Elektrika.cz, portál o silnoproudé elektrotechnice, elektroinstalace, vyhlášky, schémata zapojení.

PHXC: Nové ...

Od každého většího rozvaděče provedeného seriózním způsobem očekáváme ...

Jak se chová ...

Když budete zapínat počítačovou síť, většinou spíná spínání ...
 
Oddíly
reklama
Bleskovky
22.09.2017 Monitor CO2, relativní vlhkosti a teploty. Měří a indikuje koncentraci CO2 v místnosti. Současně je měřena a indikována i hodnota relativní vlhkosti a teploty. Monitor je vhodný do zasedacích a přednáškových sálů, kancelářských prostor a všude tam, kde je třeba monitorovat hladinu CO2, případně teplotu a ...
21.09.2017 TIP na RFID do skladů nebo výrobních linek! Systém je určen pro přenos důležitých informací v průmyslu všude tam, kde jsou přesunovány předměty nebo materiály, například na výrobních linkách. Systém se skládá ze tří základních komponent, kterými jsou: datové nosiče, čtecí a zapisovací hlavy a vyhodnocovací moduly. Datové nosiče mohou obsahovat informaci až ...
20.09.2017 Věděli jste, že použitím TERMÍKU zkrátíte dobu vytápění místnosti? Jde o systém s nízkohlučnými ventilátory, které zvyšují rychlost proudění vzduchu a tím i účinnost radiátorů. To znamená, že se do místnosti přemístí více energie z topné vody.  Teplota tak vzrůstá několikanásobně rychleji a ...
19.09.2017 TIP na regulátor pro maximalizaci spotřeby vyrobené elektřiny WATTrouter. Novinka – proudový transformátor s děleným jádrem! Proudový transformátor je určen pro instalace WATTrouterů v místech, kde je obtížné umístit originální měřicí modul WATTrouteru, nebo kde není možné nebo snadné rozpojit primární fázové vodiče. Transformátor se pouze nacvakne na primární fázový vodič a sekundární ...
18.09.2017 Termokamera Fluke TiS45. Jde o termokameru vhodnou pro kontrolu správné funkčnosti elektrických rozvaděčů či měření na DPS. Přínosem je ruční zaostřování, režim IR-Fusion, pořízení IR-PhotoNotes nebo hlasových poznámek k záznamu a také dnes známý Fluke Connect, s kterým lze v reálném čase ...
15.09.2017 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek? Hodinový úhel udává pozici ochranného kontaktu. Tím je zabráněno používání vidlic a zásuvek v sítích jiného napětí než jsou určeny. Pozice hodinového úhlu je brána z čelního pohledu zásuvky a vidlice je pak zrcadlově otočená. Standardní provedení zásuvek 400V má úhel ...
14.09.2017 Kde byste použili třífázové polovodičové relé celduc řady SWT8? Kompletní spínací jednotka s chladičem a s adaptérem na lištu DIN. Třífázová polovodičová relé (SSR - Solid State Relay) celduc řady SWT8 jsou určena pro všeobecné použití se spínáním v nule. Pokrývají rozsah od 3x25 do 3x95A jmenovitého proudu. Výstupní obvody jsou vybaveny přepěťovou ochranou (RC, VDR). Vhodné pro spínání odporové nebo ...
Vybrané zdarma funkce
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma?
Celý záznam
Sestřih záznamu
Stopáž záznamu
Audioverze záznamu
Textový přepis záznamu
Souvislosti záznamu
Diskutovat k záznamu
Výsledky budou zveřejněny později

[ Výsledky | Hlasování ]
Hlasů : 650
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
 • Stále slýcháváte názor, že Průmysl 4.0 je pouze nafouklá marketingová bublina kterou nikdo nikdy neviděl? Víte, jak se budou v novém digitálním věku vyvíjet a vyrábět nové stroje a systémy? Než stroj skutečně v dílně vyrobíte, otestujete ho zda bude ...
 • Víte přesně, co znamená zkratka KNX? Kdy byla a proč v Česku založena národní skupina této značky? Kdo se může stát jejím členem? Kde naleznete další podrobnosti? Na toto téma hovořili Josef Kunc s Jakubem Hornou ...

Jak kvalitní energii má dodávat energetika?


Document Actions
Jak kvalitní energii má dodávat energetika?
Pokud nakupujete v běžném obchodě, mnozí z nás si dobře prohlíží nakupovanou kvalitu. Samozřejmě nás zajímají také záruční podmínky. Ovšem co nám vlastně na energii garantují energetické společnosti?
Redakce portálu Elektrika.cz, ze dne: 6.06.2003
reklama

Samozřejmě, že se mohou podmínky dodávek energie v různých krajích lišit, podívejme se do jednoho z nich...

Energetická společnost je podle zákona č.458/2000Sb. povinna dodržovat parametry kvality a garantované standardy dodávek elektřiny stanovené prováděcím předpisem (vyhláškou Energetického regulačního úřadu č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek a služeb v elektroenergetice, technickými normami, především ČSN EN 50 160 a PNE 33 3430-7 a Pravidly pro provozování distribučních soustav.

Jak tedy mohou vypadat parametry energie v naší zásuvce?

Kmitočet sítě
Jmenovitý kmitočet napětí je 50HZ. Za normálních provozních podmínek musí být u systémů se synchronním připojením k distribuční soustavě střední hodnota kmitočtů základní harmonické měřená v intervalu 10 sekund v následujících mezích:
50Hz+-1% (tj. 49,5 až 50,5Hz) během 99,5% roku
50Hz +4%/-6% (tj. 47 až 52Hz) po 100% času
 
Velikost napětí
Normalizované napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je pro čtyřvodičové trojfázové soustavy používané v distribučních sítích:
Un= 230V (fázové napětí)         Un= 400V (sdružené napětí)

Podle ČSN 33 0121 je jmenovité napětí trojfázové čtyřvodičové sítě 230/400V.

 
Odchylky napětí
Za normálních provozních podmínek, s vyloučením přerušením napájení, musí být během každého týdne 95% průměrných efektivních hodnot napětí v měřených intervalech 10 minut v rozsahu Un+-10%, t.j,:
207V až 253V pro napětí fázové         360V až 440V pro sdružené napětí
 
Rychlé změny napětí
Velikost změn napětí. Rychlé napětí jsou zejména způsobeny změnami zatížení u odběratelů nebo spínáním v síti. Za normálních provozních podmínek rychlé změny napětí obecně nepřekračují 5% Un, za určitých okolností se však mohou vyskytnout několikrát denně rychlé změny napětí až 10% Un.

Míra vjemu blikání (flikru). Za normálních provozních podmínek musí být po 95% času v libovolném týdenním období dlouhodobá míra vjemu flikru Pit=1.

Flikr (blikání) je kolísání napětí způsobující změnu jasu světelných zdrojů vnímanou lidským okem.

Poznámka: změna napětí, která vyvolá snížení napětí pod 90% Un se považuje za pokles napětí. Změna napětí, která vyvolá zvýšení napětí nad 110% Un se považuje za dočasné přepětí.

 
Krátkodobé poklesy napětí.
Krátkodobé poklesy napětí jsou obecně způsobeny poruchami ve veřejné distribuční síti nebo v instalacích odběratelů. Jsou to nepředvídatelné, převážně náhodné jevy. Jejich četnost výskytu za rok se značně mění podle typu rozvodné sítě a místa sledování. Mimoto může být jejich rozložení během roku velmi nepravidelné.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být očekávaný počet krátkodobých poklesů napětí během roku od několika desítek až do jednoho tisíce. Většina krátkodobých poklesů napětí má dobu trvání kratší než jednu sekundu a hloubku poklesu menší než 60%.

 
Krátkodobá přerušení napětí
Za normálních provozních podmínek je roční výskyt krátkodobých přerušení napětí v rozsahu od několika desítek až do několika stovek. Přibližně 70% krátkodobých přerušení bývá kratší než jedna sekunda.

Poznámka: v distribučních sítích české energetiky se za krátkodobé přerušení nebo pokles napětí považuje událost s délkou trvání do 3 minut.

 
Dlouhodobá přerušení
Poruchová přerušení napětí jsou obvykle způsobena vnějšími událostmi nebo vlivy, kterým energetická společnost nemůže předcházet. Pro roční četnost a doby trvání dlouhodobých přerušení není možné udat typické hodnoty. To je způsobeno velkými rozdíly v uspořádání a struktuře elektrických sítí a rovněž nepředvídatelnými důsledky povětrnosti a vlivy třetích stran.

Směrné hodnoty: Za normálních provozních podmínek může být roční četnost napětí delších než tři minuty menší než 10, avšak v závislosti na oblasti může dosahovat až 50.

Pro předem dohodnutá plánovaná přerušení se ohlašují v předstihu v souladu se zákonem č.458/2000Sb.

Garance
V souladu s vyhláškou ERÚ č.306/2001Sb. o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice garantuje konkrétní společnost ve své distribuční soustavě minimálně tyto dva standardy kvality dodávky elektřiny:

 1. Standard odstranění poruchového přerušení pojistky v hlavní domovní skříni nízkého napětí, která je součástí elektrické přípojky. Některé společnosti garantují dobu odstranění výpadku pojistky kratší než 6 hodin, která uplyne od okamžiku, kdy provozovatel distribuční soustavy o výpadku pojistky informována, vyjímkou je kumulace poruch.
 2. Standard obnovy dodávky elektřiny do předávacího místa při přerušení dodávky elektřiny:
  FIREMNÍ TIPY
  Jak se vyrábí datový kabel skupiny Lapp? Z čeho se vyrábí jednotlivé vodiče, které jsou pak stočeny do lanka? Co tvoří izolaci žil, když je ve finále kabel menšího průměru než běžný standardní? Jaká struktura žil je vhodná pro zvlášť kompaktní kabely s přenosovou rychlostí až 100Mbit/s? V kterých případech dva páry vodičů již nestačí a zapotřebí jsou čtyři? Co se doplňuje do konstrukce kabelu pro obzvláště kritické aplikace z hlediska EMC nebo pro vysoké rychlosti přenosu dat? Nahlédněte pod pokličku výroby datových kabelů ...
  Jak je to s přepěťovými ochranami v novostavbách? Je opravdu nutné při dnešním množství domácích spotřebičů ještě zvažovat zda aplikovat přepěťové ochrany či nikoliv? Nařizuje ochranu předpis a my si toho nejsme vědomi? Pokud půjde o budovu osazenou technologiemi, i bez výpočtu rizika výsledek známe. Ale co třeba developer? Postaví bytové jednotky a nemá ponětí o budoucím vybavení. Argument o nedostatku prostředků u soudu neobstojí. Jde o porušení zákona ...
  Archivuji starou literaturu ... Pokud naleznete ve své knihovně starou elektrotechnickou literaturu, pak pro ni nehledejte bezpečnější úkryt! Knihy, starší časopisy, normy, příručky, slovníky, učebnice, tabulky jednoduše nabídněte!
  Letošní 25. ročník veletržního "haussmesse" se konal v posledních srpnových dnech. Ledová plocha byla plně obsazená a ochozy byly letos také průchozí kolem dokola. Vystoupila legendární česká rocková kapela. Setkali se elektrikáři, nákupčí, obchodníci, produktoví a marketingoví specialisté, ale také lidé z odborných médií. Na hradeckém zimním stadionu to tradičně vřelo.
  DALŠÍ FIREMNÍ ODKAZY
  ... české zastoupení firmy DEHN + SÖHNE každé dva roky vždy k příležitosti veletrhu Amper vydává zkrácený český katalog svých výrobků. Opravdovou lahůdkou je druhá kapitola tentokrát žlutá, tedy Yelow/Line ...
  Tajemství rychlé práce i tak zručného elektrikáře. Zručnost není pouze otázkou hbitých prstů, ale také dostatečných vědomostí, co a kdy použít za nástroj. Například odizolovací nářadí Quickstrip, nářadí k upevnění krycích dutinek pro laněné vodiče ...
  Znáte společnost HENNLICH INDUSTRIETECHNIK? V tomto článku máme zaostřeno na jejich divizi LIN-TECH, zabývající se produkty pro průmyslové stroje a zařízení, konkrétně na sortiment energetických řetězů IGUS a vysoce flexibilních kabelů CHAINFLEX ...
  Orientace v ochranách proti přepětí není v dnešní době nové ČS EN 62 305 zrovna snadná. Česká značka OEZ vydává aplikační příručku se základními informacemi pro projektování ochran proti přepětí. Z oblasti elektromagnetické kompatibility toho bylo již napsáno hodně. Ovšem od každého výrobce se očekává ...
  Terminolog
  Týdenní přehled
  Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
  Vyhledávání
  Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou  Panacek
  reklama
  Tiráž

  Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

  ISSN 1212-9933