Elektrika.cz - elektrotechnické zpravodajství
Tisknete článek: CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle (klik pro návrat)
Stránka byla vytvořena: 26.03.2013
Všechna práva vyhrazena (c)1998-2018 Elektrika.cz
Doslovné ani částečné přebírání tohoto materálu není povoleno bez předchozího písemného (e-mailového) svolení redakce portálu Elektrika.cz.

CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle


CADKON+ Elektroinstalace: projekty snadno a rychle
CADKON+ představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním, určený pro kreslení výkresů slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace podle ČSN a národních zvyklostí. Hlavním přínosem je snížení pracnosti, odbourání rutinních úkonů kreslení výkresové dokumentace včetně výpisů materiálu, přičemž ...
Komerční sdělení, ze dne: 26.03.2013


CADKON+ představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním, určený pro kreslení výkresů slaboproudé a silnoproudé elektroinstalace podle ČSN a národních zvyklostí. Hlavním přínosem je snížení pracnosti, odbourání rutinních úkonů kreslení výkresové dokumentace včetně výpisů materiálu, přičemž jsou zohledněny praktické postupy a zvyklosti projektování. Součástí CADKONu+ je vlastní CAD jádro, které pracuje podobně jako AutoCAD s plnou kompatibilitou DWG výkresů.

Zabudované CAD jádro podobné AutoCADu
Nový produkt s označením CADKON+ Elektroinstalace se chová stejně, jako běžný CAD
s plnou podporou nejnovějšího formátu DWG výkresů, běžného kreslení, editací, hladin, externích referencí, výkresových prostorů, tisku atd. Pro stávajícího uživatele AutoCADu tedy nebude žádný problém přejít na tento nový systém bez nutnosti učit se nové způsoby práce.

Hlavní přednosti:


Ukázka prostředí CADKONu+ Elektroinstalace.


Vykreslení půdorysů elektroinstalací
Z obsáhlé databáze značek dle ČSN i projekčních zvyklostí můžete vkládat do výkresu jednotlivé prvky a potom k nim definovat jejich vlastnosti, jako je např. typ, označení atd. Velkou výhodou je možnost tyto informace doplňovat k již vloženým značkám dodatečně (hromadně) nebo automaticky. Tímto způsobem můžete velmi snadno přejít z prvního stupně projektové dokumentace k druhému stupni. Celý princip vytváření kabelových tras je založen v první fázi na vykreslení hrubé skici a v druhé fázi na doplnění informací, jako je typ, označení, dimenze atd. Kabely můžete vykreslovat jednotlivě, jako sdružené trasy nebo jednotlivé kabely postupně sdružovat.

 
Ukázka zadání sdružených tras vedení.


Dodatečné změny a úpravy projektu
V každém projektu je v průběhu práce nutné stále provádět nejrůznější změny a úpravy, jako je např. změna okruhů, přečíslování značek atd. Právě v tuto chvíli oceníte možnosti CADKONu+, který Vám tyto operace maximálně zjednoduší. Všechny změny můžete provádět pro každou značku zvlášť nebo hromadně. To samé platí i pro kabelové rozvody, kde lze rychlé úpravy provádět i tzv. kopií vlastností. U takto změněných značek a kabelů lze potom jednoduše v jednom kroku zaktualizovat již vykreslené textové popisy. Další zajímavou podporou je možnost automaticky přečíslovat např. použité datové zásuvky atd.
 

Změny typu, označení, napětí atd. u přístrojů.


Výkaz použitého materiálu
Vše co jste CADKONem+ vykreslili, můžete také vyhodnotit např. do programů MS Excel, Open Office nebo např. jako tabulku kabelů do výkresu. Jedná se především o výpis použitých zásuvek, vypínačů, svítidel, eps, ezs včetně jejich označení, typů, okruhů atd. U jednotlivých i sdružených vedení lze navíc nechat vypsat, odkud a kam vedou, typ, dimenzi atd. Výkaz materiálu můžete použít např. pro rychlé cenové kalkulace nebo pro podrobný soupis použitého materiálu. Mezi další zajímavé možnosti patří také automatické vytvoření legend použitých značek a vnitřních i venkovních rozvodů vedení.

 
Výpis kabelů např. do MS Excelu.


Příklad vytvoření legendy použitých značek a kabelů.


Dokončovací práce na projektu
CADKON+ nabízí užitečné funkce pro snazší dotvoření výkresů elektroinstalací. Patří mezi ně popis dimenzí a označení kabelů, automatické očíslování značek, výškové kótování, popis rozvaděčů atd. Můžete automaticky očíslovat např. stoupačky, vkládat obecné sdružené odkazky nebo využít spoustu dalších funkcí pro zlepšení čitelnosti výkresu. Z dalších zajímavých funkcí můžete použít např. nástroj pro odstranění duplicit ve výkrese, převod do 2D zobrazení, uzamčení dwg výkresu (ochrana proti dalšímu zneužití) atd. Vkládání formátů papíru a rozpisek se automaticky upravuje na základě použitého měřítka výkresu.

 
Vkládání popisů, odkazů atd.


Obsáhlé knihovny značek
K produktivitě a urychlení kreslení přispívá dostupnost knihoven značek a výrobců s možností úprav, případně dalších rozšíření. Při práci na společném projektu lze jednotlivé knihovny sdílet s dalšími projektanty. Knihovna obsahuje cca. 2.000 značek (zásuvky, svítidla, jističe, spotřebiče, hromosvod, sdělovací zařízení, EPS, EZS, značky pro rozvaděče, kabelové žlaby atd.) a databázi u nás nejčastěji používaných výrobců. Databáze je pravidelně aktualizována a rozšiřována na základě požadavků stávajících zákazníků.
 

Databáze obsahuje cca. 1.700 značek.


Ukázky zpracovaných projektů


Rekonstrukce Malostranské Besedy, Praha.
 

BAUMAX, České Budějovice
 

Novostavba rodinného domu, Praha


Autor CADKONu+
AB Studio Consulting+Engineering je autorem unikátní technologie CADKON. CADKON patří k nosným vývojářským aktivitám, přičemž společnost je vlastníkem mezinárodních ochranných známek. V současné době je registrováno více než 12.000 instalací CADKONu v ČR/SR. CADKON je modulové řešení, které nabízí profesní řešení pro oblasti: architektura a prováděcí projekt, TZB (zdravotechnika, vytápění a potrubí, vzduchotechnika, elektroinstalace) a dřevěné konstrukce. AB Studio Consulting+Engineering s.r.o. je již více než 20 let největší dodavatel CAD produktů v oblasti stavebnictví v ČR. Součástí mezinárodní skupiny GRAITEC GROUP (třetí největší evropský vývojář pro CAD/CAM stavebnictví s 240 zaměstnanci, 12 pobočkami v Německu, Francii, Kanadě, Rumunsku, Rusku, Španělsku, Latinské Americe, České republice, Velké Británii, USA, Singapuru a s více než 40 smluvními partnery po celém světě).

Marek Mašek

 

Článek je ukázkou sborníku L.P.Elektro č. 56
Pro členy Benefit klubu LPE je k dispozici celé znění sborníku.

TEXT Z OBLASTÍ
SOUVISEJÍCÍ KONTAKT
LPE s.r.o. - Nad Přehradou 2, Brno - 515 535 900 - seminare@lpe.cz

Konec tisknuté stránky z portálu Elektrika.cz.