským okem.

Poznámka: změna napětí, která vyvolá snížení napětí pod 90% Un se považuje za pokles napětí. Změna napětí, která vyvolá zvýšení napětí nad 110% Un se považuje za dočasné přepětí.

 
Krátkodobé poklesy napětí.
Krátkodobé poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami ve veřejné distribuční síti nebo v instalacích odběratelů. Jsou to nepředvídatelné, převážně náhodné jevy. Jejich četnost výskytu za rok se značně mění podle typu rozvodné sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich rozložení během roku velmi nepravidelné.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být očekávaný počet krátkodobých poklesů napětí během roku od několika desítek až do jednoho tisíce. Většina krátkodobých poklesů napětí má dobu trvání kratší než jednu sekundu a hloubku poklesu menší než 60%.

 
Krátkodobá přerušení napětí
Za normálních provozních podmínek je roční výskyt krátkodobých přerušení napětí v rozsahu od několika desítek až do několika stovek. Přibližně 70% krátkodobých přerušení bývá kratší než jedna sekunda.

Poznámka: v distribučních sítích české energetiky se za krátkodobé přerušení nebo pokles napětí považuje událost s délkou trvání do 3 minut.

 
Dlouhodobá přerušení
Poruchová přerušení napětí jsou obvykle způsobena vnějšími událostmi nebo vlivy, kterým energetická společnost nemůže předcházet. Pro roční četnost a doby trvání dlouhodobých přerušení není možné udat typické hodnoty. To je způsobeno velkými rozdíly v uspořádání a struktuře elektrických sítí a rovněž nepředvídatelnými důsledky povětrnosti a vlivy třetích stran.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být roční četnost napětí delších než tři minuty menší než 10, avšak v závislosti na oblasti může dosahovat až 50.

Pro předem dohodnutá plánovaná přerušení se ohlašují v předstihu v souladu se zákonem č.458/2000Sb.

Garance
V souladu s vyhláškou ERÚ č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice garantuje konkrétní společnost ve své distribuční soustavě minimálně tyto dva standardy kvality dodávky elektřiny:

 1. Standard odstranění poruchového přerušení pojistky v hlavní domovní skříni nízkého napětí, která je součástí elektrické přípojky. Některé společnosti garantují dobu odstranění výpadku pojistky kratší než 6 hodin, která uplyne od okamžiku, kdy provozovatel distribuční soustavy o výpadku pojistky informována, vyjímkou je kumulace poruch.
 2. Standard obnovy dodávky elektřiny do předávacího místa při přerušení dodávky elektřiny:
  FIREMNÍ TIPY
  Jak se vyrábí datový kabel skupiny Lapp? Z čeho se vyrábí jednotlivé vodiče, které jsou pak stočeny do lanka? Co tvoří izolaci žil, když je ve finále kabel menšího průměru než běžný standardní? Jaká struktura žil je vhodná pro zvlášť kompaktní kabely s přenosovou rychlostí až 100Mbit/s? V kterých případech dva páry vodičů již nestačí a zapotřebí jsou čtyři? Co se doplňuje do konstrukce kabelu pro obzvláště kritické aplikace z hlediska EMC nebo pro vysoké rychlosti přenosu dat? Nahlédněte pod pokličku výroby datových kabelů ...
  Přestože pravidla pro připojování počtu svítidel na daný obvod jsou zasvěceným elektrotechnikům známá, stále zůstávají některé nejasnosti. A což teprve, pokud jsou ve světelném obvodu zapojeny zásuvky! Co pak? A co jistí samotné světelné zdroje svítidel? Neměla by tam být další pojistka? A co umístění vypínačů? Zeptáme se investora, kde si je přeje umístit? Někteří jazykové tvrdí, že je lhostejné, kterým směrem se u kolébkového vypínače světelný obvod spíná a vypíná. Ale i na to existují pravidla ...
  Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
  Asi všichni víme z mnoha zdrojů, že blesk vzniká za bouřky a jde o hodně silný přírodní elektrostatický výboj. O jeho síle se vedou neustálé polemiky, podobně jako o jeho pravděpodobných cestách do země. Jaká je struktura bouřkového mraku? Co je spouštěčem bleskového výboje? Výboje se liší jak v mechanice výboje, tak v parametrech blesku. Na rovinách u nízkých budov se vyskytují blesky typu sestupného negativního výboje nebo sestup­ného pozitivního výboje a na velmi vysokých objektech ...
  DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
  ... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
  Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
  Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
  Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
  Terminolog
  Týdenní přehled
  Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
  Vyhledávání
  Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou  Panacek
  reklama
  Tiráž

  Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

  ISSN 1212-9933