Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

Co vše víme o ...

Je nakupování v e-shopu odlišné způsobům, které známe z dosavadní praxe? ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
18.01.2018 Multimetry pro vzdělávání i vývojové účely, VC-200. Základní model v kategorii profesionální měřicí techniky. Díky velkému displeji s údaji o zatížení měřicích zdířek je tento model vhodný pro široké profesionální použití do 600V. Stiskem tlačítka můžete krátkodobě snížit vstupní odpor z 10MΩ na 400kΩ, aby se zabránilo chybným ...
17.01.2018 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory dle EN 61 558. Rozsah vstupného/výstupného napätia do 1000V. Rozsah vstupného/výstupného prúdu do 500A. Frekvencia napájacieho napätia 50/60Hz. Tepelná trieda izolácie T40/B Trieda ochrany I, II. Krytie IP00, IP20, IP23. Certifikát CE, zhoda s normou STN EN ISO 9001:2009. Více na vinuta.eu
16.01.2018 V Prakšicích vzniklo největší bateriové úložiště. Energii, která je v baterii akumulována, lze využít při výpadcích distribuční sítě nebo při zvýšené poptávce po energii. V době, kdy je naopak energie v síti nadbytek, se baterie nabíjí. Výstupní výkon baterie může být maximálně jedna megawatthodina, přičemž tento výkon ...
15.01.2018 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL. Těleso svítidla je hliníkový lakovaný odlitek RAL 9006 a vyrábí se jen v závěsném provedení. Optická část je z tvrzeného skla tloušťky 5mm nebo opálového difuzoru PMMA. Ovládací elektronika a LED čipy jsou využity od prověřených a spolehlivých dodavatelů. Více na vmelektro.cz
12.01.2018 První chodecké tlačítko budoucnosti v ČR. Tlačítko u semaforu je určeno jak pro širokou veřejnost, tak pro handicapované lidi, nevidomé, vozíčkáře a seniory. Přístroj je vybaven světelným LED hlášením "Čekej", reproduktorem a mikrofonem, vibračním tlačítkem pro nevidomé, popisem přechodu pro nevidomé nebo bluetooth ...
11.01.2018 TIP na montáž s BIS nosníkovou svorkou modelem C. Je určena pro pevné upevnění na ocelové konstrukce bez sváření a vrtání. Ne vždy se nacházíme v prostorách, kde lze svařovat nebo i vrtat. Pokud je k dispozici nosná konstrukce, mohlo by toto spojení být právě tím nevhodnějším. Šroub odpovídá DIN 933 pevnostní třída 8.8, utahovací bod s pohárovým prstencem odpovídá EN ISO 4753. Materiál: nosníková svorka je ...
10.01.2018 POINT I/O rodina modulárních vstupů a výstupů. POINT I/O je ideální pro aplikace vyžadující pružnost a nízké náklady na tvorbu řídícího systému. Jako základní prvek Rockwell Automation Integrated Architecture, jehož základní vlastností je kompletní diagnostika a konfigurovatelnost, z něj činí jednoduchý ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 759
Bazar
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Nabídka, prodám ....
Osobní nástroje

Jak kvalitní energii má dodávat energetika?


Document Actions
Jak kvalitní energii má dodávat energetika?
Pokud nakupujete v běžném obchodě, mnozí z nás si dobře prohlíží nakupovanou kvalitu. Samozřejmě nás zajímají také záruční podmínky. Ovšem co nám vlastně na energii garantují energetické společnosti?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 6.06.2003
reklama

Samozřejmě, že se mohou podmínky dodávek energie v různých krajích lišit, podívejme se do jednoho z nich...

Energetická společnost je podle zákona č.458/2000Sb. povinna dodržovat parametry kvality a garantované standardy dodávek elektřiny stanovené prováděcím předpisem (vyhláškou Energetického regulačního úřadu č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek a služeb v elektroenergetice, technickými normami, především ČSN EN 50 160 a PNE 33 3430-7 a Pravidly pro provozování distribučních soustav.

Jak tedy mohou vypadat parametry energie v naší zásuvce?

Kmitočet sítě
Jmenovitý kmitočet napětí je 50HZ. Za normálních provozních podmínek musí být u systémů se synchronním připojením k distribuční soustavě střední hodnota kmitočtů základní harmonické měřená v intervalu 10 sekund v následujících mezích:
50Hz+-1% (tj. 49,5 až 50,5Hz) během 99,5% roku
50Hz +4%/-6% (tj. 47 až 52Hz) po 100% času
 
Velikost napětí
Normalizované napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je pro čtyřvodičové trojfázové soustavy používané v distribučních sítích:
Un= 230V (fázové napětí)         Un= 400V (sdružené napětí)

Podle ČSN 33 0121 je jmenovité napětí trojfázové čtyřvodičové sítě 230/400V.

 
Odchylky napětí
Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušením napájení, musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napětí v měřených intervalech 10 minut v rozsahu Un+-10%, t.j,:
207V až 253V pro napětí fázové         360V až 440V pro sdružené napětí
 
Rychlé změny napětí
Velikost změn napětí. Rychlé napětí jsou zejména způsobeny změnami zatížení u odběratelů nebo spínáním v síti. Za normálních provozních podmínek rychlé změny napětí obecně nepřekračují 5% Un, za určitých okolností se však mohou vyskytnout několikrát denně rychlé změny napětí až 10% Un.

Míra vjemu blikání (flikru). Za normálních provozních podmínek musí být po 95% času v libovolném týdenním období dlouhodobá míra vjemu flikru Pit=1.

Flikr (blikání) je kolísání napětí způsobující změnu jasu světelných zdrojů vnímanou lidským okem.

Poznámka: změna napětí, která vyvolá snížení napětí pod 90% Un se považuje za pokles napětí. Změna napětí, která vyvolá zvýšení napětí nad 110% Un se považuje za dočasné přepětí.

 
Krátkodobé poklesy napětí.
Krátkodobé poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami ve veřejné distribuční síti nebo v instalacích odběratelů. Jsou to nepředvídatelné, převážně náhodné jevy. Jejich četnost výskytu za rok se značně mění podle typu rozvodné sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich rozložení během roku velmi nepravidelné.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být očekávaný počet krátkodobých poklesů napětí během roku od několika desítek až do jednoho tisíce. Většina krátkodobých poklesů napětí má dobu trvání kratší než jednu sekundu a hloubku poklesu menší než 60%.

 
Krátkodobá přerušení napětí
Za normálních provozních podmínek je roční výskyt krátkodobých přerušení napětí v rozsahu od několika desítek až do několika stovek. Přibližně 70% krátkodobých přerušení bývá kratší než jedna sekunda.

Poznámka: v distribučních sítích české energetiky se za krátkodobé přerušení nebo pokles napětí považuje událost s délkou trvání do 3 minut.

 
Dlouhodobá přerušení
Poruchová přerušení napětí jsou obvykle způsobena vnějšími událostmi nebo vlivy, kterým energetická společnost nemůže předcházet. Pro roční četnost a doby trvání dlouhodobých přerušení není možné udat typické hodnoty. To je způsobeno velkými rozdíly v uspořádání a struktuře elektrických sítí a rovněž nepředvídatelnými důsledky povětrnosti a vlivy třetích stran.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být roční četnost napětí delších než tři minuty menší než 10, avšak v závislosti na oblasti může dosahovat až 50.

Pro předem dohodnutá plánovaná přerušení se ohlašují v předstihu v souladu se zákonem č.458/2000Sb.

Garance
V souladu s vyhláškou ERÚ č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice garantuje konkrétní společnost ve své distribuční soustavě minimálně tyto dva standardy kvality dodávky elektřiny:

 1. Standard odstranění poruchového přerušení pojistky v hlavní domovní skříni nízkého napětí, která je součástí elektrické přípojky. Některé společnosti garantují dobu odstranění výpadku pojistky kratší než 6 hodin, která uplyne od okamžiku, kdy provozovatel distribuční soustavy o výpadku pojistky informována, vyjímkou je kumulace poruch.
 2. Standard obnovy dodávky elektřiny do předávacího místa při přerušení dodávky elektřiny:
  FIREMNÍ TIPY
  Každý, kdo udržuje elektrická zařízení v provozu se setkává dle druhu prostředí s určitým znečištěním. V případě těžkého průmyslu jde o běžný provozní problém. Nečistota v kontaktech může způsobit různé neočekávané problémy. Na trhu jsou k dispozici konektory s X kontaktem, který je samočistící. Podívejte se na krátkou videoreportáž právě o tomto typu zařízení ...
  Ach to jištění ... má svou funkci, na kterou mnozí rádi zapomínají nebo jiní jistí zbytečně mnoho. Častou otázkou je, zda jistit svodiče přepětí jističem nebo pojistkou. Pojistky jsou přece na ústupu, ne? Není už nějaký osvědčený způsob jak nic nevypočítávat a jistit? Řešením je kompletní jednotka svodiče s dvoudílnou konstrukcí, se základním dílem a s výměnným ochranným modulem a integrovanými pojistkami. Je přizpůsobena k montáži v rozváděčích s lištou TS 35. Srdcem tohoto svodiče je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, které účinně zháší následné síťové proudy a zajišťuje vysokou provozní pohotovost chráněných zařízení ...
  Asi všichni víme z mnoha zdrojů, že blesk vzniká za bouřky a jde o hodně silný přírodní elektrostatický výboj. O jeho síle se vedou neustálé polemiky, podobně jako o jeho pravděpodobných cestách do země. Jaká je struktura bouřkového mraku? Co je spouštěčem bleskového výboje? Výboje se liší jak v mechanice výboje, tak v parametrech blesku. Na rovinách u nízkých budov se vyskytují blesky typu sestupného negativního výboje nebo sestup­ného pozitivního výboje a na velmi vysokých objektech ...
  Třetí stupeň přepěťových ochran se doporučuje instalovat v bezprostřední blízkosti chráněných zařízení. Tradičně se počítá s koutkem elektroniky obývacího pokoje a také s hnízdy periférií počítačových pracovišť. Ale co taková sklokeramická deska v kuchyni? Jde o hodně citlivé a drahé zařízení, ať připojeno jedno nebo třífázově. Možná to výrobci nebudou chtít slyšet, ale v tomto případě jde o spotřebič s plánovanou životností a její případné prodloužení je na uživateli ...
  DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
  ... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
  Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
  Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
  Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
  Terminolog
  Týdenní přehled
  Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
  Vyhledávání
  Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou  Panacek
  reklama
  Tiráž

  Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

  ISSN 1212-9933